Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈коном≥чний анал≥з отриманих результат≥в. ƒану оптим≥зац≥ю виробничоњ програми можна вважати доц≥льною, так €к прибуток зростаЇ на 9,6% ≥ складе 1366 тис




ƒану оптим≥зац≥ю виробничоњ програми можна вважати доц≥льною, так €к прибуток зростаЇ на 9,6% ≥ складе 1366 тис. грн., також рентабельн≥сть продукц≥њ зросте на 0,1 %, а витрати на одиницю продукц≥њ зниз€тьс€ на 0,008 коп., що говорить про п≥двищенн€ ефективност≥ виробництва.

—еред ресурс≥в повн≥стю використовуЇтьс€ лише свинина, тобто цей ресурс Ї л≥м≥тним на п≥дприЇмств≥. якщо зб≥льшити запас свинини, то можливо зб≥льшити випуск продукц≥њ на п≥дприЇмств≥.

Ћабораторна робота є 10
Ђќптим≥зац≥€ виробничоњ програми хл≥бозаводуї

«адача. Ќа хл≥бозавод≥ випускаЇтьс€ 10 сорт≥в хл≥бобулочних вироб≥в.

види продукц≥њ визначаютьс€ за допомогою табл. 10.1 та 10.2.

 ≥льк≥сть печей Ц за вар≥антом (табл.10.2).

–≥чна продуктивн≥сть печ≥ Ц за вар≥антом (табл.10.3).

÷≥на на сировину Ц в таблиц≥ 10.4.

–ецептура за асортиментом Ц в таблиц≥ 10.5.

«г≥дно вар≥анту потр≥бно:

1. –озрахувати обс€г ресурс≥в на св≥й асортимент

2. ѕобудувати модель оптимального р≥чного плану п≥дприЇмства у загальному вигл€д≥ по критер≥ю оптим≥зац≥њ - максимальний прибуток.

3. «а допомогою отриманих нер≥вностей чи р≥вн€нь побудувати та записати матрицю коеф≥ц≥Їнт≥в ≥ функц≥ю ц≥л≥.

4. ¬ир≥шити задачу за допомогою програми SIMPL.EXE або функц≥њ "ѕоиск решени€".

5. «аповнити вих≥дну таблицю та дати економ≥чний анал≥з.

“аблиц€ 10.1

є вар≥анту Ќомери вид≥в продукц≥њ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

“аблиц€ 10.2

є ¬иди продукц≥њ ÷≥на 1 т, грн. —об≥варт≥сть 1 т, грн. ѕопит, т є печ≥
ћ≥н. ћакс. —еред. ѕлан
  Ѕатон дорожн≥й 866,67           1,3
  Ѕатон дорожн≥й 866,67           1,3
  Ѕатон дорожн≥й 866,67           1,3
  Ѕатон дорожн≥й в уп.   783,75         1,3
  Ѕатон св€тковий в уп.   957,5         1,3
  Ѕатон св€тковий   907,5         1,3
  Ѕулка дн≥пропетровська   1267,5          
  Ѕулка дн≥пропетровська в уп.   1394,25          
  Ѕулка дн≥пропетровська в уп.   1394,25          
  Ѕулка «авиток   938,89          
  Ѕулочка родзинка              
  Ѕулочка —в≥танок   1770,83          
  Ѕулочка столична 1666,67 1416,67          
  Ѕулочка столична в уп. 1833,33 1558,33          
  Ѕулочка харк≥вська              
  Ѕулочка харк≥вська в уп.   1912,50          
  ¬ироби зд≥бн≥ з повидлом 1666,67 1408,34         9, 10
  ¬итушка кињвська 1766,67 1492,84         9, 10
  «доба з повидлом   1943,5         9, 10
  «доба столична   2112,5         9, 10
  «доба столична в уп.   2281,5         9, 10
   алач украњнський   1774,5         7, 8
   алач украњнський в уп. 2185,72 1846,93         7, 8
  ѕал€ниц€ столична 1055,83 892,18         5, 6
  ѕал€ниц€ столична в уп. 1094,44 924,8         5, 6
  ѕлет≥нка з маком 941,67 795,71          
  ѕлет≥нка з маком 1041,67 880,21          
  ѕлет≥нка з маком в уп.   1098,50          
  ѕлет≥нка украњнська              
  ѕлюшка московська   1943,5         7, 8

