Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ на курсову роботу

ƒ.е.н., проф. ƒейнека ќ.√.

 


«ћ≤—“ ћ≈“ќƒ»„Ќ»’ ¬ ј«≤¬ќ 

 

¬ступ

1 «авданн€ на курсову роботу

1.1 “ематика курсових роб≥т

1.2 —труктурна схема курсовоњ роботи

3 ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ курсовоњ роботи та њњ оформленн€

3 ¬имоги до оформленн€ та захисту курсовоњ роботи

—писок л≥тератури

ƒодатки

 

 

¬—“”ѕ

 

«нанн€ економ≥чних, ≥сторичних, природних, нац≥ональних ≥ соц≥альних особливостей розвитку господарства рег≥он≥в ”крањни необх≥дно кожному студенту Ц економ≥сту. ÷е набуваЇ особливу актуальн≥сть в умовах ринковоњ економ≥ки, коли розвТ€занн€ конкретних економ≥чних питань вимагаЇ диференц≥йованого п≥дходу до кожного рег≥ону залежно в≥д його можливостей ≥ особливостей. –ац≥ональний розвиток економ≥ки рег≥он≥в вимагаЇ ч≥ткого обл≥ку вс≥х природно-економ≥чних, демограф≥чних, еколог≥чних та ≥нших умов ≥ особливостей кожного з них.

ћета названого курсу:

1 «асвоЇнн€ теор≥њ рег≥ональноњ економ≥ки ≥ рег≥онального розвитку, наукових засад рег≥ональноњ економ≥чноњ пол≥тики;

2 ќволод≥нн€ знанн€ми про територ≥альну ≥ галузеву структуру господарського комплексу ”крањни та њњ рег≥он≥в;

3 –озробка аспект≥в розм≥щенн€ виробництва ≥ транспорту з урахуванн€м спец≥ал≥зац≥њ прац≥ в рамках —Ќƒ ≥ крањн далекого заруб≥жж€;

4 ¬ивченн€ метод≥в економ≥чного обірунтуванн€ вибору району ≥ пункту буд≥вництва п≥дприЇмства, територ≥ально-виробничого ≥ промислового комплекс≥в;

5 «асвоЇнн€ принцип≥в рац≥онального природокористуванн€ та охорони навколишнього середовища;

6 –озширенн€ знань щодо сучасних заход≥в рац≥онального природокористуванн€.

ћетою курсовоњ роботи Ї розкритт€ економ≥ко-географ≥чноњ специф≥ки теми (загальнотеоретичноњ, галузевоњ, рег≥ональноњ), що пол€гаЇ в ви€влен≥ головних умов ≥ конкретних причин сформованого розм≥щенн€ населенн€ ≥ трудових ресурс≥в, галуз≥ народного господарства €когоЦнебудь рег≥ону чи визначеноњ зал≥зниц≥ та в наданн≥ пропозиц≥й щодо вир≥шенн€ економ≥чних та еколог≥чних рег≥ональних проблем.

«адачами курсовоњ роботи Ї:

- ви€вленн€ господарськоњ своЇр≥дност≥ досл≥джуваноњ соц≥ально-економ≥чноњ системи ≥ розкритт€ законом≥рностей та особливостей њњ розвитку на основ≥ засвоЇнних теоретичних положень.

- оц≥нка природних умов ≥ природних ресурс≥в з погл€ду њхнього господарського використанн€. ѕри цьому важливо звернути увагу на особливост≥ њхнього розм≥щенн€, установити ступ≥нь ≥ р≥вень комплексност≥ њхнього використанн€, оц≥нити доц≥льн≥сть зб≥льшенн€ обс€г≥в споживанн€, в≥дшукати оптимальн≥ шл€хи Унаближенн€Ф њх до рег≥он≥в споживанн€

- систематизац≥€, закр≥пленн€ ≥ розширенн€ теоретичних ≥ практичних знань ≥ вм≥нн€ њх застосувати при виробленн≥ конкретних р≥шень, звТ€заних з характеристикою транспортноњ мереж≥, розрахунком ≥ обірунтуванн€м густоти зал≥зничноњ мереж≥ по адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниц€м та розрахунком структури основних вантажопоток≥в

- оц≥нка еколог≥чного навантаженн€ територ≥њ та наданн€ заход≥в ≥ пропозиц≥й щодо вир≥шенн€ рег≥ональних еколог≥чних проблем.

