Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќеповне розбиранн€ ‘орт-17
—татт€ 37. ”€вна оборона

1. ”€вною обороною визнаютьс€ д≥њ, повТ€зан≥ ≥з запод≥€нн€м шкоди за таких обставин, коли реального сусп≥льно небезпечного пос€ганн€ не було, ≥ особа, неправильно оц≥нюючи д≥њ потерп≥лого, лише помилково припускала на€вн≥сть такого пос€ганн€.

2. ”€вна оборона виключаЇ крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за запод≥€ну шкоду лише у випадках, коли обставини, що склалис€, давала особ≥ достатн≥ п≥дстави вважати, що мало м≥сце реальне пос€ганн€, ≥ вона не усв≥домлювала ≥ не могла усв≥домлювати помилковост≥ свого припущенн€.

3. якщо особа не усв≥домлювала ≥ не могла усв≥домлювати помилковост≥ свого припущенн€, але при цьому перевищила меж≥ захисту, що дозвол€ютьс€ в умовах в≥дпов≥дного реального пос€ганн€, вона п≥дл€гаЇ крим≥нальн≥й в≥дпов≥дальност≥ €к за перевищенн€ меж необх≥дноњ оборони.

4. якщо в обстановц≥, що склалас€, особа не усв≥домлювала, але могла усв≥домлювати в≥дсутн≥сть реального сусп≥льно небезпечного пос€ганн€, вона п≥дл€гаЇ крим≥нальн≥й в≥дпов≥дальност≥ за запод≥€нн€ шкоди через необережн≥сть.

 

—татт€ 39.  райн€ необх≥дн≥сть

1. Ќе Ї злочином запод≥€нн€ шкоди правоохоронюваним ≥нтересам у стан≥ крайньоњ необх≥дност≥, тобто дл€ усуненн€ небезпеки, що безпосередньо загрожуЇ особ≥ чи охоронюваним законом правам ц≥Їњ людини або ≥нших ос≥б, а також сусп≥льним ≥нтересам чи ≥нтересам держави, €кщо цю небезпеку в дан≥й обстановц≥ не можна було усунути ≥ншими засобами ≥ €кщо при цьому не було допущено перевищенн€ меж крайньоњ необх≥дност≥.

2. ѕеревищенн€м меж крайньоњ необх≥дност≥ Ї умисне запод≥€нн€ шкоди правоохоронюваним ≥нтересам, €кщо така шкода Ї б≥льш значною, н≥ж в≥двернена шкода.

3. ќсоба не п≥дл€гаЇ крим≥нальн≥й в≥дпов≥дальност≥ за перевищенн€ меж крайньоњ необх≥дност≥, €кщо внасл≥док сильного душевного хвилюванн€, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оц≥нити в≥дпов≥дн≥сть запод≥€ноњ шкоди ц≥й небезпец≥.

“ема є2 «аходи безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇю та гранатами. (Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 07.09.2011 є 657 Ђ≤нструкц≥€ ≥з заход≥в безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇюї).

«аходи безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇю та гранатами

 
 


¬огнепальна збро€ закр≥плюЇтьс€ за прац≥вниками орган≥в внутр≥шн≥х справ, €к≥ прийн€ли ѕрис€гу, зак≥нчили навчальний заклад ћ¬— ”крањни або пройшли початкову п≥дготовку (переп≥дготовку) ≥ допущен≥ до самост≥йного несенн€ служби, а також склали зал≥ки ≥з знанн€ матер≥альноњ частини зброњ, пор€дку ≥ правил њњ застосуванн€, заход≥в безпеки при поводженн≥ з нею та виконали практичну вправу ≥з стр≥льби.

 

 атегорично заборон€Їтьс€:

1. ѕри поводженн≥ з вогнепальною зброЇю безп≥дставно спр€мовувати ствол зброњ у б≥к людей, транспорту, будинк≥в, ≥нших буд≥вель та споруд. «а необх≥дност≥ вогнепальна збро€ маЇ бути спр€мована на поверхню, €ка зможе прийн€ти кулю, наприклад, на землю, стовбур дерева, кулеуловлювач або вгору п≥д кутом 45-60 градус≥в.

