Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”часники та система проведенн€ змагань
ѕќЋќ∆≈ЌЌя

про проведенн€ в≥дкритого турн≥ру

 остоп≥льського району з футзалу

Ђ остоп≥льська —н≥жинкаї 2017 року

 

1. ћета ≤ завданн€

1.1. «маганн€ провод€тьс€ з метою попул€ризац≥њ футзалу на  остоп≥льщин≥, широкого залученн€ мешканц≥в м≥ста та району до систематичних зан€ть спортом.

1.2. «авданн€ми змагань Ї п≥двищенн€ майстерност≥ футзальних команд, орган≥зац≥€ дозв≥лл€ шанувальник≥в футзалу.

2.  ер≥вництво “ј ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя змаганн€ми

2.1. «агальне кер≥вництво проведенн€м змагань зд≥йснюЇ  остоп≥льська районна федерац≥€ футболу (дал≥ Ц –‘‘).

2.2. Ѕезпосередн€ орган≥зац≥€ та проведенн€ матч≥в покладаютьс€ на головну судд≥вську колег≥ю, затверджену  –‘‘.

2.3. ”с≥ питанн€, що не врегульован≥ цим ѕоложенн€м Ц вир≥шуЇ виконком  –‘‘.

 

 

”часники та —»—“≈ћј ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя змагань

3.1. ”часниками змагань Ї аматорськ≥ футзальн≥ клуби (команди) –≥вненськоњ област≥, що сплатили за€вочний внесок в сумм≥ 1000,00 грн (одна тис€ча).  оманди  ќЋ≤—ѕу сплачують половину за€вочного внеску.

3.2. “урн≥р проводитьс€ в одне коло, в≥дпов≥дно до затвердженого календар€ змагань.

3.3. ћатч≥ провод€тьс€ за оф≥ц≥йними ѕравилами гри у футзал ‘≤‘ј 2011 року з доповненн€ми ‘≤‘ј 2012/2013 та 2013/2014 рок≥в.

3.4. ћатч≥ турн≥ру тривають два тайми по 20 хвилин кожний загального часу. ѕерерва м≥ж таймами не повинна перевищувати 5 хвилин. ”с≥ матч≥ повинн≥ розпочинатис€ в точно встановлений календарем змагань день ≥ час.

3.5. «а€вка команд складаЇтьс€ з 14 чолов≥к, двоЇ з €ких можуть бути ≥ногородн≥ми(м≥сце реЇстрац≥њ не  остоп≥льський район).

3.6.  оманди зобовТ€зан≥ виступати в Їдин≥й ≥гров≥й форм≥ та мати ≥гровий мТ€ч.  ольори футболок гравц≥в команд-суперниць не повинн≥ зб≥гатис€.  ольори футболок кожного воротар€ повинн≥ в≥др≥зн€тис€ в≥д кольор≥в футболок ≥нших гравц≥в обох команд. якщо у двох команд кольори ≥гровоњ форми зб≥гаютьс€, то команда, вказана у календар≥ другою, повинна од€гнути ≥грову форму (ман≥шки) ≥ншого кольору. ‘утбол≥ст, ек≥п≥руванн€ €кого не в≥дпов≥даЇ ѕравилам гри ≥ вимогам даного пункту, до участ≥ в матч≥ не допускаЇтьс€.

3.7. «а не€вку команди на матч турн≥ру зараховуЇтьс€ техн≥чна поразка Ц (0:5), команд≥-супернику Ц перемога (5:0). «а дв≥ не€вки на матч прот€гом турн≥ру команду може бути зн€то з≥ змагань за р≥шенн€ виконкому  –‘‘.

3.8. ƒисквал≥ф≥кований або неза€влений футбол≥ст, внесений до рапорту арб≥тра матчу, вважаЇтьс€ учасником гри нав≥ть, €кщо в≥н знаходивс€ у резерв≥ й не виходив на зам≥ну Ц €кщо такий гравець брав участь у матч≥, команд≥ зараховуЇтьс€ поразка Ц (0:5). √равець, пр≥звище €кого не внесено до рапорту арб≥тра, не маЇ права брати участь у матч≥.

