Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема. ¬ивченн€ будови теодол≥та. ѕольов≥ пов≥рки теодол≥та (2 год)
ћета: вивчити будову теодол≥та, навчитис€ брати п≥драхунки ≥ виставл€ти теодол≥т в робоче положенн€, виконувати пов≥рки теодол≥та.

 

Ќеобх≥дн≥ матер≥али: теодол≥т, штатив, в≥ха, нит€ний висок.

ѕитанн€ дл€ обговоренн€

3. ¬иди теодол≥т≥в ≥ њх метролог≥чн≥ характеристики.

1. —клад ≥ посл≥довн≥сть операц≥й п≥д час п≥дготовки теодол≥та до роботи.

2. ѕравила роботи з теодол≥тами.

3. ѕор€док роботи на станц≥њ при визначенн≥ горизонтальних кут≥в способом прийом≥в.

4. ћ≥сце нул€ вертикального круга теодол≥та ≥ €к за допомогою нього визначити кут нахилу?

ѕрактичн≥ завданн€

¬ивченн€ будови теодол≥та.

«авданн€ 1. ¬ивчити будову теодол≥та, намалювати схему, показати основн≥ його вузли.

«авданн€ 2. ¬становити теодол≥т у робоче положенн€ ≥ зд≥йснити переведенн€ теодол≥та з положенн€ Ђкруг правої в положенн€ Ђкруг л≥вої, а також з положенн€ Ђкруг л≥вої в положенн€ Ђкруг правої.

 

ѕор€док встановленн€ теодол≥та в робоче положенн€

1. —тановим гвинтом закр≥пити теодол≥т на штатив≥.

2. ”становити теодол≥т над точкою ≥ в≥дцентрувати його, тоб≠то сум≥стити в≥стр€ виска, п≥дв≥шеного на гачок станового гвин≠та, з точкою. ƒл€ цього необх≥дно ослабити становий гвинт ≥ пе≠рем≥стити теодол≥т на гол≥вц≥ штатива до сум≥щенн€ в≥стр€ виска з точкою, а пот≥м становий гвинт закр≥пити.

3. «д≥йснити горизонтуванн€ л≥мба: перев≥рений р≥вень горизонтального круга встановити за напр€мом двох п≥д≥ймальних гвин≠т≥в ≥, обертаючи њх в протилежн≥ сторони, установити бульбашку р≥вн€ в нуль-пункт. ѕот≥м повернути р≥вень на 90∞ ≥, д≥ючи тре≠т≥м п≥д≥ймальним гвинтом, також поставити бульбашку р≥вн€ в нуль-пункт.

÷≥ д≥њ повторюють, поки при обертанн≥ теодол≥та навколо вертикальноњ ос≥бульбашка не буде в≥дхил€тис€ в≥д нуль-пункту не б≥льше н≥ж на одну под≥лку.

4. Ќавести трубу теодол≥та на св≥тлий фон. ќбертанн€м окул€рноњ трубочки добитис€ ч≥ткого зображенн€ с≥тки ниток в пол≥ зо≠ру труби, тобто, установити њњ по оку.

5. ”становити трубу по предмету: навести трубу на предмет ≥ повертанн€м кремальери добитис€ ч≥ткого зображенн€ предмета в по≠л≥ зору труби.

«авданн€ 3. ¬иконати контрольн≥ вим≥рюванн€ при положенн≥ Ђкруг правої ≥ Ђкруг л≥вої на три в≥зирн≥ марки ≥ зробити п≥драхунки по горизонтальному ≥ вертикальному круз≥ штрихового м≥кроскопу теодол≥та “-30.

¬≥дл≥к по л≥мбу за допомогою штрихового м≥кроскопа теодол≥та “30: у окул€р≥ м≥кроскопа (розташованому пор€д з окул€ром труби) знайти в≥дл≥ковий ≥ндекс (штрих з горизонтальною п≥дс≥чкою) ≥ вз€ти за шкалою л≥мба в≥дл≥к, в≥дпов≥дний положенню в≥дл≥кового ≥ндексу (рис. 3 - в≥дл≥к по горизонтальному кругу 135o12', по вертикальному кругу 356o36').

 

–ис. 3. ѕоле зору м≥кроскопа теодол≥та “30

ѕов≥рки теодол≥та

«авданн€ 4. ¬иконати наступн≥ пов≥рки теодол≥та.