2. «алишати зброю без нагл€ду, де б це не було, а також передавати њњ ≥ншим особам.

3.  ористуватис€ без необх≥дност≥ чужою зброЇю та зброЇю, навички поводженн€ з €кою в≥дсутн≥.

4. ¬иймати вогнепальну зброю з кобури без потреби.

5. “римати палець на спусковому гачку без необх≥дност≥.

6. «н≥мати запоб≥жник з положенн€ Ђзапоб≥ганн€ї у вс≥х випадках, не пов'€заних з≥ стр≥льбою.

7. ѕроводити чищенн€ вогнепальноњ зброњ у нев≥дведених дл€ цього м≥сц€х.

8. «акривати або затикати сторонн≥ми предметами канал ствола, що при постр≥л≥ може призвести до його роздутт€ чи розриву.

9. ѕроводити чищенн€ зброњ бензином та ≥ншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матер≥алами, палити будь-що п≥д час њњ чищенн€.

10. ѕри поводженн≥ з патронами допускати њх пошкодженн€, забрудненн€ тощо.

” раз≥ порушенн€ заход≥в безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇю особи, з вини €ких це сталос€, прит€гуютьс€ до в≥дпов≥дальност≥ у встановленому законом пор€дку.

≤нструктаж≥ з питань заход≥в безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇю

ѕервинний ≥нструктаж проводитьс€:

1) з прац≥вниками правоохоронних орган≥в, €к≥ щойно призначен≥ на посаду до органу (п≥дрозд≥лу) внутр≥шн≥х справ;

2) з курсантами (слухачами), €к≥ зарахован≥ на навчанн€ до навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни;

3) з курсантами (слухачами), €к≥ прибули до органу (п≥дрозд≥лу) внутр≥шн≥х справ дл€ проходженн€ стажуванн€ за спец≥ал≥зац≥Їю (практика).

÷≥льовий ≥нструктаж проводитьс€ з прац≥вниками ќ¬—:

- перед проведенн€м командно-штабних та ≥нших навчань, навчальних ≥ спортивних стр≥льб;

- перед виконанн€м службових завдань, пов'€заних ≥з можливим застосуванн€м або використанн€м вогнепальноњ зброњ;

- при в≥др€дженн≥ прац≥вник≥в ќ¬— з вогнепальною зброЇю.

÷≥льовий ≥нструктаж завершуЇтьс€ перев≥ркою знань, а саме усним опитуванн€м знанн€ правових п≥дстав застосуванн€ вогнепальноњ зброњ, њњ матер≥альноњ частини, основ, правил ≥ прийом≥в стр≥льби, а також перев≥ркою набутих навичок безпечного поводженн€ з вогнепальною зброЇю. «нанн€ перев≥р€Ї особа, €ка проводила ≥нструктаж.

«аходи безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇю ≥ боЇприпасами п≥д час њх отриманн€ та здач≥ прац≥вником до черговоњ частини органу внутр≥шн≥х справ, комендатури навчального закладу ћ¬— ”крањни

ѕор€док отриманн€ вогнепальноњ зброњ ≥ боЇприпас≥в

1. ќтримавши зброю ≥ боЇприпаси, прац≥вник ќ¬— п≥дходить до кулеуловлювача ≥ проводить њх огл€д. ѕерев≥р€Ї на€вн≥сть патрона в патроннику, дл€ чого вилучаЇ магазин з основи руко€тки п≥столета, зн≥маЇ його ≥з запоб≥жника, тримаючи п≥столет у руц≥, в≥льною рукою в≥дводить затвор у крайнЇ заднЇ положенн€, ставить його на затворну затримку й огл€даЇ патронник. Ќатиснувши пальцем руки на затворну затримку, повертаЇ затвор у крайнЇ переднЇ положенн€, натиснувши на спусковий гачок, курок ставить на запоб≥жний зв≥д та включаЇ запоб≥жник. ѕри цьому ствол зброњ маЇ бути спр€мований т≥льки в кулеуловлювач, а вказ≥вний палець завжди повинен знаходитись на спусков≥й скоб≥.

