Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬заЇмини м≥ж —“≈ѕ-впливами
ѕриклад турботи про навколишню еколог≥ю

ѕ≥д час проведенн€ —“≈ѕ-анал≥зу виникаЇ спокуса розгл€дати кожен фактор впливу €к окремо вз€тий показник, хоча в д≥йсност≥ ус≥ вони взаЇмозалежн≥ один з одним. «ростаюча стурбован≥сть проблемами еколог≥њ Ї гарним п≥дтвердженн€м цього. «а останн≥ роки з'€вилис€ важлив≥ сусп≥льн≥ тенденц≥њ, що зм≥нили ставленн€ людей до споживаного продукту ≥ виробничих процес≥в, що в≥дбуваютьс€ у оточуючому њх середовищ≥. ўе к≥лька рок≥в назад б≥льш≥сть споживач≥в не ц≥кавилис€ питанн€ми довгострокового ефекту впливу продукту на навколишнЇ середовище. —ьогодн≥ все б≥льше людей вважають, що навколишнЇ середовище необх≥дно захищати. ”р€ди багатьох крањн стали розробл€ти правов≥ норми та ≥нш≥ заходи, спр€мован≥ на забезпеченн€ контролю за забрудненн€м навколишнього середовища. Ѕагато орган≥зац≥й усв≥домили, що можуть бути високоприбутковими, €кщо в≥дреагують на бажанн€ споживача купувати еколог≥чно чисту продукц≥ю, зроблену на еколог≥чно чистому п≥дприЇмств≥. ÷е, у свою чергу, призвело до досл≥джень ≥ розробок нових проект≥в ≥ виробничих процес≥в, що запод≥юють значно менше шкоди ≥ збитк≥в навколишньому середовищу. як приклад, можна навести аерозол≥, що не м≥ст€ть озоношк≥дливих речовин; катал≥тичний доспалювач вихлопних газ≥в дл€ двигун≥в автомашин; паливо, що не м≥стить свинцевих добавок; зниженн€ р≥вн€ вихлопних газ≥в, що руйнують озоновий шар планети, ≥ т.д.

÷≥ приклади служать ≥люстрац≥Їю того, €к вплив еколог≥чних проблем на економ≥чну д≥€льн≥сть ≥ соц≥альну сферу житт€ спричин€Ї зм≥ну ≥ пол≥тичних фактор≥в (законодавство), а вс≥ разом вони спри€ють технолог≥чним зм≥нам (продукти ≥ виробнич≥ процеси, що не нанос€ть збиток навколишньому середовищу). “аким чином, макроеконом≥чний анал≥з дозвол€Ї зрозум≥ти, €ким чином взаЇмопов€зан≥ один з одним чотири фактори —тэп-впливу.

3. ћетодика —“≈ѕ-анал≥зу

 

“епер, коли ми знаЇмо, що €вл€ють собою —теп-впливи ≥ €ким чином вони взаЇмопов'€зан≥, звернемос€ до модел≥ стратег≥чного анал≥зу. ƒаний анал≥з, на нашу думку, необх≥дно проводити в чотири етапи:

1) вивченн€ ≥ мон≥торинг макросередовища з метою ви€вленн€ фактичних чи потенц≥йних зм≥н у соц≥альних, технолог≥чних, економ≥чних ≥ пол≥тичних сферах;

2) оц≥нка необх≥дност≥ ≥ значимост≥ зм≥н дл€ галуз≥, ринк≥в ≥ орган≥зац≥њ;

3) детальний анал≥з кожноњ в≥дпов≥дноњ зм≥ни ≥ характер њхн≥х взаЇмин;

4) оц≥нка потенц≥йних вплив≥в зм≥н на ринок, галузь ≥ компан≥ю.

