Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодичн≥ рекомендац≥њ до сем≥нарського зан€тт€. ѕри п≥дготовц≥ до сем≥нарського зан€тт€ з даноњ теми важливо звернути увагу, що, в той час €к у наш≥й крањн≥ питанн€ взаЇмов≥дносин етики ≥ економ≥ки лише
ѕри п≥дготовц≥ до сем≥нарського зан€тт€ з даноњ теми важливо звернути увагу, що, в той час €к у наш≥й крањн≥ питанн€ взаЇмов≥дносин етики ≥ економ≥ки лише починають активно обговорюватис€, в —получених Ўтатах та «ах≥дн≥й ™вроп≥ етика б≥знесу вже тривалий час ≥снуЇ €к наукова дисципл≥на, €ка досл≥джуЇ у в≥дпов≥дному ракурс≥ менеджмент, економ≥ку, стратег≥чне плануванн€, ф≥нанси, обл≥к, маркетинг. ƒо сфери етики б≥знесу вход€ть стосунки м≥ж корпоративною ≥ ун≥версальною етикою, проблема соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ б≥знесу, питанн€ застосуванн€ загальних етичних принцип≥в до конкретних ситуац≥й прийн€тт€ р≥шень, вплив рел≥г≥йних ≥ культурних ц≥нностей на економ≥чну повед≥нку тощо. ќсоблива увага зверталас€ на почаст≥шанн€ випадк≥в корупц≥њ €к серед ур€довоњ бюрократ≥њ, ≥ серед в≥дпов≥дальних чиновник≥в р≥зних корпорац≥й. ѕевну роль у становленн≥ етики б≥знесу €к науковоњ дисципл≥ни з≥грав знаменитий Ђ”отергейтї, куди було залучено найвизначн≥ших представник≥в адм≥н≥страц≥њ президента –. Ќ≥ксона. Ќа початку 1980-х рок≥в б≥льш≥сть шк≥л б≥знесу у —Ўј ≥ де€к≥ ун≥верситети включили етику б≥знесу у своњ навчальн≥ програми.

ƒоц≥льно звернути увагу на те, що у сучасн≥й етиц≥ б≥знесу склалос€ три основних п≥дходи до моральних проблем б≥знесу, €к≥ спираютьс€ три етичних напр€ми: утил≥таризм, деонтолог≥чну етику (етику боргу) ≥ етику справедливост≥, подан≥ у роботах американських учених ћ. ¬аласкеса, ƒж. –олза, Ћ. Ќеша.

ƒосл≥джуючи проблему соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ б≥знесу, важливо зрозум≥ти р≥зницю м≥ж соц≥альною ≥ юридичною в≥дпов≥дальн≥стю. “ак, п≥д юридичною в≥дпов≥дальн≥стю розум≥Їтьс€ виконанн€ закон≥в ≥ нормативних акт≥в державного регулюванн€, €к≥ визначають, що може ≥ чого не може робити п≥дприЇмець. ≤снують сотн≥ закон≥в, правил ≥ норматив≥в, що обмежують, наприклад, на€вн≥сть у сум≥ш≥ тих чи ≥нших речовин, виключають дискрим≥нац≥ю при прийн€тт≥ на роботу, забезпечують дотриманн€ техн≥ки безпеки ≥ сан≥тарноњ г≥г≥Їни. ѕ≥дприЇмц≥, що виконують зазначен≥ закони, правила, норми, повод€ть себе юридично в≥дпов≥дально, хоча це не означаЇ, що ≥ соц≥ально в≥дпов≥дально.

—оц≥альна в≥дпов≥дальн≥сть Ч це визначений р≥вень добров≥льноњ безкорисноњ п≥дтримки вир≥шенн€ соц≥альних проблем з боку п≥дприЇмц€, що маЇ м≥сце поза вимогами державних орган≥в ≥ над ними. “ак, наприклад, прийом до вищого навчального закладу недержавноњ форми власност≥ студент≥в з малозабезпечених та багатод≥тних с≥мей без оплати за навчанн€, а також п≥льгов≥ умови навчанн€ д≥тей сп≥вроб≥тник≥в, можна вважати прикладом соц≥ально-в≥дпов≥дальноњ повед≥нки. јналог≥чно можна розц≥нювати ≥ орган≥зац≥ю ректором вузу кредитуванн€ навчанн€ студент≥в до 50 % вартост≥ з безпроцентним погашенн€м позики п≥сл€ працевлаштуванн€.

¬ажливо звернути також увагу на те, що суперечки з приводу рол≥ б≥знесу в сусп≥льств≥ породжують численн≥ аргументи Ђзаї ≥ Ђпротиї соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ п≥дприЇмництва.

¬ажливо звернути увагу на той факт, що в ”крањн≥ ще не сформован≥ ≥нститути всеб≥чноњ оц≥нки д≥€льност≥ компан≥њ, €к≥ враховують соц≥альний, економ≥чний та еколог≥чний вплив д≥€льност≥ б≥знесу (€к позитивний, так ≥ негативний) та пов'€зують такий вплив ≥з нац≥ональною стратег≥Їю сталого розвитку. ¬ той же час, в ”крањн≥ в ц≥лому ≥снуЇ дуже багато об'Їкт≥в, €к≥ потребують допомоги з боку б≥знесу та громади. ÷е, зокрема, дит€ч≥ будинки, дит€ч≥ садки, школи, б≥бл≥отеки, л≥карн≥ та ≥нш≥ соц≥ально-культурн≥ заклади. ѕроте стереотипом залишаЇтьс€, що благод≥йн≥стю мають займатис€ благод≥йн≥ орган≥зац≥њ, €к≥, на жаль, мають не найкращу репутац≥ю.

ѕитанн€ дл€ обговоренн€

1. „и можливе застосуванн€ моральних норм до сфери п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥? ¬≥дпов≥дь аргументуйте.

2. яка з концепц≥й етики б≥знесу Ї найвпливов≥шою? „ому?

3. „и повинен п≥дприЇмець нести моральну в≥дпов≥дальн≥сть перед сусп≥льством за насл≥дки своњх д≥й? якщо так, то у €к≥й м≥р≥?

4. як≥, на ¬ашу думку, найактуальн≥ш≥ етичн≥ проблеми у сфер≥ б≥знесу ≥снують в ”крањн≥?

5. яким чином можна спонукати в≥тчизн€ний б≥знес до участ≥ у благод≥йних акц≥€х?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 351 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1270 - | 1171 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.