ѕри виконанн≥ курсовоњ роботи студенти вчатьс€ самост≥йно п≥дбирати необх≥дн≥ дл€ вивченн€ тем матер≥али з в≥дпов≥дних джерел, глибоко вивчати, узагальнювати, систематизувати ц≥ матер≥али ≥ на основ≥ њхнього анал≥зу робити в≥дпов≥дн≥ висновки; у визначен≥й посл≥довност≥ викладати питанн€ економ≥ко-географ≥чноњ характеристики €коњ-небудь галуз≥ народного господарства.

ѕри написанн≥ курсовоњ роботи рекомендуЇтьс€ використовувати матер≥али ≥ положенн€ ≥нших спец≥альних дисципл≥н: економ≥чноњ географ≥њ ≥ географ≥њ транспорту, економ≥чноњ теор≥њ, ≥стор≥њ народного господарства. ћожна також використовувати де€к≥ розд≥ли курс≥в У“ехнолог≥€ галузейФ, У≈коном≥чна ≥стор≥€Ф, « « та ≥нших, €к≥ вивчаютьс€ студентами економ≥чного факультету на 1 курс≥.

Ѕ≥льш≥сть рекомендац≥й ≥ прийом≥в, €к≥ використовуютьс€ при написанн≥ курсовоњ роботи, не втрачають свого значенн€ при написанн≥ курсових, наукових ≥ студентських роб≥т з будь-€коњ дисципл≥ни.

 

 

«ј¬ƒјЌЌя Ќј  ”–—ќ¬” –ќЅќ“”

 урсова робота виконуЇтьс€ по одному з вар≥ант≥в.

¬ар≥ант визначаЇ викладач (з урахуванн€м побажанн€ студент≥в) ≥ затверджуЇ зав≥дувач кафедри. ¬ основу вибору може бути покладений шифр (номер) зал≥ковоњ книжки студента. ѕо його заключн≥й цифр≥ можна зробити п≥дб≥р теми курсовоњ роботи. ¬икладач визначаЇ також терм≥ни п≥дготовки ≥ здач≥ на перев≥рку роботи.

1.1 “≈ћј“» ј  ”–—ќ¬»’ –ќЅ≤“

1 –озм≥щенн€ продуктивних сил ѕридн≥провського рег≥ону (ƒн≥пропетровська ≥ «апор≥зька област≥) ≥ характеристика ѕридн≥провськоњ зал≥зниц≥.

2 –озм≥щенн€ продуктивних сил ѕ≥вн≥чно-—х≥дного рег≥ону (’арк≥вська, ѕолтавська ≥ —умська област≥) ≥ характеристика ѕ≥вденноњ зал≥зниц≥.

3 –озм≥щенн€ продуктивних сил ÷ентрально-ѕол≥ського рег≥ону (∆итомирська,  ињвська ≥ „ерн≥г≥вська област≥) ≥ характеристика ѕ≥вденно-«ах≥дноњ зал≥зниц≥.

4 –озм≥щенн€ продуктивних сил ѕричорноморського рег≥ону (јвтономна республ≥ка  рим, ћиколањвська, ќдеська, ’ерсонська област≥) ≥ характеристика ѕридн≥провськоњ зал≥зниц≥.

5 –озм≥щенн€ продуктивних сил  арпатського рег≥ону («акарпатська, ≤вано-‘ранк≥вська, Ћьв≥вська ≥ „ерн≥вецька област≥) ≥ характеристика Ћьв≥вськоњ зал≥зниц≥.

6 –озм≥щенн€ продуктивних сил ÷ентрально-”крањнського рег≥ону ( ≥ровоградська ≥ „еркаська област≥) ≥ характеристика ќдеськоњ зал≥зниц≥.

7 –озм≥щенн€ продуктивних сил ѕод≥льського рег≥ону (¬≥нницька, “ерноп≥льська ≥ ’мельницька област≥) ≥ характеристика ѕ≥вденно-«ах≥дноњ зал≥зниц≥.

