Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ’ј–„ќ¬»’ “≈’ЌќЋќ√≤…

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

–ектор__________ј.≤. ”крањнець

(п≥дпис)

–.

Ћ.¬. ћј«Ќ» ,

ё.ћ. √–»Ќё 

ќѕ“»ћ≤«ј÷≤…Ќ≤ ћ≈“ќƒ» “ј ћќƒ≈Ћ≤

Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќ»… ѕќ—≤ЅЌ» 

до вивченн€ дисципл≥ни,

¬иконанн€ лабораторних та контрольних роб≥т

дл€ студент≥в напр€мку п≥дготовки 6.030505 Ђ”правл≥нн€ персоналом та економ≥ка прац≥ї, 6.03050801 Ђ‘≥нанси ≥ кредитї, 6.03050901 Ђќбл≥к ≥ аудитї, 6.03050701 Ђћаркетингї галуз≥ знань 0305 Ђ≈коном≥ка ≥ п≥дприЇмництвої вс≥х форм навчанн€

 

¬с≥ цитати, цифровий та фактичний матер≥ал, б≥бл≥ограф≥чн≥ в≥домост≥ перев≥рен≥. Ќаписанн€ одиниць в≥дпов≥даЇ стандартам   —’¬јЋ≈Ќќ на зас≥данн≥ кафедри управл≥нн€ персоналом та економ≥ки прац≥ ѕротокол є1 ¬≥д 31.08.2015

 

–еЇстрац≥йний номер

електронного пос≥бника

” Ќћ¬________________

 ињв Ќ”’“ 2015


ћазник Ћ.¬. ќптим≥зац≥њ методи та модел≥: [≈лектронний ресурс]: навчально-методичний пос≥бник дл€ студент≥в напр€му п≥дготовки 6.030505 Ђ”правл≥нн€ персоналом та економ≥ка прац≥її, 6.03050801 Ђ‘≥нанси ≥ кредитї, 6.03050901 Ђќбл≥к ≥ аудитї, 6.03050701 Ђћаркетингї галуз≥ знань 0305 Ђ≈коном≥ка ≥ п≥дприЇмництвої вс≥х форм навчанн€. / Ћ.¬. ћазник, ё.ћ. √ринюк. Ц  .: Ќ”’“, 2015. Ц 110 с.

 

 

–ецензент: ’арчишина ќ.¬., д-р екон. наук

 

 

Ћ.¬. ћј«Ќ» , канд. екон. наук

ё.ћ. √–»Ќё 

 

 

 

 

© Ћ.¬. ћазник, 2015

© ё.ћ. √ринюк, 2015

© Ќ”’“, 2015


¬ступ

«м≥стовна частина навчального пос≥бника Ђќптим≥зац≥њ методи та модел≥ї ≥з базовими теоретичними настановами та прикладами виконанн€ розрахунк≥в побудована за окремими темами, €к≥ в ц≥лому охоплюють програму курсу:

Ј предмет, метод ≥ задач≥ курсу;

Ј функц≥њ ≥ граф≥ки в економ≥чному моделюванн≥;

Ј модел≥ задач л≥н≥йного програмуванн€ та методи њх розв'€зуванн€;

Ј теор≥€ двоњстост≥ та к≥льк≥сний анал≥з оптим≥зац≥йних розрахунк≥в;

Ј транспортна задача;

Ј задач≥ ц≥лочислового л≥н≥йного програмуванн€ та методи њх розв'€занн€;

Ј нел≥н≥йн≥ оптим≥зац≥йн≥ модел≥ економ≥чних систем;

Ј динам≥чне програмуванн€.

ѕредметом дисципл≥ни Ђќптим≥зац≥йн≥ методи та модел≥ї Ц Ї постановка ≥ вир≥шенн€ економ≥ко-управл≥нських задач дл€ народного господарства, його ланок ≥ елемент≥в на основ≥ метод≥в досл≥дженн€ операц≥й та оптим≥зац≥йних моделей математичного моделюванн€ з використанн€м сучасних математичних метод≥в ≥ обчислювальноњ техн≥ки.

ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни

пол€гаЇ в формуванн€ системи знань з методолог≥њ та ≥нструментар≥ю побудови ≥ використанн€ р≥зних тип≥в оптим≥зац≥йних економ≥ко-математичних моделей в управл≥нн≥ персоналом, маркетингу, ф≥нансах, аудит≥. ¬ивченн€ ц≥Їњ дисципл≥ни дозвол€Ї надати студентам комплекс знань по постановц≥ ≥ вир≥шенню економ≥ко-управл≥нських задач дл€ народного господарства, його ланок ≥ елемент≥в на основ≥ метод≥в досл≥дженн€ операц≥й та оптим≥зац≥йних моделей математичного моделюванн€ з використанн€м сучасних математичних метод≥в ≥ обчислювальноњ техн≥ки, анал≥зу результат≥в вир≥шенн€ задач ≥ прийн€ттю на ц≥й основ≥ управл≥нських р≥шень та навчити студент≥в застосовувати на практиц≥ основн≥ види оптим≥зац≥йних моделей.

ќсновними завданн€ми вивченн€ дисципл≥ни Ђќптим≥зац≥йн≥ методи та модел≥ї Ї:

- вивченн€ основних принцип≥в та ≥нструментар≥ю постановки задач, побудови моделей, метод≥в њх розв'€зуванн€ та анал≥зу з метою використанн€ в економ≥ц≥;

- обов'€зкове використанн€ в управл≥нськ≥й д≥€льност≥ кращих, передових дос€гнень науки, мистецтва ≥ досв≥ду математичного моделюванн€ дл€ забезпеченн€ ефективност≥ та рац≥ональност≥ управл≥нн€;

- надати студентам комплекс знань з: методик д≥агностуванн€, анал≥зу, оц≥нюванн€ стану керованого об'Їкта, програмуванн€, виробленню критер≥њв оц≥нюванн€ ≥ мон≥торингу насл≥дк≥в управл≥нських р≥шень;

- використанн€ сучасного програмного та апаратного забезпеченн€ процесу створенн€ економ≥ко-математичних моделей.

«г≥дно з вимогами осв≥тньо-профес≥йноњ програми студенти повинн≥:

знати:

- основн≥ принципи вир≥шенн€ оптим≥зац≥йних задач математичного моделюванн€;

- основн≥ етапи побудови оптим≥зац≥йних економ≥ко-математичноњ модел≥;

- напр€ми використанн€ оптим≥зац≥йних економ≥ко-математичних моделей;

- найважлив≥ш≥ особливост≥ соц≥ально-економ≥чних систем €к обТЇкт≥в моделюванн€;

- принципи побудови оптим≥зац≥йних задач (задач л≥н≥йного, нел≥н≥йного, ц≥лочислового та динам≥чного програмуванн€) та математичний апарат њх вир≥шенн€;

- основи анал≥зу оптим≥зац≥йних розрахунк≥в ≥з застосуванн€м теор≥њ двоњстост≥;

вм≥ти:

- зд≥йснювати класиф≥кац≥ю моделей;

- розробл€ти базов≥ економ≥ко-математичн≥ модел≥;

- визначати склад основних показник≥в, за €кими можна оц≥нити зм≥нн≥;

- оц≥нити математичну модель за визначеними показниками;

- зд≥йснювати економ≥чний анал≥з отриманоњ модел≥;

- розкрити економ≥чний зм≥ст основних характеристик модел≥;

мати навички:

- побудови оптим≥зац≥йних моделей р≥зних тип≥в та р≥зноњ складност≥ дл€ економ≥чних досл≥джень;

- визначенн€ оптимального плану та ц≥л≥ його знаходженн€ дл€ задач л≥н≥йного, ц≥лочислового, динам≥чного, нел≥н≥йного програмуванн€;

- користуванн€ основними прикладними програмами дл€ побудови ≥ вир≥шенн€ задач математичного моделюванн€.

ћ≥ждисципл≥нарн≥ звТ€зки: ¬ивченн€ дисципл≥ни Ђќптим≥зац≥йн≥ методи ≥ модел≥ї базуЇтьс€ на вивченн≥ економ≥чних ≥ математичних дисципл≥н: Ђ“еор≥€ ймов≥рност≥ ≥ математична статистикаї, Ђћакроеконом≥каї, Ђћ≥кроеконом≥каї, Ђ≈конометр≥€ї, Ђѕол≥теконом≥€ї, Ђ–озм≥щенн€ продуктивних сил та рег≥ональна економ≥каї.

