Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озпод≥л питань та завдань

«јѕќ–≤«№ ј ƒ≈–∆ј¬Ќј ≤Ќ∆≈Ќ≈–Ќј ј јƒ≈ћ≤я

 ј‘≈ƒ–ј ‘≤ЌјЌ—≤¬

Ќ.¬. Ќестеренко

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

ƒќ ¬» ќЌјЌЌя  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

« ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ф≤Ќ¬≈—“»÷≤…Ќ»… јЌјЋ≤«Ф

ƒл€ студент≥в вс≥х спец≥альностей

«атверджено

Ќа зас≥данн≥ кафедри ф≥нанс≥в

ѕротокол є 1 в≥д 29.08.2013 р.

«апор≥жж€, 2013


¬—“”ѕ

¬иконанн€ контрольноњ роботи студентами заочноњ форми навчанн€ Ї складовою частиною навчального процесу, активною формою самост≥йноњ роботи студент≥в.

ћета контрольноњ роботи - пол€гаЇ в закр≥пленн≥ та поглибленн≥ теоретичних знань, набутих студентом у процес≥ вивченн€ курсу, виробленн≥ ум≥нн€ самост≥йно працювати з навчальною, спец≥альною л≥тературою ≥ статистичними матер≥алами, робити узагальненн€ ≥ висновки.

ѕ≥д час виконанн€ контрольноњ роботи студент повинен вивчити законодавч≥ акти, л≥тературн≥ джерела, в €ких розгл€даютьс€ питанн€ обраноњ теми.

 

«ј√јЋ№Ќ≤ ¬»ћќ√» ƒќ  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

 

” контрольн≥й робот≥ студент повинен всеб≥чно ≥ глибоко розкрити зм≥ст обраноњ теми, показати добр≥ знанн€ л≥тературних джерел ≥ нормативних акт≥в.

 онтрольна робота складаЇтьс€ з двох частин: текстовоњ (теоретичноњ) та розрахунковоњ.

«м≥ст теоретичного розд≥лу роботи маЇ в≥дпов≥дати сучасному р≥вню розвитку економ≥чноњ науки. ” текстов≥й частин≥ висв≥тлюютьс€ вс≥ питанн€, передбачен≥ планом теми контрольноњ роботи.

¬исв≥тленн€ питань плану роботи сл≥д супроводжувати анал≥зом статистичних даних, прикладами з практики ≥нвестиц≥йний анал≥з. Ќеобх≥дно також показати ум≥нн€ з≥ставл€ти р≥зн≥ п≥дходи до вир≥шенн€ тих чи ≥нших проблем, самост≥йно робити висновки на основ≥ вивченоњ л≥тератури, з≥браного, опрацьованого ≥ узагальненого фактичного матер≥алу.

” розрахунков≥й частин≥ контрольноњ роботи необх≥дно обірунтувати розв'€зок конкретноњ задач≥.

«м≥ст роботи маЇ в≥дпов≥дати плану ≥ в≥дображати суть теми, що розгл€даЇтьс€.

ќбс€г контрольноњ роботи Ч 20Ч24 стор≥нки (у тому числ≥ Ч таблиц≥, схеми, д≥аграми, граф≥ки тощо).

¬иправленн€, закреслюванн€, вставленн€, скороченн€ сл≥в та використанн€ абрев≥атур (кр≥м загальноприйн€тих) у готовому (чистовому) текст≥ не дозвол€ютьс€.

 

ѕ≤ƒЅ≤– Ћ≤“≈–ј“”–», —“ј“»—“»„Ќќѓ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ “ј ≤ЌЎ»’ ћј“≈–≤јЋ≤¬

 

Ќавчальну та спец≥альну л≥тературу з теми контрольноњ роботи студент п≥дбираЇ самост≥йно, використовуючи дл€ цього б≥бл≥отечний каталог.

ќсобливу увагу сл≥д звернути на першоджерела, пер≥одичн≥ виданн€, науков≥ статт≥, передовий виробничий досв≥д, нормативн≥ акти (закони ”крањни, декрети, постанови тощо).  ористуватис€ необх≥дно лише новими виданн€ми та останн≥ми редакц≥€ми нормативних акт≥в.

¬елику ≥нформац≥йну ц≥нн≥сть маЇ статистичний матер≥ал ≥ практичн≥ дан≥ п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, району, держави. —татистичну ≥нформац≥ю можна знайти у спец≥альних виданн€х ƒержкомстату ”крањни та пер≥одичних виданн€х, газет≥ Ђ”р€довий кур'Їрї тощо.

«≥браний статистичний матер≥ал необх≥дно опрацювати, згрупувати, подати в таблиц€х, проанал≥зувати.

—писок використаних л≥тературних джерел та ≥нших матер≥ал≥в необх≥дно систематизувати та подати п≥сл€ тексту контрольноњ роботи.

 

¬» Ћјƒ≈ЌЌя «ћ≤—“”  ќЌ“–ќЋ№Ќќѓ –ќЅќ“»

 

«≥браний, вивчений ≥ опрацьований матер≥ал з теми контрольноњ роботи необх≥дно викладати в≥дпов≥дно до плану роботи.  ожне питанн€, зазначене в план≥ роботи, маЇ починатис€ з новоњ стор≥нки ≥з своњм заголовком.

 ожна стор≥нка, починаючи з зм≥сту роботи, нумеруЇтьс€ в правому верхньому кут≥ аркуша.

Ќазви таблиць повинн≥ в≥дображати зм≥ст цифровоњ ≥нформац≥њ. “аблицю розм≥щують п≥сл€ першого посиланн€ на нењ в текст≥.

Ќаведен≥ у робот≥ цифров≥ дан≥, цитати, таблиц≥, €кщо вони вз€т≥ з першоджерел, мають супроводжуватис€ посиланн€ми на ц≥ джерела. ѕосиланн€ на цитован≥ джерела мають бути оформлен≥ певним чином: дл€ книг Ч вказуютьс€ автор, назва книги, номер тому, частини, м≥сце виданн€ (м≥сто), назва видавництва, р≥к виданн€, пор€дковий номер стор≥нки; дл€ журнал≥в Ч автор статт≥, њњ назва, назва журналу, р≥к ≥ номер виданн€, номер стор≥нки; дл€ газет Ч автор статт≥, њњ назва, назва газети, дата випуску.

–обота маЇ бути написана ч≥тким, розб≥рливим почерком, грамотно ≥ охайно.

“екст роботи можна писати в≥д руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на машинц≥ чи комп'ютер≥.

ѕ≥сл€ тексту роботи перед списком л≥тератури студент ставить св≥й п≥дпис ≥ дату виконанн€ роботи.

«ак≥нчена робота подаЇтьс€ студентом у терм≥н, визначений в≥дпов≥дним граф≥ком.

 


 

–ќ«ѕќƒ≤Ћ ѕ»“јЌ№ “ј «ј¬ƒјЌ№

є вар≥анту є теоретичних питань є задач
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1,34 2,35 3,36 4,37 5,38 6,39 7,40 8,41 9,42 10,43 11,44 12,45 13,46 14,47 15,48 16,49 17,50 18,51 19,52 20,53 21,54 22,55 23,56 24,57 25,58 26,59 27,60 28,61 29,62 30,63 31,64 32,65 33,66 1,34 2,35 3,36 4,37 5,38 6,39 7,40 8,41 9,42 10,43 11,44 12,45 13,46 14,47 15,48 16,49 17,50 18,51 19,52 20,53 21,54 22,55 23,56 24,57 25,58 26,59 27,60 28,61 29,62 30,63 31,64 32,65 33,66

 


≤. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ ѕ»“јЌЌя

 

1. —утн≥сть ≥нвестиц≥йного анал≥зу €к складовоњ процесу управл≥нн€ ≥нвестиц≥€ми.

2. ѕон€тт€ та класиф≥кац≥€ ≥нвестиц≥йних проект≥в.

3. ∆иттЇвий цикл ≥нвестиц≥йного проекту.

4. ≈фективн≥сть ≥нвестиц≥й та принципи њњ оц≥нки.

5. ¬арт≥сть грошей в час≥.

6. ћетодолог≥чн≥ питанн€ вибору норми дисконту.

7. јнал≥з ≥нвестиц≥й в умовах ≥нфл€ц≥њ.

8. јнал≥з проектно-кошторисноњ документац≥њ.

