Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Неповне розбирання Форт-17Стаття 37. Уявна оборона

1. Уявною обороною визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.

2. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обставини, що склалися, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення.

3. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони.

4. Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через необережність.

 

Стаття 39. Крайня необхідність

1. Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

2. Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.

3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.

Тема №2 Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та гранатами. (Наказ МВС України від 07.09.2011 № 657 «Інструкція із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю»).

Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та гранатами

 
 


Вогнепальна зброя закріплюється за працівниками органів внутрішніх справ, які прийняли Присягу, закінчили навчальний заклад МВС України або пройшли початкову підготовку (перепідготовку) і допущені до самостійного несення служби, а також склали заліки із знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, заходів безпеки при поводженні з нею та виконали практичну вправу із стрільби.

 

Категорично забороняється:

1. При поводженні з вогнепальною зброєю безпідставно спрямовувати ствол зброї у бік людей, транспорту, будинків, інших будівель та споруд. За необхідності вогнепальна зброя має бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю, наприклад, на землю, стовбур дерева, кулеуловлювач або вгору під кутом 45-60 градусів.

2. Залишати зброю без нагляду, де б це не було, а також передавати її іншим особам.

3. Користуватися без необхідності чужою зброєю та зброєю, навички поводження з якою відсутні.

4. Виймати вогнепальну зброю з кобури без потреби.

5. Тримати палець на спусковому гачку без необхідності.

6. Знімати запобіжник з положення «запобігання» у всіх випадках, не пов'язаних зі стрільбою.

7. Проводити чищення вогнепальної зброї у невідведених для цього місцях.

8. Закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву.

9. Проводити чищення зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами, палити будь-що під час її чищення.

10. При поводженні з патронами допускати їх пошкодження, забруднення тощо.

У разі порушення заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю особи, з вини яких це сталося, притягуються до відповідальності у встановленому законом порядку.

Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

Первинний інструктаж проводиться:

1) з працівниками правоохоронних органів, які щойно призначені на посаду до органу (підрозділу) внутрішніх справ;

2) з курсантами (слухачами), які зараховані на навчання до навчальних закладів МВС України;

3) з курсантами (слухачами), які прибули до органу (підрозділу) внутрішніх справ для проходження стажування за спеціалізацією (практика).

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками ОВС:

- перед проведенням командно-штабних та інших навчань, навчальних і спортивних стрільб;

- перед виконанням службових завдань, пов'язаних із можливим застосуванням або використанням вогнепальної зброї;

- при відрядженні працівників ОВС з вогнепальною зброєю.

Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань, а саме усним опитуванням знання правових підстав застосування вогнепальної зброї, її матеріальної частини, основ, правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок безпечного поводження з вогнепальною зброєю. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами під час їх отримання та здачі працівником до чергової частини органу внутрішніх справ, комендатури навчального закладу МВС України

Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів

1. Отримавши зброю і боєприпаси, працівник ОВС підходить до кулеуловлювача і проводить їх огляд. Перевіряє наявність патрона в патроннику, для чого вилучає магазин з основи рукоятки пістолета, знімає його із запобіжника, тримаючи пістолет у руці, вільною рукою відводить затвор у крайнє заднє положення, ставить його на затворну затримку й оглядає патронник. Натиснувши пальцем руки на затворну затримку, повертає затвор у крайнє переднє положення, натиснувши на спусковий гачок, курок ставить на запобіжний звід та включає запобіжник. При цьому ствол зброї має бути спрямований тільки в кулеуловлювач, а вказівний палець завжди повинен знаходитись на спусковій скобі.

2. При огляді зброї необхідно перевірити:

- чи відповідають номери на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета;

- чи немає на металевих частинах пістолета нальоту, іржі, бруду, подряпин, тріщин, в якому стані знаходиться мастило;

- чи справно діє затвор, магазин, ударно-спусковий механізм, запобіжник і затворна затримка;

- справність мушки та цілика;

- чи утримується магазин в основі рукоятки;

- чистоту каналу ствола.

3. Провівши огляд пістолета, працівник ОВС вміщує його в кобуру.

4. При огляді патронів необхідно перевірити:

- чи немає на гільзах іржі й зеленого нальоту, особливо на капсулі, ум'ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона в патронник;

- чи немає серед бойових патронів навчальних.