8 –озм≥щенн€ продуктивних сил «ах≥дно-ѕол≥ського рег≥ону (¬олинська ≥ –≥вненська област≥) ≥ характеристика Ћьв≥вськоњ зал≥зниц≥.

9 –озм≥щенн€ продуктивних сил ƒонецького рег≥ону (Ћуганська ≥ ƒонецька област≥) ≥ характеристика ƒонецькоњ зал≥зниц≥.

 

 

1.2 —“–” “”–Ќј —’≈ћј  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»

 урсова робота повинна включати: зм≥ст, вступ, анал≥тичну частину, розрахунково-досл≥дницьку частину, висновок ≥ список використаних джерел. « метою б≥льш ч≥ткоњ систематизац≥њ матер≥алу кожен розд≥л повинен включати в≥дпов≥дн≥ п≥дрозд≥ли (параграфи).

–екомендуЇтьс€ наступна зразкова схема ≥ нумерац≥€ розд≥л≥в курсовоњ роботи.

 

¬ступ

1 ћ≥сце ≥ роль району у внутр≥шньоукрањнському под≥л≥ прац≥.

1.1 ≈коном≥ко-географ≥чне положенн€.

1.2 ѕриродн≥ умови ≥ ресурси, њхн€ господарська оц≥нка.

1.3 Ќаселенн€, трудов≥ ресурси, зайн€т≥сть. –озрахунок щ≥льност≥ населенн€, р≥вн€ зайн€тост≥ й безроб≥тт€.

1.4  оротка ≥стор≥€ розвитку господарства району. ѕромислов≥сть. —≥льське господарство. —фера обслуговуванн€ населенн€.

1.5 ќц≥нка р≥вн€ розвитку.

2 ’арактеристика зал≥зниц≥ (зал≥зниць) району њњ (њх) взаЇмод≥€ з ≥ншими видами транспорту.

2.1 «ал≥зничний транспорт.

2.2 ’арактеристика перев≥зноњ роботи зал≥зниц≥.

2.3 —труктура ≥ напр€мок основних вантажопоток≥в.

2.4 ≤нш≥ види транспорту ≥ њхн€ характеристика.

2.5 ¬заЇмод≥€ зал≥зниц≥ з ≥ншими видами транспорту.

3 ќхорона навколишнього природного середовища району.

3.1 —учасний еколог≥чний стан району

3.2 ¬плив транспорту на навколишнЇ природне середовище.

3.3 Ўл€хи вир≥шенн€ еколог≥чних проблем.

¬исновок.

—писок л≥тератури.

 

 

2 ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ » ƒќ ¬» ќЌјЌЌя  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“» “ј ѓѓ ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя

¬ступ повинен в≥дбивати мету, задач≥ ≥ шл€хи вир≥шенн€ досл≥джуваноњ в курсов≥й робот≥ проблеми ≥ бути ц≥леспр€мованим, конкретним, стиснутим. ” ньому викладаЇтьс€ короткий зм≥ст курсового проекту.

–озд≥л Ућ≥сце ≥ роль району у внутр≥шньоукрањнському под≥л≥ прац≥Ф Ї дуже зм≥стовним. “ут доц≥льно показати економ≥ко-географ≥чне положенн€ району, ви€вити природн≥, соц≥альн≥ й економ≥чн≥ передумови розвитку ≥ розм≥щенн€ набору галузей ≥ виробництва, аргументовано довести переваги комплексного розвитку господарства.

” параграф≥, присв€ченому характеристиц≥ населенн€, трудових ресурс≥в, зайн€тост≥, варто представити в таблиц≥ 1.1 розрахунок щ≥льност≥ населенн€ за схемою.

ƒан≥ з таблиц≥ 1.1 варто запозичити з дов≥дник≥в УЌародне господарство ”крањниФ або з ≥нших дов≥дник≥в чи навчальних пос≥бник≥в. ќтриман≥ результати варто проанал≥зувати. јналог≥чно сл≥д оформити розд≥л У≈коном≥ко-географ≥чна характеристика району, що обслуговуЇтьс€ зал≥зницею (зал≥зничним транспортом)Ф. –€д викладених вище рекомендац≥й повинн≥ бути в розд≥л≥ У≈коном≥ко-географ≥чна характеристика галуз≥ економ≥киФ.