9. —клад та призначенн€ проектно-кошторисноњ документац≥њ.

10. ќрган≥зац≥йно-економ≥чн≥ аспекти пор€дку розробки проектно-кошторисноњ документац≥њ.

11. Ѕ≥знес-план ≥нвестиц≥йного проекту.

12. ƒоходи та витрати ≥нвестиц≥йних проект≥в.

13. ћетоди визначенн€ кошторисноњ вартост≥ ≥нвестиц≥й.

14. ¬иди та особливост≥ складанн€ кошторис≥в реальних ≥нвестиц≥й.

15. јнал≥з техн≥ко-економ≥чного обірунтуванн€ проекту.

16. —утн≥сть та склад техн≥ко-економ≥чного обірунтуванн€ проекту.

17. —истема техн≥ко-економ≥чних показник≥в ефективност≥ проекту.

18. ћетодика визначенн€ основних техн≥ко-економ≥чних показник≥в проекту.

19. ќц≥нка абсолютноњ та пор≥вн€льноњ ефективност≥ проектних р≥шень.

20. Ѕюджетуванн€ та анал≥з грошових поток≥в ≥нвестиц≥йного проекту.

21. Ѕюджетуванн€ €к складова методолог≥њ ≥нвестиц≥йного анал≥зу.

22. ѕрогнозуванн€ ф≥нансових результат≥в ≥ грошових поток≥в ≥нвестиц≥йного проекту.

23. ќц≥нка ф≥нансовоњ спроможност≥ проекту.

24. –озробка та оптим≥зац≥€ схеми ф≥нансуванн€ проекту.

25. ‘ормуванн€ прогнозних показник≥в дл€ оц≥нки ефективност≥ участ≥ в проект≥.

26.  омплекс метод≥в оц≥нки ефективност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в.

27. „ист≥ грошов≥ надходженн€ та чиста поточна варт≥сть ≥нвестиц≥й.

28. “ерм≥н окупност≥ ≥нвестиц≥й.

29. –озрахункова та внутр≥шн€ норма доходност≥ ≥нвестиц≥й.

30. ≤ндекс прибутковост≥ ≥нвестиц≥й.

31. ћетод к≥нцевоњ вартост≥ майна.

32. ћодиф≥кована чиста поточна варт≥сть.

33. ќц≥нюванн€ ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ проект≥в.

34. ѕравила використанн€ критер≥њв ефективност≥ в пор≥вн€льному анал≥з≥ ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ проект≥в.

35. ќц≥нка ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ проект≥в з р≥зною тривал≥стю розрахункового пер≥оду.

36. ћодиф≥кована внутр≥шн€ норма доходност≥.

37. “очка ‘≥шера ≥ њњ використанн€ при оц≥нц≥ ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ проект≥в.

38. ƒюрац≥€ ≥нвестиц≥й.

39. —утн≥сть, мета та завданн€ ф≥нансово-≥нвестиц≥йного анал≥зу субТЇкт≥в господарюванн€.

40. ћетоди ф≥нансово-≥нвестиц≥йного анал≥зу.

41. ќц≥нка ≥нвестиц≥йноњ привабливост≥ субТЇкт≥в господарюванн€.

42. јнал≥з ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ субТЇкт≥в господарюванн€.

43. ”рахуванн€ ризику ≥ невизначеност≥ ≥нвестиц≥йних проект≥в.

44. —утн≥сть, значенн€ та класиф≥кац≥€ ≥нвестиц≥йних ризик≥в.

45. —истема метод≥в врахуванн€ ризик≥в та невизначеност≥ в ≥нвестиц≥йному анал≥з≥.

46. ”крупнена оц≥нка ст≥йкост≥ проекту в умовах ризику.

47. јнал≥з чутливост≥ проекту.

48. ћаржинальний анал≥з ризику. ’арактеристика основних показник≥в, що використовуютьс€ в оц≥нках беззбитковост≥.

49. ћетод сценар≥њв розвитку.

50. ћетод Ђдерева р≥шеньї.

51. ћетод ћонте- арло: сутн≥сть та особливост≥ використанн€ в анал≥з≥ ризику ≥нвестиц≥й.

52. јнал≥з ринку ф≥нансових ≥нвестиц≥й.

53.  онТюнктура ринку ф≥нансових ≥нвестиц≥й та оц≥нка њњ динам≥ки.

54. ≤нвестиц≥йний кл≥мат та методи його досл≥дженн€.

55. ќц≥нюванн€ ≥нвестиц≥йних €костей ф≥нансових ≥нструмент≥в.

56. ѕон€тт€ та класиф≥кац≥€ ф≥нансових ≥нструмент≥в.

57. ќц≥нка доц≥льност≥ ≥нвестуванн€ в ф≥нансов≥ ≥нструменти.

58. ќц≥нка ≥нвестиц≥йних €костей акц≥й.

59. ќц≥нка ≥нвестиц≥йних €костей обл≥гац≥й.

60. ќц≥нюванн€ стратег≥њ ф≥нансового ≥нвестуванн€.

61. —утн≥сть та значенн€ стратег≥њ ф≥нансового ≥нвестуванн€.

62. ¬иб≥р оптимальноњ стратег≥њ по ≥нвестиц≥йному проекту в умовах ризику ≥ невизначеност≥.

63.  ритер≥њ оц≥нки ≥нвестиц≥йноњ стратег≥њ ф≥нансового ≥нвестуванн€.

64. ѕон€тт€ та класиф≥кац≥€ ≥нвестиц≥йних портфел≥в.

65. ѕросторова та часова оптим≥зац≥€ портфел€ реальних ≥нвестиц≥й.

66. ќптим≥зац≥€ портфел€ на основ≥ граф≥к≥в ≥нвестиц≥йних альтернатив та граничноњ вартост≥ кап≥талу.


 

≤≤. «јƒј„≤

 

«адача 1. ѕроект пошиву ж≥ночих костюм≥в передбачаЇ на виробництво одного костюма витрати тканини та аксесуар≥в на суму 45 грн. «а кожен костюм швачка отримуЇ 15 грн. ¬итрати на утриманн€ та експлуатац≥ю устаткуванн€, ≥нш≥ загальноф≥рмов≥ витрати становл€ть 80 тис. грн. на р≥к. ѕланова ц≥на реал≥зац≥њ костюма Ч 110 грн. —к≥льки потр≥бно виробл€ти костюм≥в, щоб зв≥льнити зону збиткового виробництва? —к≥льки потр≥бно шити костюм≥в дл€ того, щоб р≥чний обс€г прибутку дос€г 40 тис. грн.? ¬иконайте анал≥з динам≥чност≥ проекту, €кщо п≥дприЇмство плануЇ довести обс€г випуску продукц≥њ до 250 тис. одиниць на р≥к, пров≥вши рекламну кампан≥ю з бюджетом 30 тис. грн. ѕро≥люструйте р≥шенн€ граф≥чно.

«адача 2. –озгл€даЇтьс€ можлив≥сть реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йного проекту. «а п≥драхунками фах≥вц≥в було розроблено таблицю витрат ≥ доход≥в, повТ€заних з реал≥зац≥Їю проекту:

–≥к ¬итрати ¬игоди
  0,5 Ч
  2,1 0,4
  3,7 0,7
  3,7 1,3
  2,0 1,9
  0,5 2,2
7Ч30 0,5 2,6
”сього 24,5 68,9

¬изначте доц≥льн≥сть зд≥йсненн€ проекту за критер≥€ми чистоњ тепер≥шньоњ вартост≥, рентабельност≥ ≥нвестиц≥й, терм≥ну окупност≥ проекту, €кщо реальна ставка прибутковост≥ ≥нвестиц≥й Ч 10 %, оч≥куваний темп ≥нфл€ц≥њ Ч 10 % на р≥к. „и зм≥нитьс€ ваше р≥шенн€, €кщо реальна ставка зросте до 18 %?

¬изначте внутр≥шню норму рентабельност≥ ≥нвестиц≥й. ѕобудуйте ф≥нансовий проф≥ль проекту за р≥зними сценар≥€ми. ѕрокоментуйте отриман≥ дан≥.

«адача 3. ¬иконайте анал≥з чутливост≥ ≥нвестиц≥йного проекту, визначте найважлив≥ш≥ зм≥нн≥ проекту, њх граничне значенн€, допустим≥ зм≥ни та рейтинг впливу на результативну к≥льк≥сть за наведеними нижче даними.

