Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€ музичного вихованн€
Ћ≈ ÷≤я є 1

“≈ћј: ћ≈“ќƒ» ј ћ”«»„Ќќ√ќ ¬»’ќ¬јЌЌя ¬ ѕќ„ј“ ќ¬≤… Ў ќЋ≤ я  ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќј Ќј” ј

 

ѕЋјЌ

ћузичне вихованн€ ≥ основи хореограф≥њ з методикою викладанн€ €к педагог≥чна наука.

«авданн€ музичного вихованн€.

ћузика в школ≥ €к навчальний предмет.

ѕров≥дн≥ педагог≥чн≥ ≥дењ, що стали визначною в≥хою розвитку музичноњ педагог≥ки XX ст.

ћ”«»„Ќ≈ ¬»’ќ¬јЌЌя ≤ ќ—Ќќ¬» ’ќ–≈ќ√–ј‘≤ѓ « ћ≈“ќƒ» ќё ¬» ЋјƒјЌЌя я  ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќј Ќј” ј

 

ћ≈“ќƒ» ј музичного вихованн€ входить в систему педагог≥чних наук ≥ займаЇ в н≥й в≥дносно самост≥йне м≥сце. ¬она вивчаЇ законом≥рност≥ музичного вихованн€ з метою вдосконаленн€, його зм≥сту та метод≥в. ¬ своњх досл≥дженн€ та висновках вина спираЇтьс€ на естетику, музикознавство, психолог≥ю та узагальнений практичний досв≥д вчител≥в музики.

≤стор≥€ музичного вихованн€ показуЇ, що розвиток методики €к науки залежить в≥д розвитку сусп≥льства, культури музичного мистец≠тва, школи.

ћет. муз. вих. €к педагог≥чна наука п≥дкор€Їтьс€ законом≥рност€м загальноњ педагог≥ки та спираЇтьс€ на њњ дидактичн≥ принципи, а саме науков≥сть та доступн≥сть матер≥алу, наочн≥сть при його викладанн≥, м≥цн≥сть знань? вм≥нь та навичок, активн≥сть самост≥йноњ д≥€льност≥ учн≥в, звФ€зок музичного вихованн€ з житт€м, ≥нтересами д≥тей - вс≥ ц≥ принципи лежать в основ≥ музичного вихованн€ д≥тей.

–азом з тим в в≥дпов≥дност≥ з особливост€ми шк≥льного предмету "музика" вона маЇ ≥ своњ принципи, де Їдн≥сть емоц≥йного та св≥до≠мого, художнього та. техн≥чного, Їдн≥сть ладового ритм≥чного почутт€ та почутт€ форми. ¬они спр€мован≥ на розвиток музичних зд≥бностей,≥нтересу до музики, музичного смаку та музичноњ культури в ц≥лому.

¬завданн€ методики входить також вдосконаленн€ р≥зних форм навчально-виховного процесу: уроку музики, факультативних музичних зан€ть, позакласноњ та позашк≥льноњ роботи/гуртки, св€та, дискотеки та ≥н.

ћетодика музичного вихованн€ маЇ зв€зок предмету "ћузика" з ≥ншими, особливо близькими њй предметами: л≥тературою, образотвор≠чим мистецтвом, ≥стор≥Їю. ¬се це необх≥дно дл€ зд≥йсненн€ р≥зноб≥ч≠ного естетичного вихованн€ учн≥в, формуванн€ њх духовноњ культури.

«ј¬ƒјЌЌя ћ”«»„Ќќ√ќ ¬»’ќ¬јЌЌя

 

ћузичне вихованн€ Ч це ц≥леспр€моване формуванн€ особистост≥ дитини д≥Їю музичного мистецтва, формуванн€ ≥нтерес≥в, потреб, зд≥бностей, естетичного ставленн€ до музики.

ƒитина тод≥ усп≥шно засвоюЇ р≥зн≥ види музичноњ д≥€льност≥, коли враховуютьс€ њњ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥, в≥ков≥ можливост≥.