2. ѕри огл€д≥ зброњ необх≥дно перев≥рити:

- чи в≥дпов≥дають номери на затвор≥, запоб≥жнику та магазинах номеру на рамц≥ п≥столета;

- чи немаЇ на металевих частинах п≥столета нальоту, ≥рж≥, бруду, подр€пин, тр≥щин, в €кому стан≥ знаходитьс€ мастило;

- чи справно д≥Ї затвор, магазин, ударно-спусковий механ≥зм, запоб≥жник ≥ затворна затримка;

- справн≥сть мушки та ц≥лика;

- чи утримуЇтьс€ магазин в основ≥ руко€тки;

- чистоту каналу ствола.

3. ѕров≥вши огл€д п≥столета, прац≥вник ќ¬— вм≥щуЇ його в кобуру.

4. ѕри огл€д≥ патрон≥в необх≥дно перев≥рити:

- чи немаЇ на г≥льзах ≥рж≥ й зеленого нальоту, особливо на капсул≥, ум'€тин, подр€пин, що перешкоджають входженню патрона в патронник;

- чи немаЇ серед бойових патрон≥в навчальних.

5. ¬идача особовому складу орган≥в внутр≥шн≥х справ закр≥пленоњ за ним зброњ ≥ боЇприпас≥в зд≥йснюЇтьс€ оперативним черговим в≥дпов≥дно до вимог нормативно-правових акт≥в ћ¬— ”крањни.

 

ƒл€ розр€джанн€ зброњ необх≥дно:

1) не виймаючи п≥столет з кобури, вит€гти магазини з основи руко€тки ≥ з кишен≥ кобури;

2) вийн€ти патрони з магазин≥в, огл€нути њх ≥ перерахувати;

3) д≥стати з кобури п≥столет, вимкнути запоб≥жник (опустити прапорець донизу);

4) перев≥рити на€вн≥сть патрона в патроннику, дл€ чого, тримаючи п≥столет у руц≥ за руко€тку, в≥льною рукою в≥двести затвор у крайнЇ заднЇ положенн€ ≥ поставити його на затворну затримку; огл€нути, чи немаЇ патрона в патроннику, ≥ €кщо Ї, то вийн€ти його, зн€ти затвор ≥з затворноњ затримки, натиснути на спусковий гачок (курок стаЇ на запоб≥жний зв≥д) та ув≥мкнути запоб≥жник.

«аходи безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇю п≥д час несенн€ служби

1. ” форменому од€з≥ п≥столет необх≥дно носити в кобур≥ на над≥йно застебнутому шк≥р€ному ремен≥, при цьому кобура повинна знаходитись спереду, з л≥вого або правого боку.

2. ” цив≥льному од€з≥ п≥столет необх≥дно носити на спец≥альному спор€дженн≥ з дотриманн€м заход≥в запоб≥ганн€ його випаданню або вит€гуванню з кобури ≥ншими особами.

3. ” процес≥ несенн€ служби сл≥д пост≥йно контролювати на€вн≥сть п≥столета в кобур≥.

4. ѕеред застосуванн€м прац≥вником ќ¬— заход≥в ф≥зичного впливу, спец≥альних засоб≥в, подоланн€м перешкод, €кщо п≥столет був оголений, необх≥дно поставити його на запоб≥жник, покласти в кобуру та вжити заход≥в щодо його охорони в≥д випаданн€ або вит€гуванн€ з кобури.

5. ѕ≥сл€ застосуванн€ прац≥вником ќ¬— заход≥в ф≥зичного впливу, подоланн€ перешкод, пад≥нн€, виходу з м≥сц€ значного скупченн€ людей, м≥ського та ≥ншого транспорту сл≥д негайно перев≥рити на€вн≥сть зброњ, а також стан кобури, ремен€, спор€дженн€ та њх кр≥пленн€.

