РАЗДЕЛ СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ
Лекции.Орг

Поиск:


РАЗДЕЛ СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ


1. Водорості – це група нижчих автотрофних рослин, в клітинах яких міститься хлорофіл. Фотосинтез у водоростей відбувається у: 

A. ядрі; 

B. цитоплазмі; 

C. хроматофорах; 

D. хлоропластах; 

E. хромопластах. 

2. У житті рослин спостерігається загальна закономірність чергування статевої – гаплоідної і безстатевої – диплоїдної фаз розвитку. Гаплоїдне покоління переважає у: 

A. плаунів; 

B. папоротей; 

C. мохів; 

D. хвощів;  

E. голонасінних 

3. У процесі еволюції корінь утворився пізніше надземних пагонів. У яких рослин вперше з’являється справжній корінь? 

A. вищі спорові безсудинні; 

B. голонасінні; 

C. лишайники; 

D. вищі спорові судинні; 

E. покритонасінні. 

4. Про що свідчить відсутність лишайників в певній місцевості? 

A. про забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами; 

B. про надлишок вологи в навколишньому середовищі; 

C. про нестачу вологи в навколишньому середовищі; 

D. про нестачу поживних елементів в грунті; 

E. про нестачу освітлення. 

5. Для родини Apiaceae (селерові) характерний слідуючій тип плодів: 

A. коробочка; 

B. вислоплідник; 

C. горіх; 

D. біб; 

E. цинародій 

6. У яких представників рослинного світу домінуючим поколінням у циклі розвитку є гаметофіт: 

A. плаун булавовидний; 

B. сфагнум; 

C. селагінела; 

D. хвощ польовий; 

E. папороть чоловіча 

7. У яких відділів рослин спорофіт представляє собою коробочку на ніжці, яка паразитує на гаметофіті: 

A. лишайники; 

B. плауновидні; 

C. моховидні; 

D. хвощевидні; 

E. папоротевидні 

8. До якого класу грибів відносяться види родів Pеnicillium та Aspеrgillus, яких культивують для одержання антибіотиків, ферментів та інших біологічно активних сполук? 

A. дейтроміцети; 

B. аскоміцети; 

C. базидіоміцети; 

D. зигоміцети; 

E. сумчасті гриби 

9. До якої таксономічної групи відноситься спіруліна, яка використовується як харчовий домішок та джерело повноцінного білка і вітамінів? 

A. зелені водорості; 

B. ціанобактеріїї; 

C. діатомові водорості; 

D. гриби; 

E. лишайники 

10. До якої родини відносяться рослини, які мають слідуючу формулу квітки: * P5 A 8 G(3), а плід – псевдомонокарпний тригранний горішок ? 

A. капустяні; 

B. гречкові; 

C. жовтецеві; 

D. макові; 

E. пасльонові 

11. До якої родини відносяться рослини з слідуючими ознаками: коренева система мичкувата, листки цільні з паралельним жилкуванням, квітки з редукованою оцвітиною

A. цибулеві; 

B. амарилісові; 

C. злакові; 

D. конвалієві; 

E. асфоделові 

12. Яка з перерахованих характеристик анатомічної будови стебел голонасінних рослин є невірною? 

A. відсутні клітини-супутниці; 

B. відсутні судини; 

C. відсутні ситовидні трубки; 

D. наявні смоляні ходи; 

E. відсутній лібриформ 

13. У якої родини в одному суцвітті можуть знаходитись квітки з різними формами віночків – язичкові, несправжньоязичкові, трубчасті? 

A. Lamiacеaе; 

B. Solanacеaе; 

C. Astеracеaе; 

D. Apiacеaе; 

E. Papavеracеaе. 

14. Вкажіть формулу квітки гірчака почечуйного. 

A. * Р5 А6 G(3)

B. * Р4-5 А6-8 G(2-3) 

C. * Р5 А8 G(3) 

D. * Р5 А9 G(3) 

E. * Р6 А9 G(3) 

15. До яких родин відносяться чистотіл великий, алтея лікарська, родіола рожева? 

A. ломикаменеві, розові, бобові 

B. рутові, аралієві, селерові 

C. макові, мальвові, товстолисті 

D. жимолостеві, маренові, пасльонові 

E. шорстколисті, ранникові, губоцвіті 

16. Дайте назву біологічно активних речовин, які містяться в лікарських рослинах родини пасльнові? 

