Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќргтехн≥ка, техн≥чн≥ засоби науковоњ д≥€льност≥
“ехн≥чними засобами, €кими найчаст≥ше користуЇтьс€ науковець, Ї компТютер, телефон, телефакс ≥ сканер.

—учасного науковц€ неможливо у€вити без компТютера; компТютер використовуЇтьс€ за двома основними напр€мами:

Ј документуванн€;

Ј орган≥зац≥€ роботи з документами.

ѕри документуванн≥, тобто створенн≥ (складанн≥) документ≥в, компТютер виступаЇ в рол≥ Ђрозумноњї друкарськоњ машинки. ™ багато програм дл€ створенн€ ≥ редагуванн€ наукових документ≥в. “ак≥ програми називають текстовими редакторами або текстовими процесорами. ѕри використанн≥ цих програм дл€ створенн€ документ≥в (дисертац≥њ, автореферату, статт≥, тез допов≥д≥ та ≥н.), текст документа, що редагуЇтьс€, виводитьс€ на екран диспле€ ≥ до нього можна вносити необх≥дн≥ зм≥ни, переносити фрагменти з одного м≥сц€ документа в ≥нше, обТЇднувати фрагменти, використовувати р≥зн≥ шрифти дл€ вид≥ленн€ окремих д≥л€нок тексту, роздруковувати текст на принтер≥ та ≥н.

” кожного текстового редактора (процесора) Ї своњ особливост≥ ≥ переваги.

ќдин ≥з попул€рних редактор≥в тексту Ц Word, €кий Ї складовою програмного комплексу Microsoft Office.

Microsoft Word Ц потужний текстовий редактор, призначений дл€ виконанн€ процес≥в обробки тексту: в≥д набору ≥ верстки до перев≥рки орфограф≥њ, вставки в текст граф≥ки, роздрукуванн€ тексту. ¬≥н працюЇ з багатьма шрифтами Ц €к з украњнським та рос≥йським, так ≥ з ≥ншими нац≥ональними шрифтами. ƒо корисних властивостей Word належить автоматична корекц≥€ тексту, автоматичне перенесенн€ сл≥в ≥ виправленн€ напис≥в сл≥в, збер≥ганн€ тексту у визначений пром≥жок часу, на€вн≥сть майстр≥в текст≥в ≥ шаблон≥в, що дозвол€ють швидко створити д≥лов≥ документи. Word, забезпечуЇ пошук заданого слова або фрагмента тексту, зам≥ну його на зазначений фрагмент, видаленн€, коп≥юванн€ у внутр≥шн≥й буфер, зам≥ну гарн≥тури ≥ (або) розм≥ру шрифту та ≥н. Ќа€вн≥сть закладки в текст≥ даЇ змогу швидко перейти до бажаного м≥сц€ в текст≥. ћожна так само автоматично включати в текст дату, час створенн€, зворотну адресу й ≥мТ€ автора тексту.

Word дозвол€Ї включати в текст бази даних, обТЇкти граф≥ки, музичн≥ модул≥. ƒл€ обмеженн€ доступу до документа можна встановити пароль на текст, €кий Word буде запитувати при завантаженн≥ тексту. Word даЇ змогу в≥дкривати багато в≥кон дл€ одночасноњ роботи з дек≥лькома текстами або розбити одне активне в≥кно на два.

Ѕажано, щоб компТютер був п≥дключений до м≥жнародноњ мереж≥ Internet, що дасть змогу отримати додаткову ≥нформац≥ю за темою досл≥дженн€.

ƒоц≥льними в досл≥дницьк≥й робот≥ Ї телефон, диктофон, широкий асортимент канцел€рських прилад≥в: ручок, ол≥вц≥в, гумок. Ќевеличк≥ канцел€рськ≥ приладд€ сл≥д збер≥гати в ложементах Ц в≥дкритих коробках з в≥дд≥ленн€ми дл€ кожного з них.

 

ƒ≥лове сп≥лкуванн€

ƒ≥лове сп≥лкуванн€ умовно под≥л€ють на два види. ѕерший ≥з них маЇ ≥нформац≥йний характер, його мета Ц отриманн€ ≥нформац≥њ. —п≥лкуванн€ може бути односторонн≥м, коли в отриманн≥ ≥нформац≥њ зац≥кавлена одна сторона, ≥ двосторонн≥м, коли в ньому зац≥кавлен≥ обидва сп≥вбес≥дники. ƒругий вид сп≥лкуванн€ Ц дискус≥йний, п≥д час €кого кожна ≥з стор≥н напол€гаЇ на своњй думц≥. Ќайефективн≥шими Ї безпосередн≥ контакти.

ѕод≥л д≥лового сп≥лкуванн€ на два види маЇ практичне значенн€, визначаЇ особливост≥ њх п≥дготовки ≥ проведенн€.

«апорукою усп≥шного сп≥лкуванн€ Ї компетентн≥сть ≥ тактовн≥сть прац≥вника, волод≥нн€ прийомами веденн€ бес≥ди, прагненн€ оперативно й ефективно вир≥шити чи обговорити питанн€. ѕопередн€ п≥дготовка передбачаЇ передус≥м визначенн€ мети сп≥лкуванн€, терм≥ну його проведенн€ (не б≥льше 40-45 хвилин). ѕри п≥дготовц≥ до ≥нформац≥йного сп≥лкуванн€ попередньо формулюють основн≥ запитанн€, €к≥ необх≥дно поставити сп≥вбес≥днику, складають детальний перел≥к факт≥в (даних), що п≥дл€гають уточненню та ≥н. ѕри п≥дготовц≥ до дискус≥йного сп≥лкуванн€ бажано правильно д≥брати аргументи, необх≥дн≥ дл€ захисту своЇњ думки, викласти њх у лог≥чн≥й посл≥довност≥. ¬ажливо спробувати погл€нути на обговорюване питанн€ очима свого опонента, передбачити можлив≥ запереченн€ ≥ вар≥анти в≥дпов≥дей.