ўо анал≥зувати

¬иконуючи —теп-анал≥з €к складову частину стратег≥чного анал≥зу, менеджери компан≥њ, €к правило, вивчають вплив кожного фактора на:

Х внутр≥шню д≥€льн≥сть орган≥зац≥њ, тобто вплив —теп-фактор≥в на стержнев≥ компетенц≥њ орган≥зац≥њ, њњ стратег≥њ, ресурси ≥ систему ц≥нностей;

Х ринки компан≥њ, тобто вплив —теп-фактор≥в на товарний ринок (обс€ги, структуру, сегменти, запити покупц≥в ≥ т.д.) ≥ ресурсний ринок;

Х галузь, у €к≥й функц≥онуЇ компан≥€, тобто вплив —теп-фактор≥в на п'€ть фактор≥в конкуренц≥њ (куп≥вельна спроможн≥сть, потенц≥йн≥ можливост≥ постачальник≥в, загроза вторгненн€, загроза з боку товар≥в-зам≥нник≥в, конкурентне суперництво).

ƒл€ поданн€ результат≥в анал≥зу рекомен≠дуЇтьс€ використовувати табл. 2.3.

“аблиц€ 2.3

PEST-анал≥з чотирьох груп фактор≥в макросередовища

 

(найменуванн€ орган≥зац≥њ)

на перспективу до 2006 р.

 

ѕол≥тика ≈коном≥ка
  ¬ибори ѕрезидента ”крањни   —тан економ≥ки ”крањни
  ¬ибори ¬ерховноњ –ади ”крањни   ≤нфл€ц≥€
  «м≥на закон≥в ”крањни   ƒинам≥ка курсу гривн≥ в≥дносно долара —Ўј
  ƒержавний вплив у галуз≥, до €коњ належить ¬аша орган≥зац≥€   ¬итрати на енергонос≥њ
       
       
п —ценар≥й є 1: пол≥тика N —ценар≥й є 1: економ≥ка
n + 1 —ценар≥й є 1: пол≥тика N+\ —ценар≥й є 2: економ≥ка
—оц≥ум S “ехнолог≥€
  ƒемограф≥чн≥ зм≥ни   ƒержавна технолог≥чна пол≥тика
  ≈колог≥€ середовища мешканн€   «начущ≥ тенденц≥њ в галуз≥ Ќƒƒ –
  «м≥на в базових ц≥нност€х   Ќов≥ технолог≥њ та њх вплив на ¬ашу орган≥зац≥ю
  —тавленн€ до утворенн€   Ќов≥ продукти
       
       
ћ —ценар≥й є 1: соц≥ум   —ценар≥й є 1: технолог≥€
ћ+1 —ценар≥й є 2: соц≥ум  +1 —ценар≥й є 2: технолог≥€
                   

¬исновок

јнал≥з макросередовища Ї насамперед погл€дом на майбутн≥ перспективи орган≥зац≥њ. —кладн≥сть ≥ турбулентн≥сть навколишнього середовища ускладнюЇ прогнозуванн€ можливих проблем. “аким чином, у результат≥ анал≥зу менеджери мають ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ прийн€тт€ стратег≥чних р≥шень. ” зв'€зку з≥ складн≥стю анал≥зу навколишнього середовища його можна спростити, розбивши на невелик≥ соц≥альн≥, технолог≥чн≥, економ≥чн≥ ≥ пол≥тичн≥ сфери. ƒал≥ ц≥ сфери вивчають з метою визначенн€ њхн≥х потенц≥йних вплив≥в на орган≥зац≥ю ≥ њњ оточенн€. ѕроцес макроеконом≥чного анал≥зу повинен бути беззупинним, щоб ус≥ зм≥ни, що в≥дбуваютьс€, були вчасно в ньому врахован≥.

ѕитанн€ ≥ завданн€

1. ўо означаЇ терм≥н Ђмакросередовищеї?

2. ѕо€сн≥ть, €ким чином компан≥€, м≥кросередовище ≥ макросередовище сп≥вв≥днос€тьс€ один з одним.

3. ќпиш≥ть складов≥ —теп-анал≥зу.

4. ƒайте визначенн€ ф≥скальноњ ≥ кредитно-грошовоњ пол≥тики ≥ по€сн≥ть р≥зницю м≥ж ними.

5. ўо таке демограф≥€ ≥ чому вона важлива дл€ макроеконом≥чного анал≥зу?

6. ƒовед≥ть, що невизначен≥сть ≥ турбулентн≥сть навколишнього середовища не спри€ють об'Їктивност≥ анал≥зу макрооточенн€.

7. ќпиш≥ть етапи макроеконом≥чного анал≥зу.

ƒодаткова л≥тература

Chakravarthy ¬. (1997). A new strategy framework for coping with turbulence // Sloan Management Review. Winter. 69-82.

