Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни. Ќормативноњ навчальноњ дисципл≥ни
‘орма є Ќ-3.03

 

Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќј ј јƒ≈ћ≤я ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя

ѕ–» ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ќ¬≤ ” –јѓЌ»

ќƒ≈—№ »… –≈√≤ќЌјЋ№Ќ»… ≤Ќ—“»“”“ ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя

 

 

ћ≈“ќƒќЋќ√≤я, ћ≈“ќƒ» ≤ «ј—ќЅ» ѕ–ќ≈ “Ќќ√ќ ћ≈Ќ≈ƒ∆ћ≈Ќ“”

 

ѕ–ќ√–јћј

Ќормативноњ навчальноњ дисципл≥ни

ѕ≥дготовки маг≥стр≥в

галуз≥ знань Ц 1801 —пециф≥чн≥ категор≥њ

—пец≥альност≥ - 8.18010013 ”правл≥нн€ проектами

(Ўифр за ќѕѕ -- Ќѕѕ.03.2)

ќдеса Ц 2014


 

–ќ«–ќЅЋ≈Ќќ “ј ¬Ќ≈—≈Ќќ: ќдеським рег≥ональним ≥нститутом державного управл≥нн€ Ќац≥ональноњ академ≥њ державного управл≥нн€ при ѕрезидентов≥ ”крањни.

 

 

–ќ«–ќЅЌ»  ѕ–ќ√–јћ»: доктор наук з державного управл≥нн€, професор Ѕезверхнюк “ет€на ћиколањвна, кафедра управл≥нн€ проектами ќдеського рег≥онального ≥нституту державного управл≥нн€ Ќјƒ” при ѕрезидентов≥ ”крањни.

 

 

ќбговорено та рекомендовано до виданн€ ѕрезид≥Їю Ќауково-методичноњ ком≥с≥њ з галуз≥ знань 1801 Ђ—пециф≥чн≥ категор≥њї спец≥альност≥ 8.18010013 Ђ”правл≥нн€ проектамиї в≥д 20.12.2004 р. наказ є 953 (до 2012 року Ц шифр 8.000003).

 

 

ќ–≤ƒ” Ќјƒ”

при ѕрезидентов≥ ”крањни, 2014

© Ѕезверхнюк “.ћ, 2014


¬—“”ѕ

 

ѕрограма вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни Ђћетодолог≥€, методи ≥ засоби проектного менеджментуї складена в≥дпов≥дно до осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки ћј√≤—“–ј галуз≥ знань 1801 Ђ—ѕ≈÷»‘≤„Ќ≤  ј“≈√ќ–≤ѓї спец≥альност≥8.18010013 Ђ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ѕ–ќ≈ “јћ»ї.

ѕредметом вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни Ђћетодолог≥€, методи ≥ засоби проектного менеджментуї Ї методичне, ≥нструментальне та технолог≥чне забезпеченн€ функц≥й та п≥дсистем управл≥нн€ проектами за основними фазами життЇвого циклу проекту.

ћ≥ждисципл≥нарн≥ звТ€зки: вивченн€ дисципл≥ни Ђћетодолог≥€, методи ≥ засоби проектного менеджментуї базуЇтьс€ на знанн€х, отриманих при засвоЇнн≥ навчальних дисципл≥н Ђ¬ступ до управл≥нн€ проектамиї, Ђ≈коном≥ко-математичн≥ модел≥ ≥ методи проектного менеджментуї, Ђ“еор≥€ систем та системний анал≥зї, Ђѕроектний анал≥зї.

«нанн€ з дисципл≥ни Ђћетодолог≥€, методи ≥ засоби проектного менеджментуї застосовуютьс€ при вивченн≥ навчальних дисципл≥н Ђѕрийн€тт€ проектних р≥шеньї, Ђћетоди ≥ засоби експертизи проект≥вї, Ђ”правл≥нн€ програмами розвитку рег≥он≥в ≥ м≥стї, Ђ”правл≥нн€ проектами в публ≥чн≥й сфер≥ї, Ђ”правл≥нн€ ризиками проект≥вї.

ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни складаЇтьс€ з таких зм≥стових модул≥в:

1.  онцепц≥€ управл≥нн€ проектами.

2. ѕлануванн€ проектних д≥й.

3. ѕеред≥нвестиц≥йна фаза проекту.

4. –озробленн€ проекту.

5.  онтроль та регулюванн€ проекту.

 

ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни

1.1 ћетою викладанн€ навчальноњ дисципл≥ни Ђћетодолог≥€, методи ≥ засоби проектного менеджментуї Ї формуванн€ у слухач≥в знань ≥ вм≥нь використанн€ сучасного проектного ≥нструментар≥ю до вир≥шенн€ завдань розвитку систем р≥зних р≥вн≥в, ор≥Їнтац≥њ процес≥в управл≥нн€ на дос€гненн€ к≥нцевих результат≥в з м≥н≥мальними витратами часу та кошт≥в ≥ засвоЇнн€ методолог≥њ управл≥нн€ проектами €к нового прогресивного ≥нструментар≥ю управл≥нн€ часовими, ресурсними, витратними, €к≥сними параметрами майбутнього продукту/послуги.

