Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 пјѕ визнаЇ адм≥н≥стративними правопорушенн€ми так≥ д≥€нн€
—татт€ 51-2. ѕорушенн€ прав на об'Їкт права ≤¬

Ќезаконне використанн€ об'Їкта права ≤¬ (л≥тературного чи художнього твору, њх виконанн€, фонограми, передач≥ орган≥зац≥њ мовленн€, комп'ютерноњ програми, бази даних, наукового в≥дкритт€, винаходу, корисноњ модел≥, промислового зразка, знака дл€ товар≥в ≥ послуг, топограф≥њ ≥нтегральноњ м≥кросхеми, рац≥онал≥заторськоњ пропозиц≥њ, сорту рослин тощо), привласненн€ авторства на такий об'Їкт або ≥ншеумисне порушенн€ прав на об'Їкт права ≤¬, що охорон€Їтьс€ законом, -

т€гне за собою накладенн€ штрафу в≥д 10 до 200 нмдг з конф≥скац≥Їю незаконно виготовленоњ продукц≥њ та обладнанн€ ≥ матер≥ал≥в, €к≥ призначен≥ дл€ њњ виготовленн€.

—татт€ 164-3. Ќедобросов≥сна конкуренц≥€

„астина 1. Ќезаконне коп≥юванн€ форми, упаковки, зовн≥шнього оформленн€, а так само ≥м≥тац≥€, коп≥юванн€, пр€ме в≥дтворенн€ товару ≥ншого п≥дприЇмц€, самов≥льне використанн€ його ≥мен≥ -

т€гне за собою накладенн€ штрафу в≥д 30 до 44 нмдг з конф≥скац≥Їю виготовленоњ продукц≥њ, знар€дь виробництва ≥ сировини чи без такоњ.

 рим≥нально-правовий захист може бути застосований шл€хом поданн€ за€ви або пов≥домленн€ про вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, передбаченого ст.176    Ц порушенн€ авторського права ≥ сум≥жних прав.

—татт€ 176. ѕорушенн€ авторського права ≥ сум≥жних прав

„астина 1. Ќезаконне в≥дтворенн€, розповсюдженн€ твор≥в науки, л≥тератури ≥ мистецтва, комп'ютерних програм ≥ баз даних, а так само незаконне в≥дтворенн€, розповсюдженн€ виконань, фонограм, в≥деограм ≥ програм мовленн€, њх незаконне тиражуванн€ та розповсюдженн€ на ауд≥о- та в≥деокасетах, дискетах, ≥нших нос≥€х ≥нформац≥њ, або ≥нше умисне порушенн€ авторського права ≥ сум≥жних прав, €кщо це завдало матер≥альноњ шкоди у значному розм≥р≥, Ц

караютьс€ штрафом в≥д 200 до 1000 нмдг або виправними роботами на строк до 2 рок≥в, або позбавленн€м вол≥ на той самий строк, з конф≥скац≥Їю та знищенн€м вс≥х прим≥рник≥в твор≥в, матер≥альних нос≥њв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, в≥деограм, програм мовленн€ та знар€дь ≥ матер≥ал≥в, €к≥ спец≥ально використовувались дл€ њх виготовленн€.

ѕрим≥тка. ” статт≥ 176    матер≥альна шкода вважаЇтьс€ завданою в значному розм≥р≥, €кщо њњ розм≥р у 20 ≥ б≥льше раз≥в перевищуЇ нмдг (11 460 грн.).

 

—татт€ 52 «акону Ђѕро авторськ≥ та сум≥жн≥ праваї

 

«астосуванн€ цив≥льно-правових санкц≥й за порушенн€ прав на обТЇкти ≤¬ можливе у межах загального строку позовноњ давност≥ Ц 3 рок≥в з дати, коли власник прав дов≥давс€ або повинен був дов≥датись про порушенн€ свого права.

ћатер≥ал з науковоњ л≥тератури:

¬изначенн€ розм≥ру збитк≥в у справах, повТ€заних ≥з захистом прав на обТЇкти ≤¬, вимагаЇ в≥д потерп≥лого визначитис€, чи буде в≥н ставити питанн€ про понесен≥ збитки або ви€вити суму доход≥в. Ќаведен≥ позиц≥њ Ї взаЇмовиключними, оск≥льки обравши ви€вленн€ доходу, позивач сприймаЇ д≥њ в≥дпов≥дача €к власн≥ Ц ≥нод≥ буваЇ так, що останньому вдаЇтьс€ забезпечити реал≥зац≥ю сп≥рного твору у значно б≥льших обс€гах, н≥ж це м≥г зробити сам позивач.

” тих випадах, коли в≥дпов≥дно до законодавства право на отриманн€ охоронного документа належить не автору, а його роботодавцев≥, останн≥й зобовТ€заний виплатити автору винагороду в розм≥р≥ ≥ на умовах, визначених угодою стор≥н. якщо сторони не можуть д≥йти згоди або роботодавець в≥дмовл€Їтьс€ в≥д укладенн€ такоњ угоди чи не виконуЇ њњ вимог, автор маЇ право звернутис€ до суду з позовом про примушенн€ роботодавц€ до виконанн€ прийн€тих зобовТ€зань.

 

ѕункт 45 ѕостанови ¬— ”крањни. «а зм≥стом частини четвертоњ статт≥ 52 «акону суд може з власноњ ≥н≥ц≥ативи, тобто незалежно в≥д за€влених вимог, постановити р≥шенн€ про вилученн€ чи конф≥скац≥ю вс≥х контрафактних прим≥рник≥в твор≥в, фонограм, в≥деограм чи програм мовленн€, щодо €ких установлено, що вони були виготовлен≥ або розповсюджен≥ з порушенн€м авторського права ≥ (або) сум≥жних прав, а також засоб≥в обходу техн≥чних засоб≥в захисту. ѕроте вилучен≥ контрафактн≥ прим≥рники твор≥в (у тому числ≥ комп'ютерн≥ програми ≥ бази даних), фонограм, в≥деограм, програм мовленн€ на вимогу особи, €ка Ї суб'Їктом авторського права ≥ (або) сум≥жних прав ≥ права €коњ порушено, можуть бути передан≥ ц≥й особ≥. якщо ц€ особа не вимагаЇ такоњ передач≥, то контрафактн≥ прим≥рники п≥дл€гають знищенню, а матер≥али ≥ обладнанн€, що використовувалис€ дл€ в≥дтворенн€ контрафактних прим≥рник≥в, п≥дл€гають в≥дчуженню ≥з перерахуванн€м виручених кошт≥в до ƒержавного бюджету ”крањни.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 404 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2127 - | 1856 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.