Elenkov D.E. (1997). Strategic uncertainty and environmental scanning: the case for institutional influences on scanning behaviour // Strategic management Journal. 18. No 4. 287-302.

Fahey L. and Narayanan V.K. (1986). Macroenvironmental Analysis for Strategic Management. West Publishing.

Ginter P. and Duncan J. (1990). Macroenvironmental Analysis // Long Range Planning. December.

Helms M.M. and Wright P. (1 992). External considerations: their influence on future strategic planning // Management Decision. 30. No 8. 4-11.

Levin T. (1983). The globalisation of markets // Harward Business Review. May/June.

Makridakis S. (1990). Forecasting, Planning and Strategy for the 21 st Century. New York: Free Press.

Mintzberg H. (1 991). The Strategy Process-Concepts, Contexts, Cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Sanchez R. (1995). Strategic flexibility, firm organisation, and managerial work in dynamic markets: a strategic option perspective // Advances in Strategic Management. 9.251-291.

Sanchez R. (1995). Strategic flexibility in product competition // Strategic Management Journal. 16 (Summer). 135-159.

Strebel P. (1992). Breakpoints. Cambribge MA: Harward Business School Press. Turner I. (1 996). Working with chaos // Financial Times. October 4.

÷≥л≥

¬ивчивши цю главу, студенти зможуть:

- по€снити, що таке макрооточенн€;

- по€снити методи проведенн€ анал≥зу макросередовища, запропонован≥ √≥нтером (Ginter) ≥ ƒунканом (Duncan);

- описати компоненти чотирьох складових —тэп-вплив≥в;

- по€снити, €ким чином складов≥ —тэп-анал≥зу, пов'€зан≥ ≥ сп≥вв≥днесен≥ один з одним.


 

“аблиц€ 17.1. ќсновн≥ значенн€ STEEP

 

—ќ÷≤јЋ№Ќ≤ “≈’ЌќЋќ√≤„Ќ≤ ≈ ќЋќ√≤„Ќ≤ ≈ ќЌќћ≤„Ќ≤ ѕќЋ≤“»„Ќ≤/ ё–»ƒ»„Ќ≤
≤деолог≥чн≥ характеристики Ќа€вн≥ патенти як≥сть пов≥тр€ ≥ води –≥вн≥ росту валового внутр≥шнього продукту ѕол≥тики пол≥тичних парт≥й
“ипи профсп≥лкових орган≥зац≥й Ѕюджети на науков≥ досл≥дженн€ ≥ досл≥дн≥ розробки ћожлив≥сть рециркул€ц≥њ –езерви ≥ноземноњ валюти јктивн≥сть регулюючих агентств
–озриви в доходах м≥ж соц≥альними сегментами „исло коледж≥в ≥ ун≥верситет≥в у рег≥он≥ ƒжерела енерг≥њ –≥вень ≥нфл€ц≥њ ≤снуванн€ закон≥в про захист приватноњ власност≥
ѕроцентне сп≥вв≥дношенн€ населенн€ в економ≥чному ≥ соц≥альному сегментах Ўвидк≥сть технолог≥чноњ зм≥ни ≈тап еволюц≥њ в життЇвому цикл≥ продукц≥њ –≥вн≥ ≥ напр€мок розпод≥лу державних доход≥в «датн≥сть впливати на прийн€тт€ пол≥тичних р≥шень
—истеми ц≥нностей дл€ сусп≥льних клас≥в (прошшарк≥в) ѕрисутн≥сть технолог≥чних кластер≥в –≥вн≥ забрудненн€ ѕроцентн≥ ставки –≥вн≥ ≥ тенденц≥њ голосуванн€
 ультурна осв≥та громад€н Ўвидк≥сть процесу або удосконаленн€ продукту «ам≥нн≥сть сировинних матер≥ал≥в –≥вн≥ кредитуванн€ малого б≥знесу ѕрирода влади ≥ структур, що приймають р≥шенн€
–≥вн≥ народжуваност≥ ≥ смертност≥ «датн≥сть розширенн€ –≥вень еколог≥чноњ регул€ц≥њ Ѕаланс виплат —усп≥льна думка

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 344 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2071 - | 1810 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.