Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬еб-браузер (браузер) Ц це програма, призначена дл€ перегл€ду веб-стор≥нок.
—Ћќ¬Ќ»  “≈–ћ≤Ќ≤¬ з ≥нформатики 6 класу

 

ј

јбзац - обТЇкт текстового документа, €кий властивост≥ вир≥внюванн€, в≥дступи, м≥жр€дковий ≥нтервалта≥нш≥.

јвторське право Ц це право автор≥в розповсюджувати створен≥ ними матер≥али, п≥дписувати њх своњм ≥менем, отримувати за них винагороду тощо.

јлгоритм Ч це ск≥нченна посл≥довн≥сть команд виконавцю, що визначаЇ, €к≥ д≥њ ≥ в €кому пор€дку потр≥бно виконати, щоб дос€гти поставленоњ мети.

 

Ѕ

Ѕайт Цодиниц€ вим≥рюванн€ розм≥р≥в файл≥в ≥ Їмност≥ нос≥њв даних зовн≥шн≥х запамТ€товуючих пристроњв.

Ѕлок-схема алгоритму Ц способ поданн€ алгоритму у вигл€д≥ блок≥в. ” блокЦсхем≥ алгоритму кожна команда записуЇтьс€ в геометричн≥й ф≥гур≥ (блоц≥) певного вигл€ду. Ѕлоки зТЇднуютьс€ м≥ж собою стр≥лками, €к≥ вказують,€ку команду алгоритму потр≥бно виконати наступною.

 

¬

¬веденн€ текстуЦ наб≥р тексту на клав≥атур≥.

¬еб-браузер (браузер) Ц це програма, призначена дл€ перегл€ду веб-стор≥нок.

¬еб-сайт Ц це група веб-стор≥нок, що повТ€зан≥ г≥перпосиланн€ми, мають сп≥льну тематику та належать певному власнику.

¬еб-стор≥нки Ц це ≥нформац≥йн≥ ресурси ≤нтернету. ¬они можуть м≥стити текст, зображенн€, звук, в≥део, ан≥мац≥ю тощо.

¬≥дступи абзац≥в -характеризують в≥дстань ус≥х р€дк≥в абзацу в≥д меж≥ л≥вого та правого пол€ стор≥нки, а також в≥дступ першого р€дка абзацу в≥дносно його л≥воњ меж≥.

¬иконавець Ц це обТЇкт, €кий виконуЇ команди.

¬ир≥внюванн€ абзацу - визначаЇ спос≥б розташуванн€ р€дк≥в абзацу в≥дносно його меж.

¬сесв≥тнЇ павутинн€ Ц це служба ≤нтернету, на серверах €коњ збер≥гаютьс€ м≥льйони електронних документ≥в, що повТ€зан≥ м≥ж собою Ц веб-стор≥нок.

¬ставленн€ обТЇкт≥в Ц включенн€ в документ малюнк≥в, формул, д≥аграм, схем тощо.

 

√≥перпосиланн€ Ц це звТ€зки м≥ж документами, завд€ки €ким користувач може переходитив≥д перегл€ду одн≥Їњ веб-стор≥нки до ≥ншоњ або до ≥ншихобТЇкт≥в т≥Їњ самоњ стор≥нки.

√лобальна мережа Ц це мережа, що обТЇднують компТютерн≥ мереж≥ та окрем≥ компТютери, що розм≥щен≥ в р≥зних частинах св≥ту.

√оловна (домашн€) стор≥нка Ц це веб-стор≥нка, що призначена дл€ початку перегл€ду сайту.

√раф≥чний ≥нтерфейс Ц р≥зновид ≥нтерфейсу користувача, €кий реал≥зуЇтьс€ з використанн€м ман≥пул€тора або клав≥атури ≥ базуЇтьс€ на ≥деолог≥њ WIMP.

 

ƒ

ƒрукуванн€ документа Ц отриманн€ коп≥њ документа, €к правило на папер≥.

 

≈лектронна пошта Ц це служба ≤нтернету, що призначена дл€ передаванн€ лист≥в з електронноњ поштовоњ скриньки в≥дправника до поштовоњ скриньки адресата.

 

«

«акладка Ц це г≥перпосиланн€ дл€ швидкого доступу до веб-стор≥ноксайта з≥ списку сайт≥в, обраних дл€ швидкого доступу.

«ас≥б дл€ перегл€ду граф≥чних зображень або в Т юер (англ. viewer Ц перегл€дач) Ц програми, призначен≥ дл€ перегл€ду та виконанн€ прост≥ших операц≥й по редагуванню ≥ форматуванню граф≥чних зображень, њх упор€дкуванню.