1.2. ќсновними завданн€ми вивченн€ дисципл≥ни Ђћетодолог≥€, методи ≥ засоби проектного менеджментуї Ї:

- надати слухачам систематизован≥ знанн€ з основ розробки та обірунтуванн€ концепц≥њ проекту, методики оц≥нки ефективност≥ проекту, плануванн€ проектноњ д≥€льност≥, плануванн€ проектних д≥й, прийн€тт€ проектних р≥шень, виконанн€ проектних д≥й;

- сформувати у слухач≥в ум≥нн€ з п≥дготовки, виконанн€ ≥ завершенн€ проект≥в, анал≥зувати поточний стан виконанн€ проекту та приймати своЇчасне, обірунтоване та компетентне р≥шенн€ щодо проекту;

- удосконалити навички по використанню технолог≥чних засоб≥в та ≥нформац≥йних ≥нструмент≥в дл€ розробленн€ ≥ реал≥зац≥њ конкретних заход≥в з управл≥нн€ проектами ≥ застосуванн€ њх в поточн≥й д≥€льност≥.

1.3. «г≥дно з вимогами осв≥тньо-профес≥йноњ програми слухач≥ повинн≥:

- оволод≥ти знанн€миз теор≥њ проектноњ методолог≥њ та њњ орган≥зац≥йно-процедурних аспект≥в: сучасн≥ модел≥, методи та технолог≥њ профес≥йного управл≥нн€ проектами, €к≥ базуютьс€ на ф≥лософ≥њ життЇвих цикл≥в проект≥в та програм, ор≥Їнтованих на к≥нцев≥ результати та на мову профес≥йного сп≥лкуванн€ учасник≥в проект≥в;

- здобути вм≥нн€ застосовувати сучасний ≥нструментар≥й управл≥нн€ проектами в адм≥н≥стративн≥й, господарськ≥й ≥ управл≥нськ≥й д≥€льност≥;

- зд≥йснювати мон≥торинг ≥ оц≥нюванн€ стану проекту, що реал≥зуЇтьс€; розробл€ти на основ≥ проектного п≥дходу конкретн≥ заходи щодо оптим≥зац≥њ функц≥й управл≥нн€ проектами - управл≥нн€ часом, варт≥стю, закуп≥вл€ми, €к≥стю, ризиками тощо;

- приймати науково обірунтован≥ р≥шенн€ щодо управл≥нн€ проектами та забезпечувати њх виконанн€.

1.4. ћетоди викладанн€ та стратег≥€ навчанн€.

Ќа вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни за денною та заочною формами навчанн€ в≥дводитьс€ 243 години / 4,5 кредити.

«асвоЇнн€ матер≥алу та оволод≥нн€ навичками зд≥йснюЇтьс€ слухачами п≥д час лекц≥й, на сем≥нарських зан€тт€х, у ход≥ проблемних дискус≥й та самост≥йноњ роботи над ситуац≥йними вправами, а також у процес≥ безпосереднього ознайомленн€ з роботою в≥дпов≥дних установ ≥ орган≥зац≥й. ƒл€ проведенн€ практичних та сем≥нарських зан€ть передбачаЇтьс€ запрошенн€ практик≥в.

—тратег≥€ навчанн€ ірунтуЇтьс€ на евристичному та д≥€льн≥сному п≥дходах ≥ спр€мована на формуванн€ нових знань ≥ њх практичне застосуванн€. ѕередбачене наступне:

Ј лекц≥њ (форма проведенн€ зан€ть, призначених дл€ засвоЇнн€ теоретичного матер≥алу);

Ј практичн≥ зан€тт€ (форма зан€тт€, при €к≥й викладач орган≥зуЇ детальний розгл€д слухачами окремих теоретичних положень навчальноњ дисципл≥ни та формуЇ вм≥нн€ ≥ навички њх практичного застосуванн€ шл€хом ≥ндив≥дуального виконанн€ слухачем в≥дпов≥дно сформульованих завдань);

Ј сем≥нарськ≥ зан€тт€ (форма зан€тт€, при €к≥й викладач орган≥зуЇ дискус≥ю навколо попередньо визначених тем, до котрих слухач≥ готують тези виступ≥в на п≥дстав≥ ≥ндив≥дуально виконаних завдань (реферат≥в);

Ј самост≥йна робота (зас≥б оволод≥нн€ навчальним матер≥алом у час, в≥льний в≥д обовТ€зкових навчальних зан€ть);

Ј консультац≥њ (форма зан€тт€, при €к≥й слухач отримуЇ в≥дпов≥д≥ в≥д викладача на конкретн≥ запитанн€ або по€сненн€ певних теоретичних положень чи аспект≥в њх практичного застосуванн€);

Ј ≥ндив≥дуальн≥ навчальн≥ зан€тт€ (проводитьс€ з окремими слухачами з метою п≥двищенн€ р≥вн€ њх п≥дготовки та розкритт€ ≥ндив≥дуальних творчих зд≥бностей).

Ј тематичн≥ зустр≥ч≥ за темами модул€.

ƒо самост≥йноњ роботи в≥днос€тьс€ так≥ види роботи слухача: опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу ≥ не розгл€нутих п≥д час лекц≥й питань програми, у тому числ≥ виконанн€ конкретних завдань, передбачених програмою; п≥дготовка курсового проекту, а також п≥дготовка до сем≥нарських та практичних зан€ть, п≥дсумкового контролю (вивченн€ л≥тератури, анал≥з нормативно-правових акт≥в, ≥нших джерел, узагальненн€ досв≥ду роботи орган≥в публ≥чноњ влади), ≥н.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 303 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2006 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.