 

ѕродовженн€ таблиц≥ 10.2

  ѕлюшка московська в уп. 2493,72 2107,19         7, 8
  –≥жки дн≥провськ≥   1338,75         9, 10
  –≥жки з повидлом             9, 10
  –≥жки з повидлом   1837,5         9, 10
  –≥жки з повидлом             9, 10
  –≥жки з повидлом в уп.   1743,88         9, 10
  –≥жки з повидлом в уп. 1666,67 1458,34         9, 10
  –огалик маковий   2406,25         7, 8
  –огал≥ козацьк≥ 1184,3 1036,26         7, 8
  –огал≥ козацьк≥ в уп.   1168,13         7, 8
  –≥жки з маком   1779,05         7, 8
  ’л≥б б≥лий   855,         4, 5
  ’л≥б вис≥вковий             4, 5
  ’л≥б г≥рчичний 916,67           4, 5
  ’л≥б пшеничний 826,67           4, 5
  ’л≥б пшеничний             4, 5
  ’л≥б св€тошинський              
  ’л≥б св€тошинський в уп. 712,5 641,25          
  ’л≥б хотинський 541,67 487,5          
  ’л≥б хотинський в уп. 593,75 534,38          
  ’л≥бц≥ з вис≥вками              
  ’л≥бц≥ з вис≥вками в уп.              

“аблиц€ 10.3

–≥чна продуктивн≥сть печей, т/р≥к.
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 1  
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 2  
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 3  
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 4  
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 5  
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 6  
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 7  
  ѕ≥ч ЅЌ-50 є 8  
  ѕ ™-9-03 547,2
  ѕ ™-9-03 548,2

“аблиц€ 10.4

є п/п Ќазва сировини ќдиниц€ вим≥ру ÷≥на за одиницю
  Ѕорошно вищ.гат. тн 516,67
  Ѕорошно 1 гат. тн 413,98
  ¬ан≥л≥н кг 62,42
  ¬ис≥вки тн 79,17
  ƒр≥ждж≥ конц. кг 0,91
  ƒр≥ждж≥ прес. кг 1,03
  ћак кг 5,67
  ћаргарин кг 2,76
  ћасло г≥рчичне кг 1,65
  ћеланж кг 3,75
  ћолоко сухе кг 2,94
  ќл≥€ кг 2,42
  ќцет л 0,87
  ѕл≥вка тн 1043,12
  ѕовидло кг 1,4
  —абза кг 3,08
  —≥ль тн  
  ÷укор тн  
  ÷укрова пудра тн  

 


“аблиц€ 10.5

є ¬иди продукц≥њ ¬их≥д продукц≥њ, кг Ѕорошно вищ. гат. Ѕорошно 1 гат. ¬ан≥л≥н ¬ис≥вки ƒр≥ждж≥ конц. ƒр≥ждж≥ прес. ћак ћаргарин ћасло г≥рчичне ћеланж ћолоко сухе ќл≥€ ќцет ѕл≥вка ѕовидло —абза —≥ль ÷укор ÷укрова пудра
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Ѕатон дорожн≥й 131,7         1,2             2,125         1,3    
2 Ѕатон дорожн≥й 131,7           3,0   0,1       2,125         1,3    
3 Ѕатон дорожн≥й 131,7         2,0                       1,5    
4 Ѕатон дорожн≥й в уп. 131,7         2,0                       1,5    
5 Ѕатон св€тковий в уп. 143,5         1,2             2,125         1,3    
6 Ѕатон св€тковий 142,5         1,6           2,0 2,550         1,4    
7 Ѕулка дн≥пропетровська 163,0     0,020   1,3         0,8 2,0           1,4    
8 Ѕулка дн≥пропетровська в уп. 163,0     0,020   3,2     13,0   0,8 2,0           1,0    
9 Ѕулка дн≥пропетровська в уп. 163,0     0,020   4,0     13,0   0,8 2,0           1,0    
10 Ѕулка «авиток 137,0     0,020   3,2     13,0   0,8             1,0    
11 Ѕулочка родзинка 158,5         1,2   1,5         3,400         1,5    
12 Ѕулочка —в≥танок 150,0         2,4     8,9   5,0 2,2           1,0   1,0
13 Ѕулочка столична 150,0     0,050   4,0     20,0   3,0 3,0           1,0   2,0
14 Ѕулочка столична в уп. 150,0     0,050   4,0     12,0   3,0 3,0           1,0   2,0
15 Ѕулочка харк≥вська 151,0     0,050   4,0     12,0   3,0 3,0           1,0   1,0
16 Ѕулочка харк≥вська в уп. 151,0     0,020   2,0     10,0   3,0 3,0           1,0   1,0
17 ¬ироби зд≥бн≥ з повидлом 155,0     0,020   2,0     10,0   3,0             1,0   1,0
18 ¬итушка кињвська 131,0     0,020   2,4     10,0   3,0     0,3       1,0   1,5
19 «доба з повидлом 165,3         1,2             2,125         1,3    
20 «доба столична 150,0     0,050   3,2     12,7   4,0 3,0           1,0    
21 «доба столична в уп. 150,0     0,050   4,0     12,0   3,0 3,0           1,0    