A. глікозиди 

B. алкалоїди 

C. флавоноїди 

D. іридоїди 

E. терпеноїди 

17. З якої рослини родини гречкові одержують глікозид рутин? 

A. гірчак почечуйний 

B. ревінь городній 

C. гречка звичайна 

D. гірчак перцевий 

E. щавель кислий 

18. Назвіть типи плодів характерних для родини вересові. 

A. коробочка, кістянка, ягода 

B. гесперидій, стручок, двокрилатка 

C. цинародій, складна кістянка, фрага 

D. біб, однолистянка, одногорішок 

E. сім’янка, горішок, кістянка 

19. В досліджуваної рослини листки супротивні, довгочерешкові, пальчастоскладні без прилистків. Квіти зібрані в прямостоячі пірамідальні волоті. Плід – шипувата куляста коробочка з однією блискучою насіниною. Всі ці ознаки вказують на належність рослини до родини... 

A. Hippocastanaceae 

B. Apiaceae 

C. Rhamnaceae 

D. Fabaceae 

E. Rutaceae 

20. Який із видів роду полин є ендемічною рослиною і має запах камфори? 

A. полин цитварний 

B. полин австрійський 

C. полин гіркий 

D. полин звичайний 

E. полин таврійський 

21. В якого із видів роду подорожник суцвіття головка? 

A. подорожник великий 

B. подорожник середній 

C. подорожник блошиний 

D. подорожник ланцетний 

E. подорожник остистий 

22. Потрібно визначити лікарську рослину родини Ericaceae, враховуючи її характерні особливості: на листках добре помітне сітчасте жилкування, квіти рожеві, суцвіття китиця, на кожній тичинці є 2 вирости-шпорці, плід кістянка з 1-5 кісточками, малоїстівні. 

A. багно звичайне 

B. верес звичайний 

C. чорниці звичайні 

D. мучниця звичайна 

E. журавлина болотна 

23. Дайте відповідь, яка лікарська рослина використовується як сильний послаблюючий засіб? 

A. кропива дводомна 

B. крушина ламка 

C. глід криваво-червоний 

D. родовик лікарський 

E. суниці лісові 

24. З якої рослини підродини бобові одержують рутин і кверцетин? 

A. козлятник лікарський 

B. вовчуг польовий 

C. солодка гола 

D. софора японська 

E. термопсис ланцетовидний 

25. Вкажіть формулу квітки аконіту отруйного. 

* Са5 Со12-20 А¥ G¥

­ Са5 Со5-8 А¥ G3-7

­ Са5 Со4 А¥ G3-5

­ Р1+(2)+2 А¥ G1  

*  Р5 А¥ G5-10

26. Потрібно визначити лікарську рослину родини Polygonaceae, враховуючи її характерні особливості: стебло червонувате, листки серцевидно-стріловидні, суцвіття китиця, на зав’язі є три стовпчики. Для цієї рослини характерна гетеростилія, як пристосування до перехресного запилення. 

A. гречка звичайна 

B. гірчак зміїний 

C. гірчак почечуйний 

D. гірчак перцевий 

E. гірчак звичайний 

27. Назвіть типи суцвіть характерні для родини хрестоцвіті. 

A. щиток, зонтик 

B. головка, кошик 

C. зонтик, колос 

D. китиця, волоть 

E. складний зонтик, складний щиток 

28. Для лікування виразки шлунку і дванадцятипалої кишки використовуються рослини родини хрестоцвіті роду капуста. Вкажіть сік якої рослини використовують з цією метою? 

A. капуста савойська 

B. капуста квіткова 

C. капуста головчаста 

D. капуста брюссельська 

E. капуста кольрабі 

29. Для вищих рослин характерне чергування поколінь – статевого (гаметофіту) і безстатевого (спорофіту). У циклі розвитку вищих рослин домінує спорофіт. Виняток складають рослини відділу ... 