ѕередбачаЇтьс€, що початков≥ ≥нвестиц≥њ проекту Ч 2 млн грн., ц≥на реал≥зац≥њ Ч 50 грн., витрати на оплату прац≥ у розрахунку на одиницю продукц≥њ Ч 15 грн., матер≥альн≥ витрати Ч 10 грн., з €ких витрати на електроенерг≥ю Ч 8 грн. ” раз≥ нормального завантаженн€ виробничих потужностей п≥дприЇмство зможе випускати 600 тис. вироб≥в на р≥к. “ерм≥н реал≥зац≥њ проекту Ч 8 рок≥в, дисконтна ставка Ч 12 %.

«адача 4. ≤нвестор маЇ таку ≥нформац≥ю щодо можливих обс€г≥в продажу нового продукту ≥ в≥дпов≥дних ≥мов≥рностей:

ћожливий р≥вень сприйманн€ продукц≥њ (можлива реакц≥€ ринку) ќбс€г продажу (од. товару) ≤мов≥рност≥
Ќизький —ередн≥й ¬исокий ƒуже високий 10 30 45 60 0,1 0,3 0,4 0,2

¬изначте:

а) оч≥куване значенн€ продажу нового продукту;

б) стандартне в≥дхиленн€.

«адача 5. ‘≥рма Ч розробник вуг≥льних родовищ анал≥зуЇ два взаЇмовиключних ≥нвестиц≥йних проекти Ч куп≥влю родовища ј або ¬. ¬уг≥льне родовище ј потребуЇ початкових ≥нвестиц≥й 1 млн дол., оч≥куван≥ значенн€ грошових поток≥в в≥д його розробки Ч 200 тис. дол. щор≥чно з 5-го по 15-й р≥к ≥ 400 тис. дол. щор≥чно з 16-го по 25-й р≥к. ѕочатков≥ ≥нвестиц≥њ в родовище ¬ Ч 1,2 млн дол., оч≥куван≥ грошов≥ потоки Ч 150 тис. дол. прот€гом 25 рок≥в. ¬арт≥сть кап≥талу Ч 10 %.

¬изначте:

а) ≥нвестиц≥йний проект маЇ бути реал≥зований?

б) €кщо ризикован≥сть проекту ¬ висока ≥ до середньоризиковоњ вартост≥ кап≥талу 10 % додаЇтьс€ прем≥€ за ризик 5 %, то чи зм≥нюЇтьс€ ≥нвестиц≥йне р≥шенн€?

«адача 6. –озгл€даютьс€ два ≥нвестиц≥йних проекти з пТ€ти≠р≥чним строком житт€. ѕроект ј можна в≥днести до категор≥њ, Ђмодиф≥кац≥€ ≥снуючоњ виробничоњ л≥н≥њї, проект ¬ Ч до категор≥њ Ђвиробництво, не повТ€зане з ≥снуючимї.

ѕроекти оц≥нюютьс€ на основ≥ анал≥зу ризику ≥ розрахунку дисконтноњ ставки. ќч≥куван≥ грошов≥ потоки в≥д проект≥в наведено в таблиц≥.

–≥к ѕроект ј ѕроект ¬
  Ц 250 000 Ц 400 000
  30 000 135 000
  40 000 135 000
  50 000 135 000
  90 000 135 000
  130 000 135 000

Ќеобх≥дний р≥вень дох≥дност≥ залежно в≥д класу ризику проек≠ту розпод≥л€Їтьс€ таким чином:

 лас ризику проекту Ќеобх≥дний р≥вень дох≥дност≥, %
1. ћодиф≥кац≥€ або розширенн€ ≥снуючоњ виробничоњ л≥н≥њ 2. ѕроект, не повТ€заний з ≥снуючим виробництвом 3. ƒосл≥дн≥ та пошуков≥ програми 15 18 20

¬изначте N–V проект≥в з урахуванн€м ризику.

 

«адача 7. –озрахуйте величину поточних актив≥в п≥дприЇмства за такими даними (грош. од.):

ќсновн≥ засоби за залишковою варт≥стю  
—татутний фонд  
Ќематер≥альн≥ активи за залишковою варт≥стю  
 ороткостроков≥ кредити банк≥в  
¬иробнич≥ запаси  
“овари в≥двантажен≥, строк оплати €ких не настав  
—пец≥альн≥ фонди  
ƒовгостроков≥ кредити банк≥в  
«аборгован≥сть з оплати прац≥  
–озрахунковий рахунок  

«адача 8. –озрахуйте чистий прибуток п≥дприЇмства за такими даними (грош. од.):

¬итрати на виробництво реал≥зованоњ продукц≥њ  
ƒоходи в≥д здач≥ майна в оренду  
¬иручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ  
„истий обс€г продаж≥в  
ѕлатеж≥ в бюджет  
ѕодаток на додану варт≥сть  

«адача 9. –≥чн≥ поточн≥ витрати ф≥рми становл€ть 3,6 млн дол., а цикл об≥гу кошт≥в Ч 90 дн≥в. якою Ї м≥н≥мально необх≥дна сума грошей в об≥гу?

«адача 10. ѕрогнозоване значенн€ див≥денд≥в на 1999 р. Ч 5 коп. на просту акц≥ю ном≥нальною варт≥стю 1 грн. —ередн€ прогнозована ринкова варт≥сть акц≥њ на 1999 р. Ч 1,5 грн. ѕрогнозований темп приросту див≥денд≥в Ч 0,2 %. –озрахуйте ц≥ну акц≥онерного кап≥талу.

«адача 11. ‘≥рм≥ необх≥дно оц≥нити варт≥сть кап≥талу проекту. ƒжерелами ф≥нансуванн€ Ї кредит банку п≥д 20 % р≥чних, залученн€ ≥нвестор≥в п≥д випуск простих акц≥й з див≥дендами 10 % та ре≥нвестиц≥њ з планованою дох≥дн≥стю 5 %. ¬арт≥сть проекту Ч 1 млн 200 тис. грн. –е≥нвестиц≥њ становл€ть 300 тис. грн., ем≥с≥€ плануЇтьс€ у розм≥р≥ 600 тис. грн.

«адача 12. –озрахуйте ф≥нансовий л≥веридж ф≥рми за такими даними (грош. од.):

—татутний фонд  
—пец≥альн≥ фонди  
ƒовгостроков≥ кредити банк≥в  
 редиторська заборгован≥сть  

—труктура пасив≥в п≥д час реал≥зац≥њ проекту зм≥нитьс€ за рахунок довгострокового кредиту на 1000 грош. од. п≥д 15 % р≥чних.

«адача 13. –озрахуйте величину кошт≥в ф≥рми на к≥нець року за такими даними (грош. од.):

¬иручка в≥д реал≥зац≥њ  
ѕр€м≥ витрати  
Ќепр€м≥ витрати  
¬итрати на утриманн€ обТЇкт≥в соцкультпобуту  
јмортизац≥€  
ƒоходи в≥д продажу ц≥нних папер≥в  
ѕрибуток в≥д продажу ц≥нних папер≥в  
ѕридбано ц≥нних папер≥в на суму  
ќдержано кредит банку  
—плачено проценти за кредит банку  
≤нвестиц≥йн≥ витрати  
ѕодаток на додану варт≥сть  
¬≥драхуванн€ в ≥нновац≥йний фонд  
ѕодаток на майно  
 ошти на початок року  

 

«адача 14.  ер≥вництво компан≥њ Ђјвтосерв≥сї маЇ нам≥р прий≠н€ти р≥шенн€ щодо придбанн€ автоматичноњ мийки дл€ машин. ¬итрати на придбанн€, встановленн€ та пусконалагоджувальн≥ роботи становл€ть близько 140 тис. грн. ќч≥кувана тривал≥сть експлуатац≥њ автомийки Ч 7 рок≥в. ќч≥куваний р≥чний балансовий прибуток такий:

–≥к              
ќперац≥йний грошовий пот≥к 30 000 50 000 60 000 60 000 30 000 20 000 20 000
јмортизац≥€ 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
ѕрибуток 10 000 30 000 40 000 40 000 10 000 Ч Ч

Ќа к≥нець сьомого року експлуатац≥њ залишкова варт≥сть мийки становитиме дек≥лька гривень.  омпан≥€ класиф≥куЇ своњ проекти таким чином:

ќч≥кувана норма дох≥дност≥, %
Ќизький ризик  
—ередн≥й ризик  
¬исокий ризик  

ѕроект установленн€ автоматичноњ мийки вважаЇтьс€ таким, що маЇ середн≥й р≥вень ризику. „и варто реал≥зовувати цей проект?