«ас≥б перегл€ду зображень ≥ факс≥в Ц стандартна програма, що входить до складу операц≥йноњ системи Windows ≥ призначена дл€ перегл€ду зображень.

 

≤нтернет Ц це найб≥льша та найв≥дом≥ша з глобальних мереж, що обТЇднуЇ компТютери ≥ компТютерн≥ мереж≥ з усього св≥ту.

≤нтерфейс користувача (англ. interface Ц засоби узгодженн€) Ц наб≥р засоб≥в, використовуючи €к≥ користувач може подавати команди програм≥ чи њх сукупност≥ (наприклад, операц≥йн≥й систем≥) та отримувати пов≥домленн€ про х≥д або результат виконанн€ поданоњ команди.

 

 

 артр≥дер (англ. cardreader Ц зчитувач карток) Ц пристр≥й дл€ зчитуванн€ даних з флеш-карт р≥зних вид≥в.

 л≥Їнт Ц це компТютер, що користуЇтьс€ ресурсами компТютера-сервера.

 лючове слово Ц слово або фраза, за €кими зд≥йснюЇтьс€ пошук потр≥бноњ ≥нформац≥њ.

 оманда Ц це вказ≥вка виконати певн≥ д≥њ

 омпТютерна мережа Ц це сукупн≥сть компТютер≥в та ≥нших пристроњв, зТЇднаних каналами передаванн€ даних.

 оп≥райт © Ц м≥жнародний знак охорони авторського права.

 

Ћ

Ћокальна мережа Ц це компТютерна мережа, €ка обТЇднуЇ компТютери та ≥нш≥ пристроњ, що розташован≥ на пор≥вн€но невелик≥й в≥дстан≥ один в≥д одного, €к правило, в межах одн≥Їњ або к≥лькох сус≥дн≥х буд≥вель.

 

ћ

ћережна взаЇмод≥€ пол€гаЇ в надсиланн≥ запит≥в компТютерами мереж≥ ≥ншим компТютерам ≥ пристро€м та отриманн≥ у в≥дпов≥дь доступу до певних ресурс≥в мереж≥.

ћ≥жр€дковий ≥нтервал - визначаЇ в≥дстань м≥ж р€дками тексту в абзац≥.

ћ≥н≥-панел≥ форматуванн€ Ц панель, €ка зТ€вл€Їтьс€ поруч з вид≥леним текстом ≥ на €к≥й розм≥щено ≥нструменти дл€ форматуванн€ тексту.

ћультимед≥а (лат. multum Ц багато, medium Ц центр) Ц поЇднанн€ р≥зних способ≥в поданн€ пов≥домлень

ћультимед≥йне пов≥домленн€ Ц пов≥домленн€ подане комб≥нованим способом, €ке може м≥стити текст, граф≥чн≥ зображенн€, ауд≥о та в≥део обТЇкти.

ћультимед≥йн≥ програвач≥ або мед≥аплеЇри Ц програми дл€ перегл€ду та прослуховуванн€ мультимед≥йних даних

ћультимед≥йний програвач ћед≥апрогравач Windows Ц стандартнапрограма Windows,€ка призначена дл€ перегл€дув≥деоф≥льм≥в, прослуховуванн€ музичних твор≥в, ауд≥о книг тощо.

 

Ќ

Ќав≥гац≥€ локальною мережею Ц це перегл€д вм≥сту папок, що знаход€тьс€ на в≥ддалених компТютерах.

 

ќ

ќбл≥ковий запис користувача створюЇтьс€ в операц≥йн≥й систем≥ дл€ того, щоб забезпечити захист даних користувача, надати зручност≥ у робот≥ з обТЇктами операц≥йноњ системи та можливост≥ дл€ виконанн€ ≥нших налаштувань.

ќбТЇкти мультимед≥а -текст, граф≥чн≥ зображенн€, ауд≥о та в≥део обТЇкти.

ќбТЇкти операц≥йноњ системи Windows Ц в≥кна, зовн≥шн≥ запамТ€товуюч≥ пристроњ, папки, файли, €рлики.

ќбТЇкти SmartArt Ц тип граф≥чних обТЇкт≥в у текстовому процесор≥ Word 2007, €к≥ призначен≥ дл€ поданн€ даних у вигл€д≥ р≥зноман≥тних схем.

ќнлайн-перекладач≥ Ц ресурси ≤нтернету, що призначен≥ дл€ автоматичного перекладу текст≥в.