5. Видача особовому складу органів внутрішніх справ закріпленої за ним зброї і боєприпасів здійснюється оперативним черговим відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.

 

Для розряджання зброї необхідно:

1) не виймаючи пістолет з кобури, витягти магазини з основи рукоятки і з кишені кобури;

2) вийняти патрони з магазинів, оглянути їх і перерахувати;

3) дістати з кобури пістолет, вимкнути запобіжник (опустити прапорець донизу);

4) перевірити наявність патрона в патроннику, для чого, тримаючи пістолет у руці за рукоятку, вільною рукою відвести затвор у крайнє заднє положення і поставити його на затворну затримку; оглянути, чи немає патрона в патроннику, і якщо є, то вийняти його, зняти затвор із затворної затримки, натиснути на спусковий гачок (курок стає на запобіжний звід) та увімкнути запобіжник.

Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення служби

1. У форменому одязі пістолет необхідно носити в кобурі на надійно застебнутому шкіряному ремені, при цьому кобура повинна знаходитись спереду, з лівого або правого боку.

2. У цивільному одязі пістолет необхідно носити на спеціальному спорядженні з дотриманням заходів запобігання його випаданню або витягуванню з кобури іншими особами.

3. У процесі несення служби слід постійно контролювати наявність пістолета в кобурі.

4. Перед застосуванням працівником ОВС заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, подоланням перешкод, якщо пістолет був оголений, необхідно поставити його на запобіжник, покласти в кобуру та вжити заходів щодо його охорони від випадання або витягування з кобури.

5. Після застосування працівником ОВС заходів фізичного впливу, подолання перешкод, падіння, виходу з місця значного скупчення людей, міського та іншого транспорту слід негайно перевірити наявність зброї, а також стан кобури, ременя, спорядження та їх кріплення.

Категорично забороняється:

1) під час несення служби проводити розбирання зброї;

2) вимикати запобіжник, досилати патрон у патронник, якщо в застосуванні чи використанні зброї немає необхідності. Недбале або необережне поводження зі зброєю, особливо якщо патрон знаходиться в патроннику, може призвести до випадкового пострілу.

3) від'єднувати магазин від зброї та виймати з нього патрони.

 

Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб

 

1. Ведення вогню повинно бути терміново припинено кожним стріляючим самостійно або за командою керівника стрільб у випадках:

1) появи людей, машин, тварин у зоні ведення вогню, низьколітаючих літаків, гелікоптерів або інших літаючих об'єктів над районом проведення стрільб;

2) підняття білого прапора (вночі – включення світла ліхтаря білого кольору) на командному пункті;

3) виникнення пожежі від стрільби;

4) втрати орієнтира під час нічних стрільб.

Категорично забороняється:

1. Виймати зброю з кобури без дозволу керівника стрільб.

2. Спрямовувати зброю (незалежно від того, заряджена вона чи ні) у бік людей та місця, де вони можуть перебувати.

3. Заряджати зброю бойовими чи холостими патронами без команди керівника стрільб.

4. Поправляти та знімати протишумові навушники під час стрільби.

5. Відкривати і вести вогонь без команди керівника стрільб, у небезпечних напрямках, з несправної зброї та коли піднято білий прапор (вночі – включено світло ліхтаря білого кольору) на командному пункті.

6. Залишати зброю на рубежі відкриття вогню та передавати іншим особам без дозволу керівника стрільб.

При поводженні з гранатами забороняється:

1. Розбирати бойові гранати, та усувати в них несправності.

2. Переносити гранати без належних сумок.

3. Чіпати гранати які не розірвалися.

 

 


Тема № 3 Матеріальна частина зброї (ПМ, Форт-17, АК-74)

(Наказ МВС України від 07.09.2011 № 658 «Курс стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України»).

9-мм пістолет Форт – 17(ПМ) є особистою зброєю нападу і захисту, призначений для поразки супротивника на коротких відстанях.