«адача 15.  ер≥вництво ф≥рми повинно прийн€ти р≥шенн€ щодо придбанн€ нового обладнанн€. ѕочатков≥ витрати на закуп≥влю, монтаж ≥ пусконалагоджувальн≥ роботи становитимуть 140 тис. грн. “ривал≥сть експлуатац≥њ обладнанн€ Ч 5 рок≥в. ќч≥куваний балансовий прибуток такий:

–≥к        
ќперац≥йний грошовий пот≥к 90 000 90 000 100 000 50 000
јмортизац≥€ 50 000 30 000 40 000 20 000
ѕрибуток 40 000 60 000 60 000 30 000

ѕо зак≥нченн≥ пТ€того року експлуатац≥њ залишкова варт≥сть обладнанн€ становитиме лише дек≥лька гривень.  омпан≥€ класиф≥куЇ своњ проекти таким чином:

ќч≥кувана норма дох≥дност≥, %
Ќизький ризик  
—ередн≥й ризик  
¬исокий ризик  

1) Ќавед≥ть найпоширен≥ш≥ методи оц≥нюванн€ ≥нвестиц≥йних пропозиц≥й.

2) яких помилок (на приклад≥ ц≥Їњ задач≥) можуть припуститис€ анал≥тики-початк≥вц≥?

3) „и варто ф≥рм≥ купл€ти нове обладнанн€, €кщо р≥вень ризику проекту Ї середн≥м?

«адача 16. ѕроект, що потребуЇ ≥нвестиц≥й у розм≥р≥ 160 тис. грн., передбачаЇ отриманн€ р≥чного доходу в розм≥р≥ 30 тис. грн. прот€гом 15 рок≥в. ќц≥н≥ть доц≥льн≥сть такоњ ≥нвестиц≥њ, €кщо коеф≥ц≥Їнт дисконтуванн€ 15 %.

«адача 17. јнал≥зуютьс€ проекти (грн.)

  ≤— —1 —2
ј Ц 4000    
Ѕ Ц 2000    

–анжуйте проекти за критер≥€ми IRR, PP, NPV, €кщо r = 10 %.

«адача 18. ѕроанал≥зуйте два альтернативних проекти, €кщо ц≥на кап≥талу 10 % (стандартна схема грошових поток≥в):

ј Ц 100        
Ѕ Ц 100 Ч Ч Ч  

«адача 19. –озрахуйте IRR проекту (стандартна схема грошових поток≥в):

ј Ц 200          

ƒов≥рчий ≥нтервал [5 %;15 %]

 

«адача 20. ѕ≥дприЇмству необх≥дно накопичити 2 млн. грн. дл€ придбанн€ через 5 рок≥в буд≥вл≥ п≥д оф≥с. Ќайбезпечн≥шим способом нагромадженн€ Ї придбанн€ безризикових державних ц≥нних папер≥в, що генерують р≥чний дох≥д за ставкою 8% р≥чних з нарахуванн€м процент≥в кожн≥ п≥вроку. яким маЇ бути початковий внесок ф≥рми?

«адача 21. –озрахуйте поточну варт≥сть 10000 грн., €к≥ будуть отриман≥ через 10 рок≥в, зважаючи на те, що ставка дисконтуванн€ становить 15%.

 

«адача 22. –озрахуйте поточну варт≥сть 5-ти р≥чного ануњтету варт≥стю 200 грн., за ставкою 12% р≥чних.

 

«адача 23. ѕ≥дприЇмство формуЇ фонд ф≥нансуванн€ ≥нвестиц≥йних потреб шл€хом щор≥чного в≥драхуванн€ на депозитний рахунок в банку 25 тис. грн. прибутку. ƒепозитна ставка становить 12% р≥чних. ¬изначте, чи зможе п≥дприЇмство повн≥стю проф≥нансувати за рахунок цього фонду буд≥вництво нових виробничих прим≥щень, початков≥ ≥нвестиц≥њ в €ке плануЇтьс€ зд≥йснити через 5 рок≥в. ѕлановий обс€г цих ≥нвестиц≥й становить 140 тис. грн.

«адача 24. ќргани м≥сцевоњ влади розгл€дають проект в≥дкритт€ новоњ л≥карн≥, п≥д буд≥вництво €коњ передбачаЇтьс€ в≥двести д≥л€нку земл≥, що належить м≥сту. «араз ц€ д≥л€нка використовуЇтьс€ дл€ вирощуванн€ с≥льськогосподарських культур приватним п≥дприЇмством, €ке њњ орендуЇ ≥ платить 1100 тис. грн. щор≥чно. –≥чна орендна плата за аналог≥чн≥ д≥л€нки в цьому ж район≥ складаЇ 1250 тис. грн. „ому дор≥внюЇ варт≥сть д≥л€нки земл≥, що буде в≥дведена п≥д буд≥вництво л≥карн≥?

«адача 25. «а обладнанн€, €ке Ї частиною нового ≥нвестиц≥йного проекту, минулого року було заплачено 800 тис. грн. —ьогодн≥ необх≥дно витратити ще 600 тис. грн., щоб ≥нвестиц≥йний проект було завершено. ћаксимальн≥ чист≥ вигоди, €к≥ можна отримати в≥д зд≥йсненн€ ≥нвестиц≥йного проекту Ч 1200 тис. грн. ќбірунтуйте, чи доц≥льно зд≥йснювати додатков≥ ≥нвестиц≥њ?

 

«адача 26. ѕ≥дприЇмство маЇ нам≥р придбати технолог≥чну л≥н≥ю з виробництва вал≥в. «а €кого м≥н≥мального обороту це прид≠банн€ окупитьс€, €кщо зм≥нн≥ витрати у перерахунку на один вал становл€ть 80 грн., пост≥йн≥ витрати (оренда, комунальн≥ платеж≥, зароб≥тна плата та ≥н.) Ч 5 млн грн. на м≥с€ць. ¬арт≥сть одного валу 120 грн.

«адача 27. –≥чний обс€г закуп≥вл≥ товару комерц≥йною ф≥рмою становить 100 тис. грн., р≥чний обс€г продажу Ч 135 тис. грн. ўор≥чн≥ витрати на оренду прим≥щенн€, упаковку, оплату прац≥ персоналу Ч 28 тис. грн. «а €кого м≥н≥мального р≥чного обс€гу продажу ф≥рма не матиме збитк≥в (м≥н≥мальний р≥чний оборот)?

«адача 28. «роб≥ть пор≥вн€льний анал≥з граф≥к≥в зм≥ни нарощуванн€ кап≥талу у раз≥ реал≥зац≥њ схем простих ≥ складних процент≥в.

«адача 29. ѕ≥дприЇмство маЇ на рахунку у банку 1,2 млн грн. Ѕанк нараховуЇ 12,5 % р≥чних. ≤снуЇ пропозиц≥€ вв≥йти вс≥м кап≥талом до сп≥льного п≥дприЇмства, при цьому прогнозуЇтьс€ подвоЇнн€ кап≥талу через 5 рок≥в. „и варто приймати таку пропозиц≥ю?

«адача 30. ” вашому розпор€дженн≥ Ї 10 млн грн. ¬и хот≥ли б потроњти цю суму через 7 рок≥в. яким Ї м≥н≥мально прийн€тне значенн€ процентноњ ставки?

«адача 31. ‘≥рм≥ необх≥дно нагромадити 2 млн грн. дл€ прид≠банн€ через 10 рок≥в буд≥вл≥ п≥д оф≥с. Ќайбезпечн≥шим способом нагромадженн€ Ї придбанн€ сер≥й безризикових державних ц≥нних папер≥в, що генерують р≥чний дох≥д за ставкою 8 % р≥чних з нарахуванн€м процент≥в кожн≥ п≥вроку. яким маЇ бути початковий внесок ф≥рми?

