Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—учасн≥ тенденц≥њ розвитку грошових систем
√оловна сучасна тенденц≥€ розвитку св≥тових економ≥чних в≥дносин пов'€зана з поширенн€м ≥нтеграц≥йних процес≥в, €к≥ охоплюють не лише економ≥чн≥ зв'€зки, а й нац≥ональн≥ грошов≥ системи держав. ¬плив св≥тових ≥нтеграц≥йних процес≥в на трансформац≥ю нац≥ональних грошових систем най€скрав≥ше про€вл€Їтьс€ в ™вроп≥, особливо в ™вропейському сп≥втовариств≥, де з 1 с≥чн€ 1999 р. у безгот≥вковий об≥г було введено нову грошову одиницю - Ївро. ¬она зам≥нила ≈ ё (у перспектив≥ зам≥нить нац≥ональн≥ грошов≥ знаки) та стала Їдиною валютою крањн ™вропейського валютного та економ≥чного союзу, котрий завершить формуванн€ в крањнах ™— Їдиного внутр≥шнього ринку товар≥в, послуг, кап≥талу.

« 1 с≥чн€ 2002 р. передбачаЇтьс€ введенн€ паралельного об≥гу нац≥ональних грошових знак≥в та Ївро, а з 1 липн€ того самого року - поступова зам≥на ними нац≥ональних грошових одиниць.

ƒл€ вир≥шенн€ валютних проблем створено ™вропейський центральний банк у ‘ранкфурт≥-на-ћайн≥. Ќац≥ональн≥ банки дер-жав-член≥в будуть лише реал≥зовувати валютну пол≥тику, а не визначати њњ.

—творенн€ ™вропейського валютного та економ≥чного союзу Ї завершальним етапом у розвитку зах≥дноЇвропейського ≥нтеграц≥йного процесу. ѕочаток цьому процесу поклав п≥дписаний 25 березн€ 1957 р. –имський догов≥р про створенн€ ™вропейського економ≥чного союзу (його друга назва - "—п≥льний ринок") та продовжили ћаастрихтськ≥ угоди, €к≥ проголосили створенн€ ™вропейського союзу. “од≥ до його складу входили ш≥сть крањн: ‘ранц≥€, Ќ≥меччина, ≤тал≥€, Ѕельг≥€, Ќ≥дерланди, Ћюксембург. «а б≥льш н≥ж 40 рок≥в, що минули п≥сл€ 1957 p., процес ≥нтегруванн€ в ™вроп≥, незважаючи на чимал≥ труднощ≥ та суперечност≥, в ц≥лому з усп≥хом розвивавс€ €к вшир (к≥льк≥сть повноправних крањн-чле-н≥в зб≥льшилась до 15), так ≥ вглиб (за спр€мован≥стю до головноњ ц≥л≥ - формуванн€ Їдиного економ≥чного простору, в €кому незалежно в≥д нац≥ональних кордон≥в в≥дбуваЇтьс€ в≥льний рух товар≥в, кап≥тал≥в та людей, а також д≥ють р≥вн≥ дл€ вс≥х суб'Їкт≥в господарюванн€ умови конкуренц≥њ на сп≥льному ринку).

√оловними дос€гненн€ми на цьому довгому шл€ху стали створенн€ митного союзу (скасуванн€ мита та ≥нших обмежень у торг≥вл≥ м≥ж крањнами - членами ™— та Їдиний "зовн≥шний тариф" у торг≥вл≥ з ≥ншими крањнами), а також ун≥ф≥кац≥€ господарського законодавства крањн-учасниць. –азом з тим, в≥дмовившись в≥д використанн€ у взаЇмних в≥дносинах де€ких засоб≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ пол≥тики, нац≥ональн≥ держави залишили у своњх руках засоби валютноњ пол≥тики (курси нац≥ональних валют, процентн≥ ставки, валютн≥ ≥нтервенц≥њ тощо), €к≥ могли використовуватись.

¬иникла суперечн≥сть м≥ж внутр≥шньоторговельною та валютною складовими ≥нтеграц≥йного процесу. « метою пом'€кшенн€ ÷ього протир≥чч€ та обмеженн€ можливостей крањн - член≥в ™≈— ман≥пулювати курсами своњх валют ц≥ крањни ще в 1979 р. прийн€ли р≥шенн€ про створенн€ ™вропейськоњ валютноњ системи, зг≥дно з €кою встановлювались певн≥ меж≥ коливань валютних курс≥в.

÷е лише частково вир≥шувало проблему, однак ще не означало створенн€ повного економ≥чного та валютного союзу. Ќа нарад≥ в ћаастрихт≥ (Ќ≥дерланди) в 1991 р. було прийн€то р≥шенн€ про поетапне реальне формуванн€ ™вропейського валютного союзу.