 

9-мм Форт –17 9-мм ПМ

 

5.45-автомат Калашникова являється особистою зброєю і призначений для ураження живої сили противника

5.45-автомат Калашникова

 

Характеристики ПМ Форт-17 АК-74
Калібр 9 мм 9 мм 5,45мм
Патрон 9х18 9х18 5,45х39,5
Приц. Д. (м) до 50 до 50 до 1 000
Ефект. Д. (м) до 50 до 50 до 400
Бойова швидкострільність      
- одиночн. постріл. 30 п/хв 40 п/хв 40 п/хв
- чергами     100 п/хв
Темп стрільби     600 п/хв
Кількість нарізів
Поч. шв. кулі, (v0) 315 м 320м 900м
Місткість магазину 8 шт. 12 шт. 30 шт.
Забійна дія кулі до 350м до 350м до 1350м
Довжина ствола 93 мм 95 мм 415 мм
Вага зброї:      
-без патронів 730 г. 680 г 3,3 кг
- зі спорядж. маг. 810 г. 800 г 3,6 кг
Вага патрона/кулі 10/6,1 10/6,1 10,2/3,4

Мм Форт 17

Основні частини та механізми пістолета

1. Рамка в зборі зі стволом, спусковою скобою та основою рукоятки.

2. Затвор з ударником, запобіжником, викидачем, вікном для викидання гільз, пружиною ударника, мушкою та ціликом, боковими та вертикальними насічками.

3. Зворотній механізм (направляючий стержень, 2 зворотні пружини).

4. Вісі ударно-спускового механізму.

5. Магазин (корпус, подавач, пружина подавача, кришка).

6. Затворна затримка.

7. Рукоятка.

8. Курок зі штовхачем.

9. Модуль з відбивачем.

10. Роз’єднувач.

 


Загальний вигляд 9-мм пістолетного патрона і його будова:

1-біметалева оболонка; 2-сталевий сердечник;

3-свинцева сорочка;

4-капсуль; 5-гільза; 6-пороховий заряд; 7-куля

Патрони АК:

 


9-мм пістолет Макарова

є особистою зброєю нападу і захисту, призначений для враження противника на коротких відстанях

Основні частини та механізми пістолета:

1. Рамка зі стволом, спусковою скобою та основою рукоятки;

2. Затвор з ударником, викидачем,запобіжником;

3. Затворна затримка;

4. Частини ударно-спускового механізму;

5. Зворотня пружина;

6. Магазин;

7. Рукоятка з гвинтом.

.


АК -74

Основні частини та механізми автомата

1. Ствол із ствольною коробкою, прицільним пристроєм і пістолетною рукояткою.

2. Кришка ствольної коробки.

3. Затворна рама з газовим поршнем.

4. Затвор.

4. Зворотній механізм.

5. Газова трубка зі ствольною накладкою.

6. Ударно-спусковий механізм.

7. Цівка.

8. Магазин.

9. Дульний гальмо-компенсатор

10. Шомпол

11. Пенал

У комплект автомата входять: штик-ніж, приладдя, ремінь і сумка для магазинів.

Автоматична дія автомата базується на використанні порохових газів, що відводяться від каналу ствола до газового поршня затворної рами.

Неповне розбирання Форт-17

1) від'єднати магазин;

2) вимкнути запобіжник;

3) відвести затвор в крайнє заднє положення та перевірити патронник;

4) зняти затвор з затворної затримки;

5) від'єднати затворну затримку від рамки;

6) від'єднати сам затвор від рамки;

7) від'єднати зворотній механізм;

8) зняти зворотню прижину з направляючого стержня.

Неповне розбирання ПМ

1) від'єднати магазин;

2) вимкнути запобіжник;

3) відвести затвор в крайнє заднє положення та перевірити патронник;

4) зняти затвор з затворної затримки;

5) опустити спускову скобу до низу та від'єднати затвор;

6) поставити спускову скобу на місце;

7) зняти зворотню пружину.

Неповне розбирання АК-74

1) від'єднати магазин;

2) вимкнути запобіжник, відвести затворну раму назад та відпустити її;

3) зробити контрольний спуск курка;

4) вийняти пенал;

5) відокремити шомпол;

6) скрутити ДГК;

7) від'єднати кришку ствольної коробки;

8) відокремити зворотній механізм;

9) вийняти затворну раму з газовим поршнем;

10) відокремити затвор від затворної рами;

11) відокремити газову трубку зі ствольною накладкою.