 

 

“аблиц€ 1.1 Ц –озрахунок щ≥льност≥ населенн€ по... району

 

Ќаймену- ванн€ адм≥н≥ст-ративно-тер≥тор≥-альних одиниць областей “ери-тор≥€, тис. км2 „исе- льн≥сть насе- ленн€, тис.люд. ” тому числ≥ ” % до всього населенн€ —ередн€ щ≥ль-н≥сть насе-ленн€, чол/ км2
м≥ське с≥льське м≥ське с≥льське
               
               
               
               
               
–азом по району              
”сього по ”крањн≥              

 

“аблиц€ 1.2 - Ѕезроб≥тне населенн€ (за методолог≥Їю ћќѕ)

 

Ќаймену- ванн€ адм≥н≥ст-ративно-тер≥тор≥-альних одиниць областей р≥к  
всього, у в≥ц≥ 15 -70 рок≥в з них працездатного в≥ку  
тис. ос≥б у % до економ≥чно активного населенн€ в≥дпов≥дного в≥ку тис. ос≥б у % до економ≥чно активного населенн€ в≥дпов≥дного в≥ку  
 
           
           
–азом по району          
”сього по ”крањн≥          

 

“аблиц€ 1.3 - «айн€те населенн€ (за методолог≥Їю ћќѕ)

 

Ќаймену- ванн€ адм≥н≥ст-ративно-тер≥тор≥-альних одиниць областей р≥к  
всього, у в≥ц≥ 15 -70 рок≥в з них працездатного в≥ку  
тис. ос≥б у % до економ≥чно активного населенн€ в≥дпов≥дного в≥ку тис. ос≥б у % до економ≥чно активного населенн€ в≥дпов≥дного в≥ку  
 
           
           
–азом по району          
”сього по ”крањн≥          

 

«ак≥нчити перший розд≥л необх≥дно факторним анал≥зом конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку територ≥њ на основ≥ методики SWOT-анал≥зу, тобто вивченн€:

1) сильних стор≥н;

2) слабких стор≥н;

3) можливостей розвитку;

4) загроз розвитку.

 

–озд≥ли: У’арактеристика зал≥зниц≥ (зал≥зниць) району ≥ њњ (њх) взаЇмод≥€ з ≥ншими видами транспортуФ, У’арактеристика зал≥зниц≥ ≥ району обслуговуванн€Ф, У¬заЇмод≥€ зал≥зниц≥ з ≥ншими видами транспортуФ, У’арактеристика ≥ розм≥щенн€ зал≥зниць ”крањниФ Ї другою складовою частиною курсовоњ роботи. “ут повинн≥ бути показан≥ границ≥ зал≥зниц≥ (зал≥зниць) (стиков≥ станц≥њ з ≥ншими дорогами), њњ експлуатац≥йна довжина, м≥сцезнаходженн€ кер≥вництва зал≥зниц≥, дирекц≥й зал≥зничних перевезень (дал≥ дирекц≥й), економ≥чн≥ райони, що звТ€зуютьс€ даною зал≥зницею, головн≥ маг≥страл≥, особливост≥ конф≥гурац≥њ ≥ напр€мку маг≥стралей ≥ кол≥й зал≥зниц≥ (широтн≥, мерид≥анн≥, окружн≥, рад≥альн≥), њхнЇ економ≥чне значенн€, електриф≥кован≥ д≥л€нки ≥ зал≥зниц≥, електриф≥куЇм≥ в даний час зал≥зничн≥ вузли.