«адача 32. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 1000 грн., €к≥ будуть отриман≥ через 12 рок≥в, зважаючи на те, що ставка дисконтуванн€ (варт≥сть кап≥талу, процентна ставка, дисконтна ставка, ставка кап≥тал≥зац≥њ) становить 12 %.

«адача 33. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 623 грн., що будуть отриман≥ через 8 рок≥в, плюс 1092 грн., €к≥ будуть отриман≥ через 8 рок≥в п≥сл€ цього, за умови, що процентна ставка становить 7 %.

«адача 34. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 10-ти р≥чного ануњтету варт≥стю 100 грн., за ставкою 20 % р≥чних.

«адача 35. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 250 грн., отримуваних щор≥чно прот€гом 21 року, плюс 1200 грн., €к≥ отримуватимутьс€ дов≥чно п≥сл€ 21 року, за умови, що р≥чна процентна ставка становитиме 11 %.

«адача 36. ‘≥рма маЇ нам≥р придбати обладнанн€ варт≥стю 20 тис. грн. –озраховано, що р≥чна економ≥€ в≥д установленн€ цього обладнанн€ становитиме 5 тис. грн., тривал≥сть експлуатац≥њ 5 рок≥в, а залишкова варт≥сть Ч 1000 грн. «важаючи на те, що показник норми дох≥дност≥ маЇ становити 10 %, €к≥ д≥њ ви порекомендуЇте?

 

«адача 37. ѕ≥дприЇмству необх≥дно накопичити 2 млн. грн. дл€ придбанн€ через 5 рок≥в буд≥вл≥ п≥д оф≥с. Ќайбезпечн≥шим способом нагромадженн€ Ї придбанн€ безризикових державних ц≥нних папер≥в, що генерують р≥чний дох≥д за ставкою 8% р≥чних з нарахуванн€м процент≥в кожн≥ п≥вроку. яким маЇ бути початковий внесок ф≥рми?

«адача 38. –озрахуйте поточну варт≥сть 10000 грн., €к≥ будуть отриман≥ через 10 рок≥в, зважаючи на те, що ставка дисконтуванн€ становить 15%.

 

«адача 39. –озрахуйте поточну варт≥сть 5-ти р≥чного ануњтету варт≥стю 200 грн., за ставкою 12% р≥чних.

 

«адача 40. ѕ≥дприЇмство формуЇ фонд ф≥нансуванн€ ≥нвестиц≥йних потреб шл€хом щор≥чного в≥драхуванн€ на депозитний рахунок в банку 25 тис. грн. прибутку. ƒепозитна ставка становить 12% р≥чних. ¬изначте, чи зможе п≥дприЇмство повн≥стю проф≥нансувати за рахунок цього фонду буд≥вництво нових виробничих прим≥щень, початков≥ ≥нвестиц≥њ в €ке плануЇтьс€ зд≥йснити через 5 рок≥в. ѕлановий обс€г цих ≥нвестиц≥й становить 140 тис. грн.

«адача 41. ќргани м≥сцевоњ влади розгл€дають проект в≥дкритт€ новоњ л≥карн≥, п≥д буд≥вництво €коњ передбачаЇтьс€ в≥двести д≥л€нку земл≥, що належить м≥сту. «араз ц€ д≥л€нка використовуЇтьс€ дл€ вирощуванн€ с≥льськогосподарських культур приватним п≥дприЇмством, €ке њњ орендуЇ ≥ платить 1100 тис. грн. щор≥чно. –≥чна орендна плата за аналог≥чн≥ д≥л€нки в цьому ж район≥ складаЇ 1250 тис. грн. „ому дор≥внюЇ варт≥сть д≥л€нки земл≥, що буде в≥дведена п≥д буд≥вництво л≥карн≥?

«адача 42. «а обладнанн€, €ке Ї частиною нового ≥нвестиц≥йного проекту, минулого року було заплачено 800 тис. грн. —ьогодн≥ необх≥дно витратити ще 600 тис. грн., щоб ≥нвестиц≥йний проект було завершено. ћаксимальн≥ чист≥ вигоди, €к≥ можна отримати в≥д зд≥йсненн€ ≥нвестиц≥йного проекту Ч 1200 тис. грн. ќбірунтуйте, чи доц≥льно зд≥йснювати додатков≥ ≥нвестиц≥њ?

 

«адача 43. ѕ≥дприЇмство маЇ нам≥р придбати технолог≥чну л≥н≥ю з виробництва вал≥в. «а €кого м≥н≥мального обороту це прид≠банн€ окупитьс€, €кщо зм≥нн≥ витрати у перерахунку на один вал становл€ть 80 грн., пост≥йн≥ витрати (оренда, комунальн≥ платеж≥, зароб≥тна плата та ≥н.) Ч 5 млн грн. на м≥с€ць. ¬арт≥сть одного валу 120 грн.

«адача 44. –≥чний обс€г закуп≥вл≥ товару комерц≥йною ф≥рмою становить 100 тис. грн., р≥чний обс€г продажу Ч 135 тис. грн. ўор≥чн≥ витрати на оренду прим≥щенн€, упаковку, оплату прац≥ персоналу Ч 28 тис. грн. «а €кого м≥н≥мального р≥чного обс€гу продажу ф≥рма не матиме збитк≥в (м≥н≥мальний р≥чний оборот)?

«адача 45. «роб≥ть пор≥вн€льний анал≥з граф≥к≥в зм≥ни нарощуванн€ кап≥талу у раз≥ реал≥зац≥њ схем простих ≥ складних процент≥в.

«адача 46. ѕ≥дприЇмство маЇ на рахунку у банку 1,2 млн грн. Ѕанк нараховуЇ 12,5 % р≥чних. ≤снуЇ пропозиц≥€ вв≥йти вс≥м кап≥талом до сп≥льного п≥дприЇмства, при цьому прогнозуЇтьс€ подвоЇнн€ кап≥талу через 5 рок≥в. „и варто приймати таку пропозиц≥ю?

«адача 47. ” вашому розпор€дженн≥ Ї 10 млн грн. ¬и хот≥ли б потроњти цю суму через 7 рок≥в. яким Ї м≥н≥мально прийн€тне значенн€ процентноњ ставки?

«адача 48. ‘≥рм≥ необх≥дно нагромадити 2 млн грн. дл€ прид≠банн€ через 10 рок≥в буд≥вл≥ п≥д оф≥с. Ќайбезпечн≥шим способом нагромадженн€ Ї придбанн€ сер≥й безризикових державних ц≥нних папер≥в, що генерують р≥чний дох≥д за ставкою 8 % р≥чних з нарахуванн€м процент≥в кожн≥ п≥вроку. яким маЇ бути початковий внесок ф≥рми?

«адача 49. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 1000 грн., €к≥ будуть отриман≥ через 12 рок≥в, зважаючи на те, що ставка дисконтуванн€ (варт≥сть кап≥талу, процентна ставка, дисконтна ставка, ставка кап≥тал≥зац≥њ) становить 12 %.

«адача 50. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 623 грн., що будуть отриман≥ через 8 рок≥в, плюс 1092 грн., €к≥ будуть отриман≥ через 8 рок≥в п≥сл€ цього, за умови, що процентна ставка становить 7 %.

«адача 51. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 10-ти р≥чного ануњтету варт≥стю 100 грн., за ставкою 20 % р≥чних.

«адача 52. –озрахуйте тепер≥шню варт≥сть 250 грн., отримуваних щор≥чно прот€гом 21 року, плюс 1200 грн., €к≥ отримуватимутьс€ дов≥чно п≥сл€ 21 року, за умови, що р≥чна процентна ставка становитиме 11 %.

«адача 53. ‘≥рма маЇ нам≥р придбати обладнанн€ варт≥стю 20 тис. грн. –озраховано, що р≥чна економ≥€ в≥д установленн€ цього обладнанн€ становитиме 5 тис. грн., тривал≥сть експлуатац≥њ 5 рок≥в, а залишкова варт≥сть Ч 1000 грн. «важаючи на те, що показник норми дох≥дност≥ маЇ становити 10 %, €к≥ д≥њ ви порекомендуЇте?

