Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ заходи по запоб≥ганню монотонност≥ ≥ п≥двищенню зм≥стовност≥ прац≥
–еал≥зац≥€ творчих зд≥бностей особистост≥, п≥двищенн€ мотивац≥њ до прац≥ за рахунок так званого Ђзбагаченн€ї прац≥ набувають все б≥льшого значенн€ в розвитку виробництва на сучасному етап≥.

ќбгрунтуванн€ системи заход≥в по запоб≥ганню монотонност≥ ≥ њњ негативних насл≥дк≥в базуЇтьс€ на вченн≥ ≤. ѕ. ѕавлова ≥ ≤. ћ. —Їче-нова про необх≥дн≥сть розширенн€ пол€ корковоњ активност≥ в про≠цес≥ прац≥ ≥ виключенн€ Ђдовбанн€ї в одну кл≥тину.

Ќайрадикальн≥шим заходом Ї проектуванн€ рац≥ональних тру≠дових процес≥в ≥ операц≥й на основ≥ оптимального под≥лу прац≥. «а≠вданн€ пол€гаЇ в тому, щоб кожну операц≥ю зробити зм≥стовною, €ка спри€ла б розвитку у прац≥вника творчого мисленн€. ќсновним принципом проектуванн€ рац≥онального трудового процесу (операц≥њ) Ї принцип збереженн€ певноњ лог≥чноњ завершеност≥ ≥ структурноњ ц≥л≥сност≥ виконуваноњ операц≥њ. Ќав≥ть в умовах глибокоњ диферен≠ц≥ац≥њ технолог≥чного процесу необх≥дно встановлювати таку к≥ль≠к≥сть елемент≥в операц≥њ ≥ посл≥довн≥сть њх виконанн€, €ка сприйма≠лас€ б прац≥вником €к лог≥чно завершена одиниц€.

ƒругим важливим принципом проектуванн€ трудового процесу Ї забезпеченн€ достатнього енергетичного р≥вн€ операц≥њ. —пец≥аль≠ними досл≥дженн€ми встановлено, що негативн≥ псих≥чн≥ стани б≥льшою м≥рою ви€вл€ютьс€ при виконанн≥ тих роб≥т, €к≥ через не≠значну енергетичну варт≥сть не стимулюють функц≥ональноњ актив≠ност≥ орган≥зму. якщо монотонна робота досить ≥нтенсивна за за≠тратами енерг≥њ, то нудьга, сонлив≥сть, псих≥чне перенасиченн€ можуть не виникати. ƒоведено, що при ф≥зичн≥й робот≥ дл€ п≥дтри≠манн€ активного тонусу кори затрати енерг≥њ не повинн≥ бути мен≠шими за 2,5 ккал/хв (150 ккал/год).

«апоб≥ганню монотонност≥ ≥ п≥двищенню зм≥стовност≥ прац≥ спри€Ї укрупненн€ трудових операц≥й. «авд€ки укрупненню опера≠ц≥й у прац≥вника формуЇтьс€ б≥льш складний стереотип трудових д≥й, що позитивно позначаЇтьс€ на стан≥ психоф≥з≥олог≥чних функ≠ц≥й. ƒосв≥д показуЇ, що операц≥€ повинна складатис€ не менш €к з 5Ч6 елемент≥в за умови збереженн€ ц≥льового зм≥сту.

¬ажливим засобом боротьби з монотонн≥стю Ї чергуванн€ операц≥й, кожна з €ких Ї монотонною. Ќауковою основою чергуванн€ операц≥й Ї ефект —Їченова, суть €кого в тому, що при зм≥н≥ д≥€льност≥ актив≥зуЇть≠с€ ≥нша група нервових центр≥в, а в ран≥ше працюючих ефективно в≥д≠буваЇтьс€ Ђзаправкаї енерг≥Їю. ќтже, принцип чергуванн€ операц≥й по≠л€гаЇ в зам≥щенн≥ ≥ компенсац≥њ психоф≥з≥олог≥чних функц≥й, актив≥зац≥њ ≥нших м'€зових груп, нервових центр≥в, зменшенн≥ надм≥рного напру≠женн€ працюючих м'€з≥в. «наченн€ чергуванн€ операц≥й, таким чином, пол€гаЇ в л≥кв≥дац≥њ негативного впливу однобоких навантажень. Ќа практиц≥ застосовуЇтьс€ дек≥лька вар≥ант≥в чергуванн€ операц≥й: через кожну годину, через 2,5 год, один раз прот€гом зм≥ни, через день. ¬≥д≠носно зн€тт€ фактора монотонност≥ найб≥льш ефективне чергуванн€ операц≥й один раз прот€гом зм≥ни, хоча в конкретних виробничих умо≠вах це питанн€ вир≥шуЇтьс€ по-р≥зному. ¬раховуютьс€ умови прац≥, структура операц≥й, майстерн≥сть прац≥вник≥в.

„ергуванн€ операц≥й пов'€зане з сум≥щенн€м профес≥й ≥ трудо≠вих функц≥й. «азначимо, що оволод≥нн€ прац≥вником другими ≥ су≠м≥жними профес≥€ми, кр≥м подоланн€ монотонност≥ ≥ п≥двищенн€ привабливост≥ прац≥, п≥двищуЇ конкурентоспроможн≥сть прац≥вника на ринку прац≥ ≥ моб≥льн≥сть на самому п≥дприЇмств≥.

