Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ стану деф≥циту бюджету
Ѕюджетний деф≥цит Ц дуже складне економ≥чне €вище, у €кому в≥ддзеркалюютьс€ р≥зн≥ аспекти соц≥ально-економ≥чного розвитку сусп≥льства, ефективн≥сть економ≥чноњ пол≥тики держави. ¬≥н маЇ р≥зн≥ ви€ви, характеризуЇтьс€ розмањтт€м причин, чинник≥в ≥ насл≥дк≥в.

ќтже, бюджетний деф≥цит Ц це сума, на €ку щор≥чн≥ витрати бюджету перевищують його доходи.

ќсновними причинами виникненн€ бюджетного деф≥циту Ї:

зменшенн€ приросту нац≥онального доходу внасл≥док економ≥чноњ кризи ≥ спаду виробництва;

зб≥льшенн€ державних видатк≥в на ф≥нансуванн€ нееконом≥чних сфер д≥€льност≥, особливо на державне управл≥нн€ й економ≥чно необірунтован≥ соц≥альн≥ програми;

скороченн€ доход≥в в умовах кризового стану економ≥ки та зменшенн€ надходжень до держбюджету;

цикл≥чн≥ спади в економ≥ц≥, особливо, €кщо вони глибок≥ й тривал≥;

неефективний механ≥зм оподаткуванн€ субТЇкт≥в господарюванн€, коли завищений податковий тиск зумовлюЇ поступове зниженн€ д≥ловоњ активност≥ та тен≥зац≥ю економ≥ки;

неправильно визначен≥ ор≥Їнтири та непосл≥довн≥сть ф≥нансово-економ≥чноњ пол≥тики;

слабкий ф≥нансовий контроль ≥з боку держави за ц≥льовим та ефективним використанн€м бюджетних кошт≥в;

збереженн€ ситуац≥њ, за €коњ найприбутков≥шими Ї вкладенн€ кап≥талу у сфери нематер≥ального виробництва (торговельно-посередницьку та ф≥нансово-кредитну);

зростанн€ внутр≥шнього й зовн≥шнього державного боргу;

у короткостроков≥й перспектив≥ Ц зменшенн€ податк≥в з метою п≥двищенн€ д≥ловоњ активност≥ та стимулюванн€ економ≥ки (без в≥дпов≥дного коригуванн€ бюджетних витрат).

—учасна ф≥нансова наука передбачаЇ класиф≥кац≥ю бюджетного деф≥циту за такими ознаками:

строком виникненн€;

м≥сцем виникненн€;

формою ви€ву;

причинами виникненн€;

напр€мами деф≥цитного ф≥нансуванн€;

критер≥Їм визначенн€ складових;

строком д≥њ;

звТ€зком ≥з державним боргом.

«а строками виникненн€ розр≥зн€ють плановий ≥ зв≥тний бюджетний деф≥цит. ѕлановий деф≥цит Ц затверджений у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни обс€г перевищенн€ видатк≥в над доходами, тобто деф≥цит бюджету в≥дпов≥дно до основного ф≥нансового плану держави. «в≥тний бюджетний деф≥цит Ц фактичний обс€г деф≥циту в≥дпов≥дно до р≥чного зв≥ту про виконанн€ ƒержавного бюджету ”крањни.

«а м≥сцем виникненн€ бюджетний деф≥цит под≥л€Їтьс€ на зовн≥шн≥й ≥ внутр≥шн≥й. «овн≥шн≥й деф≥цит Ц р≥зниц€ м≥ж зовн≥шн≥ми видатками та надходженн€ми в≥д зовн≥шн≥х джерел. ¬нутр≥шн≥й деф≥цит характеризуЇтьс€ перевищенн€м обс€г≥в загального деф≥циту над зовн≥шн≥м.

«а формою ви€ву бюджетний деф≥цит буваЇ в≥дкритий ≥ прихований.