 

“аблиц€ 2.1 Ц –оль ≥ значенн€...зал≥зниц≥ в робот≥ зал≥зничноњ мереж≥ ”крањни

 

Ќазва показника «наченн€
по зал≥зниц≥ зал≥зниць ”крањни
     
≈ксплуатац≥йна довжина, км    
¬антажна робота зал≥зниц≥: ¬≥дправленн€, % ѕрибутт€, % ¬антажооб≥г, % ѕасажирська робота зал≥зниц≥: ¬≥дправленн€, % ѕасажирооб≥г, % ѕитома вага прогресивних вид≥в т€ги у виконанн≥ вантажооб≥гу: - теплот€га, % - електрот€га, % ¬антажонапружен≥сть зал≥зниц≥ чи основних њњ д≥л€нок по в≥дношенню до середньос≥тьовоњ (млн. т км/км) —труктура вантажооб≥гу, %: - кам'€не вуг≥лл€ - нафтопродукти - руда зал≥зна та марганцева - чорн≥ метали - х≥м≥чн≥ й м≥нерал. добрива - л≥сов≥ вантаж≥ - зерно та прод. перемолу - буд≥вельн≥ вантаж≥ - кокс - цемент - брухт чорних метал≥в        

 

 

–озд≥л Уќхорона навколишнього середовищаФ присв€чений еколог≥чним проблемам рег≥ону, впливу траспорту на еколог≥чну ситуац≥ю в рег≥он≥ та можливим шл€хам вир≥шенн€ еколог≥чних проблем.

¬исновок повинний м≥стити висновки ≥ рекомендац≥њ, €к≥ зроблен≥ на п≥дстав≥ результат≥в, отриманих при виконанн≥ роботи. ƒоц≥льно також викласти можлив≥ шл€хи оптим≥зац≥њ розм≥щенн€ продуктивних сил у перспектив≥.

ѕо€снювальну записку оформл€ють у в≥дпов≥дност≥ з рекомендац≥€ми ћетодичного пос≥бника з додержанн€ вимог нормоконтролю у студенськ≥й навчальн≥й зв≥тност≥ [13]. «разки оформленн€ титульного ≥ першого аркуша по€снювальноњ записки приведен≥ в≥дпов≥дно в додатках ј ≥ Ѕ. јркуш≥ оформл€ютьс€ чорною тушшю чи пастою. Ќаписи на титульному аркуш≥ виконуютьс€ кресл€рським шрифтом.

“екстовий матер≥ал варто систематизувати в≥дпов≥дно до прийн€тоњ структури побудови курсовоњ роботи (див. розд≥л 1.2). ¬≥н повинен м≥стити в≥дпов≥дн≥ заголовки розд≥л≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в (параграф≥в).

÷итати, витримки з л≥тературних джерел оформл€ють у такий спос≥б: п≥сл€ лапок, що укладають пр€мий текст, у квадратних дужках [...], указуЇтьс€ пор€дковий номер джерела, приведеного в розд≥л≥ У—писок л≥тературиФ, ≥ номер стор≥нки, з €коњ уз€тий, приведений у робот≥ текст.

–обота зак≥нчуЇтьс€ перел≥ком л≥тератури, використаноњ студентом. —писок джерел оформлюЇтьс€ за абеткою.

 

3 ¬»ћќ√» ƒќ ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя “ј «ј’»—“”  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»

 

ќформлена в≥дпов≥дно до установлених вимог курсова робота (переплетена) представл€Їтьс€ кер≥внику.  ер≥вник перев≥р€Ї в≥дпов≥дн≥сть завданн€ складу ≥ зм≥сту курсовоњ роботи, €к≥сть њњ розробки, правильн≥сть оформленн€. «ауваженн€ кер≥вник робить на стор≥нках тексту.

Ќедол≥ки, в≥дзначен≥ в робот≥, повинн≥ бути усунут≥ до захисту. –обота допускаЇтьс€ до захисту, €кщо на н≥й Ї позначка кер≥вника Удо захистуФ чи Удо захисту п≥сл€ доробкиФ.

«ахист курсовоњ роботи в≥дбуваЇтьс€ у встановлен≥ кафедрою ≥ деканатом терм≥ни, перед ком≥с≥Їю у склад≥ викладач≥в кафедри ≥ складаЇтьс€ ≥з в≥дпов≥дей студента на питанн€ викладача за темою роботи. ” допов≥д≥ студента повинн≥ бути сформульован≥: мета ≥ задач≥ курсовоњ роботи, шл€хи вир≥шенн€ поставлених задач, отриман≥ результати, висновки. –езультати захисту визначаютьс€ ком≥с≥йною оц≥нкою. «ахищена робота залишаЇтьс€ на кафедр≥ дл€ збереженн€.

