Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≥тература, методичне та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ зан€тт€. 1. Ћарин ј.ћ. ќт следственной версии к истине
1. Ћарин ј.ћ. ќт следственной версии к истине. ћ., 1976.

2. јрцишевский √.¬. ¬ыдвижение и проверка следственных версий. ћ., 1978.

3. Ѕандура ќ.ј., Ћукашевич ¬.√.  риминалистическа€ верси€: гносеологический, логический и психологический аспекты.  иев, 1991.

4. ќрган≥зац≥€ розсл≥дуванн€ окремих вид≥в злочин≥в: навч. пос≥б. / [ј.‘. ¬олобуЇв, ќ.™.  орист≥н, –.Ћ. —тепанюк]; за заг. ред. ј.‘. ¬олобуЇва; ћ¬— ”крањни, ’арк. нац. ун-т внутр. справ. Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2011. Ц 568 с.

5. √оршенин √. ќсновы теории криминалистического прогнозировани€. ћ., 1993.

6. Ќатура ј.». ѕознавательна€ де€тельность субъекта процессульных отношений в ходе построени€, конкретизации и проверки криминалистических версий. —аратов, 1993.

7.  оновалова ¬.≈. ¬ерси€: концепци€ и функции в судопроизводстве. ’арьков, 2000.

 

“еми реферат≥в:

1.  рим≥нал≥стичн≥ верс≥њ та њх роль у розсл≥дуванн≥ злочин≥в.

2.  рим≥нал≥стичне прогнозуванн€.

3. ќсобливост≥ побудови крим≥нал≥стичних верс≥й та прогнозуванн€ злочинноњ повед≥нки у крим≥нальних справах про окрем≥ види злочин≥в (сер≥йн≥ вбивства, вбивства новонароджених, розб≥йн≥ напади, вчинен≥ орган≥зованими злочинним групами чи ≥нш≥).

 

’≥д проведенн€ зан€тт€:

¬ступ до зан€тт€ пол€гаЇ в перев≥рц≥ присутност≥ курсант≥в, оголошенн≥ теми, мети та контрольних питань зан€тт€.

ѕрактичне зан€тт€ починаЇтьс€ з розгл€ду контрольних питань теми. Ќа початку розгл€ду теми необх≥дно звернути увагу на те, що розсл≥дуванн€ €к процес п≥знанн€ под≥њ злочину Ї досить специф≥чною ≥ складною розумовою д≥€льн≥стю. —пециф≥ка та труднощ≥ д≥€льност≥ сл≥дчого обумовлен≥ к≥лькома факторами. ѕо-перше тим, що злочин €к под≥€ минулого п≥знаЇтьс€ сл≥дчим здеб≥льшого по залишеним сл≥дам. ѕо-друге, сл≥ди злочину представл€ють собою зм≥ни у оточуючому середовищ≥, €к≥ част≥ш всього схож≥ або мають вигл€д зм≥н, що залишен≥ внасл≥док некрим≥нальних под≥й (в≥дбитки пальц≥в рук, розбите скло, в≥дкрит≥ двер≥ тощо), тому сл≥дчий завжди д≥Ї в умовах ≥нформац≥йноњ невизначеност≥. ѕо-третЇ, процес розсл≥дуванн€ майже завжди зд≥йснюЇтьс€ в умовах оч≥куваноњ або на€вноњ протид≥њ (знищенн€ або фальсиф≥кац≥њ сл≥д≥в злочину) з боку злочинц≥в чи ≥нших зац≥кавлених ос≥б.

¬ силу вказаних фактор≥в п≥знавальна розумова д≥€льн≥сть сл≥дчого (д≥знавача) повинна бути систематизованою ≥ лог≥чно правильно побудованою. —аме дл€ цього в теоретичному арсенал≥ крим≥нал≥стики розроблен≥ положенн€ щодо використанн€ метод≥в побудови верс≥й та прогнозуванн€.

