Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕодаткова пол≥тика та податкова система в ”крањн≥
ѕодаткова пол≥тика Ц д≥€льн≥сть держави у сфер≥ встановленн€, правового регламентуванн€ та орган≥зац≥њ справленн€ податк≥в ≥ податкових платеж≥в у централ≥зован≥ фонди грошових ресурс≥в держави.

ѕодаткова пол≥тика маЇ бути спр€мована на вир≥шенн€ поставлених перед сусп≥льством завдань, серед €ких вид≥л€ють довгостроков≥ ≥ короткостроков≥. ѕеред кер≥вництвом розвинутих крањн сто€ть так≥ довгостроков≥ ц≥л≥: економ≥чне зростанн€, максимальний р≥вень зайн€тост≥ ≥ благополучч€ населенн€.  ороткостроковими ц≥л€ми стосовно податковоњ пол≥тики можуть бути поповненн€ державного бюджету, його збалансован≥сть на певному р≥вн≥ щодо внутр≥шнього валового продукту, стимулюванн€ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥.

ѕодаткова пол≥тика проводитьс€, виход€чи з певних принцип≥в, що в≥дображають њњ завданн€, основними з €ких Ї:

соц≥альна справедлив≥сть;

р≥внонапружен≥сть;

економ≥чна ефективн≥сть;

стаб≥льн≥сть;

гнучк≥сть.

«окрема, стаб≥льн≥сть податковоњ пол≥тики означаЇ, що податкова система будуЇтьс€ на ч≥ткому визначенн≥ обТЇкт≥в оподаткуванн€, њх обл≥ку, а нормативи оподаткуванн€ або обовТ€зкових платеж≥в не зм≥нюютьс€ прот€гом бюджетного року.

√нучк≥сть податковоњ системи пол€гаЇ в тому, що коли податковий тиск на субТЇкт≥в господарюванн€ зумовлюЇ припиненн€ д≥€льност≥ виробництва, податкова система перебудовуЇтьс€ на зменшенн€ податкового тиску в ≥нтересах виробника.

ѕодаткова пол≥тика, €ка проводитьс€ у держав≥ ≥ формуЇтьс€ в≥дпов≥дними дер≠жавними структурами, на практиц≥ ви€вл€Їтьс€ у податков≥й систем≥ крањни.

ѕодаткова система Ц сукупн≥сть податк≥в ≥ збор≥в, механ≥зм≥в ≥ способ≥в њх розрахунку та сплати, а також субТЇкт≥в податковоњ роботи, €к≥ забезпечують адм≥н≥струванн€ ≥ надходженн€ податк≥в ≥ збор≥в до бюджету та ≥нших державних ц≥льових фонд≥в (рис.5.2).

«м≥ст ≥ структура податковоњ системи визначаЇтьс€ податковою пол≥тикою, що Ї виключним правом держави, €ка проводить њњ самост≥йно, в≥дпов≥дно до завдань соц≥ально-економ≥чного розвитку. „ерез основн≥ складов≥ податковоњ системи Ц податки, п≥льги ≥ ф≥нансов≥ санкц≥њ, принципи, форми ≥ методи оподаткуванн€, обовТ€зки ≥ в≥дпов≥дальн≥сть Ц держава ставить Їдин≥ вимоги до ефективного господарюванн€ в держав≥.

–ис. 5.2. —труктура податковоњ системи ”крањни

¬ажливою складовою податковоњ системи Ї принципи њњ побудови, €к≥ розробл€ютьс€ на основ≥ загальних принцип≥в оподаткуванн€, вироблених ф≥скальною теор≥Їю ≥ практикою (рис.5.3).

ѕодаткова система Ч продукт податкового законодавства. ¬она створюЇтьс€ в результат≥ прийн€тт€ низки законодавчих акт≥в, €к≥ затверджують в≥дпов≥дн≥ принципов≥ положенн€, види податк≥в, пор€док нарахуванн€ й утриманн€ кожного з них, обов'€зки дл€ вс≥х суб'Їкт≥в оподаткуванн€.

—в≥това ф≥нансова наука сформувала принципи, €к≥ визначають науковий п≥дх≥д до характеристики внутр≥шньоњ сутност≥ ≥ сусп≥льного призначенн€ податковоњ системи.

ѕринцип вигоди та адм≥н≥стративноњ зручност≥. ÷ей принцип наголошуЇ на тому, що втрати добробуту в результат≥ сплати податк≥в мають бути сп≥вм≥рними дл€ платник≥в з тими вигодами, котр≥ вони отримують за рахунок ф≥нансованих з податкових надходжень потреб ≥ сусп≥льних благ.