 

ѕродовженн€ таблиц≥ 10.5

22  алач украњнський 136,5     0,050   4,0     12,0   3,0 3,0           1,0    
23  алач украњнський в уп. 136,5     0,025   2,4     7,0     1,0           1,0    
24 ѕал€ниц€ столична 129,0     0,025   2,4     7,0     1,0 0,850         1,0    
25 ѕал€ниц€ столична в уп. 129,0     0,025   1,6         1,5 1,0 0,850         1,5    
26 ѕлет≥нка з маком 135,0         1,6   1,0     1,5   0,850         1,5    
27 ѕлет≥нка з маком 135,0         0,8   1,0         2,125 0,3       1,5    
28 ѕлет≥нка з маком в уп. 135,0         0,8   1,0         2,125 0,3       1,5    
29 ѕлет≥нка украњнська 150,0         0,8   1,0         2,125         1,5    
30 ѕлюшка московська 155,0     0,025     3,2   9,0   6,0 2,0           1,0    
31 ѕлюшка московська в уп. 155,0     0,025   3,2     15,2   6,8 3,0           1,0    
32 –≥жки дн≥провськ≥ 132,5     0,025   3,2     15,2   6,0 3,0           1,0    
33 –≥жки з повидлом 161,1         3,2           9,0           1,5    
34 –≥жки з повидлом 161,7           3,0   10,0     9,0           1,0   2,0
35 –≥жки з повидлом 161,7         3,0     10,0     9,0           1,0   2,0
36 –≥жки з повидлом в уп. 161,1         2,4     10,0     9,0           1,0   2,0
37 –≥жки з повидлом в уп. 161,7           3,0   10,0     9,0           1,0   2,0
38 –огалик маковий 165,0         2,4   20,0 10,0                 1,0   2,0
39 –огал≥ козацьк≥ 132,0     0,050   4,0     8,0       2,000 0,3       1,0   2,0
40 –огал≥ козацьк≥ в уп. 132,0     0,050   2,4     5,0       2,000 0,3       1,5    
41 –≥жки з маком 153,3           2,4 10,0 5,0       2,000         1,5    
42 ’л≥б б≥лий 129,5         2,4     8,0   3,0             1,0    
43 ’л≥б вис≥вковий 132,5     0,020   4,0     13,0   0,8             1,0    
44 ’л≥б г≥рчичний 140,0         1,2               0,3       1,3    
45 ’л≥б пшеничний 127,0         0,8               0,3       1,3    
46 ’л≥б пшеничний 129,2         1,0               0,3       1,3    
47 ’л≥б св€тошинський 132,5         1,6             3,000 0,3       1,5    
48 ’л≥б св€тошинський в уп. 132,5         2,0             3,000 0,3       1,5    
49 ’л≥б хотинський 131,5         1,2             1,700         1,5    
50 ’л≥б хотинський в уп. 131,5         1,2             1,700         1,5    
51 ’л≥бц≥ з вис≥вками 132,5         1,2                       1,5    
52 ’л≥бц≥ з вис≥вками в уп. 131,5         1,2                       1,5    





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 369 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2043 - | 1925 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.