 

—ѕ»—ќ  Ћ≤“≈–ј“”–»

 

1 јксенов ».я. ≈дина€ транспортна€ система: ”чеб. дл€ вузов. Ц ћ.: ¬ысша€ школа, 1991.-383 с. (625 ј 424)

2 √еографи€ путей сообщени€ / ѕод редакцией Ќ.Ќ.  азанского. Ц ћ.: “ранспорт, 1987. Ц 224 с. (385/6 √ 353)

3 √еограф≥€ ”крањнськоњ –—– / «а ред ћ.ƒ. ѕ≥стун, ≈.…. Ўипов≥ча Ц  .: ¬ища школа, 1982. Ц 303 с.

4 √еоргафический энциклопедический словарь: √еоргафические названи€/ √л.ред. ј.‘. “решников. Ц ћ.: —ов. Ёнциклопеди€, 1983. Ц528 с.(91/03/ √ 351)

5 √оликов ј.ѕ., ƒейнека ј.√.,  азакова Ќ.ј. –азмещение производительных сил и регионалистика. ”чебное пособие. Ц ’арьков: ќќќ Ђќлантї, 2002. Ц 320с. (65.9/2/ √ 604)

6 ƒикань ¬.Ћ., ƒейнека ј.√., ѕоздн€кова Ћ.ј., ћихайлов ».ƒ.,  аграм€н€н ј.ј. ќсновы экологии и природопользовани€. ”чебное пособие. Ц ’арьков: ќќќ Ђќлантї, 2002. Ц 384с. (504/075 65/9/2/28)

7 ƒов≥дник основних показник≥в роботи зал≥зниць ”крањни (1995-2005 роки). ѕ≥д кер≥вництвом ќ.¬. ёрченко; ¬иконавц≥: Ћ.≤. ѕасечн≥к, ќ.¬.  урганська, ќ.–. ‘есовець, Ќ.¬. √ринь, ќ.¬. —мокал, Ћ.ћ. —олод.  .: ¬-во “ќ¬ УћануфактураФ, 2006 р. Ц 44с. (625 ƒ 583)

8 «аставний ‘.ƒ. √еограф≥€ ”крањни. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 1994. Ц360 с. (26.890 3.366)

9 «отов ƒ. ., ”шаков —.—. ѕроблемы развити€ транспорта ———–.-ћ.: “ранспорт, 1990. Ц 304 с.

10 ≤щук —.≤. –озм≥щенн€ продуктивних сил ≥ тер≥тор≥альна орган≥зац≥€ виробництва: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ¬ид. ѕаливода ј.¬. Ц 2003. Ц 260 с. (65.049 ≤. 988)

11 »зард ”. ћетоды регионального анализа: введение в науку о регионах. Ц ћ.: ѕрогресс, 1966. Ц 660 с.

12 ћаслов Ќ.Ќ.,  оробов ё.». ќхрана окружающей среды на железнодорожном траснпорте. Ц ћ.: “ранспорт, 1996. Ц 238с.

13 ћетодичний пос≥бник з додержанн€ вимог нормоконтролю у студенськ≥й навчальн≥й зв≥тност≥. Ц ’.: ”крƒј«“, 2004. Ц 36с. (  647)

14 ћорозова “.√. “ерриториально-производственные комплексы ———–. Ц ћ.: ѕросвещение, 1983. Ц 214 с.

15 ѕавлова ≈.». Ёкологи€ транспорта: ”чебник дл€ вузов. Ц ћ.: “ранспорт, 2000. Ц 248с.

16 ѕаламарчук ћ.ћ. Ёкономическа€ географи€ ”краинской ——– с основами теории. Ц  : –ад€нська школа, 1977. Ц312 с. (330 5 ѕ14)

17 –озм≥щенн€ продуктивних сил: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: ¬ƒ Уѕрофес≥оналФ, 2006. Ц215 с. (65.9 – 649).

