THE PAST INDEFINITE TENSE Active Voice
Лекции.Орг

Поиск:


THE PAST INDEFINITE TENSE Active Voice
Минулий неозначений час Активний стан

Форма: Past Indefinite

 

Ствердження

I/he/she/it/we/you/they finished school last year.

 

Запитання

Did I/he/she/it/we/you/they finish school last year?

 

Заперечення

I/he/she/it/we/you/they didnot finish school last year.

 

The Past Indefinite Tense Passive Voice

Минулий неозначений час Пасивний стан

Форма: was/were+ Past Participle

 

Ствердження/ заперечення

I/he/she was/ was not asked a lot of questions at the interview.
We/you/they were/were not

 

Запитання

Was I/he/she asked a lot of questions at the interview?
Were we/you/they

 

Вживання:

Дія: Приклад:
Закінчена дія в минулому (із вказівкою на час дії) I went to Kyiv last week. These goods were sold everywhere.
Послідовність дій в минулому (в оповіданнях, розповідках) Nick got up in the morning, did physical exercises, took a shower and began to prepare for the exam.
Звична, повторювана дія в минулому When I was a student I often helped my parents with their business.

!!Обставини часу, характерні для Past Indefinite, чітко співвідносять дію з певним часом в минулому: last week, two days ago, in 2006, etc.

 

THE FUTURE INDEFINITE TENSE Active Voice

Майбутній неозначений час Активний стан

 

Форма: shall/will + Infinitive(дієслово shall вживається з першою особою однини та множини (I,we), використовується рідко, оскільки в розмовній мові вживається скорочена форма ‘ll).

 

Ствердження/заперечення

I/we shall(‘ll)/shall not learn French next year.
He/she/it/you/they will(‘ll)/will not

 

Запитання

Shall I/we learn French next year?
Will He/she/it/you/they      

 

The Future Indefinite Tense Passive Voice

Майбутній неозначений час Пасивний стан

 

Форма: shall/will be + Past Participle

 

Ствердження/ заперечення

I/he/she/we/you/they   will be asked these questions at the exam tomorrow.
will not be asked

 

Запитання

Will I/he/she/we/you/they be asked these questions at the exam tomorrow?

 

Вживання:

Дія Приклад
Дія, яка відбудеться у майбутньому They will finish the reconstruction next week. It will be finished soon.

 

!!Приклади обставин часу, які вживаються з майбутнім неозначеним часом: tomorrow, next week, next month, in two days, etc.

 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE Active Voice

Теперішній тривалий час Активний стан

 

Форма: am/ is/ are + Present Participle

Ствердження / заперечення

I am(‘m)/am not(‘m not)   reading   at the moment
He/she/it is(‘s)/ is not (isn’t)
We/you/they are (‘re)/are not (aren’t)

 

Питання

Am I   reading   at the moment?
Is he/she/it
Are we/you/they

 

 

The Present Continuous Tense Passive Voice

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 298 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.