Нормативи з вогневої підготовки

№ п/п Найменування нормативу Вимоги до виконання нормативу Оцінка та час виконання, сек.
«5» «4» «3»
Пістолет Форт-12 та його модифікації (пістолет Макарова)
1. Спорядження магазину патронами Магазин у руці, 12 (8) патронів розсипом на столі 30 (19) 35 (21) 40 (23)
2. Неповне розбирання пістолета Працівник стоїть біля столу, руки опущені, зібраний пістолет лежить запобіжником догори, магазин в рукоятці 45 (20) 50 (25) 60 (30)
3. Збирання пістолета після неповного розбирання Працівник стоїть біля столу, руки опущені, частини пістолета лежать на столі 50 (25) 55 (30) 65 (35)
4. Підготовка до стрільби стоячи та проведення пострілу (швидкісна стрільба) Пістолет у кобурі, магазин споряджений навчальними патронами в руці
Автомат Калашникова (АКС-74У/АКМ)
1. Спорядження магазину патронами Магазин у руці, 30 патронів розсипом на столі
2. Неповне розбирання пістолета Працівник стоїть біля столу, руки опущені, зібраний автомат лежить на столі. При розбиранні пенал виймають, але не розбирають 18/15 22/19 26/23
3. Збирання пістолета після неповного розбирання Працівник стоїть біля столу, руки опущені, частини автомата лежать на столі 30/25 35/30 40/35
4. Підготовка до стрільби лежачи Автомат у положенні «на ремінь» магазин, споряджений навчальними патронами в сумці

 

Тема № 4 Затримки при стрільбі та способи їх усунення

Пістолет Форт- 17

Затримка Причина затримки Спосіб усунення
1.Осічка. Затвор у крайньому передньому положенні. Курок спущено, але постріл не відбувся. 1. Несправність патрона. 1. Перезарядити пістолет та продовжити стрільбу
2. Згущення мастила, забруднення каналу під ударник. 2. Оглянути і прочистити пістолет
3. Малий вихід ударника його зношення чи забоїни на бойку. 3. Замінити ударник.
4. Осадження або злам бойової пружини. 4. Замінити бойову пружину.
2. Недокриття патрона затвором. Затвор зупинився, не досягнувши крайнього переднього положення. Спуск курка неможливо виконати. 1. Забруднення патронника, пазів рамки.   1. Дослати затвор рукою вперед і продовжити стрільбу.
2.Обмежений рух викидача через забруднення пружини викидача чи гнітка. 2.Оглянути та почистити пістолет
3. Злам або осадження зворотних пружин. 3. Замінити зворотні пружини.
3.Неподача чи непросування патрона з магазина в патронник. Затвор у передньому положенні, але патрона в патроннику немає; Затвор в середньому положенні разом з патроном. 1. Забруднення магазина чи рухомих частин пістолета. 1. Перезарядити пістолет та продовжити стрільбу. Почистити пістолет і магазин.
  2. Погнутість бічних стінок корпусу магазина.   2. Замінити магазин.
3.Погнутість верхніх країв корпусу магазина. 3. Замінити несправний магазин.
4.Прихват (ущемлення) гільзи затвором. Гільза не викинута назовні та заклинилась між затворомта казенним зрізом ствола.   1. Забруднення рухомих частин пістолета. 1.Викинути прихвачену гільзу та продовжити стрільбу.
2.Несправність викидача, його пружини або відбивача. 2.Відправити пістолет до ремонтної майстерні.
5. Автоматична стрільба. 1. Згущення мастила або забруднення частин ударно-спускового механізму. 1. Оглянути і почистити пістолет.  
2.Злам роз’єднувача. 2.Замінити роз’єднувач.
3.Зношення бойового зводу курка або носика шептала. 3.Замінити зношені частини.
4.Злам або осадження пружини шептала. 4.Замінити пружину шептала.