18 –озм≥щенн€ продуктивних сил ≥ рег≥ональна економ≥ка: ѕ≥дручник / «а ред. ¬.¬.  овалевського, ќ.Ћ. ћихайлюк, ¬.‘. —еменова Ц 8-ме вид.. Ц  .: «нанн€, 2006. Ц 350 с. (65. 649)

19 –озм≥щенн€ продуктивних сил ”крањни: ѕ≥дручник / √.ѕ. Ѕаб€к, ¬.я. Ѕрич, ћ.ѕ. ƒусановська та ≥н.; «а ред. ™.ѕ.  ачана Ц  .: ¬ища шк., 1999. Ц 375 с. (65.049 – 649)

20 –егионы ”краины: поиск стратегий оптимального развити€ / ѕод ред. ј.ѕ. √оликова Ц ’арьков, 1994 Ц 314 с. (65.049 –.326)

21 Ёкономическа€ географи€ ———–: ”чеб. дл€ экономистов спец. вузов / ƒанилов ј.ƒ., јлисов Ќ.¬,  истаков ¬.¬. и др. Ц ћ.: ¬ысша€ школа, 1983. Ц 504 с.

22 Ёкономическа€ географи€ ———–. –айонна€ часть / ѕод ред. Ќ.ƒ. ѕистуна. Ц  .: ¬ища школа, 1984. Ц 351 с. (65.049 Ё 40)

23 Ёкономическа€ географи€ транспорта: ”чеб. дл€ вузов / под ред. Ќ.Ќ.  азанского. Ц ћ.: “ранспорт, 1991. Ц 279 с. (385/6 Ё 40)

24 Ёкономический справочник железнодорожника // ј.ѕ. јбрамов, ћ.√. јшхарумова, Ќ.Ќ. Ѕаркив и др. „.1. Ц ћ.: “ранспорт, 1978. Ц 398 с. (65. 049 (2) Ё 40)

 


       
   
    ƒодаток ј
 
 

 


ƒодаток Ѕ

Ќазва     « а л ≥ з н и ц ≥     ”сього на
показник≥в ƒон. ѕридн. ѕ≥вд. ѕ-«ах. ќдес. Ћьв≥в. зал≥зниц€х
Ќавантаженн€ вагон≥в (ваг. у серед. за добу)              
¬≥дправлено вантаж≥в (тис.тонн) 160865,1 114706,4 31640,6 34719,4 34145,4 23602,8 399679,7
ѕасажирооб≥г (млн. тас.км) 4200,6 10319,2 7096,6 17850,8 7897,9 5690,5 53055,6
¬≥дправлено пасажир≥в (тис.чол.) 59226,5 78239,7 69849,9 137747,0 34310,4 66092,2 445465,7
≈ксплуатац≥йний вантажооб≥г усього (млн. ткм брутто) 71666,4 101802,3 50375,5 106743,4 112192,4 48073,1 490853,1
“арифний вантажооб≥г (млн.ткм) 41663,4 53534,0 25228,2 52776,0 60733,6 23070,9 257006,1
ѕитома вага ел.т€ги у загальному вантажооб≥гу (%) 90,3 90,1 59,4 93,2 84,6 80,7 85,6
4. ¬ивантаженн€ ¬агон≥в (у серед. за добу)              

 

  Ќазва     « а л ≥ з н и ц ≥     ”сього на
  показник≥в ƒон. ѕридн. ѕ≥вд. ѕ-«ах. ќдес. Ћьв≥в. зал≥зниц€х
  вв≥з 9142,3 8751,1 2416,7 4470,7 4035,9 3696,0 17346,5
  вив≥з 16108,7 18537,0 5074,2 6927,7 5483,9 1865,0 77478,3
  транзит 7833,6 19496,5 16446,1 37787,2 49320,8 15618,0 69200,3
  м≥сцеве 8578,7 6749,5 1291,2 3590,5 1893,0 1891,8 23994,7
                 