ќперац≥йна система Ц комплекс програм, €кий забезпечуЇ керуванн€ роботою компТютера. Ѕез операц≥йноњ системи робота сучасного компТютера неможлива.

ќрган≥зац≥йн≥ д≥аграми Ц схематичне представленн€ даних, дезв'€зок м≥ж ф≥гурами в≥дображаЇ взаЇмне п≥дпор€дкуванн€ м≥ж в≥дпов≥дними даними.

ќр≥Їнтац≥€ стор≥нки Ч це спос≥б розм≥щенн€ стор≥нки на площин≥ (книжкова або альбомна).

 

ѕ

ѕанель швидкого запуску Ц панель дл€ швидкого запуску програм, з використанн€м €рлик≥в. –озм≥щаЇтьс€ на ѕанел≥ завдань, справа в≥д кнопки ѕуск.

ѕовне ≥мТ€ обТЇкта файловоњ системи Ц наб≥р символ≥в, що складаЇтьс€ з шл€ху до обТЇкта та ≥мен≥ обТЇкта.

ѕол€ Ч це област≥ стор≥нки вздовж крањв аркуша, €к≥ залишають дл€ р≥зних пом≥ток та збереженн€ тексту в≥д випадкових пошкоджень.

ѕристроњ введенн€ обТЇкт≥в мультимед≥а -в≥део та веб камери, фотоапарати, м≥крофони, музичн≥ синтезатори, граф≥чн≥ планшети (диг≥тайзери), смартфони ≥ моб≥льн≥ телефони тощо.

ѕристроњ виведенн€ обТЇкт≥в мультимед≥аЦ мон≥тори р≥зних розм≥р≥в ≥ тип≥в, телев≥зори, ауд≥о та в≥део програвач≥ (плеЇри), мультимед≥йн≥ проектори, головн≥ телефони або навушники, звуков≥ колонки тощо.

ѕристроњ збереженн€ обТЇкт≥в мультимед≥а Ц накопичувач≥ на жорстких магн≥тних дисках, касети з магн≥тними стр≥чками, р≥зноман≥тн≥ типи флеш-карт та оптичних диск≥в.

ѕристроњ дл€ перегл€ду граф≥чних зображень Ц цифров≥ фоторамки, пристроњ дл€ збер≥ганн€ ≥ перегл€ду мультимед≥а, екрани цифрових фото та в≥деокамер, побутових телев≥зор≥в.

ѕрограма Ц алгоритм, призначений дл€ виконанн€ компТютером.

ѕрограмне забезпеченн€ Ц сукупн≥сть компТютерних програм.

ѕроект Ц програма, що складаЇтьс€ з к≥лькоњ файл≥в ≥ виконуЇ р≥зноман≥тн≥ операц≥њ над обТЇктами.

ѕошуков≥ системи надають засоби зручного пошуку в ≤нтернет≥ веб-стор≥нок з потр≥бними матер≥алами.ѕошук матер≥ал≥в на стор≥нках пошукових систем зд≥йснюЇтьс€ за ключовими словами.

ѕункт Ц одиниц€ вим≥рюванн€ довжини(1 пт = 1/72 дюймаї 0,353 мм).

 

–ег≥ональна мережа Ц обТЇднанн€ компТютерних мереж та окремих компТютер≥в на територ≥њ одного рег≥ону.

–едагуванн€ тексту Ц внесенн€ зм≥н у текст: виправленн€ помилок, видаленн€, перем≥щенн€, коп≥юванн€, вставленн€ символ≥в, сл≥в, абзац≥в, р€дк≥в та ≥нше.

–едактор мультимед≥йних даних Ц програма призначена дл€ створенн€ та редагуванн€ звукових та в≥део даних

–озм≥р стор≥нки Ц це висота ≥ ширина аркуша, на €кому плануЇтьс€ друкувати документ.

 

—еанс користувача Ц це робота з компТютером з обл≥ковим записомкористувача.

—ервер Ц це компТютер, €кий надаЇ доступ до власних ресурс≥в ≥ншим компТютерам та керуЇ розпод≥лом ресурс≥в мереж≥.

—имвол -об'Їкт текстового документа, €кий маЇ властивост≥ шрифт, розм≥р, кол≥р, накресленн€ та ≥нш≥.

—истема командвиконавц€ Ц це команди, €к≥ може виконати цей виконавець.  ожний виконавець може виконати лише т≥ команди, €к≥ вход€ть до його системи команд.

—ловник Ц це дов≥дкове виданн€, що м≥стить впор€дкован≥ перел≥ки сл≥в або словосполучень з њх коротким по€сненн€м, характеристиками або з перекладом на ≥ншу мову.

