Лекции.Орг


Поиск:
Поточний контроль
Контроль знань студентів здійснюється за результатами контрольної роботи та усної відповіді студента, згідно заданої тематики. В кінці семестру проводиться залік або іспит, мета яких – перевірити готовність студентів до користовування іноземною мовою в професійній діяльності.

Контрольні роботи

Протягом 3 курсу студенти повинні виконати 2 контрольні роботи (по 1 контрольній роботі за семестр).

Для виконання контрольних робіт треба розібрати та вивчити необхідний лексичний та граматичний матеріал, який заплановано опанувати у відповідному семестрі. Крім того, цей матеріал також пояснюється викладачем під час установчих занять. Виконані контрольні роботи відсилаються на адресу університету чи приносяться студентами особисто в ауд. В-210, де вони реєструються і даються викладачу на перевірку.

Кожне контрольне завдання подане у 10 варіантах. Студенти, чий номер студентського квітка закінчується цифрою:

 

1 виконують варіант №1

2 виконують варіант №2

3 виконують варіант №3

4 виконують варіант №4

5 виконують варіант №5

6 виконують варіант №6

7 виконують варіант №7

8 виконують варіант №8

9 виконують варіант №9

0 виконують варіант №10

 

На установчих заняттях викладач пояснює порядок виконання контрольних робіт і відповідний лексико-граматичний матеріал. Вдома студент доопрацьовує весь матеріал самостійно, використовуючи рекомендовану літературу.

 

 

Рекомендована література

 

1. Hollett V, Business Objectives Student’s Book, – Oxford University Press, 1999. – 192 с.

2. Hollett V, Business Objectives Workbook, – Oxford University Press, 1999. – 80с.

3. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice – Oxford University Press, 1998. – 230с

4. Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з матеріалами періодичних видань для студентів ІІІ курсу факультетів економіки і менеджменту, обліку, фінансів та підприємницької діяльності всіх спеціальностей денної форми навчання / Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця, О.В. Никитенко. – К: НУХТ, 2008. – Ч.2.-100с.

5. Іноземна мова (англійська мова): Метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи над темою “Presentations” для студентів ІІI курсу напрямів підготовки 0305 Економіка та підприємництво та 0306 Менеджмент і адміністрування денної форми навчання / Уклад.: Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця, Г.А. Чередніченко – К: НУХТ, 2008. –101с. № 41.01-02.02.2009 (на електронних носіях)

6. Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи над темами «Meetings» та «Negotiations» для студентів III курсу галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання.. / Уклад.: Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця, Г.А. Чередніченко – К: НУХТ, 2010 – 100с. №4111 – 07.06.2010 р (на електронних носіях)

 


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

1281 - | 1040 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.