1) ѕов≥рка цил≥ндричного р≥вн€ при ал≥дад≥ горизонтального круга.

2) ѕов≥рка с≥тки ниток.

3) ѕов≥рка р≥вност≥ п≥дставок.

4) ѕов≥рка кол≥мац≥йноњ похибки.

5) ѕов≥рка значенн€ м≥сц€ нул€ (ћќ) вертикального круга.

 

 оментар≥й

ѕов≥рки - комплекс д≥й, направлений на контроль ≥ забезпеченн€ механ≥чних, оптичних ≥ геометричних умов теодол≥та.

ѕов≥рки виконують дл€ того, щоб переконатис€ у виконанн≥ умов взаЇмного розташуванн€ геометричних осей теодол≥та ≥ у раз≥ порушенн€ цих умов виправити положенн€ т≥Їњ або ≥ншоњ ос≥.

ѕеред виконанн€м пов≥рок потр≥бно вивчити розташуванн€ затискних ≥ нав≥дних гвинт≥в ≥ навчитис€ користуватис€ ними за призначенн€м.

ѕерш за все, потр≥бно встановити теодол≥т на штатив≥ в захищеному в≥д пр€мих сон€чних промен≥в м≥сц≥ ≥ виконати горизонтуванн€ теодол≥та, тобто привести в≥сь обертанн€ ал≥дади у вертикальне положенн€.

ћехан≥чн≥ умови

1) ¬с≥ механ≥чн≥ вузли повинн≥ бути працездатн≥.

2) –ухом≥ елементи повинн≥ обертатис€ плавно без ривк≥в.

ћехан≥чн≥ умови контролюютьс€ методом огл€ду. ѕри ви€вленн≥ порушень умов, прилад пр€муЇ в майстерню.

 

ќптичн≥ умови

1) «ображенн€ в труб≥ ≥ у в≥дл≥ковому м≥кроскоп≥ повинн≥ бути ч≥ткими, добре осв≥тленими ≥ р≥зкими.

2) ‘окусуванн€ труби повинне забезпечувати р≥зке зображенн€ в межах встановленого д≥апазону в≥дстаней (зазвичай в≥д 3м до безк≥нечност≥).

ƒан≥ перев≥рки виконуютьс€ методом огл€ду. якщо умови не виконан≥, теодол≥т пр€муЇ в майстерню.

 

√еометричн≥ умови

ќсновн≥ геометричн≥ умови теодол≥та про≥люстрован≥ на рис. 4.

 

 

 

–ис. 4. √еометричн≥ умови теодол≥та

 

1) ¬≥сь центруючого пристрою 00' повинна лежати на одн≥й ос≥ з вертикальною в≥ссю обертанн€ ZZ' теодол≥та.

2) ¬≥сь цил≥ндричного р≥вн€ UU' повинна бути перпендикул€рна вертикальн≥й ос≥ обертанн€ 22' теодол≥ти.

3) ¬ертикальна нитка   ' с≥тки ниток повинна лежати в одн≥й площин≥ з вертикальною в≥ссю 22' обертанн€ теодол≥та.

4) √оризонтальна в≥сь обертанн€ труби ЌЌ' повинна бути перпендикул€рна вертикальн≥й ос≥ 22' обертанн€ теодол≥та.

5) ¬≥зирна в≥сь W труби повинна бути перпендикул€рна горизонтальн≥й ос≥ Ќ»' обертанн€ труби.

6) ћ≥сце нул€ (ћќ) вертикального круга повинне бути пост≥йним ≥ близьким до нул€.

¬ процес≥ виробництва пов≥рки виконуютьс€ в наступн≥й посл≥довност≥.

1) ѕерев≥рка цил≥ндрового р≥вн€ (умова 2).

2) ѕерев≥рка с≥тки ниток (умова 3).

3) ѕерев≥рка р≥вност≥ п≥дставок (умова 4).

4) ѕерев≥рка помилки кол≥мац≥њ (умова 5).

5) ѕерев≥рка центруючого пристрою (умова 1).

6) ѕерев≥рка ћќ вертикального крута (умова 6).

 

ѕрактичне зан€тт€ є 9

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1782 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1225 - | 1198 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.