 

–ис. 5.3. ќсновн≥ принципи побудови податковоњ системи

ѕринцип платоспроможност≥. ÷ей принцип декларуЇ, що т€гар оподаткуванн€ маЇ розпод≥л€тись в≥дпов≥дно до платоспроможност≥ платника податк≥в (розм≥ру доходу, обс€гу споживанн€, вартост≥ майна тощо).

ѕринцип визначальноњ бази. ¬ основу побудови певноњ системи маЇ бути покладена соц≥ально-економ≥чна доктрина держави.

ќсновною складовою податковоњ системи Ї система оподаткуванн€ Ч су≠купн≥сть встановлених чинним законодавством держави податк≥в ≥ збор≥в, а також механ≥зм≥в ≥ способ≥в њх розрахунку ≥ сплати до бюджету та ≥нших дер≠жавних ц≥льових фонд≥в.

ѕринципи побудови та призначенн€ системи оподаткуванн€ ”крањни визначен≥ «аконом Ђѕро систему оподаткуванн€ї в≥д 25 червн€ 1991 р. є1251:

стимулюванн€ науково-техн≥чного прогресу, технолог≥чного оновленн€ виробництва, виходу в≥тчизн€ного товаровиробника на св≥товий ринок високотехнолог≥чноњ продукц≥њ;

стимулюванн€ п≥дприЇмницькоњ виробничоњ д≥€льност≥ та ≥нвестиц≥йноњ активност≥ Ц веденн€ п≥льг щодо оподаткуванн€ прибутку (доходу), спр€мованого на розвиток виробництва;

обовТ€зков≥сть Ц впровадженн€ норм щодо сплати податк≥в ≥ збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в), визначених на основ≥ достов≥рних даних про обТЇкти оподаткуванн€ за зв≥тн≥й пер≥од;

р≥внозначн≥сть ≥ пропорц≥йн≥сть Ц справл€нн€ податк≥в з юридичних ос≥б, що зд≥йснюЇтьс€ у в≥дпов≥дн≥й частц≥ в≥д отриманого прибутку;

р≥вн≥сть, недопущенн€ будь-€ких ви€в≥в податковоњ дискрим≥нац≥њ Ц забезпеченн€ однакового п≥дходу до субТЇкт≥в господарюванн€ за визначенн€ обовТ€зк≥в щодо сплати податк≥в ≥ збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в);

соц≥альна справедлив≥сть Ц забезпеченн€ соц≥альноњ п≥дтримки малозабезпечених верств населенн€ шл€хом запровадженн€ економ≥чно обірунтованого неоподаткованого м≥н≥муму доход≥в громад€н та застосуванн€ диференц≥йованого ≥ прогресивного оподаткуванн€ громад€н, €к≥ отримують висок≥ та надвисок≥ доходи;

стаб≥льн≥сть Ц забезпеченн€ незм≥нност≥ податк≥в ≥ збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в), њх ставок, а також податкових п≥льг прот€гом бюджетного року;

економ≥чна обірунтован≥сть Ц встановленн€ податк≥в ≥ збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в) на п≥дстав≥ показник≥в розвитку нац≥ональноњ економ≥ки та ф≥нансових можливостей з урахуванн€м необх≥дност≥ витрат бюджету з його доходами;

р≥вном≥рн≥сть сплати Ц встановленн€ строк≥в сплати податк≥в ≥ збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в), виход€чи з необх≥дност≥ забезпеченн€ своЇчасного надходженн€ кошт≥в до бюджету дл€ ф≥нансуванн€ витрат;

компетенц≥€ Ц встановленн€ ≥ скасуванн€ податк≥в ≥ збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в), а також п≥льг њх платникам зд≥йснюютьс€ в≥дпов≥дно до законодавства про оподаткуванн€ виключно ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ с≥льськими, селищними та м≥ськими радами;

Їдиний п≥дх≥д Ц забезпеченн€ Їдиного п≥дходу до розробленн€ податкових закон≥в з обовТ€зковим визначенн€м платника податку ≥ збору (обовТ€зкового платежу), обТЇкта оподаткуванн€, джерела сплати, податкового пер≥оду, ставок податку ≥ збору (обовТ€зкового платежу), п≥дстав дл€ наданн€ податкових п≥льг;

доступн≥сть Ц забезпеченн€ дох≥дливост≥ норм податкового законодавства дл€ платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обовТ€зкових платеж≥в).

“аким чином, система оподаткуванн€ буде ефективною лише тод≥, коли в держав≥ будуть дотримуватис€ вс≥ принципи оподаткуванн€ ≥ коли вона буде зручною €к дл€ того, хто сплачуЇ податки, так ≥ дл€ того, хто зд≥йснюЇ контрольн≥ функц≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 776 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2295 - | 1961 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.