Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 11. јнал≥з, зв≥тн≥сть ≥ аудит у сфер≥ прац≥
ћакроеконом≥чний анал≥з соц≥ально-трудових в≥дносин, його призначенн€ ≥ напр€мки. јнал≥з чисельност≥, руху та структури трудових ресурс≥в ≥ економ≥чно-активного населенн€, зайн€тост≥ ≥ безроб≥тт€, зароб≥тноњ плати, тривалост≥ робочого дн€ ≥ продуктивност≥ прац≥, ≥ндекс≥в ц≥н на споживч≥ товари, вартост≥ робочоњ сили, витрат ≥ доход≥в домашн≥х господарств, виробничого травматизму ≥ профес≥йних захворювань, трудових конфл≥кт≥в, стану трудових угод, соц≥ального забезпеченн€. јнал≥з продуктивност≥ прац≥ та њњ зростанн€. јнал≥з зароб≥тноњ плати.

ћ≥кроеконом≥чний анал≥з внутр≥шн≥х ринк≥в, його роль та спр€мован≥сть. јдм≥н≥стративна зв≥тн≥сть Ц основне джерело ≥нформац≥њ про трудову д≥€льн≥сть. ќсновн≥ розд≥ли статистики прац≥, њњ ≥нформац≥йна ≥нфраструктура, переваги та недол≥ки.

—утн≥сть, ц≥л≥ та обТЇкти аудиту в трудов≥й сфер≥. ≈тапи аудиторськоњ перев≥рки д≥€льност≥ п≥дприЇмства з орган≥зац≥њ прац≥ та регулюванн€ соц≥ально-трудових в≥дносин. ѕ≥дготовчий етап аудиторськоњ перев≥рки. ѕ≥дб≥р ≥нформац≥њ. —истематизац≥€, анал≥з, оц≥нка ≥нформац≥њ, п≥дготовка пропозиц≥й дл€ вдосконаленн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства в трудов≥й сфер≥.

 

“ема 12. ћон≥торинг соц≥ально-трудовоњ сфери €к ≥нструмент регулюванн€ й удосконаленн€ соц≥ально-трудових в≥дносин

—пециф≥ка досл≥джень проблем трудовоњ орган≥зац≥њ в умовах ринку.

Ќеобх≥дн≥сть комплексного використанн€ р≥зних джерел та метод≥в отриманн€ ≥нформац≥њ дл€ анал≥зу трудовоњ сфери.

—оц≥олог≥чн≥ досл≥дженн€: сутн≥сть, ц≥л≥ та задач≥. –озробка програми соц≥олог≥чного досл≥дженн€.

—оц≥ально-орган≥зован≥ пер≥одичн≥ спостереженн€ дл€ вивченн€ трудовоњ д≥€льност≥. ѓх спр€мован≥сть, переваги та недол≥ки. ¬иб≥рков≥ обстеженн€ домашн≥х господарств, переписи населенн€, виб≥рков≥ обстеженн€ ≥ переписи п≥дприЇмств. ќсновн≥ показники мон≥торингу соц≥ально-трудових в≥дносин на макрор≥вн≥ та на п≥дприЇмствах.

–егулюванн€ та удосконаленн€ соц≥ально-трудових в≥дносин. “рудове законодавство ”крањни: в≥дпов≥дн≥сть м≥жнародним нормам. ≤нституц≥ональн≥ джерела ≥нформац≥њ про трудову сферу. ƒержком≥тет статистики ”крањни, спец≥альн≥ ≥нститути, м≥жнародн≥ агентства, м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ. —пр€мован≥сть та значенн€ њх досл≥джень в сфер≥ прац≥.

 

“ема 13. ћ≥жнародна орган≥зац≥€ прац≥ (ћќѕ) та њњ вплив на розвиток соц≥ально-трудових в≥дносин

—творенн€ ћќѕ. ÷≥л≥ та основн≥ задач≥ ћќѕ. —труктура ћќѕ. “рьохсторонн≥ представництва крањн в ћќѕ. ћ≥жнародна конференц≥€ прац≥. √алузев≥ ком≥тети. –ег≥ональн≥ конференц≥њ. јдм≥н≥стративна рада. ћ≥жнародне бюро прац≥.