 атегорично заборон€Їтьс€:

1) п≥д час несенн€ служби проводити розбиранн€ зброњ;

2) вимикати запоб≥жник, досилати патрон у патронник, €кщо в застосуванн≥ чи використанн≥ зброњ немаЇ необх≥дност≥. Ќедбале або необережне поводженн€ з≥ зброЇю, особливо €кщо патрон знаходитьс€ в патроннику, може призвести до випадкового постр≥лу.

3) в≥д'Їднувати магазин в≥д зброњ та виймати з нього патрони.

 

«аходи безпеки при поводженн≥ з вогнепальною зброЇю п≥д час проведенн€ навчально-тренувальних ≥ спортивних стр≥льб

 

1. ¬еденн€ вогню повинно бути терм≥ново припинено кожним стр≥л€ючим самост≥йно або за командою кер≥вника стр≥льб у випадках:

1) по€ви людей, машин, тварин у зон≥ веденн€ вогню, низькол≥таючих л≥так≥в, гел≥коптер≥в або ≥нших л≥таючих об'Їкт≥в над районом проведенн€ стр≥льб;

2) п≥дн€тт€ б≥лого прапора (вноч≥ Ц включенн€ св≥тла л≥хтар€ б≥лого кольору) на командному пункт≥;

3) виникненн€ пожеж≥ в≥д стр≥льби;

4) втрати ор≥Їнтира п≥д час н≥чних стр≥льб.

 атегорично заборон€Їтьс€:

1. ¬иймати зброю з кобури без дозволу кер≥вника стр≥льб.

2. —пр€мовувати зброю (незалежно в≥д того, зар€джена вона чи н≥) у б≥к людей та м≥сц€, де вони можуть перебувати.

3. «ар€джати зброю бойовими чи холостими патронами без команди кер≥вника стр≥льб.

4. ѕоправл€ти та зн≥мати протишумов≥ навушники п≥д час стр≥льби.

5. ¬≥дкривати ≥ вести вогонь без команди кер≥вника стр≥льб, у небезпечних напр€мках, з несправноњ зброњ та коли п≥дн€то б≥лий прапор (вноч≥ Ц включено св≥тло л≥хтар€ б≥лого кольору) на командному пункт≥.

6. «алишати зброю на рубеж≥ в≥дкритт€ вогню та передавати ≥ншим особам без дозволу кер≥вника стр≥льб.

ѕри поводженн≥ з гранатами заборон€Їтьс€:

1. –озбирати бойов≥ гранати, та усувати в них несправност≥.

2. ѕереносити гранати без належних сумок.

3. „≥пати гранати €к≥ не роз≥рвалис€.

 

 


“ема є 3 ћатер≥альна частина зброњ (ѕћ, ‘орт-17, ј -74)

(Ќаказ ћ¬— ”крањни в≥д 07.09.2011 є 658 Ђ урс стр≥льб ≥з стр≥лецькоњ зброњ дл€ р€дового та начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањниї).

9-мм п≥столет ‘орт Ц 17(ѕћ) Ї особистою зброЇю нападу ≥ захисту, призначений дл€ поразки супротивника на коротких в≥дстан€х.

 

9-мм ‘орт Ц17 9-мм ѕћ

 

5.45-автомат  алашникова €вл€Їтьс€ особистою зброЇю ≥ призначений дл€ ураженн€ живоњ сили противника

5.45-автомат  алашникова

 

’арактеристики ѕћ ‘орт-17 ј -74
 ал≥бр 9 мм 9 мм 5,45мм
ѕатрон 9х18 9х18 5,45х39,5
ѕриц. ƒ. (м) до 50 до 50 до 1 000
≈фект. ƒ. (м) до 50 до 50 до 400
Ѕойова швидкостр≥льн≥сть      
- одиночн. постр≥л. 30 п/хв 40 п/хв 40 п/хв
- чергами     100 п/хв
“емп стр≥льби     600 п/хв
 ≥льк≥сть нар≥з≥в      
ѕоч. шв. кул≥, (v0) 315 м 320м 900м
ћ≥стк≥сть магазину 8 шт. 12 шт. 30 шт.
«аб≥йна д≥€ кул≥ до 350м до 350м до 1350м
ƒовжина ствола 93 мм 95 мм 415 мм
¬ага зброњ:      
-без патрон≥в 730 г. 680 г 3,3 кг
- з≥ спор€дж. маг. 810 г. 800 г 3,6 кг
¬ага патрона/кул≥ 10/6,1 10/6,1 10,2/3,4

