Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроблеми захисту авторських ≥ сум≥жних прав
 лючов≥ слова: ≥нтелектуальна власн≥сть, авторське право, сум≥жн≥ права, плаг≥ат, цитуванн€, службовий тв≥р, ≥нтервТю.

ѕ≥двищенн€ важливост≥ ≥нтелектуальноњ власност≥ в ус≥х сферах сусп≥льного житт€ (у вигл€д≥ компТютерних програм, л≥тературних, ауд≥ов≥зуальних, фотограф≥чних твор≥в тощо) зумовлюЇ необх≥дн≥сть захисту авторського права та сум≥жних прав субТЇкт≥в цих прав.
—л≥д в≥дзначити, що чинне законодавство ”крањни даЇ можлив≥сть ефективного захисту авторського права та сум≥жних прав журнал≥ст≥в. ¬одночас к≥льк≥сть судових справ, крим≥нальних та справ про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ Ї незначною. ÷е зумовлено такими причинами:

1. —кладн≥стю ви€вленн€ порушень авторських прав. ќсновними можливими порушенн€ми авторського права та ≥нших прав журнал≥ст≥в Ї плаг≥ат, п≥ратство, ≥нш≥ д≥њ, що порушують особист≥ немайнов≥ та майнов≥ права субТЇкт≥в авторського права ≥ (або) сум≥жних прав.

ќсновними обТЇктами авторського права журнал≥ст≥в Ї статт≥ €к р≥зновид л≥тературного твору.

јвторське право дуже р≥дко реЇструЇтьс€, оск≥льки в≥дпов≥дно до ст. 11 «акону ”крањни Ђѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ праваї (дал≥ Ч «акон) установлюЇтьс€ презумпц≥€авторства (за в≥дсутност≥ доказ≥в ≥ншого автором твору вважаЇтьс€ особа, зазначена €к автор на ориг≥нал≥ або прим≥рнику твору), первинним субТЇктом, €кому належить авторське право, Ї автор твору.

”раховуюч≥ викладене субТЇкт авторського права (журнал≥ст або ≥нша особа) самост≥йно повинен ви€вити порушенн€ своњх прав, дл€ чого необх≥дно зд≥йснювати мон≥торинг вс≥х засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, в тому числ≥ електронних.

2. ƒругою причиною Ї, на погл€д автора, достатньо тривала процедура захисту в пор≥вн€нн≥ з можливими результатами цих д≥й, про що буде викладено нижче.

3. «агальний р≥вень недов≥ри до судових ≥ правоохоронних орган≥в в ”крањн≥.

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства Ї так≥ форми захисту авторського права та сум≥жних прав журнал≥ст≥в:

1) прит€гненн€ порушника до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

2) прит€гненн€ до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥.

3) цив≥льно-правов≥ способи захисту.

Ќезаконне використанн€ обТЇкта права ≥нтелектуальноњ власност≥ (л≥тературного чи художнього твору, њх виконанн€, фонограми, передач≥ орган≥зац≥њ мовленн€, компТютерноњ програми, бази даних, наукового в≥дкритт€, винаходу, корисноњ модел≥, промислового зразка, знака дл€ товар≥в ≥ послуг, топограф≥њ ≥нтегральноњ м≥кросхеми, рац≥онал≥заторськоњ пропозиц≥њ, сорту рослин тощо), привласненн€ авторства на такий обТЇкт або ≥нше умисне порушенн€ прав на обТЇкт права ≥нтелектуальноњ власност≥, що охорон€Їтьс€ законом, Ч т€гне за собою накладенн€ штрафу в≥д дес€ти до двохсот неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад€н ≥з конф≥скац≥Їю незаконно виготовленоњ продукц≥њ та обладнанн€ ≥ матер≥ал≥в, €к≥ призначен≥ дл€ њњ виготовленн€. ƒо захисту авторських прав застосовуютьс€ так≥ ж форми захисту €к ≥ до ≥нших цив≥льних прав та ≥нтерес≥в. ј саме: юрисдикц≥йн≥ та неюрисдикц≥йн≥.
ѕереважною формою неюрисдикц≥йного захисту Ї самозахист, що про€вл€Їтьс€ в активних чи пасивних д≥€х особи дл€ запоб≥ганн€, чи припиненн€ порушенн€ власного субТЇктивного права. ƒана форма самозахисту у в≥дносинах авторства на практиц≥ трапл€Їтьс€ в поодиноких випадках. ≤ хоча Ї дещо малозначною, та все ж не може ≥гноруватис€, бо статт€ 55  онституц≥њ ”крањни гарантуЇ кожному нев≥дЇмне право будь-€кими не забороненими законом засобами захищати своњ права ≥ свободи.
ёрисдикц≥йна форма Ц навпаки, Ї б≥льш поширеною при розв€занн≥ цив≥льно правових конфл≥кт≥в. ¬она зд≥йснюЇтьс€ судами та ≥ншими органами державноњ влади. Ќа€вн≥сть ≥нституту юрисдикц≥йного захисту в≥дпов≥даЇ м≥жнародним вимогам щодо захисту авторських прав: зг≥дно ≥з угодою TRIPS, крањни-учасники WTO повинн≥ створити уповноважений орган ≥з розгл€ду порушень прав ≥нтелектуальноњ власност≥. ≤нститут юрисдикц≥йного захисту м≥стить великий потенц≥ал, здатний забезпечити врегулюванн€ правов≥дносин у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥ на достатньому р≥вн≥, а отже в≥н маЇ бути докладно досл≥дженим.ƒе€к≥ матер≥альн≥ та процесуальн≥ аспекти зд≥йсненн€ судового захисту. Ќайефективн≥шим юросдикц≥йним засобом захисту авторського права Ї судовий захист, що зд≥йснюЇтьс€ в ”крањн≥ на загальних принципах судочинства. —удовий захист авторських та сум≥жних прав можуть зд≥йснювати суди загальноњ юрисдикц≥њ у пор€дку цив≥льного чи крим≥нального провадженн€, адм≥н≥стративн≥ та гасподарськ≥ суди. ¬ судов≥й практиц≥ ”крањни по зд≥йсненню захисту ≥нтелектуальноњ власност≥ на сьогодн≥ сформувавс€ ц≥л≥сний комплекс рекомендац≥й та зауважень. ЌайсуттЇв≥ш≥ з них € пропоную розгл€нути в дан≥й робот≥. ¬важаю за необх≥дне проанал≥зувати спочатку основн≥ положенн€ щодо розгл€ду справ судами загальноњ юрисдикц≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 625 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1366 - | 1306 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.