Ќазву новоњ валюти - Ївро - було затверджено на зустр≥ч≥ в ћадрид≥ 15-16 грудн€ 1995 р. членами ™—. ” травн≥ 1997 р. на самм≥т≥ ™вросоюзу в Ѕрюссел≥ було визначено 11 зах≥дноЇвропейських крањн, €к≥ в≥дпов≥дають критер≥€м участ≥ в економ≥чному ≥ валютному союз≥ й готов≥ з 1 с≥чн€ 1999 р. запровадити Ївро. ÷е - Ќ≥меччина, ‘ранц≥€, јвстр≥€, Ѕельг≥€, Ќ≥дерланди, Ћюксембург, ≤спан≥€, ѕортугал≥€, ≤тал≥€, ‘≥нл€нд≥€, ≤рланд≥€. ¬еликобритан≥€, ƒан≥€ та Ўвец≥€ в≥дмовилис€ в≥д новоњ валюти на першому етап≥ впровадженн€. √рец≥€ на момент прийн€тт€ р≥шенн€ не в≥дпов≥дала вимогам, висунутим перед крањнами, €к≥ прагнуть ув≥йти в зону Ївро. ”мови конвергенц≥њ досить жорстк≥, а саме:

І деф≥цит державного бюджету крањни, €ка маЇ нам≥р ув≥йти до —оюзу, не може перевищувати 3% в≥д ¬¬ѕ;

І сукупний державний борг не повинен перевищувати 60% в≥д ¬¬ѕ;

І р≥чна ≥нфл€ц≥€ не може перевищувати середн≥й р≥вень ≥нфл€ц≥њ у трьох крањнах ™— ≥з найнижчим р≥внем ≥нфл€ц≥њ (приблизно 3-3,3%) б≥льш €к на 1,5%;

І середн€ ном≥нальна величина довгострокових в≥дсоткових ставок не повинна перевищувати 2% в≥д середнього р≥вн€ цих ставок трьох крањн ™— з найстаб≥льн≥шими ц≥нами (приблизно 9%);

І крањни, що переход€ть на нову Ївропейську валюту, мус€ть дотримуватись установлених меж коливань валютних курс≥в у ≥снуючому механ≥зм≥ Ївропейськоњ валютноњ системи.

«а 1999 р. √рец≥њ вдалос€ виконати перел≥чен≥ вимоги. ѕрийн€то р≥шенн€ про њњ входженн€ до зони Ївро.

ѕоложенн€м про Ївро забезпечуЇтьс€ безперервн≥сть д≥њ вс≥х контракт≥в. ѕерерахунок д≥ючих контракт≥в у Ївро маЇ бути завершений до 1 с≥чн€ -2002 р. ƒо цього терм≥ну дозвол€Їтьс€ укладати нов≥ контракти у нац≥ональн≥й валют≥ та Ївро.

« 1 с≥чн€ 1999 кредити надаютьс€ на виб≥р, у нац≥ональн≥й валют≥ або у Ївро.  редити, що надан≥, перевод€тьс€ у Ївро до 1 с≥чн€ 2002 р. ”с≥ умови контракту залишаютьс€ незм≥нними, т≥льки сума перераховуЇтьс€ в Ївро. Ѕезгот≥вков≥ операц≥њ можуть проводитис€ також у двох валютах. јле з 1 с≥чн€ 2002 р. ус≥ розрахунки зд≥йснюватимутьс€ виключно в Ївро, при цьому збер≥гаЇтьс€ в≥дношенн€ екю до Ївро €к 1:1. ”с≥ перерахуванн€ кошт≥в на рахунках в≥дбудутьс€ за курсом, €кий склавс€ та заф≥ксований станом на 1 с≥чн€ 1999.

¬веденн€ Ївро - безпрецедентне €вище у св≥тов≥й економ≥ц≥. ”перше йдетьс€ про по€ву на економ≥чн≥й карт≥ св≥ту ц≥лком новоњ грошовоњ одиниц≥, €ка маЇ на мет≥ зам≥нити у найближч≥ роки та поступово вит≥снити з внутр≥шнього та зовн≥шнього обороту нац≥ональн≥ грошов≥ одиниц≥. ѕри цьому Ївро повинна стати не т≥льки розрахунковою одиницею, €к —ƒ– та ≈ ё, а повноц≥нними грошима, котр≥ виконуватимуть увесь спектр грошових функц≥й €к всередин≥ крањн ™≈—, так ≥ на св≥тов≥й арен≥.

«а рахунок запровадженн€ пост≥йних курсових коеф≥ц≥Їнт≥в та переданн€ функц≥й монетарноњ пол≥тики до створеного ™вропейського центрального банку нац≥ональн≥ валюти крањн - член≥в Їврозони фактично втратили свою самост≥йн≥сть.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 490 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1361 - | 1200 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.