A. плауновидні 

B. хвощовидні 

C. моховидні 

D. папоротевидні 

E. голонасінні 

30. Лишайники – широко розповсюджені рослини. Людина використовує лишайники як: 

A. Добрива 

B. Лікарську сировину 

C. Корм для тварин 

D. Продукт харчування 

E. Всі відповіді вірні 

31. Спорові рослини широко розповсюджені в Україні. Які спорові використовують у медицині?: 

A. Папороть – щитник чоловічий 

B. Хвощ лучний 

C. Хвощ польовий 

D. Плавун булавовидний 

E. Всі відповіді вірні 

32. Тіло грибів складається з міцелію. В якого гриба міцелій одноклітинний?: 

A. Аспергил 

B. Мукор 

C. Трутовик 

D. Пеніцил 

E. Головня – сажка 

33. Ця рослина потрапила в Росію з Голландії ще при Петрі І як декоративна та гризова культура, з насіння якої виготовляли сурогат кофе; з часом цю рослину стали використовувати як олійну культуру, що вирощують в Україні. В її суцвітті є трубчасті квітки жовтого кольору та білі несправжньо-язичкові. Про яку рослину йдеться?: 

A. Соняшник однолітній 

B. Ромашка лікарська 

C. Лаванда колоскова 

D. Волошка синя 

E. Пижма звичайна 

34. Цією рослиною лікували ще в Древньому Єгипті. Полосканням рота настоєм цієї рослини усували зубні хвороби; її використовують також у парфумерії. Це напівчагарник, має верхівкові колосоподібні суцвіття, квітки двогубі, з синьо-фіолетовим віночком, плід чотири-горішковий. Про яку рослину з родини губоквітних йдеться?: 

A. Материнка звичайна 

B. Шавлія (шалфей) лікарська 

C. Тім’ян звичайний 

D. М’ята перцева 

E. Меліса лікарська 

35. Ця лікарська рослина з родини лілейних у фармакологію введена С.П. Боткіним, надземну її частину використовують в якості серцевого засобу. У неї суцвіття – кисть, плоди яскраво забарвлені, ягоди дозрівають наприкінці літа, формула квітки * О3+3 Т3+3 М1 

A. Чемериця Лобелійова 

B. Конвалія звичайна 

C. Алое деревоподібне 

D. Лілія біла 

E. Цибуля городня 

36. Кожну з цих рослин використовують у медицині. Препарати з якої рослини мають загально-оздоровлюючу та тонізуючу дію?: 

A. Вільхи чорної 

B. Радіоли рожевої 

C. Хвоща польового 

D. Лопуха великого 

E. Перцю водяного 

37. Студенти розбирали зібрану на екскурсії колекцію рослин. Яка з них відносяться до родини хрестоцвітих?: 

A. Мигдаль звичайний 

B. Блекота (бєлєна) чорна 

C. Кріп пахучий 

D. Гірчиця сарептська 

E. Ревінь тангутський 

38. Після екскурсії до Ботанічного саду студенти визначали зібрані рослини. Яка з них відноситься до родини гречишних?: 

A. Щавель кінський 

B. Дягель лікарський 

C. Чистотіл звичайний 

D. Горобина чорноплідна 

E. Буркун жовтий 

39. При визначенні рослин за сукупністю ознак до класу однодольних студентам потрібно віднести: 

A. Льонові 

B. Лілейні 

C. Гречишні 

D. Хрестоцвіті 

E. Пасльонові 

40. Такі рослини, як арніка, полин і ромашка широко використовують у медицині. До якої родини вони відносяться?: 

A. Пасльонові 

B. Зонтичні 

C. Айстрові 

D. Хрестоцвіті 

E. Розоцвіті 

41. В Україні вживають в їжу такі рослини, як морква, селера, аніс і петрушка. Визначте, до якої родини вони відносяться: 

A. Зонтичних 

B. Айстрові 

C. Хрестоцвіті 

D. Розоцвіті 

E. Пасльонові 

42. З цієї рослини одержують колхіцин – речовину, що порушує мітоз клітини та має протипухлинну дію. Про яку рослину йдеться?: 

A. Пізньоцвіт розкішний 

B. Шавлія лікарська 

C. Шипшина травнева 

D. М’ята холодна 

E. Чемериця Лобелійова 

43. Ця рослина з родини пасльонових надзвичайно отруйна, проте, її спеціально розводять для одержання лікарської сировини. У неї квітки сидячі, з білим або жовтуватим віночком і фіолетовими жилками; плід – коробочка з кришечкою. Про яку рослину йдеться?: 

A. Паслін андійський 

B. Дурман звичайний 

C. Блекота (бєлєна) чорна 

D. Паслін солодко-гіркий 

E. Тютюн пахучий 

44. Карл Ліней назвав цю рослину іменем жорстокої богині Атропи; зараз цю рослину спеціально вирощують для одержання болезаспокійливих засобів, із неї також добувають атропін. Про яку ослину йдеться?: 