 

«адача 54. ѕроект пошиву ж≥ночих костюм≥в передбачаЇ на виробництво одного костюма витрати тканини та аксесуар≥в на суму 45 грн. «а кожен костюм швачка отримуЇ 15 грн. ¬итрати на утриманн€ та експлуатац≥ю устаткуванн€, ≥нш≥ загальноф≥рмов≥ витрати становл€ть 80 тис. грн. на р≥к. ѕланова ц≥на реал≥зац≥њ костюма Ч 110 грн. —к≥льки потр≥бно виробл€ти костюм≥в, щоб зв≥льнити зону збиткового виробництва? —к≥льки потр≥бно шити костюм≥в дл€ того, щоб р≥чний обс€г прибутку дос€г 40 тис. грн.? ¬иконайте анал≥з динам≥чност≥ проекту, €кщо п≥дприЇмство плануЇ довести обс€г випуску продукц≥њ до 250 тис. одиниць на р≥к, пров≥вши рекламну кампан≥ю з бюджетом 30 тис. грн. ѕро≥люструйте р≥шенн€ граф≥чно.

«адача 55. –озгл€даЇтьс€ можлив≥сть реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йного проекту. «а п≥драхунками фах≥вц≥в було розроблено таблицю витрат ≥ доход≥в, повТ€заних з реал≥зац≥Їю проекту:

–≥к ¬итрати ¬игоди
  0,5 Ч
  2,1 0,4
  3,7 0,7
  3,7 1,3
  2,0 1,9
  0,5 2,2
7Ч30 0,5 2,6
”сього 24,5 68,9

¬изначте доц≥льн≥сть зд≥йсненн€ проекту за критер≥€ми чистоњ тепер≥шньоњ вартост≥, рентабельност≥ ≥нвестиц≥й, терм≥ну окупност≥ проекту, €кщо реальна ставка прибутковост≥ ≥нвестиц≥й Ч 10 %, оч≥куваний темп ≥нфл€ц≥њ Ч 10 % на р≥к. „и зм≥нитьс€ ваше р≥шенн€, €кщо реальна ставка зросте до 18 %?

¬изначте внутр≥шню норму рентабельност≥ ≥нвестиц≥й. ѕобудуйте ф≥нансовий проф≥ль проекту за р≥зними сценар≥€ми. ѕрокоментуйте отриман≥ дан≥.

«адача 56. ¬иконайте анал≥з чутливост≥ ≥нвестиц≥йного проекту, визначте найважлив≥ш≥ зм≥нн≥ проекту, њх граничне значенн€, допустим≥ зм≥ни та рейтинг впливу на результативну к≥льк≥сть за наведеними нижче даними.

ѕередбачаЇтьс€, що початков≥ ≥нвестиц≥њ проекту Ч 2 млн грн., ц≥на реал≥зац≥њ Ч 50 грн., витрати на оплату прац≥ у розрахунку на одиницю продукц≥њ Ч 15 грн., матер≥альн≥ витрати Ч 10 грн., з €ких витрати на електроенерг≥ю Ч 8 грн. ” раз≥ нормального завантаженн€ виробничих потужностей п≥дприЇмство зможе випускати 600 тис. вироб≥в на р≥к. “ерм≥н реал≥зац≥њ проекту Ч 8 рок≥в, дисконтна ставка Ч 12 %.

«адача 57. ≤нвестор маЇ таку ≥нформац≥ю щодо можливих обс€г≥в продажу нового продукту ≥ в≥дпов≥дних ≥мов≥рностей:

ћожливий р≥вень сприйманн€ продукц≥њ (можлива реакц≥€ ринку) ќбс€г продажу (од. товару) ≤мов≥рност≥
Ќизький —ередн≥й ¬исокий ƒуже високий 10 30 45 60 0,1 0,3 0,4 0,2

¬изначте:

а) оч≥куване значенн€ продажу нового продукту;

б) стандартне в≥дхиленн€.

«адача 58. ‘≥рма Ч розробник вуг≥льних родовищ анал≥зуЇ два взаЇмовиключних ≥нвестиц≥йних проекти Ч куп≥влю родовища ј або ¬. ¬уг≥льне родовище ј потребуЇ початкових ≥нвестиц≥й 1 млн дол., оч≥куван≥ значенн€ грошових поток≥в в≥д його розробки Ч 200 тис. дол. щор≥чно з 5-го по 15-й р≥к ≥ 400 тис. дол. щор≥чно з 16-го по 25-й р≥к. ѕочатков≥ ≥нвестиц≥њ в родовище ¬ Ч 1,2 млн дол., оч≥куван≥ грошов≥ потоки Ч 150 тис. дол. прот€гом 25 рок≥в. ¬арт≥сть кап≥талу Ч 10 %.

¬изначте:

а) ≥нвестиц≥йний проект маЇ бути реал≥зований?

б) €кщо ризикован≥сть проекту ¬ висока ≥ до середньоризиковоњ вартост≥ кап≥талу 10 % додаЇтьс€ прем≥€ за ризик 5 %, то чи зм≥нюЇтьс€ ≥нвестиц≥йне р≥шенн€?

«адача 59. –озгл€даютьс€ два ≥нвестиц≥йних проекти з пТ€ти≠р≥чним строком житт€. ѕроект ј можна в≥днести до категор≥њ, Ђмодиф≥кац≥€ ≥снуючоњ виробничоњ л≥н≥њї, проект ¬ Ч до категор≥њ Ђвиробництво, не повТ€зане з ≥снуючимї.

ѕроекти оц≥нюютьс€ на основ≥ анал≥зу ризику ≥ розрахунку дисконтноњ ставки. ќч≥куван≥ грошов≥ потоки в≥д проект≥в наведено в таблиц≥.

–≥к ѕроект ј ѕроект ¬
  Ц 250 000 Ц 400 000
  30 000 135 000
  40 000 135 000
  50 000 135 000
  90 000 135 000
  130 000 135 000

Ќеобх≥дний р≥вень дох≥дност≥ залежно в≥д класу ризику проек≠ту розпод≥л€Їтьс€ таким чином:

 лас ризику проекту Ќеобх≥дний р≥вень дох≥дност≥, %
1. ћодиф≥кац≥€ або розширенн€ ≥снуючоњ виробничоњ л≥н≥њ 2. ѕроект, не повТ€заний з ≥снуючим виробництвом 3. ƒосл≥дн≥ та пошуков≥ програми 15 18 20

¬изначте N–V проект≥в з урахуванн€м ризику.

 

«адача 60. –озрахуйте величину поточних актив≥в п≥дприЇмства за такими даними (грош. од.):

ќсновн≥ засоби за залишковою варт≥стю  
—татутний фонд  
Ќематер≥альн≥ активи за залишковою варт≥стю  
 ороткостроков≥ кредити банк≥в  
¬иробнич≥ запаси  
“овари в≥двантажен≥, строк оплати €ких не настав  
—пец≥альн≥ фонди  
ƒовгостроков≥ кредити банк≥в  
«аборгован≥сть з оплати прац≥  
–озрахунковий рахунок  

«адача 61. –озрахуйте чистий прибуток п≥дприЇмства за такими даними (грош. од.):

¬итрати на виробництво реал≥зованоњ продукц≥њ  
ƒоходи в≥д здач≥ майна в оренду  
¬иручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ  
„истий обс€г продаж≥в  
ѕлатеж≥ в бюджет  
ѕодаток на додану варт≥сть  

«адача 62. –≥чн≥ поточн≥ витрати ф≥рми становл€ть 3,6 млн дол., а цикл об≥гу кошт≥в Ч 90 дн≥в. якою Ї м≥н≥мально необх≥дна сума грошей в об≥гу?

«адача 63. ѕрогнозоване значенн€ див≥денд≥в на 1999 р. Ч 5 коп. на просту акц≥ю ном≥нальною варт≥стю 1 грн. —ередн€ прогнозована ринкова варт≥сть акц≥њ на 1999 р. Ч 1,5 грн. ѕрогнозований темп приросту див≥денд≥в Ч 0,2 %. –озрахуйте ц≥ну акц≥онерного кап≥талу.

«адача 64. ‘≥рм≥ необх≥дно оц≥нити варт≥сть кап≥талу проекту. ƒжерелами ф≥нансуванн€ Ї кредит банку п≥д 20 % р≥чних, залученн€ ≥нвестор≥в п≥д випуск простих акц≥й з див≥дендами 10 % та ре≥нвестиц≥њ з планованою дох≥дн≥стю 5 %. ¬арт≥сть проекту Ч 1 млн 200 тис. грн. –е≥нвестиц≥њ становл€ть 300 тис. грн., ем≥с≥€ плануЇтьс€ у розм≥р≥ 600 тис. грн.