¬каз≥вки до виконанн€ лабораторних роб≥т

Ћабораторн≥ роботи з дисципл≥ни Ђќптим≥зац≥йн≥ метод≥ та модел≥ї, що виконують студенти, спр€мован≥ на практичне засвоЇнн€ матер≥алу з тем дисципл≥ни, передбачених навчальною програмою. «авданн€ до лабораторних роб≥т дають студентам можлив≥сть опанувати методи знаходженн€ розвТ€зк≥в задач л≥н≥йного програмуванн€, розвТ€зуванн€ оптим≥зац≥йних задач за допомогою програм Microsoft ≈xcel, засвоњти основи корел€ц≥йного анал≥зу, етапи побудови л≥н≥йних та нел≥н≥йних моделей, набути практичних анал≥тичних навичок математичного моделюванн€ економ≥чних процес≥в, €к≥ Ї основою економ≥чних досл≥джень.

Ћабораторн≥ роботи студент виконуЇ зг≥дно з вар≥антом, €кий отримуЇ у викладача. –оботу потр≥бно виконувати в зошитах дл€ лабораторних роб≥т або на пронумерованих стандартних аркушах паперу (формат ј4), €к≥ пот≥м зшити.

¬каз≥вки до виконанн€ контрольноњ роботи студентами заочноњ форми навчанн€

ƒл€ виконанн€ контрольноњ роботи потр≥бно ознайомитись з л≥тературою з дисципл≥ни (список додаЇтьс€). ћоделюванн€ зд≥йснюють на основ≥ виб≥рки статистичних даних, €ку студент отримуЇ з в≥дпов≥дних таблиць.

–обота повинна бути акуратно оформлена, мати титульну стор≥нку, на €к≥й зазначаютьс€: назви ун≥верситету й дисципл≥ни, пр≥звище та ≥н≥ц≥али студента, факультет, курс, група, номери зал≥ковоњ книжки та вар≥анта контрольноњ роботи.

 онтрольну роботу потр≥бно виконувати на пронумерованих стандартних аркушах паперу (формат ј4), €к≥ пот≥м зшити. ¬ к≥нц≥ роботи навести список використаноњ л≥тератури зг≥дно з правилами б≥бл≥ограф≥чного опису. Ќа останн≥й стор≥нц≥ роботи проставити дату њњ виконанн€ та св≥й власний п≥дпис.

” контрольн≥й робот≥ на основ≥ виконаних лабораторних роб≥т необх≥дно побудувати модел≥ за темами: Ђ‘ункц≥њ ≥ граф≥ки в економ≥чному моделюванн≥ї, Ђѕобудова, вир≥шенн€ ≥ анал≥з задач л≥н≥йного програмуванн€ї, Ђћодель оптимального завантаженн€ обладнанн€ї, Ђћодель оптим≥зац≥њ виробничоњ програми п≥дприЇмстваї, Ђ“ранспортна задачаї, Ђѕобудова, вир≥шенн€ та анал≥з задач нел≥н≥йного програмуванн€ї, Ђѕобудова, вир≥шенн€ та анал≥з задач динам≥чного програмуванн€ї.

¬ар≥ант лабораторних роб≥т є 3, є 4, є 5, є 7, є 8, є 9, є 10 студент обираЇ за останньою цифрою номера зал≥ковоњ книжки (табл. 1).

“аблиц€ 1

¬ар≥анти лабораторних роб≥т

÷ифра зал≥ковоњ книжки Ќомер вар≥анта
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ƒл€ лабораторних роб≥т є 1, є 2, є 6, є 11, є 12, є 13, студент обираЇ за двома останн≥ми цифрами номера зал≥ковоњ книжки (табл. 2).

“аблиц€ 2

¬ар≥анти лабораторних роб≥т

÷ифри зал≥ковоњ книжки Ќомер вар≥анта ÷ифри зал≥ковоњ книжки Ќомер вар≥анта ÷ифри зал≥ковоњ книжки Ќомер вар≥анта ÷ифри зал≥ковоњ книжки Ќомер вар≥анта
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 413 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2101 - | 1829 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.