A. Блекота (бєлєна) чорна 

B. Дягель лікарський 

C. Красавка (беладона) звичайна 

D. Аніс звичайний 

E. Коріандр посівний 

45. Бактерії розповсюджені в усіх середовищах. До якої групи відносяться бактерії, що оселяються на коренях бобових?: 

A. Фотосинтетики 

B. Азотофіксуючі 

C. Паразити 

D. Сапрофіти 

E. Сіркобактерії 

46. Яку рослину з родини Мальвові широко використовують у медичній практиці як відхаркувальний і обволікаючий засіб? 

A. Бавовник звичайний 

B. Алтею лікарську 

C. Калачики лісові 

D. Бавовник трав’янистий 

E. Китайську розу 

47. Назвіть основні морфологічні особливості рослин родини кропивові. 

A. Стебла і листки вкриті жалкими волосками; квіти актиноморфні, одностатеві, збрані у суцвіття тирси, що знаходяться в пазухах листків. 

B. Листки прості, на видовжених черешках. Квіти актиноморфні, запашні, зеленувато-білі з подвійною оцвітиною, зібрані у щитковидне суцвіття. 

C. Листки прості, чергові, без прилистків, часто з розчленованою пластинкою. Стебло і листки вкриті зірчастими і щиткоподібними волосками. Квіти актиноморфні, двостатеві в суцвіттях китиці або волоті. 

D. Листки прості, цільні або пальчастолопатеві, чергові. Рослина вкрита простими, одноклітинними, зірчастими і багатоклітинними залозистими волосками. Квіти актиноморфні, двостатеві, поодинокі або в різних суцвіттях.. 

E. Листки прості, чергові, без прилистків. Супротивно листкові від того ж вузла відходить вусик стеблового походження. Квіти актиноморфні, одностатеві, з подвійною оцвітиною. 

48. Опис якої родини наведений нижче. “Рослини мають лазяче або сланке стебло. Листки прості, чергові, без прилистків, є вусики стеблового походження. Квіти актиноморфні, з подвійною оцвітиною. *♂Ca(5)Co(5)A(2)+(2)+1; *♀Ca(5)Co(5)G(3) . Плід ценокарпний; гарбузина, рідко справжня ягода або коробочка. Насіння не має ендосперму. 

A. Родина бобові 

B. Родина гарбузові 

C. Родина хрестоцвіті 

D. Родина макові 

E. Родина вересові 

49. У насінні яких видів рослин родини хрестоцвіті міститься глікозид синігрин? 

A. У насінні гірчиці чорної і гірчиці сизої 

B. У насінні грициків звичайних 

C. У насінні гірчиці білої 

D. У насінні редьки городньої 

E. У насінні хрону звичайного 

50. Листки якої рослини з родини вересові використовуються для лікування цукрового діабету? 

A. Чорниці  

B. Мучниці звичайної 

C. Брусниці 

D. Багна звичайного 

E. Журавлини  

51. Яку рослину з підродини метеликові (бобові) використовують у медичній практиці як відхаркувальний засіб? 

A. Буркун лікарський 

B. Термопсис ланцетовидний 

C. Астрагал шерстистоквітковий 

D. Агрус підземний 

E. Козлятник лікарський 

52. Головною ознакою надцарства прокаріот є: 

A. Не мають сформованого ядра, вкритого мембраною 

B. Відсутність рибосом 

C. Наявність муреїну 

D. Відсутність мезосом 

E. Відсутність хромопластів 

53. Які види родини хрестоцвіті містять глікозиди серцевої дії? 

A. Грицики звичайні 

B. Гірчиця чорна 

C. Капуста головчаста (городня) 

D. Жовтушник сірий, жовтушник лакфіолевидний  

E. Редька городня 

54. У циклі розвитку мохоподібних:  

A. Спорофіт є домінуючим поколінням 

B. Гаметофіт живе на спорофіті 

C. Гаметофіт є домінуючим поколінням 

D. Для розвитку заростка потрібна внеутрішня мікориза 

E. На одному гаметофіті може утворитись кілька зародків 

55. Ефедра двоколоскова належить до класу: 

A. Гнетові 

B. Соловникові 

C. Двосім’янодольних 

D. Гінкгові 

E. Хвойні  

56. Назвіть види родини жовтецевих, що містять серцеві глікозиди. 