ћузичний розвиток Ч це результат формуванн€ дитини в процес≥ активноњ музичноњ д≥€льност≥. ѕевне значенн€ мають ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ кожноњ дитини. –озвиток в≥дбуваЇтьс€ у сферах:

1) емоц≥й Ч в≥д ≥мпульсивних в≥дгук≥в на найпрост≥ш≥ музичн≥ €вища до б≥льш виражених ≥ р≥зноман≥тних емоц≥йних реакц≥й;

2)в≥дчутт€, сприйманн€ й слухуЧв≥д окремих розр≥знень музичних звук≥в до ц≥л≥сного, усв≥домленого й активного сприйманн€ музики, до диференц≥юванн€ висоти звуку, ритму, тембру, динам≥ки;

3) ви€ву ставленьЧв≥д нест≥йкого захопленн€ до ст≥йк≥ших зац≥кавлень, потреб, до перших про€в≥в музичного смаку;

4) виконавськоњ д≥€льност≥ Ч в≥д д≥й, пов'€заних з показом, насл≥≠дуванн€м, до самост≥йних виражальних ≥ творчих про€в≥в у сп≥в≥ та музично-ритм≥чному рус≥.

ћузичне вихованн€ ≥ розвиток вимагають правильноњ орган≥зац≥њ ≥ ц≥леспр€мованого навчанн€.

Ќавчанн€ музики Ч виховний процес, в €кому педагог допомагаЇ набути музичного досв≥ду, елементарних в≥домостей ≥ навичок, здобути в≥дпов≥дн≥ знанн€. ¬ свою чергу дитина активно засвоюЇ це.

¬ихованн€ в ц≥лому ≥ навчанн€ зокрема, за висловом психолога Ћ. —. ¬иготського, повинно Ђпереган€тиї розвиток ≥ Ђп≥дт€гуватиї його до свого р≥вн€. ћузичний розвиток зумовлюЇтьс€ процесом вихованн€ ≥ навчанн€. –≥вень розвитку визначаЇтьс€ повед≥нкою д≥тей на музичних зан€тт€х, творчими ви€вами в самост≥йн≥й д≥€льност≥. якщо дитина з власноњ ≥н≥ц≥ативи охоче сп≥ваЇ, танцюЇ, граЇ ≥ робить це виразно й правильно, то можна говорити про досить високий р≥вень музичного розвитку, всеб≥чного ≥ гармон≥йного вихованн€ особистост≥ дитини ≥ будуютьс€ з урахуванн€м своЇр≥дност≥ музичного мистецтва ≥ в≥кових особливостей дошк≥льник≥в.

«авданн€ музичного вихованн€:

 

1. ¬иховувати любов та ≥нтерес до музики. ÷е завданн€ вир≥шуЇтьс€ шл€хом розвитку музичного сприйманн€, музикального слуху, €к≥ допомагають дитин≥ гостр≥ше в≥дчути й осмислити зм≥ст почутих твор≥в. «д≥йснюЇтьс€ виховна д≥€ музики.

2. «багачувати музичн≥ враженн€ д≥тей, ознайомлюючи њх з р≥зними музичними творами.

3. ќзнайомлювати д≥тей з найпрост≥шими музичними пон€тт€ми, розвивати навички слуханн€ музики, сп≥ву, музично-ритм≥чного руху, гри на дит€чих музичних ≥нструментах.

4. –озвивати емоц≥йну чутлив≥сть, сенсорн≥ зд≥бност≥ ≥ ладо-висотний слух, в≥дчутт€ ритму, формувати сп≥вочий голос ≥ виразн≥сть рух≥в.

5. ѕрищеплювати елементарн≥ сп≥воч≥ та рухов≥ навички, добиваючись простоти, природност≥ й виразност≥ виконанн€ музичних твор≥в.

6. —при€ти виникненню ≥ початковим ви€вам музичного смаку на основ≥ отриманих вражень ≥ у€влень про музику, формуючи спершу виб≥рне, а пот≥м оц≥нне ставленн€ до музичних твор≥в.

7. –озвивати творчу активн≥сть в ус≥х доступних д≥т€м видах музичноњ д≥€льност≥: в≥дтворенн≥ характерних образ≥в в ≥грах ≥ хороводах; використанн≥ вивчених танцювальних рух≥в у нових, самост≥йно знайдених поЇднанн€х; ≥мпров≥зац≥њ маленьких п≥сень, сп≥ванок. ‘ормуЇтьс€ самост≥йн≥сть, ≥н≥ц≥атива ≥ прагненн€ застосувати в повс€кденному житт≥ вивчений репертуар, грати на музичних ≥нструментах, сп≥вати ≥ танцювати.

«авданн€ музичного вихованн€ д≥тей стосуютьс€ всього шк≥льного в≥ку. Ќа кожному в≥ковому щабл≥ вони видозм≥нюютьс€ й ускладнюютьс€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1708 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2216 - | 2158 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.