ћм ‘орт 17

ќсновн≥ частини та механ≥зми п≥столета

1. –амка в збор≥ з≥ стволом, спусковою скобою та основою руко€тки.

2. «атвор з ударником, запоб≥жником, викидачем, в≥кном дл€ викиданн€ г≥льз, пружиною ударника, мушкою та ц≥ликом, боковими та вертикальними нас≥чками.

3. «воротн≥й механ≥зм (направл€ючий стержень, 2 зворотн≥ пружини).

4. ¬≥с≥ ударно-спускового механ≥зму.

5. ћагазин (корпус, подавач, пружина подавача, кришка).

6. «атворна затримка.

7. –уко€тка.

8.  урок з≥ штовхачем.

9. ћодуль з в≥дбивачем.

10. –озТЇднувач.

 


«агальний вигл€д 9-мм п≥столетного патрона ≥ його будова:

1-б≥металева оболонка; 2-сталевий сердечник;

3-свинцева сорочка;

4-капсуль; 5-г≥льза; 6-пороховий зар€д; 7-кул€

ѕатрони ј :

 


9-мм п≥столет ћакарова

Ї особистою зброЇю нападу ≥ захисту, призначений дл€ враженн€ противника на коротких в≥дстан€х

ќсновн≥ частини та механ≥зми п≥столета:

1. –амка з≥ стволом, спусковою скобою та основою руко€тки;

2. «атвор з ударником, викидачем,запоб≥жником;

3. «атворна затримка;

4. „астини ударно-спускового механ≥зму;

5. «воротн€ пружина;

6. ћагазин;

7. –уко€тка з гвинтом.

.


ј  -74

ќсновн≥ частини та механ≥зми автомата

1. —твол ≥з ствольною коробкою, приц≥льним пристроЇм ≥ п≥столетною руко€ткою.

2.  ришка ствольноњ коробки.

3. «атворна рама з газовим поршнем.

4. «атвор.

4. «воротн≥й механ≥зм.

5. √азова трубка з≥ ствольною накладкою.

6. ”дарно-спусковий механ≥зм.

7. ÷≥вка.

8. ћагазин.

9. ƒульний гальмо-компенсатор

10. Ўомпол

11. ѕенал

” комплект автомата вход€ть: штик-н≥ж, приладд€, рем≥нь ≥ сумка дл€ магазин≥в.

јвтоматична д≥€ автомата базуЇтьс€ на використанн≥ порохових газ≥в, що в≥двод€тьс€ в≥д каналу ствола до газового поршн€ затворноњ рами.

Ќеповне розбиранн€ ‘орт-17

1) в≥д'Їднати магазин;

2) вимкнути запоб≥жник;

3) в≥двести затвор в крайнЇ заднЇ положенн€ та перев≥рити патронник;

4) зн€ти затвор з затворноњ затримки;

5) в≥д'Їднати затворну затримку в≥д рамки;

6) в≥д'Їднати сам затвор в≥д рамки;

7) в≥д'Їднати зворотн≥й механ≥зм;

8) зн€ти зворотню прижину з направл€ючого стержн€.

Ќеповне розбиранн€ ѕћ

1) в≥д'Їднати магазин;

2) вимкнути запоб≥жник;

3) в≥двести затвор в крайнЇ заднЇ положенн€ та перев≥рити патронник;

4) зн€ти затвор з затворноњ затримки;

5) опустити спускову скобу до низу та в≥д'Їднати затвор;

6) поставити спускову скобу на м≥сце;

7) зн€ти зворотню пружину.