A. Горицвіт весняний, чемерник червонуватий, чемерник кавказький 

B. Дельфіній високий 

C. Аконіт отруйний 

D. Жовтець їдкий 

E. Сокирки польові (зозулині черевички) 

57. Визначте особливості медичного застосування чистотілу великого. 

A. Лікування туберкульозу, захворювань шкіри, для виведення бородавок 

B. Заспокійливий засіб 

C. Лікування захворювань серця 

D. Протикашлевий засіб 

E. Як фінгіцидний засіб 

58. Які частини рослини роду ревінь мають медичне значення? 

A. Стебло 

B. Кореневище з коренями (проносний засіб) 

C. Суцвіття 

D. Квітка 

E. Листки 

59. Які життєві форми мають рослини родини букові? 

A. Лише кущі 

B. Трав’янисті рослини 

C. Дерева, кущі, трав’янисті рослини 

D. Вічнозелені і листоподібні дерева 

E. Напівкущі  

60. Яке суцвіття характерне для родини березові? 

A. Щиток 

B. Головка 

C. Китиця 

D. Суцвіття типу сережки 

E. Волоть  

61. Із рослин родини соснові одержують: 

A. Скипидар, каніфоль, ефірну олію 

B. Вітамін С 

C. Флавоноїди 

D. Алкалоїд ефедрин 

E. Крохмаль  

62. При дослідженні п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них належить до родини Бобові, а саме... 

A. Datura stramonium   

B. Melilotus officinalis 

C. Atropa belladonna   

D. Hyoscyamus niger   

E. Solanum dulcamara   

63. Досліджувана рослина має кореневище, великі перисторозсічені листки, на нижній стороні яких розташовані спорангії, що зібрані у соруси. Це дає підставу віднести рослину до відділу …

A. Pinophyta 

B. Magnoliophyta

C. Polypodiophyta     

D. Equisetophyta 

E. Lycopodiophyta 

64. У изучаемого пищевого растения из семейства Polygonaceae стебель красноватый, листья сердцевидно-стреловидные, плод – трехгранный орех. Это растение… 

A. Горец змеиный 

B. Горец перечный 

C. Гречиха посевная 

D. Горец птичий 

E. Щавель конский

65. При морфологическом исследовании растения обнаружено, что лист имеет пленчатый раструб. Это позволяет отнести растение к семейству

A. Злаковые 

B. Розовые 

C. Гречишные 

D. Бобове 

E. Пасленовые 

66. При микроскопии подземных органов растения из семейства Аsteraceae обнаружены членистые млечники с анастамозами, заполненые белым латексом, что характерно для… 

A. Helianthus annuus 

B. Artemisia absinthium 

C. Taraxacum officinale 

D. Bidens tripartitа 

E. Achillea millefolium 

67. Исследуемое растение имеет четырехграный стебель, двугубый венчик, плод ценобий (или четырехорешек). Что позволит отнести вид к семейству….. 

A. Lamiaceae 

B. Solаnaceae 

C. Rosaceae

D. Polygonaceae 

E. Papaveraceae 

68. При мікроскопічному дослідженні кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки. Отже це кореневище

A. Перстача прямостоячого

B. Конвалії звичайної

C. Щитника чоловічого

D. Пирію повзучого

E. Лепехи звичайної

69. Среди городских древесных насаждений выделяется раннецветущий медонос - представитель семейства Бобовые с поникающими кистями белых ароматных цветков и перисто-сложными листьями и прилистниками в виде колючек. Это

A. Armeniaca vulgaris 

B. Aesculus hippocastanum 

C. Robinia pseudoacacia 

D. Aronia melanocarpa 

E. Quercus robur 

70. Для заготівля площів, що використовуються для приготування кропової води відібрана трв'яниста сизувата рослина родини Селерові. Її листки тричі перисторозсічені на ниткоподібні сегменти, квітки жовті. Це -

A. Коріандр посівний 

B. Морква посівна

C. Фенхель звичайний  

D. Боліголов плямистий 

E. Петрушка городня 

71. Студентами визначено, що надане стебло має смоляні ходи, в лубі відсутні клітини-супутниці, а в деревині відсутні судини. Такі анатомічні ознаки характерні для