  Ќазва     « а л ≥ з н и ц ≥     ”сього на
  показник≥в ƒон. ѕридн. ѕ≥вд. ѕ-«ах. ќдес. Ћьв≥в. зал≥зниц€х
  у тому числ≥:              
  - кам'€не вуг≥лл€ 83806,8 13296,6 14,7 4,1 2470,4 2605,8 102198,4
  - нафтопродукти 4378,4 986,0 4206,7 1351,8 1633,7 838,0 13394,6
  - руда зал≥зна та марганцева 1120,6 56872,2 8691,1   2191,1 0,3 68875,3
  - чорн≥ метали 19232,4 16158,9 43,9 134,0 290,8 245,0 36105,0
  - х≥м≥чн≥ й м≥нерал. добрива 2552,8 928,8 346,5 169,6 2065,3 908,7 6971,7
  - л≥сов≥ вантаж≥ 17,3 23,3 295,3 2156,9 285,9 1553,9 4332,6
  - зерно та прод. перемолу 877,6 2622,4 4750,5 2642,9 4141,4 463,1 15497,9
  - буд≥вельн≥ вантаж≥ 6414,7 6716,9 6739,1 21645,3 10512,6 9516,3 61544,9
  - кокс 8642,6 1125,7 176,1   38,2 708,0 10690,6
  - цемент 2038,0 1448,7 2475,0 1762,0 985,8 2058,0 10767,5
  - брухт чорних метал≥в 898,7 1424,3 782,0 1087,0 692,1 737,5 5621,6
Ќазва ѕе-     « а л ≥ з н и ц ≥     ”сього на  
показник≥в р≥од ƒон. ѕридн. ѕ≥вд. ѕ-«ах. ќдес. Ћьв≥в. зал≥зниц€х  
47. ≈ксплуатац≥йна довжина кол≥њ Цусього (км)   2815,0 3188,9 2811,1 4371,0 3997,6 4491,5 21675,7  
                                   

ƒодаток ¬

 

≈ксплуатац≥йна довжина зал≥зниць за дирекц≥€ми зал≥зничних перевезень ”крањни

 

ƒирекц≥њ зал≥зничних перевезень ƒовжина в к≥лометрах
ѕ≥вденна ’арк≥вська —умська ѕолтавська  упТ€нська  
ƒонецька  раснолиманська ѕопасн€нська Ћуганська ƒебальц≥вська ≤ловайська ясинуват≥вська  
ѕ≥вденно-«ах≥дна  ињвська  оростенська  оз€тинська ∆меринська  онотопська  
Ћьв≥вська Ћьв≥вська “ерноп≥льська ≤вано-‘ранк≥вська ”жгородська –≥вненська  
ќдеська «намТ€нська Ўевченк≥вська ’ерсонська ќдеська  
ѕридн≥провська ƒн≥пропетровська  ривор≥зька «апор≥зька  римська  

 

 

ƒодаток √

 

 

–обота зал≥зниць ”крањни

 

ѕоказник ƒонецька ѕридн≥- провська ѕ≥вденна ѕ≥вденно- «ах≥дна ќдеська Ћьв≥в-ська ”крзал≥- зниц€
               
ѕитома вага вантажооб≥гу
“ранзит 13,5 22,1 55,6 74,0 49,6 61,2 44,9
¬в≥з 20,6 25,0 14,5 10,6 36,5 12,9  
¬ив≥з 42,4 30,2 18,9 7,7 8,2 10,5 19,2
ћ≥сцеве сполученн€ 24,1 22,6 11,0 7,1 5,9 15,4 14,3
ѕитома вага пасажирооб≥гу
“ранзит 47,2 50,5 58,3 57,4 63,6 24,0 53,4
ћ≥сцевий 2,0 8,7 3,6 7,5 12,7 15,8 8,2
ѕрим≥ський 50,8 40,8 37,1 35,1 23,7 40,3 38,4
ѕитома вага дох≥дних надходжень в≥д перевезень
¬≥дправлен-н€ вантаж≥в, в т.ч. транзит 75,6     17,8 67,1     31,4 60,7     61,4 50,4     42,3 64,5     52,3 66,9     54,6 63,0     51,7
¬≥дправлен-н€ пасажир≥в, в т.ч. пр€ме прим≥ське 24,0   22,3 2,0 32,1   30,2 1,9 39,3   37,6 1,6 46,6   47,1 2,5 35,5   34,7 0,7 33,1   30,7 2,7 36,0   34,1 1,9

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
«разок оформленн€ титульного аркуша. ∆итомирський державний технолог≥чний ун≥веситет | “ема 2. —тудент €к обТЇкт-субТЇкт педагог≥чноњ д≥€льност≥
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 481 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2045 - | 1856 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.073 с.