Ќеповне розбиранн€ ј -74

1) в≥д'Їднати магазин;

2) вимкнути запоб≥жник, в≥двести затворну раму назад та в≥дпустити њњ;

3) зробити контрольний спуск курка;

4) вийн€ти пенал;

5) в≥докремити шомпол;

6) скрутити ƒ√ ;

7) в≥д'Їднати кришку ствольноњ коробки;

8) в≥докремити зворотн≥й механ≥зм;

9) вийн€ти затворну раму з газовим поршнем;

10) в≥докремити затвор в≥д затворноњ рами;

11) в≥докремити газову трубку з≥ ствольною накладкою.

Ќормативи з вогневоњ п≥дготовки

є п/п Ќайменуванн€ нормативу ¬имоги до виконанн€ нормативу ќц≥нка та час виконанн€, сек.
Ђ5ї Ђ4ї Ђ3ї
ѕ≥столет ‘орт-12 та його модиф≥кац≥њ (п≥столет ћакарова)
1. —пор€дженн€ магазину патронами ћагазин у руц≥, 12 (8) патрон≥в розсипом на стол≥ 30 (19) 35 (21) 40 (23)
2. Ќеповне розбиранн€ п≥столета ѕрац≥вник стоњть б≥л€ столу, руки опущен≥, з≥браний п≥столет лежить запоб≥жником догори, магазин в руко€тц≥ 45 (20) 50 (25) 60 (30)
3. «биранн€ п≥столета п≥сл€ неповного розбиранн€ ѕрац≥вник стоњть б≥л€ столу, руки опущен≥, частини п≥столета лежать на стол≥ 50 (25) 55 (30) 65 (35)
4. ѕ≥дготовка до стр≥льби сто€чи та проведенн€ постр≥лу (швидк≥сна стр≥льба) ѕ≥столет у кобур≥, магазин спор€джений навчальними патронами в руц≥      
јвтомат  алашникова (ј —-74”/ј ћ)
1. —пор€дженн€ магазину патронами ћагазин у руц≥, 30 патрон≥в розсипом на стол≥      
2. Ќеповне розбиранн€ п≥столета ѕрац≥вник стоњть б≥л€ столу, руки опущен≥, з≥браний автомат лежить на стол≥. ѕри розбиранн≥ пенал виймають, але не розбирають 18/15 22/19 26/23
3. «биранн€ п≥столета п≥сл€ неповного розбиранн€ ѕрац≥вник стоњть б≥л€ столу, руки опущен≥, частини автомата лежать на стол≥ 30/25 35/30 40/35
4. ѕ≥дготовка до стр≥льби лежачи јвтомат у положенн≥ Ђна рем≥ньї магазин, спор€джений навчальними патронами в сумц≥      

 