¬≥дкритий Ц це оф≥ц≥йно визнаний деф≥цит у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни на в≥дпов≥дний р≥к. ѕрихований бюджетний деф≥цит Ц оф≥ц≥йно не визначаЇтьс€ ≥ про€вл€Їтьс€ у форм≥ завищенн€ обс€г≥в планових доход≥в ≥ введенн€ до складу доход≥в джерел покритт€ бюджетного деф≥циту.

«а причинами виникненн€ бюджетний деф≥цит буваЇ вимушений ≥ невимушений. ¬имушений деф≥цит повТ€заний ≥з необх≥дн≥стю витрачати кошт≥в б≥льше, н≥ж њх можна моб≥л≥зувати. ¬≥н Ї насл≥дком стих≥йних лих, еп≥дем≥й, в≥йн, розрухи, економ≥чноњ кризи, супроводжуЇтьс€ деф≥цитом ф≥нансових ресурс≥в, €кого уникнути неможливо. Ќевимушений бюджетний деф≥цит (≥нод≥ його називають св≥домим) виникаЇ внасл≥док проведенн€ неефективноњ ф≥нансовоњ пол≥тики та неквал≥ф≥кованого кер≥вництва ф≥нансовою системою.

«а напр€мами деф≥цитного ф≥нансуванн€ розр≥зн€ють активний ≥ пасивний бюджетний деф≥цити. јктивний бюджетний деф≥цит характеризуЇтьс€ спр€муванн€м бюджетних кошт≥в на ≥нвестиц≥њ в економ≥ку дл€ спри€нн€ росту валового внутр≥шнього продукту. ѕ≥д пасивним бюджетним деф≥цитом розум≥ють спр€муванн€ кошт≥в на ф≥нансуванн€ поточних витрат, зокрема на соц≥альний захист населенн€, соц≥ально-культурн≥ заходи, оборону, управл≥нн€.

«а критер≥Їм визначенн€ складових деф≥циту вид≥л€ють три його види: фактичний, структурний ≥ цикл≥чний. ‘актичний деф≥цит Ц це р≥зниц€ м≥ж поточними видатками ≥ поточними доходами держави. ÷икл≥чний деф≥цит Ц результат д≥њ Ђвмонтованихї стаб≥л≥затор≥в, тобто механ≥зм≥в, €к≥ дають можлив≥сть знизити ампл≥туду цикл≥чних коливань р≥вн≥в зайн€тост≥ ≥ випуску, не застосовуючи частих зм≥н економ≥чноњ пол≥тики, а структурний в≥дображаЇ р≥зницю м≥ж видатками ≥ доходами бюджету в умовах повноњ зайн€тост≥.

«а строком д≥њ бюджетний деф≥цит под≥л€Їтьс€ на ст≥йкий ≥ тимчасовий. —т≥йкий деф≥цит спостер≥гаЇтьс€ у довгостроковому пер≥од≥, а тимчасовий Ц у короткостроковому. “имчасовий деф≥цит, €к правило, повТ€заний з касовими розривами у бюджет≥, зокрема з незб≥ганн€м строк≥в зд≥йсненн€ видатк≥в з≥ строками надходженн€ доход≥в.

«а звТ€зком ≥з державним боргом розр≥зн€ють первинний ≥ операц≥йний бюджетний деф≥цит. ѕервинний деф≥цит Ц р≥зниц€ м≥ж величиною деф≥циту бюджету ≥ виплатою в≥дсотк≥в за борг. ќперац≥йний деф≥цит Ц деф≥цит державного бюджету ≥з вирахуванн€м ≥нфл€ц≥йноњ частини в≥дсоткових платеж≥в з обслуговуванн€ державного боргу.

—ьогодн≥ у св≥т≥ практично немаЇ жодноњ держави, €ка б не стикалас€ з бюджетним деф≥цитом. ќтже, зменшенн€ ≥ подоланн€ бюджетного деф≥циту можливе лише шл€хом л≥кв≥дац≥њ причин, що його зумовлюють.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 441 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2220 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.