Лекции.Орг


Поиск:
Правило узгодження часів
Правило узгодження часів застосовується в складнопідрядних реченнях і полягає в наступному:

Якщо присудок головного речення виражений дієсловом в минулому часі (найчастіше в Past Indefinite), то присудок в підрядному реченні вживається в одному з минулих часів відповідно до дії, яку він описує.

Можливі 3 варіанти відношень між часом протікання дії в головному та підрядному реченнях.

I. Дії в головному та підрядному реченнях відбуваються одночасно. Присудки вживаються в Past Indefinite або в Past Continuous. Підрядне речення перекладається на українську мову теперішнім часом. Приклад:

I was sure that he knew the company’s address (Past Indefinite).

Я був впевнений, що він знає адресу компанії.

I thought that she was working for that firm (Past Continuous).

Я вважав, що вона працює в тій фірмі.

II. Дії в головному та підрядному реченнях відбуваються в різні періоди часу в минулому, причому дія в підрядному реченні відбулась раніше, ніж дія в головному. В цьому випадку присудок підрядного речення вживається в Past Perfect (active/passive) або в Past Perfect Continuous (active). Підрядне речення перекладається на українську мову минулим часом. Приклад:

We expected that he had checked all the documents (Past Perfect active). Ми очікували, що він перевірив всі документи.

We expected that all the documents had been checked (Past Perfect passive). Ми очікували, що всі документи були перевірені.

We expected that he had been checking the documents since the morning (Past Perfect Continuous).Ми очікували, що він перевіряв документи від ранку.

 

III. Дії в головному та підрядному реченнях відбуваються в різні періоди часу, причому дія в підрядному реченні відбуватиметься пізніше, ніж дія в головному, тобто у відносному майбутньому щодо дії в головному реченні. В цьому випадку присудок в підрядному реченні вживається у формі Future-in-the-Past відповідного часу (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Форма Future-in-the-Past утворюється шляхом заміни допоміжних дієслів майбутнього часу shall→should, will→would у відповідному майбутньому часі. Підрядне речення перекладається на українську мову майбутнім часом. Приклад:

We decided that they would order the goods according to the contract (Future-in-the-Past Indefinite active). We decided that the goods would be ordered according to the contract (Future-in-the-Past Indefinitepassive). Ми вирішили, що вони замовлять товари згідно контракту. Ми вирішили, що товари будуть замовлені згідно контракту.

We thought that they would be checking the documents for three days (Future-in-the-Past Continuous active). Ми вважали, що вони перевірятимуть документи три дні.

We thought that they would have finished the negotiations by next Friday (Future-in-the-Past Perfect active). We thought that the negotiations would have been finished by next Friday (Future-in-the-Past Perfect passive). Ми вважали, що вони завершать переговори до наступної п’ятниці. Ми вважали, що переговори будуть завершені до наступної п’ятниці.

We believed that they would have been calculating the revenues all day long before they received the final results (Future-in-the-Past Perfect Continuous active). Ми вважали, що вони підраховуватимуть надходження цілий день, перш ніж отримають кінцеві результати.

!! Правило узгодження часів не застосовується в підрядних реченнях, які виражають загальновідомі факти. Приклад:

The children learned that water boils at 100ْ C.

We knew that Adam Smith published his “Wealth of Nations” in 1776.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 415 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

1263 - | 1124 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.