“ема є 4 «атримки при стр≥льб≥ та способи њх усуненн€

ѕ≥столет ‘орт- 17

«атримка ѕричина затримки —пос≥б усуненн€
1.ќс≥чка. «атвор у крайньому передньому положенн≥.  урок спущено, але постр≥л не в≥дбувс€. 1. Ќесправн≥сть патрона. 1. ѕерезар€дити п≥столет та продовжити стр≥льбу
2. «гущенн€ мастила, забрудненн€ каналу п≥д ударник. 2. ќгл€нути ≥ прочистити п≥столет
3. ћалий вих≥д ударника його зношенн€ чи забоњни на бойку. 3. «ам≥нити ударник.
4. ќсадженн€ або злам бойовоњ пружини. 4. «ам≥нити бойову пружину.
2. Ќедокритт€ патрона затвором. «атвор зупинивс€, не дос€гнувши крайнього переднього положенн€. —пуск курка неможливо виконати. 1. «абрудненн€ патронника, паз≥в рамки.   1. ƒослати затвор рукою вперед ≥ продовжити стр≥льбу.
2.ќбмежений рух викидача через забрудненн€ пружини викидача чи гн≥тка. 2.ќгл€нути та почистити п≥столет
3. «лам або осадженн€ зворотних пружин. 3. «ам≥нити зворотн≥ пружини.
3.Ќеподача чи непросуванн€ патрона з магазина в патронник. «атвор у передньому положенн≥, але патрона в патроннику немаЇ; «атвор в середньому положенн≥ разом з патроном. 1. «абрудненн€ магазина чи рухомих частин п≥столета. 1. ѕерезар€дити п≥столет та продовжити стр≥льбу. ѕочистити п≥столет ≥ магазин.
  2. ѕогнут≥сть б≥чних ст≥нок корпусу магазина.   2. «ам≥нити магазин.
3.ѕогнут≥сть верхн≥х крањв корпусу магазина. 3. «ам≥нити несправний магазин.
4.ѕрихват (ущемленн€) г≥льзи затвором. √≥льза не викинута назовн≥ та заклинилась м≥ж затворомта казенним зр≥зом ствола.   1. «абрудненн€ рухомих частин п≥столета. 1.¬икинути прихвачену г≥льзу та продовжити стр≥льбу.
2.Ќесправн≥сть викидача, його пружини або в≥дбивача. 2.¬≥дправити п≥столет до ремонтноњ майстерн≥.
5. јвтоматична стр≥льба. 1. «гущенн€ мастила або забрудненн€ частин ударно-спускового механ≥зму. 1. ќгл€нути ≥ почистити п≥столет.  
2.«лам розТЇднувача. 2.«ам≥нити розТЇднувач.
3.«ношенн€ бойового зводу курка або носика шептала. 3.«ам≥нити зношен≥ частини.
4.«лам або осадженн€ пружини шептала. 4.«ам≥нити пружину шептала.

ѕ≥столет ћакарова

«атримки ѕричини затримок —пособи усуненн€ затримок
1.ќс≥чка.«атвор у крайньому передньому положенн≥, курок спущений, але постр≥л не в≥дбуваЇтьс€. 1. апсуль патрона несправний. 2.«гущенн€ змащенн€ або забрудненн€ каналу п≥д ударник. 3.ћалий вих≥д ударника або забоњни на бойку. 1. ѕерезар€дити п≥столет ≥ продовжити стр≥льбу. 2. ќгл€нути ≥ почистити п≥столет. 3. ¬≥дправити п≥столет у майстерню.
2. Ќедокритт€ патрона затвором. «атвор зупинивс€, не д≥йшовши до крайнього переднього положенн€; спуск курка зробити не можливо.   1. «абрудненн€ патронника, паз≥в рамки ≥ чашечки затвора. 2. ”пов≥льнений рух викидача через забрудненн€ пружини викидача або гн≥тка.   1. ƒослати затвор уперед поштовхом руки ≥ продовжити стр≥льбу. 2. ќгл€нути ≥ прочистити п≥столет.
3. Ќедосиланн€ або непросуванн€ патрона з магазина в патронник.«атвор знаходитьс€ в передньому положенн≥, але патрона в патроннику немаЇ; затвор зупинивс€ в середньому положенн≥ разом з патроном, не дославши його в патронник.     1. «абрудненн€ магазина ≥ рухомих частин п≥столета. 2. ѕогнут≥сть верхн≥х крањв корпусу магазина.     1. ѕерезар€дити п≥столет ≥ продовжити стр≥льбу. ѕрочистити п≥столет ≥ магазин. 2. «ам≥нити несправний магазин.
4.ѕрихват (защемленн€) г≥льзи затвором. √≥льза не викинута назовн≥ через в≥кно у затвор≥ ≥ заклинилась м≥ж затвором ≥ казенним зр≥зом ствола. 1. «абрудненн€ рухомих частин п≥столета. 2. Ќесправн≥сть викидача, його пружини або в≥дбивача. 1.¬икинути прихоплену г≥льзу ≥ продовжити стр≥льбу. 2.ѕри несправност≥ викидача з пружиною або в≥дбивача в≥дправити п≥столет до майстерн≥.
4. јвтоматична стр≥льба. 1. «гущенн€ мастила або забрудненн€ частин ударно-спускового механ≥зму. 2. «нос бойового зводу курка або носика шептала. 3. ќслабленн€ або злам пружини шептала.       1. ќгл€нути ≥ почистити п≥столет. 2. ¬≥дправити п≥столет до майстерн≥.

