Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—пец≥ф≥кац≥€ процес≥в, IDEF3
—пециф≥кац≥€ процесу використовуЇтьс€ дл€ детал≥зац≥њ опису функц≥онуванн€ процесу.

‘актично специф≥кац≥њ процес≥в €вл€ють собою своЇр≥дн≥ алгоритми опису задач.

¬они можуть м≥стити: номер ≥/або ≥м'€ процесу, списки вх≥дних ≥ вих≥дних даних ≥ т≥ло (опис) процесу, що Ї специф≥кац≥Їю алгоритму або операц≥њ, трансформац≥њ вх≥дних поток≥в даних у вих≥дн≥.

¬≥доме велике число р≥зноман≥тних метод≥в, що дозвол€ють задати т≥ло процесу. —еред них:

Ј використанн€ структурованоњ природноњ мови;

Ј таблиц≥ ≥ дерева р≥шень (заданн€ матриц≥, або дерева, що в≥дображаЇ д≥њ залежно в≥д умов);

Ј в≥зуальн≥ мови проектуванн€ специф≥кац≥й (наприклад, д≥аграми поток≥в роб≥т IDEF3, FLOW-форми та д≥аграми Ќасс≥-Ўнейдермана);

Ј використанн€ мов програмуванн€.

Ќайб≥льш≥ можливост≥ мають в≥зуальн≥ мови проектуванн€ специф≥кац≥й та мови програмуванн€, оск≥льки пристосован≥ дл€ кодогенерац≥њ.

–озгл€немо особливост≥ специф≥кац≥њ процес≥в за допомогою нотац≥њ IDEF3.

Ќа€вн≥сть у д≥аграмах DFD елемент≥в дл€ опису джерел, отримувач≥в ≥ сховищ даних дозвол€Ї б≥льш ефективно ≥ наочно описати процес документооб≥гу. ќднак дл€ опису лог≥ки взаЇмод≥њ ≥нформац≥йних поток≥в б≥льш п≥дходить методолог≥€ IDEF3.

IDEF3 (workflow diagramming) - методолог≥€ моделюванн€, що використовуЇ граф≥чний опис ≥нформац≥йних поток≥в, взаЇмин м≥ж процесами обробки ≥нформац≥њ й об'Їктами, що Ї частиною цих процес≥в.

“ехн≥ка опису набору даних IDEF3 Ї частиною структурного анал≥зу. IDEF3 доповнюЇ IDEF0 ≥ м≥стить усе необх≥дне дл€ побудови моделей, що надал≥ можуть бути використан≥ дл€ ≥м≥тац≥йного анал≥зу. ј саме, даЇ можлив≥сть анал≥тикам описати посл≥довн≥сть виконанн€ процес≥в та об'Їкти, що беруть участь у процес≥.

ƒ≥аграми Workflow також можуть бути використан≥ в моделюванн≥ б≥знес≥в-процес≥в дл€ анал≥зу завершеност≥ процедур обробки ≥нформац≥њ. « њхньою допомогою можна описувати сценар≥њ д≥й сп≥вроб≥тник≥в орган≥зац≥њ, наприклад посл≥довн≥сть обробки замовленн€ або под≥њ.

ƒ≥аграма Ї основною одиницею опису в IDEF3.

ƒекомпозиц≥€ роб≥т. ” IDEF3 декомпозиц≥€ використовуЇтьс€ дл€ детал≥зац≥њ роб≥т. ћетодолог≥€ IDEF3 дозвол€Ї декомпозувати роботу багаторазово, тобто робота може мати безл≥ч доч≥рн≥х роб≥т. ÷е дозвол€Ї в одн≥й модел≥ описати альтернативн≥ потоки. ћожлив≥сть множинноњ декомпозиц≥њ висуваЇ додатков≥ вимоги до нумерац≥њ роб≥т. “ак, номер роботи складаЇтьс€ з номера батьк≥вськоњ роботи, верс≥њ декомпозиц≥њ ≥ власного номера роботи на поточн≥й д≥аграм≥.

ќдиниц≥ роботи - Unit of Work (UOW), або роботи (activity), Ї центральними компонентами модел≥.

” IDEF3 роботи зображуютьс€ пр€мокутниками з пр€мими кутами ≥ мають ≥м'€, ≥дентиф≥катор та номер.

≤мТ€ позначаЇ процес д≥њ ≥ може м≥н€тис€ в процес≥ моделюванн€.