ѕри п≥дготовц≥ до сп≥лкуванн€ важливо оц≥нити профес≥йний р≥вень сп≥вбес≥дника, його в≥к, риси характеру.

—воњ особливост≥ маЇ ≥ техн≥ка сп≥лкуванн€. ™ певна система правил ≥ прийом≥в, €к≥ робл€ть д≥лову розмову найб≥льш ефективною. ÷е так≥:

1) визначен≥сть, тобто ч≥тке визначенн€ предмета обговоренн€, ц≥л≥ розмови, формулюванн€ обговорюваних питань, можливих вар≥ант≥в р≥шень;

2) обірунтован≥сть, тобто оптимально можлива аргументован≥сть своЇњ точки зору, система доказ≥в ≥ лог≥чн≥сть њхнього викладу;

3) посл≥довн≥сть у захист≥ своњх погл€д≥в, думок, несуперечн≥сть тверджень, доказ≥в, готовн≥сть до зм≥ни свого р≥шенн€ лише за на€вност≥ д≥йових аргумент≥в опонента.

—л≥д памТ€тати, що будь-€ка дискус≥€ Ц це д≥алог, де виклад сп≥вбес≥дником власних доказ≥в маЇ зм≥нюватись увагою до доказ≥в опонента. ”м≥нн€ слухати, терп≥нн€, неупереджене ставленн€, дел≥катн≥сть забезпечують ефективн≥сть сп≥лкуванн€. ѕ≥д час сп≥лкуванн€ рекомендуЇтьс€ дивитис€ сп≥вбес≥дников≥ у в≥ч≥, не переривати його. ћожна занотовувати де€к≥ важлив≥ моменти п≥д час бес≥ди. ѕ≥сл€ њњ завершенн€ необх≥дну ≥нформац≥ю сл≥д докладно записати, щоб мати можлив≥сть проанал≥зувати доводи сп≥вбес≥дника, його аргументи, вид≥лити головне.

 

ƒ≥лове листуванн€

ќсобисте д≥лове листуванн€ потребуЇ своЇр≥дного стилю, що в≥др≥зн€Ї його в≥д службового. ≤з тексту листа маЇ вимальовуватись образ автора, його особист≥сть.  ореспонденц≥€ маЇ бути виразним ≥ неповторним обличч€м автора, гранично точною ≥ ч≥ткою при м≥н≥мум≥ витраченого на нењ часу.

ѕри написанн≥ особистого листа можна скористатис€ р€дом порад ≥ принцип≥в, €ких дотримуютьс€ при складанн≥ службових лист≥в. —еред них: ≥нформативн≥сть, лакон≥чн≥сть, лог≥чн≥сть та посл≥довн≥сть викладу, уникненн€ багатозначност≥ та надм≥ру ≥ншомовних сл≥в, ув≥члив≥сть, уникненн€ категоричност≥ ≥ заперечних форм, достатн≥сть аргументац≥њ, на€вн≥сть вступного ≥ завершального компл≥мент≥в.

ќтже, особист≥ д≥лов≥ листи мають бути ч≥ткими, лакон≥чними, зрозум≥лими, не м≥стити н≥чого зайвого, що заважало б сприйманню основноњ ≥нформац≥њ. « ≥ншого боку, лист Ц це письмова розмова з адресатом, а тому можливе використанн€ гумору та Ђмаг≥чних сл≥вї, що забезпечуЇ неоф≥ц≥йн≥сть, створюЇ автору в≥дпов≥дний ≥м≥дж. «рештою, виб≥р стилю залежить в≥д ситуац≥њ: мети листа, близькост≥ знайомства автора з адресатом чи необх≥дност≥ дотриманн€ субординац≥њ. “ут в≥дкритий широкий прост≥р дл€ творчост≥, сл≥д лише стежити за тим, щоб усе в лист≥ було доречним.

™ р≥зн≥ форми звертанн€ до адресата. Ќайуживан≥ш≥: ЂЎановний...!ї, Ђ¬ельмишановний...!ї, ЂЎановний колего...ї, ЂЎановний пане...ї та ≥н. «авершальн≥ реченн€ тексту також можуть бути дуже р≥зн≥: повторенн€ под€ки, висловленн€ спод≥ванн€, над≥њ, запевненн€ адресата, проханн€ (найближчим часом дати в≥дпов≥дь, над≥слати документи) та ≥н. ѕрощальн≥ фрази також можуть бути р≥зними. якщо автор добре знайомий з адресатом, усп≥шно сп≥впрацюЇ з ним уже не перший р≥к, можна зак≥нчити лист дружн≥ми (але н≥ в €кому раз≥ не пан≥братськими чи фам≥ль€рними) фразами на зразок: Ђўиро ¬аш...ї, Ђ« найкращими побажанн€ми...ї, Ђ« вд€чн≥стю та найкращими побажанн€ми...ї, Ђўиро в≥дданий ¬ам...ї тощо. Ћисти оф≥ц≥йного характеру можна зак≥нчувати виразами: Ђ3 глибокою повагою...ї, Ђ« вд€чн≥стю ≥ повагою...ї, Ђ« повагою ≥ найкращими побажанн€ми...ї, Ђ«алишаЇмос€ з пошаною...ї, ЂЅажаЇмо усп≥х≥в...ї та ≥н.

≤ ще одна порада: сл≥д ретельно перев≥рити текст листа, щоб у ньому не було помилок та виправлень. ¬ажливо дотримуватись етикету листуванн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 795 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1353 - | 1170 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.