A. Тюльпана 

B. Айстри 

C. Сосни  

D. Соняшника 

E. Липи 

72. При мікроскопічному аналізі фрагментів кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність рослини до  

A. Однодольних 

B. Дводольних 

C. Папоротей 

D. Голонасінних 

E. Водоростей 

73. Одним из общих признаков представителей подсемейства Prunоіdеa семейства Rosaсеае является то, что у них плод

A. ягода 

B. костянка 

C. многокостянка 

D. яблоко 

E. тыквина

74. Из исследованых гербарных образцов к отделу Pinophyta относится: 

A. Ephedra distachya 

B. Glaucium flavum 

C. Dryopteris filix-mas 

D. Lycopodium clavatum 

E. Equisetum arvense 

75. При изучении соцветий Asteraceae выявлено несколько типов цветков, кроме...

A. Язычковых

B. Двугубых 

C. Трубчатых 

D. Ложноязычковых 

E. Воронковидных

76. У определяемого эфиромасличного растения стебель четерехгранный, цветки с двугубым венчиком, плод - ценобий, что характерно для семейства ...

A. Solanaceae 

B. Scrophulariaceae 

C. Lamiaceae 

D. Papaveraceae 

E. Polygonaceae 

77. У определяемого растения стебли полые ребристые, соцветие - сложный зонтик, схизокарпный плод – вислоплодник, богат эфирными маслами, что характерно для ...

A. Ericaceae 

B. Brassiсаceae 

C. Apiaceae 

D. Fabaceae 

E. Asteraceae 

78. У однорічної прибережно-водної рослини родини Asteraceae листки трироздільні, кошики верхівкові з трубчастими квітками, сім'янки пласкі, чіпкі завдяки наявності 2-3 щетинистих зубців. Це ...

A. Echinacea purpurea 

B. Chamomilia recutita 

C. Centaurea cyanus  

D. Bidens tripartita 

E. Artemisia vulgaris 

79. В корзинках Calendula officinalis в центре расположены трубчатые стерильные цветки, а по краю - ...

A. ложноязычковые, бесплодные 

B. ложноязычковые, плодущие

C. трубчатые, плодущие 

D. воронковидные, бесплодные 

E. язычковые, бесплодные 

80. Семянки Calendula officinalis шиповатые, имеют узкий носик, по форме …   

A. копьевидные и стреловидные 

B. почковидные и сердцевидные 

C. шаровидные и дисковидные 

D. серповидные и крючковидные 

E. линейные и ланцетные 

81. Листья Rhamnus cathartica овально-яйцевидные, жилкование перистое, боковых жилок 3-4 пары, они дуговидные, сходятся на верхушке листа, край листовой пластинки  

A. крупно-выемчатый

B. двояко-пильчатый 

C. мелко-городчатый

D. цельный

E. реснитатый

82. Супротивные ветви с верхушечными колючками, сочные, черные, трех-четырех косточковые плоды, оказывающие слабительное действие, имеет двудомный кустарник – ...  

A. Sambucus nigra 

B. Aronia melanocarpa 

C. Frangula alnus 

D. Rhamnus cathartica 

E. Viburnum opulus 

83. У Rumex acetosa рано весной формируется прикорневая розетка длинночерешковых листьев, пластинка которых по форме …  

A. ромбовидная  

B. серповидная 

C. стреловидная 

D. сердцевидная 

E. почковидная 

84. Весной распускаются белые, душистые цветки, собранные в поникающие кисти на концах укороченных побегов представителя семейства Rosaсеае – …  

A. Padus avia

B. Cerasus vulgaris 

C. Potentilla erecta 

D. Sorbus aucuparia 

E. Crataegus sanquinea 

85. При прополке грядок чаще других попадался многолетний сорняк из семейства злаковых, корневище которого является лекарственным средством, нормализующим обмен веществ и диурез. Это – … . 

A. Zea mays 

B. Avena sativa 

C. Agropyron repens 

D. Triticum aestivum 

E. Secale сereale 

86. При идентификации плода Datura выявлено, что это ...