Ќапр€мки д≥€льност≥ ћќѕ. –озробка конвенц≥й ≥ рекомендац≥й та контроль за њх виконанн€м. Ќаданн€ крањнам допомоги в р≥шенн≥ соц≥ально-трудових проблем. ѕроведенн€ досл≥джень ≥ зд≥йсненн€ публ≥кац≥й з соц≥ально-трудових проблем.

ќсновн≥ сфери орган≥зац≥йно-практичноњ д≥€льност≥ ћќѕ: зайн€т≥сть ≥ безроб≥тт€; профес≥йна п≥дготовка ≥ переп≥дготовка кадр≥в; права людини; умови безпеки ≥ г≥г≥Їна прац≥; виробниче ≥ навколишнЇ середовище, зароб≥тна плата; соц≥альне забезпеченн€; соц≥ально-трудов≥ в≥дносини окремих громад€н населенн€; наданн€ допомоги в створенн≥ соц≥альних ≥нститут≥в.

¬плив ћќѕ на розвиток соц≥ально-трудових в≥дносин.

“рудова м≥грац≥€ населенн€: види, обумовлен≥сть, функц≥њ, вплив на р≥вень зайн€тост≥ й безроб≥тт€. ћ≥грац≥йна пол≥тика.

 

 


ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

 

«г≥дно навчального плану п≥дготовки бакалавр≥в вс≥х економ≥чних спец≥альностей прискореноњ форми навчанн€ передбачено виконанн€ письмовоњ контрольноњ роботи з дисципл≥ни У≈коном≥ка прац≥ та соц≥ально-трудов≥ в≥дносиниФ.

 онтрольна робота повинна в≥дпов≥дати певним вимогам щодо зм≥сту, оформленн€ ≥ бути написаною з обов'€зковим використанн€м постанов, ≥нструкц≥й ≥ положень ¬ерховноњ ради ”крањни. «агальний обс€г контрольноњ роботи (без урахуванн€ додатк≥в) не повинен перевищувати 18 аркуш≥в рукописного тексту або 10-12 лист≥в друкованого тексту. ѕисати сл≥д з обох бок≥в аркуша, залишаючи поле 3 см дл€ зауважень рецензента, з ≥нтервалом м≥ж р€дками через одну кл≥тинку або з полуторним ≥нтервалом друкованого тексту та в≥дпов≥дними пол€ми. —тор≥нки контрольноњ роботи нумеруютьс€, цитати та цифров≥ матер≥али супроводжуютьс€ посиланн€ми ≥з зазначенн€м джерел даних, що навод€тьс€ в робот≥. ¬ к≥нц≥ роботи вм≥щуЇтьс€ перел≥к використаноњ л≥тератури.

ѕитанн€ контрольного завданн€ повинн≥ викладатис€ по сут≥, формулюватис€ ч≥тко, в лог≥чн≥й завершеност≥. ¬ к≥нц≥ роботи обов'€зковий п≥дпис студента ≥ дата поданн€ (або в≥дправленн€) роботи до ун≥верситету.  онтрольн≥ роботи повинн≥ надходити до факультету у сувор≥й в≥дпов≥дност≥ з терм≥нами.

ќтримавши перев≥рену контрольну роботу, студент зобов'€заний усунути недол≥ки ≥ захистити њњ. Ѕез захисту контрольноњ роботи студент до зал≥ку (екзамену) не допускаЇтьс€.

¬ар≥ант контрольноњ роботи N Ц це останн≥ цифри зал≥ковоњ книжки студента. Ќаприклад, номер зал≥ковоњ книжки 256 Ц вар≥ант 56, або номер зал≥ковоњ книжки 398 Ц вар≥ант 28 (98 Ц 70).

“аблиц€ 1

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 386 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2057 - | 1938 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.