¬ ход≥ зан€тт€ необх≥дно розкрити пон€тт€ крим≥нал≥стичних верс≥й, њх види. «асвоњти правила побудови та перев≥рки верс≥й у р≥зних сл≥дчих ситуац≥€х. ”€снити основи використанн€ верс≥й при плануванн≥ окремих сл≥дчих д≥й та всього процесу розсл≥дуванн€ злочину.

Ќа заключному етап≥ практичного зан€тт€ необх≥дно розкрити пон€тт€ прогнозуванн€, його м≥сце ≥ значенн€ у розсл≥дуванн≥ злочину.

ѕри п≥дготовц≥ до данного зан€тт€ в ход≥ самост≥йноњ роботи курсанти готують в≥дпов≥д≥ на контрольн≥ питанн€ ≥ в робочих зошитах письмово виконують завданн€ по фабулах крим≥нальних справ.

‘абула 1. Ѕ≥л€ 12-поверхового житлового будинку було ви€влено труп молодого чолов≥ка з проломом к≥сток черепа ≥ з ознаками чисельних перелам≥в ребер та к≥нц≥вок. ¬ результат≥ опитуванн€ очевидц≥в було встановлено, що загиблим Ї ƒавидов ≤гор ћиколайович, в≥к Ц 21 р≥к, навчавс€ на третьому курс≥ ’ј≤, проживав в орендован≥й квартир≥ сам в цьому ж будинку на 8-му поверс≥, мав тривал≥ ≥нтимн≥ стосунки з однокурсницею ёхно ћар≥Їю. Ѕули також отриманн≥ данн≥ щодо вживанн€ загиблим на прот€з≥ останн≥х м≥с€ц≥в наркотичноњ речовини Ц оп≥ю ацетильованого.

«авданн€: висуньте верс≥њ в≥дносно обставин под≥њ загибел≥ ƒавидова ≤.ћ., сформулюйте завданн€ розсл≥дуванн€ ≥ склад≥ть план огл€ду м≥сц€ под≥њ та ≥нших першочергових сл≥дчих д≥й, вкаж≥ть експертизи, €к≥ необх≥дно призначити.

‘абула 2. 4 вересн€ в райв≥дд≥л звернулас€ ћещер€кова Ќ.ѕ. ≥з за€вою про викраденн€ нев≥домими особами њњ чолов≥ка - ћещер€кова ¬.¬. ¬ ход≥ опитуванн€ за€вниц≥ та ≥нших ос≥б було встановлено, що 1 вересн€ ћещер€ков ¬.¬. п≥шов на роботу ≥ додому не повернувс€. Ќа телефонний виклик в≥дпов≥в останього разу 1 вересн€ об 11 годин≥, пов≥домив, що њде у справах, п≥сл€ чого телефонн≥ виклики його телефон б≥льше не приймав. —п≥вроб≥тники банку вказали, що об 11 годин≥ 1 вересн€ зниклий вињхав, п≥сл€ чого на робот≥ його не бачили. «никлий, в≥ком 48 рок≥в, займав посаду заступника директора банку, пересувавс€ на автомоб≥л≥ Lexus LX, б≥лого кольору, держ. номер ј’ 8120 ј—, мав при соб≥ крупну суму грошей. «а окремими даними мав позашлюбн≥ в≥дносини з сп≥вроб≥тницею банку ќнищенко √алиною.

«авданн€: висуньте верс≥њ в≥дносно обставин зникненн€ ћещер€кова ¬.¬., сформулюйте завданн€ розсл≥дуванн€ ≥ склад≥ть план проведенн€ першочергових сл≥дчих д≥й.

ѕ≥сл€ контрольного опитуванн€ курсанти допов≥дають р≥шенн€ завдань. ѕ≥д час обговоренн€ р≥шень продовжуЇтьс€ висв≥тленн€ питань теми.

«аключна частина зан€тт€ пол€гаЇ у п≥дведенн≥ викладачем п≥дсумк≥в, оголошенн€м завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 385 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2270 - | 1942 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.