A. шиповатая четырехстворчатая коробочка 

B. ягода в оранжевой чашечке 

C. блестящая черная ягода 

D. кувшинчатая коробочка с крышечкой 

E. сочный шаровидный цинародий 

87. В растениеводческом хозяйстве выращиваются лекарственные эфиромасличные растения, которые дико в Украине не произрастают, а именно: Mentha piperita, Ortosiphon stamineus, а также …    

A. Thymus serpyllum 

B. Leonurus quinquelobatus

C. Origanum vulgare 

D. Leonurus cardiaca 

E. Salvia officinalis 

88. К лекарственным растениям, занесенным в Красную книгу Украины, относятся: мачок желтый, белладонна обыкновенная, астрагал шерстистоцветковый, баранец обыкновенный, а также …  

A. зверобой продырявленный 

B. валериана лекарственная 

C. горицвет весенний  

D. горчица черная 

E. бузина черная 

89. У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору . Це ... 

A. Чистотіл великий 

B. Мачок жовтий 

C. Мак східний  

D. Мак дикий 

E. Мак снотворний 

90. Eфіроолійні залозки, що складаються з 8 секреторних клітин, розташованих в два ряди і чотири яруси, виявлені у більшості рослин родини ...

A. Lamiaceae

B. Asteraceae 

C. Apiaceae 

D. Rosaceae

E. Scrophulariaceae 

91. При досліджені п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них належить до родини бобові, а саме... 

A. Hyoscyamus niger   

B. Datura stramonium   

C. Glycyrhiza glabra 

D. Atropa belladonna   

E. Solanum dulcamara   

92. Із досліджених представників родини Пасльонові плід ягода характерний для ...

A. Datura stramonium   

B. Nicotiana tabacum   

C. Datura innoxia

D. Atropa belladonna   

E. Hyoscyamus niger   

93. У однієї з досліджених рослин квітка зигоморфна, віночок метеликового типу. Це –

A. М’ята перцева 

B. Валеріана лікарська 

C. Буркун лікарський 

D. Кропива дводомна 

E. Шипшина собача 

94. Определяемое лекарственное растение имеет пестик, образованный большим количеством плодолистиков, плод коробочку, которая раскрывается маленькими отверствиями. Это: 

A. Zea mays 

B. Papaver somniferum 

C. Chelidonium majus 

D. Mentha piperita 

E. Sanquisorba officinalis 

95. У изучаемых растений обнаружены общие признаки строения плодов: они распадаются на 2 мерикарпия, имеющие продольные ребрышки с проводящими пучками и эфирномасличные канальцы. Следовательно, растения относятся к семейству ...  

A. Solanaceae 

B. Fabaceae 

C. Apiaceae 

D. Lamiaceae 

E. Papaveraceae 

96. Лист исследуемого растения имеет пленчатый раструб, охватывающий основание междоузлия. Наличие таких видоизмененных прилистников является диагностическим признаком семейства ... 

A. Гречишные 

B. Бобовые 

C. Злаковые 

D. Розовые 

E. Пасленовые 

97. Морфологическое сопоставление растений семейства крестоцветные показало, что у большинства представителей мелкие цветки собраны в соцветия ... 

A. головка, корзинка 

B. початок, колос 

C. кисть, метелка 

D. щиток, зонтик 

E. сложный зонтик 

98. Листья представителя Ericaceae продолговатые, обратнояйцевидные, суженые при основании в короткий черешок, без темных точек, снизу светло-, а сверху – темно-зеленые, с хорошо заметной сеточкой жилок. Это - ...

A. Arctostaphylos uva-ursi 

B. Ledum palustre 

C. Vaccinium oxycoccus 

D. Vaccinium vitis-idaea 

E. Vaccinium myrtillus 

99. Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх 

A. п'ять

B. три

C. дві

D. вісім

E. багато 

100. Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою , що характерно для..

A. Poaceae (Gramineae )

B. Alliaceae 

C. Asteraceae 

D. Araceae (Palmae) 

E. Convallariaceae 

101. При исследовании гербарных образцов лекарственных растений определили, что одно из них принадлежит к семейству Asteraceae. Это растение:  

A. Urtica dioica 

B. Rubus idaeus 

C. Arctica lappa

D. Atropa belladonna 

E. Cassia acutifolia  

102. На занятии студентам выданы гербарные образцы растений, среди которых они определи то, которое принадлежит к семейству Brassicaceae. Это ...

A. Lavandula angustifolia 

B. Salvia officinalis 

C. Erysimum canescens 

D. Taraxacum officinale 

E. Calendula officinalis 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
РАЗДЕЛ : МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ | Кількісне визначення вітаміну С в біологічному матеріалі.

Дата добавления: 2018-11-11; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.074 с.