јвтомат  алашникова

«атримки та њх характеристики ѕричини затримок —пособи усуненн€
1. Ќедосиланн€ патрона. «атвор в передньому положенн≥, але постр≥лу не в≥дбулос€, у патроннику немаЇ патрона.     1. «абрудненн€ або несправн≥сть магазину. 2. Ќесправн≥сть защ≥пки магазину. 1.ѕерезар€дити автомат та продовжити стр≥льбу. 2.«ам≥нити магазин. 3.ѕри несправност≥ защ≥пки магазина, в≥дправити автомат до ремонтноњ майстерн≥.
2. ”тиканн€ патрона.ѕатрон кулею впираЇтьс€ в задню частину ствола, рухом≥ частини зупинились в середньому положенн≥.     1. ѕогнут≥сть загнутих крањв ст≥нок магазину. 1.”тримуючи руко€тку затворноњ рами, видалити патрон, що затримуЇ та продовжити стр≥льбу. 2.ѕри повторенн≥ затримки зам≥нити магазин.
3. ќс≥чка.«атвор в передньому положенн≥, патрон в патроннику, курок спущений з бойового зводу Цпостр≥лу не в≥дбулос€.   1. Ќесправн≥сть патрона. 2. Ќесправн≥сть ударника або ударно-спускового механ≥зму. 3.«абрудненн€ або застиганн€ мастила. 1.ѕерезар€дити автомат та продовжити стр≥льбу. 2.ѕри повторенн≥ затримки, огл€нути та прочистити ударник та ударно-спусковий механ≥зм. 3.ѕри њх поломц≥ або зношенн≥, автомат в≥дправити до ремонтноњ майстерн≥.
4. ѕрихвати або не в≥дбиванн€ г≥льзи. √≥льза не викинута ≥з ствольноњ коробки, а залишилась в н≥й спереду затвора або дослана затвором знову до патронника.     1. «абрудненн€ частин, що трутьс€, газових шл€х≥в або патронника. 2. «абрудненн€ або несправн≥сть викидача. 1.¬≥двести руко€тку затворноњ рами назад. ¬икинути г≥льзу та продовжити стр≥льбу. 2.ѕри повторенн≥ затримки прочистити газов≥ шл€хи, частини, що трутьс€ та патронник; частини, що трутьс€, змастити. 3.ѕри несправност≥ викидача автомат в≥дправити до ремонтноњ частини.
5.Ќевит€гуванн€ г≥льзи. √≥льза в патроннику, наступний патрон впираЇтьс€ в нењ кулею. –ухом≥ частини залишились в середньому положенн≥. 1.Ѕрудний патрон або забрудненн€ патронника. 2.«абрудненн€ або несправн≥сть викидача або його пружини. 1.¬≥двести руко€тку затворноњ рами назад та, утримуючи њњ в задньому положенн≥, в≥дТЇднати магазин та вит€гти патрон, €кий уткнувс€. 2.¬ит€гти затвором або шомполом г≥льзу з патронника. ѕродовжити стр≥льбу. ѕри повторенн≥ затримки, прочистити патронник та патрони. 3.ќгл€нути та почистити в≥д бруду викидач та продовжувати стр≥льбу. 4.ѕри несправност≥ викидача автомат в≥дправити в ремонтну майстерню.
6.Ќедох≥д затворноњ рами в переднЇ положенн€. ѕоломка зворотноњ пружини. «ам≥нити пружину (в бойов≥й обстановц≥ передню частину повернути заправленим к≥нцем назад та продовжити стр≥льбу)

ќснови, прийоми та правила стр≥льби з вогнепальноњ зброњ

 


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 8264 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2095 - | 1906 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.079 с.