—лужби ≥нтерактивного сп≥лкуванн€ призначен≥ дл€ миттЇвого передаванн€ текстових, звукових, в≥део пов≥домлень м≥ж користувачами ≤нтернету.

—пец≥альн≥ папки Windows Ц ћоњ документи, ћ≥й компТютер, ћережне оточенн€,  ошик.

—пособи поданн€ алгоритм≥в Ц словесний, граф≥чний (блок-схема), умовними сигналами та ≥н.

—тор≥нка - обТЇкт текстового документа маЇ властивост≥ розм≥ри стор≥нки, розм≥ри пол≥в, ор≥Їнтац≥€ стор≥нки, нумерац≥€ стор≥нок та ≥нш≥.

 

“екстовий документ Ц це продукт д≥€льност≥, основним обТЇктом €кого Ї текст, що складаЇтьс€ з символ≥в, сл≥в, речень, абзац≥в.

“екстовий курсор - поточне м≥сце в документ≥, €ке в≥дм≥чаЇтьс€ спец≥альним значком.

“екстов≥ процесори Ц програми дл€ створенн€ та опрацюванн€ текстових документ≥в.

“ип файлу Ц визначаЇ структуру даних у файл≥.

“ехнолог≥€ WYSIWYG - в≥дображаЇ документ на екран≥ в такому ж вигл€д≥, в €кому в≥н буде надрукований.

 

‘айлова система Ц система збереженн€ даних на нос≥€х зовн≥шн≥х запамТ€товуючих пристроњв.

‘орматуванн€ тексту Ц внесенн€ зм≥н у зовн≥шн≥й вигл€д тексту: встановленн€ р≥зних кольор≥в дл€ тексту, вир≥внюванн€ абзац≥в, ор≥Їнтац≥њ аркушу тощо.

‘рагмент тексту - посл≥довн≥сть символ≥в тексту.

 

Ў

Ўл€х до обТЇкту файловоњ системи Ц наб≥р символ≥в, що складаЇтьс€ з ≥мен≥ запамТ€товуючого пристрою ≥ посл≥довност≥ ≥мен папок в≥д кореневоњ до папки, в €к≥й обТЇкт зареЇстрований, розд≥лених символом \ (обернена похила риска).

 

я

ярлик Ц посиланн€ на ≥нший обТЇкт операц≥йноњ системи, що знаходитьс€ на одному з нос≥њв даних компТютера або в мереж≥.

 

C

CDFS (англ. C ompact D isk F ile S ystem Ц файлова система компакт-диск≥в) Ц файлова система, що використовуЇтьс€ дл€ збереженн€ даних на оптичних дисках.

E

exFAT (англ. ex tended FAT Ц розширена FAT) Ц файлова система, що використовуЇтьс€ дл€ збереженн€ даних на Ђфлешкахї.

H

HDMI (англ. H igh- D efinition M ultimedia I nterface Ц мультимед≥йний ≥нтерфейс високоњ ч≥ткост≥) Ц система передач≥ даних, €ка довол≥ часто використовуЇтьс€ дл€ передач≥ даних в≥д пристроњв мультимед≥а до компТютера.

F

FAT32 (англ. F ile A llocation T able 32 Ц 32-б≥тна таблиц€ розм≥щенн€ файл≥в) Ц файлова система, що частково використовуЇтьс€ в операц≥йн≥й систем≥ WindowsXP.

 

M

Microsoft Office Picture Manager (англ. Picture Manager Ц керуванн€ зображенн€ми) Ц програма з≥ складу комплекту програм Microsoft Office, що призначена дл€ перегл€ду та опрацюванн€ граф≥чних зображень.

N

NTFS (англ. N ew T echnology F ile S ystem Ц файлова система новоњ технолог≥њ) Ц основна файлова система операц≥йноњ системи WindowsXP.

 

U

USB (англ. U niversal S erial B us Ч ун≥версальна посл≥довна шина) Ц система передач≥ даних, €ка використовуЇтьс€ дл€ п≥дТЇднанн€ до компТютера р≥зноман≥тних пристроњв в тому числ≥ ≥ мультимед≥йних.

W

WIMP (англ. W indows, I cons, M enus, P ointer Ц в≥кна, значки або п≥ктограми, меню, вказ≥вник) Ц принцип роботи граф≥чного ≥нтерфейсу користувача, що пол€гаЇ у використанн≥ в≥кон, значк≥в (п≥ктограм) меню та вказ≥вника дл€ керуванн€ роботою компТютера.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 764 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1327 - | 1249 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.