«адача 65. –озрахуйте ф≥нансовий л≥веридж ф≥рми за такими даними (грош. од.):

—татутний фонд  
—пец≥альн≥ фонди  
ƒовгостроков≥ кредити банк≥в  
 редиторська заборгован≥сть  

—труктура пасив≥в п≥д час реал≥зац≥њ проекту зм≥нитьс€ за рахунок довгострокового кредиту на 1000 грош. од. п≥д 15 % р≥чних.

«адача 66. –озрахуйте величину кошт≥в ф≥рми на к≥нець року за такими даними (грош. од.):

¬иручка в≥д реал≥зац≥њ  
ѕр€м≥ витрати  
Ќепр€м≥ витрати  
¬итрати на утриманн€ обТЇкт≥в соцкультпобуту  
јмортизац≥€  
ƒоходи в≥д продажу ц≥нних папер≥в  
ѕрибуток в≥д продажу ц≥нних папер≥в  
ѕридбано ц≥нних папер≥в на суму  
ќдержано кредит банку  
—плачено проценти за кредит банку  
≤нвестиц≥йн≥ витрати  
ѕодаток на додану варт≥сть  
¬≥драхуванн€ в ≥нновац≥йний фонд  
ѕодаток на майно  
 ошти на початок року  

 


 

—ѕ»—ќ  Ћ≤“≈–ј“”–»

 

1. јналiз i розробка iнвестицiйних проектiв [“екст]: навч. посiбник дл€ внз / I. I. ÷игилик, —. ќ.  ропельницька, ћ. ћ. Ѕiлий, ќ. I. ћозiль; ѕрикарпат. ун-т iм. ¬. —тефаника. -  .: ÷ентр навч. лiт., 2005. - 159 c.: iл. - ISBN 966-8365-81-’. (5 прим.)

2. јнискин, ё. ѕ. ”правление инвестици€ми [“екст]: учеб. пособие / ё. ѕ. јнискин; ћоск. гос. ин-т электрон. техники (“ехн. ун-т); »н-т экон. и упр. ћеждунар. акад. менеджмента. - ћ.: ќмега-Ћ, 2002. - 166 c.: ил. - ISBN 5-901386-54-’. (2 прим.)

3. јнтипенко, ≈. ё. ѕринципы анализа капитальных вложений [“екст]: монографи€ / ≈. ё. јнтипенко, ¬. ». ƒоненко. - «апорожье: ‘азан, 2005. - 418 c.: ил. - ISBN 966-8132-36-’. (1 прим.)

4. јньшин, ¬. ћ. »нвестиционный анализ [Teкст]: учебное пособие / ¬. ћ. јньшин; јкадеми€ н/х при ѕравительстве –‘. Ч ћ.: ƒело, 2002. Ч 280 с. Ч (Ѕиблиотека современного менеджера). Ч ISBN 5-7749-0200-5. (2 прим.)

5. Ѕалацький, ќ. ‘. ”правлiнн€ iнвестицi€ми [“екст]: навч. посiбник дл€ внз / ќ. ‘. Ѕалацький, ќ. ћ. “елiженко, ћ. ќ. —околов. - 2-ге вид., перероб. i доп. - —уми: ”нiв. книга, 2004. - 231 c.: iл. - ISBN 966-680-117-5. (2 прим.)

6. Ѕардиш, √. ќ. ѕроектний аналiз [Teкст]: пiдручник / √. ќ. Ѕардиш; ћiн-во освiти i науки ”крањни, ЌЅ”, Ћьвiвський банкiвський iн-т. Ч 2-ге вид., стереот. Ч  .: «нанн€, 2006. Ч 415 с. Ч ISBN 966-346-090-3 (6 прим.).

7. Ѕланк, ». ј. »нвестиционный менеджмент [“екст]: учеб. курс / ». ј. Ѕланк. -  .: Ќика-÷ентр; Ёльга-Ќ, 2001. - 448 c.: ил. - ISBN 966-521-048-3. (10 прим.)

8. Ѕланк, ». ј. ќсновы инвестиционного менеджмента [“екст]. “. 2 / ». ј. Ѕланк. -  .: Ќика-÷ентр; Ёльга-Ќ, 2001. - 512 c.: ил. - (Ѕ-ка фин. менеджера; ¬ып. 7) - ISBN 966-521-033-5 (1 прим.)

9. Ѕорщ, Ћ. ћ. Iнвестуванн€: теорi€ i практика [“екст]: навч. посiбник / Ћ. ћ. Ѕорщ, —. ¬. √ерасимова;  ињв. ун-т ринкових вiдносин, ‘еодос. фiн.-екон. акад. - 2-ге вид., перероб. i доп. -  .: «нанн€, 2007. - 685 c.: iл. - (¬ища освiта ’’I столiтт€) - ISBN 966-346-263-9. (10 прим.)

10. Ѕочаров, ¬. ¬. »нвестиционный менеджмент [“екст]: учеб. пособие / ¬. ¬. Ѕочаров. - —ѕб.: ѕитер, 2000. - 160 c.: ил. - ( рат. курс). (2 прим.)

11. Ѕузова, ». ј.  оммерческа€ оценка инвестиций [“екст]: учебник дл€ вузов / ». ј. Ѕузова, √. ј. ћаховикова, ¬. ¬. “ерехова; ред. ¬. ≈. ≈сипов. - —ѕб.: ѕитер, 2003. - 427 c.: ил. - (”чебник дл€ вузов) - ISBN 5-94723-467-’. (1 прим.)

12. Ѕо€рко I. ћ., Iнвестицiйний аналiз [Teкст]: Ќавч. посiб/. Ѕо€рко I. ћ., √риценко Ћ. Ћ. Ч  .: ÷ентр учбовоњ лiтератури, 2011. Ч 400 с.

13. ¬ахрин, ѕ. ». ќрганизаци€ и финансирование инвестиций (сборник практических задач и конкретных ситуаций) [“екст]: учеб. пособие / ѕ. ». ¬ахрин; »нформ.-внедрен. центр "ћаркетинг". - 2-е изд., испр. и доп. - ћ.: ћаркетинг, 2000. - 162 c.: ил. - ISBN 5-7856-0119-2. (2 прим.)

14. ¬ахрин, ѕ. ». »нвестиции [“екст]: учебник дл€ вузов / ѕ. ». ¬ахрин. - ћ.: »здат.-торг. корпораци€ "ƒашков и  ", 2002. - 383 c.: ил. - ISBN 5-94798-031-2. (5 прим.)

15. ¬ерба, ¬. ј. ѕроектний аналiз [Teкст]: пiдручник / ¬. ј. ¬ерба, ќ. ј. «агороднiх;  Ќ≈”. Ч  .:  Ќ≈”, 2000. Ч 322 с. Ч ISBN 966-574-109-8. (10 прим.)

16. ƒука, ј. ѕ. “еорi€ та практика iнвестицiйноњ дi€льностi. Iнвестуванн€ [“екст]: навч. посiбник дл€ внз / ј. ѕ. ƒука. -  .:  аравела, 2007. - 423 c.: iл. - (¬ища освiта в ”крањнi) - ISBN 966-8019-66-0. (5 прим.)

17. «агороднiй, ј. √. Iнвестицiйний словник [“екст]: навч. посiбник дл€ внз / ј. √. «агороднiй, √. Ћ. ¬ознюк, √. ќ. ѕартин; Ќаук.-метод. центр вищ. освiти ћ-ва освiти i науки ”крањни. - Ћьвiв: Ѕескид Ѕiт, 2005. - 511 c.: iл. - ISBN 966-8450-17-5. (30 прим.)

18. «агороднiй, ј. √. ћенеджмент реальних iнвестицiй [“екст]: навч. посiбник / ј. √. «агороднiй, ё. I. —тадницький. -  .: «нанн€, 2000. - 209 c.: iл. - (¬ища освiта ’’I столiтт€). (6 прим.)

19. »ванов, √. ». »нвестиции: сущность, виды, механизмы функционировани€ [“екст]: учеб. пособие дл€ вузов / √. ». »ванов. - –остов н/ƒ.: ‘еникс, 2002. - 350 c.: ил. - (”чебники, учеб. пособи€) - ISBN 5-222-02883-6. (3 прим.)