Пістолет Макарова

Затримки Причини затримок Способи усунення затримок
1.Осічка.Затвор у крайньому передньому положенні, курок спущений, але постріл не відбувається. 1.Капсуль патрона несправний. 2.Згущення змащення або забруднення каналу під ударник. 3.Малий вихід ударника або забоїни на бойку. 1. Перезарядити пістолет і продовжити стрільбу. 2. Оглянути і почистити пістолет. 3. Відправити пістолет у майстерню.
2. Недокриття патрона затвором. Затвор зупинився, не дійшовши до крайнього переднього положення; спуск курка зробити не можливо.   1. Забруднення патронника, пазів рамки і чашечки затвора. 2. Уповільнений рух викидача через забруднення пружини викидача або гнітка.   1. Дослати затвор уперед поштовхом руки і продовжити стрільбу. 2. Оглянути і прочистити пістолет.
3. Недосилання або непросування патрона з магазина в патронник.Затвор знаходиться в передньому положенні, але патрона в патроннику немає; затвор зупинився в середньому положенні разом з патроном, не дославши його в патронник.     1. Забруднення магазина і рухомих частин пістолета. 2. Погнутість верхніх країв корпусу магазина.     1. Перезарядити пістолет і продовжити стрільбу. Прочистити пістолет і магазин. 2. Замінити несправний магазин.
4.Прихват (защемлення) гільзи затвором. Гільза не викинута назовні через вікно у затворі і заклинилась між затвором і казенним зрізом ствола. 1. Забруднення рухомих частин пістолета. 2. Несправність викидача, його пружини або відбивача. 1.Викинути прихоплену гільзу і продовжити стрільбу. 2.При несправності викидача з пружиною або відбивача відправити пістолет до майстерні.
4. Автоматична стрільба. 1. Згущення мастила або забруднення частин ударно-спускового механізму. 2. Знос бойового зводу курка або носика шептала. 3. Ослаблення або злам пружини шептала.       1. Оглянути і почистити пістолет. 2. Відправити пістолет до майстерні.

Автомат Калашникова

Затримки та їх характеристики Причини затримок Способи усунення
1. Недосилання патрона. Затвор в передньому положенні, але пострілу не відбулося, у патроннику немає патрона.     1. Забруднення або несправність магазину. 2. Несправність защіпки магазину. 1.Перезарядити автомат та продовжити стрільбу. 2.Замінити магазин. 3.При несправності защіпки магазина, відправити автомат до ремонтної майстерні.
2. Утикання патрона.Патрон кулею впирається в задню частину ствола, рухомі частини зупинились в середньому положенні.     1. Погнутість загнутих країв стінок магазину. 1.Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що затримує та продовжити стрільбу. 2.При повторенні затримки замінити магазин.
3. Осічка.Затвор в передньому положенні, патрон в патроннику, курок спущений з бойового зводу –пострілу не відбулося.   1. Несправність патрона. 2. Несправність ударника або ударно-спускового механізму. 3.Забруднення або застигання мастила. 1.Перезарядити автомат та продовжити стрільбу. 2.При повторенні затримки, оглянути та прочистити ударник та ударно-спусковий механізм. 3.При їх поломці або зношенні, автомат відправити до ремонтної майстерні.
4. Прихвати або не відбивання гільзи. Гільза не викинута із ствольної коробки, а залишилась в ній спереду затвора або дослана затвором знову до патронника.     1. Забруднення частин, що труться, газових шляхів або патронника. 2. Забруднення або несправність викидача. 1.Відвести рукоятку затворної рами назад. Викинути гільзу та продовжити стрільбу. 2.При повторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, що труться та патронник; частини, що труться, змастити. 3.При несправності викидача автомат відправити до ремонтної частини.
5.Невитягування гільзи. Гільза в патроннику, наступний патрон впирається в неї кулею. Рухомі частини залишились в середньому положенні. 1.Брудний патрон або забруднення патронника. 2.Забруднення або несправність викидача або його пружини. 1.Відвести рукоятку затворної рами назад та, утримуючи її в задньому положенні, від’єднати магазин та витягти патрон, який уткнувся. 2.Витягти затвором або шомполом гільзу з патронника. Продовжити стрільбу. При повторенні затримки, прочистити патронник та патрони. 3.Оглянути та почистити від бруду викидач та продовжувати стрільбу. 4.При несправності викидача автомат відправити в ремонтну майстерню.
6.Недохід затворної рами в переднє положення. Поломка зворотної пружини. Замінити пружину (в бойовій обстановці передню частину повернути заправленим кінцем назад та продовжити стрільбу)

Основи, прийоми та правила стрільби з вогнепальної зброї

 


 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 3175 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.02 с.