ƒл€ зн€тт€ монотонност≥ необх≥дно, щоб операц≥њ в≥др≥зн€лис€ за характером навантажень, але в той же час були позбавлен≥ ≥нтерфе-рентних елемент≥в.

ќсновн≥ умови сум≥щенн€ профес≥й ≥ трудових функц≥й, €к≥ за≠безпечують зменшенн€ монотонност≥:

Х сум≥щуван≥ профес≥њ повинн≥ зм≥нювати р≥вень завантаженост≥ р≥зних орган≥в ≥ систем;

Х сум≥щувана операц≥€ повинна бути легшою, н≥ж основна. ѕри легк≥й монотонн≥й робот≥ ефективна зм≥на на б≥льш важку;

Х б≥льш монотонну роботу необх≥дно сум≥щувати з менш моно≠тонною;

Х сум≥щуван≥ трудов≥ комплекси повинн≥ забезпечувати роботу за участю м'€з≥в-антагон≥ст≥в, а також зм≥ну робочих поз;

Х статичн≥ навантаженн€ повинн≥ компенсуватис€ пом≥рними динам≥чними навантаженн€ми.

ѕри орган≥зац≥њ монотонних роб≥т важливе значенн€ маЇ виб≥р темпу роботи. “емп може бути в≥льним або примусовим.  ожний з них маЇ переваги ≥ недол≥ки. “ому при вибор≥ темпу роботи сл≥д виходити з≥ специф≥ки конкретного виробництва. ¬ одних випадках доц≥льним Ї оптимальний заданий темп з регулюванн€м швидкост≥ конвеЇра у в≥дпов≥дност≥ з кривою працездатност≥. ¬ар≥ац≥€ швидкост≥ не повинна перевищувати 10Ч15%. ¬ ≥нших випадках ефективне самост≥йне регулюванн€ робочого темпу. ќстаннЇ застосовуЇтьс€ на автономних конвеЇрах, що забезпечуЇ не лише свободу ритму, а й регулюванн€ зм≥сту роботи.

≈фективним засобом боротьби з монотонн≥стю Ї бригадно-гру≠пова форма орган≥зац≥њ потоку. —уть њњ в тому, що бригада виконуЇ операц≥њ всього циклу по виготовленню б≥льш-менш зак≥нченого продукта (вузла). ѕроцеси виготовленн€ кожного вузла вид≥л€ютьс€ в самост≥йн≥ виробнич≥ секц≥њ. –об≥тники працюють у в≥льному ритм≥, а вузли з'Їднуютьс€ в монтажн≥й секц≥њ. ¬ цьому випадку трудовий процес менше розчленований ≥ т≥сн≥ше кооперований.

«меншенню негативного впливу монотонних роб≥т на псих≥чний стан прац≥вник≥в ≥ показники њхньоњ прац≥ спри€ють так≥ заходи:

Х рац≥онал≥зац≥€ режим≥в прац≥ ≥ в≥дпочинку;

Х естетизац≥€ виробничого середовища;

Х застосуванн€ функц≥ональноњ музики.

ƒо фактор≥в зменшенн€ монотонност≥ в≥днос€тьс€ також психолог≥≠чн≥ заходи, покликан≥ посилити внутр≥шн≥ мотиви д≥€льност≥. ÷е, зо≠крема, психолог≥чна стимул€ц≥€ трудовоњ д≥€льност≥ за рахунок поста≠новки пром≥жних виробничих ц≥лей, забезпеченн€ прац≥вник≥в поточ≠ною ≥нформац≥Їю щодо виконанн€ роботи. ќсобливе значенн€ мають залученн€ роб≥тник≥в до управл≥нн€ ≥ розв'€занн€ виробничих проблем, а також спри€тливий соц≥ально-психолог≥чний кл≥мат, створенн€ умов дл€ сп≥лкуванн€ в процес≥ прац≥, €кщо це можливо. ¬се це формуЇ по≠зитивн≥ емоц≥йн≥ стани у прац≥вник≥в, посилюЇ њх монотоност≥йк≥сть.

 ќЌ“–ќЋ№Ќ≤ «јѕ»“јЌЌя

1. «роб≥ть оц≥нку сучасних тенденц≥й в розвитку Ќ“ѕ з точки зо≠ру впливу на людину ≥ трудову д≥€льн≥сть.

2. ” чому ви€вл€ютьс€ позитивн≥ ≥ негативн≥ насл≥дки потоково-конвеЇрного способу орган≥зац≥њ виробництва?

3. ќбгрунтуйте в≥дм≥нност≥ м≥ж монотонн≥стю ≥ втомою.

4. ” чому пол€гаЇ психоф≥з≥олог≥чна суть монотонност≥ прац≥? як≥ види ≥ критер≥њ монотонност≥?

5. ўо розум≥ють п≥д монотоност≥йк≥стю?

6. як≥ псих≥чн≥ стани переживаЇ людина при виконанн≥ монотон≠них роб≥т ≥ в чому вони ви€вл€ютьс€?

7. ” чому суть ≥ завданн€ психолог≥чного анал≥зу операц≥й?

8. ƒайте ф≥з≥олог≥чне та психолог≥чне обгрунтуванн€ заход≥в що≠до запоб≥ганн€ монотонност≥ ≥ п≥двищенн€ зм≥стовност≥ прац≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1514 - | 1359 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.