20. Iнвестуванн€ [“екст]: пiдручник / ¬. ћ. √риньова, ¬. ќ.  оюда, “. I. Ћепейко, ќ. ѕ.  оюда. -  .: «нанн€, 2008. - 452 c.: iл. - ISBN 978-966-346-366-7. (2 прим.)

21.  арпiнський, Ѕ. ј. ‘iнансово-iнвестицiйний словник [“екст]: навч. посiбник / Ѕ. ј.  арпiнський, ќ. ¬. √ерасименко. - Ћьвiв: ћагнолi€ плюс, 2006. - 303 c.: iл. - (¬ища освiта в ”крањнi) - ISBN 966-8340-64-7. (1 прим.)

22.  олтынюк, Ѕ. ј. »нвестиционные проекты [“екст]: учебник дл€ вузов / Ѕ. ј.  олтынюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - —ѕб.: »зд-во ћихайлова ¬. ј., 2002. - 621 c.: ил. - (¬ысш. проф. образование) - ISBN 5-8016-0135-’. (3 прим.)

23.  оюда, ¬. ќ. ќснови iнвестицiйного менеджменту [“екст]: навч. посiбник дл€ внз / ¬. ќ.  оюда, “. I. Ћепейко, ќ. ѕ.  оюда. -  .:  ондор, 2008. - 338 c.: iл. - ISBN 978-966-351-135-1. (4 прим.)

24.  рушвиц, Ћ. »нвестиционные расчеты [“екст]: учебник дл€ вузов / Ћ.  рушвиц. - —ѕб.: ѕитер, 2001. - 432 c.: ил. - (Ѕазовый курс) - ISBN 5-318-00055-’. (1 прим.)

25. Ћудченко, я. ќ. ќцiнка економiчноњ ефективностi iнвестицiйних проектiв [“екст]: навч. посiбник дл€ внз / я. ќ. Ћудченко. -  .: ≈льга, Ќiка-÷ентр, 2004. - 207 c.: iл. - ISBN 966-521-242-7. (1 прим)

26. ћайорова, “. ¬. Iнвестицiйна дi€льнiсть [“екст]: пiдручник дл€ внз / “. ¬. ћайорова;  Ќ≈” iм. ¬. √етьмана. -  .: ÷ентр навч. лiт., 2009. - 471 c. Ч ISBN 966-8253-19-1. (6 прим.)

27. ѕересада, ј. ј. Iнвестицiйний аналiз [Teкст]: навчально-методичний посiбник дл€ самост. вивч.дисц. / ј. ј. ѕересада, —. ¬. ќнiкiЇнко, ё. ћ.  о-валенко; ћiн-во освiти i науки ”крањни,  Ќ≈”. Ч  .:  Ќ≈”, 2003. Ч 134 с. Ч ISBN 966-574-433-’. (3 прим.)

28. ѕересада, ј. ј. ѕортфельне iнвестуванн€ [“екст]: навч. посiбник / ј. ј. ѕересада, ќ. √. Ўевченко, ё. ћ.  оваленко, —. ¬. ”рванцева;  Ќ≈”. -  .:  Ќ≈”, 2004. - 405 c.: iл. - ISBN 966-574-604-9 (2 прим.)

29. ѕересада, ј. ј. ”правлiнн€ банкiвськими iнвестицi€ми [“екст]: монографi€ / ј. ј. ѕересада, “. ¬. ћайорова;  Ќ≈”. -  .:  Ќ≈”, 2005. - 387 c.: iл. - ISBN 966-574-673-1 (2 прим.)

30. ѕожуЇва, “. ќ. ”правлiнн€ iнвестицiйним процесом пiдприЇмства в сучасних умовах господарюванн€ [“екст]: монографi€ / “. ќ. ѕожуЇва; «ƒIј. - «апорiжж€: «ƒIј, 2010. - 226 c. (3 прим.)

31. ѕольшаков, ¬. I. Iнвестицiйний менеджмент [“екст]: навч. посiбник дл€ внз / ¬. I. ѕольшаков, Ќ. ¬. “каленко; „ернiгiв. держ. iн-т економiки i управлiнн€. -  .:  ондор, 2009. - 168 c.: iл. - ISBN 978-966-351-279-2. (1прим.)

32. ѕравик, ё. ћ. Iнвестицiйний менеджмент [“екст]: навч. посiбник / ё. ћ. ѕравик. -  .: «нанн€, 2007. - 431 c.: iл. - (¬ища освiта ’’I столiтт€) - ISBN 966-346-297-3. (6 прим.)

33. —адловська, I. ѕ. Iнвестицiйний менеджмент [“екст]: навч. посiбник дл€ внз: [рек. ћ-вом освiти i науки ”крањни] / I. ѕ. —адловська; ћ-во освiти i науки, молодi та спорту ”крањни. -  .:  ондор, 2011. - 211 c.: iл. - ISBN 978-966-351-277-8. (1 прим.)

34. —азонець, I. Ћ. Iнвестуванн€ [“екст]: пiдручник дл€ внз: [затв. ћ-вом освiти i науки ”крањни] / I. Ћ. —азонець, ¬. ј. ‘едорова. -  .: ÷”Ћ, 2011. - 311 c.: iл. - ISBN 978-611-01-0147-9. (1 прим.)

35. —алига, —. я. ≈кономiчне обгрунтуванн€ iнвестицiйних проектiв промислових пiдприЇмств [“екст]: монографi€ / —. я. —алига,  . —. —алига, Ћ. I.  ирилова; «Iƒћ”. - «апорiжж€: «÷Ќ“≈I, 2005. - 170 c.: iл. - ISBN 966-8425-23-5. (1 прим.)

36. —еменов, √. ј. ћетодические основы разработки программ повышени€ эффективности инвестиционных проектов [“екст]: монографи€ / √. ј. —еменов, ¬. ћ. ѕорохн€, ј. ћ. “каченко; «√»ј. - «апорожье:, 2003. - 329 c.: ил. - ISBN 966-7101-59-2. (2 прим.)

37. “елишевська, Ћ. I. Iнвестицiйний аналiз [“екст]: навч. посiбник дл€ внз: [рек. ћ-вом освiти i науки, молодi та спорту / Ћ. I. “елишевська, ¬. I. ”спаленко; ’арк. держ. техн. ун-т буд-ва та архiтектури. - ’.: Ѕурун  нига, 2011. - 279 c. (5 прим.)

38. ”правление инвестиционной активностью [“екст] / ё. ѕ. јнискин, ј. ё. Ѕударов, ј. Ќ. ѕопов, ¬. ¬. ѕривалов; ред. ё. ѕ. јнискин; ћоск. гос. ин-т электрон. техники (“ехн. ун-т); »н-т экон. и упр. ћеждунар. акад. менеджмента. - ћ.: ќмега-Ћ, 2002. - 270 c.: ил. - (ƒелова€ активность) - ISBN 5-901386-55-8. (1 прим.)

39. ”правлiнн€ iнвестицi€ми та iнновацi€ми [“екст]: текст лекцiй: навч. посiбник: [рек. ћ-вом освiти i науки ”крањни] / √. ¬. ∆аворонкова, “. ¬. —iвашенко, Ћ. I. —кiбiцька, ќ. I. “уз. -  .:  ондор, 2010. - 180 c. - ISBN 978-966-351-324-9. (3 прим.)

40. ”правленческий, финансовый и инвестиционный анализ [“екст]: практикум / √. ѕ. √ерасименко, —. Ё. ћаркарь€н, Ё. ј. ћаркарь€н, ≈. ѕ. Ўумилин. - 3-е изд., перераб. и доп. - –остов н/ƒ.: »здат. центр "ћар“", 2002. - 159 c. (8 прим.)

41. ўукiн, Ѕ. ћ. јналiз iнвестицiйних проектiв [“екст]: конспект лекцiй / Ѕ. ћ. ўукiн; ћј”ѕ. -  .: ћј”ѕ, 2002. - 126 c.: iл. - ISBN 966-608-137-7. (1 прим.)

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ќрганизационна€ структура »жевского филиала ‘√Ѕћ” | “ребовани€ к оформлению курсовой работы. ѕри оформлении по€снительной записки (ѕ«) курсовой работы следует руководствоватьс€ ƒ—“” 3008-95 ƒ—“” 3008-95 Ђдокументац≥€
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2027 - | 1889 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.162 с.