3.9. ѕеред початком гри футбол≥сти обох команд та арб≥три обм≥нюютьс€ рукостисканн€м (У—праведлива граФ). ѕ≥сл€ гри тренер або оф≥ц≥йна особа команди зобовТ€зан≥ ознайомитись з дисципл≥нарними санкц≥€ми щодо гравц≥в њх команд. ќф≥ц≥йн≥ особи ≥ тренери команди несуть в≥дпов≥дальн≥сть за обл≥к попереджень ≥ вилучень своњх гравц≥в.

4. ћ≥сце ≤ “≈–ћ≤Ќ ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя змагань

4.1. «маганн€ турн≥ру провод€тьс€ у м≥ст≥  остоп≥ль в прим≥щенн≥ ƒё—Ў

4.2. ” м≥сц€х проведенн€ змагань та на ек≥п≥ровц≥ гравц≥в заборон€Їтьс€ розм≥щенн€ реклами тютюнових компан≥й, будь-€ка аг≥тац≥€ расистського, нацистського та пол≥тичного характеру.

5. оформленн€ «јя¬ќ„Ќќѓ документј÷≤ѓ

5.1. «а€вочн≥ листи представники команд до початку змагань надають головн≥й судд≥вськ≥й колег≥њ.

5.2. «а€вочн≥ листи повинн≥ бути зав≥рен≥ кер≥вником, тренером та по≥менно л≥карем з п≥дписом ≥ печаткою.

5.3. √равцю заборонено бути за€вленим за дв≥ та б≥льше команд, €к≥ беруть участь у змаганн€х, одночасно, окр≥м гравц≥в ветеранськоњ команди, в≥к €ких становить не менше 40 рок≥в.

5.4. ƒоза€вка гравц€, €кий ще не брав участ≥ у змаганн€х прот€гом зв≥тного сезону,не дозвол€Їтьс€.

 

6. ¬изначенн€ м≥сць у «ћј√јЌЌя’

6.1. ћ≥сц€ команд турн≥р≥ визначаютьс€ за найб≥льшою сумою очок, набраних в ус≥х зустр≥чах. «а виграш нараховуЇтьс€ 3 очки, за н≥чию Ц 1 очко, за поразку очки не нараховуютьс€.

6.2. ѕри визначенн≥ наступних м≥сць перевага надаЇтьс€ команд≥, €ка маЇ кращ≥ результати в особистих зустр≥чах з конкурентом (конкурентами); к≥льк≥сть очок, р≥зниц€ забитих ≥ пропущених мТ€ч≥в. «а р≥вност≥ цього показника набувають чинност≥ так≥ показники:

- найб≥льша к≥льк≥сть перемог у вс≥х зустр≥чах;

- найкраща р≥зниц€ забитих ≥ пропущених мТ€ч≥в у вс≥х зустр≥чах;

- найб≥льша к≥льк≥сть мТ€ч≥в забитих у вс≥х зустр≥чах;

- найменша к≥льк≥сть дисципл≥нарних покарань (жовтих ≥ червоних карток) у вс≥х зустр≥чах;

«а абсолютноњ р≥вност≥ цих показник≥в м≥сц€ команд визначаЇ жереб.

6.3. якщо команда, €ку зн€то (зн€лас€) з≥ змагань, провела половину ≥ б≥льше ≥гор, то њй зараховуютьс€ поразки, в ≥грах €к≥ залишилис€ (0:5); €кщо менше половини ≥гор Ц вс≥ њњ результати анулюютьс€.

7. ј–Ѕ≤“–ј∆ «ћј√јЌ№

7.1. ћатч≥ турн≥ру провод€ть арб≥три, затверджен≥ ком≥тетом арб≥тражу  остоп≥льськоњ районноњ федерац≥њ футболу.

7.2. Ќа кожну гру призначаЇтьс€ два арб≥три.

7.3. якщо в ход≥ гри мали м≥сце попередженн€, вилученн€ гравц≥в з пол€, травми, порушенн€ пор€дку, а також поданн€ протесту, арб≥тр зобовТ€заний внести у св≥й рапорт в≥дпов≥дн≥ записи.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 212 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

1628 - | 1428 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.