≤дентиф≥катор роботи привласнюЇтьс€ при створенн≥ ≥ не м≥н€Їтьс€ н≥коли. Ќав≥ть €кщо робота буде вилучена, њњ ≥дентиф≥катор не буде знову використовуватис€ дл€ ≥нших роб≥т.

«в'€зки (стр≥лки) показують в≥дносини м≥ж роботами. ”с≥ зв'€зки в IDEF3 односпр€мован≥ ≥ можуть бути спр€мован≥ куди завгодно, але завичай д≥аграми IDEF3 намагаютьс€ побудувати так, щоб зв'€зки були спр€мован≥ зл≥ва направо.

” IDEF3 розр≥зн€ють три типи стр≥лок, що зображують зв'€зки:

—тарша (Precedence)- суц≥льна л≥н≥€, що зв'€зуЇ одиниц≥ роб≥т (UOW), малюЇтьс€ зл≥ва направо або зверху вниз. ѕоказуЇ, що робота-джерело повинна зак≥нчитис€ перш, н≥ж робота-мета почнетьс€.

¬≥дношенн€ (Relational Link) - пунктирна л≥н≥€, що використовуЇтьс€ дл€ зображенн€ зв'€зк≥в м≥ж одиниц€ми роб≥т (UOW) а також м≥ж одиниц€ми роб≥т ≥ об'Їктами посилань.

ѕотоки об'Їкт≥в (Object Flow) - стр≥лка з двома наконечниками, застосовуЇтьс€ дл€ опису того факту, що об'Їкт використовуЇтьс€ в двох або б≥льш одиниц€х роботи, наприклад, коли об'Їкт породжуЇтьс€ в одн≥й робот≥ ≥ використовуЇтьс€ в ≥нш≥й.

ѕерехрест€ (Junct≥on). «ак≥нченн€ одн≥Їњ роботи може служити сигналом до початку дек≥лькох роб≥т, або ж одна робота дл€ свого запуску може оч≥кувати зак≥нченн€ дек≥лькох роб≥т. ѕерехрест€ використовуютьс€ дл€ в≥дображенн€ лог≥ки взаЇмод≥њ стр≥лок при злитт≥ й розгалуженн≥.

–озр≥зн€ють перехрест€ дл€ злитт€ (Fan-≥n Junct≥on) ≥ розгалуженн€ (Fan-out Junct≥on) стр≥лок. ѕерехрест€ не може використовуватис€ одночасно дл€ злитт€ й дл€ розгалуженн€.

”с≥ перехрест€ на д≥аграм≥ нумеруютьс€, кожен номер маЇ преф≥кс J. Ќа в≥дм≥ну в≥д IDEF0 ≥ DFD у IDEF3 стр≥лки можуть зливатис€ ≥ розгалужуватис€ т≥льки через перехрест€. ќсновн≥ типи перехресть описано в таблиц≥ 10.1.

“аблиц€ 10.1.

“ипи перехресть IDEF3

ѕозначенн€ Ќайменуванн€ «м≥ст у випадку злитт€ стр≥лок (Fan-≥n Junct≥on) «м≥ст у випадку розгалуженн€ стр≥лок (Fan-out Junct≥on)
Asynchronous AND ¬с≥ попередн≥ процеси повинн≥ бути завершен≥ ¬с≥ наступн≥ процеси повинн≥ бути запущен≥
Synchronous AND ¬с≥ попередн≥ процеси завершен≥ одночасно ¬с≥ наступн≥ процеси запускаютьс€ одночасно
Asynchronous OR ќдин або к≥лька попередн≥х процес≥в должныбыть завершен≥ ќдин або к≥лька наступних процес≥в повинн≥ бути запущен≥
Synchronous OR ќдин або к≥лька попередн≥х процес≥в завершен≥ одночасно ќдин або к≥лька наступних процес≥в запускаютьс€ одночасно
XOR (Exclus≥ve OR) “≥льки один попередн≥й процес завершений “≥льки один наступний процес запускаЇтьс€

ќб'Їкт посиланн€ в IDEF3 виражаЇ €кусь ≥дею, концепц≥ю або дан≥, €к≥ не можна зв'€зати з≥ стр≥лкою, перехрест€м або роботою, зображуЇтьс€ у вид≥ пр€мокутника, схожого на пр€мокутник роботи ≥ маЇ ≥мТ€ (рис.10.21).

ќб'Їкти посиланн€ повинн≥ бути зв'€зан≥ з одиниц€ми роб≥т або перехрест€ми пунктирними л≥н≥€ми.

ќф≥ц≥йна специф≥кац≥€ IDEF3 розр≥зн€Ї три стил≥ об'Їкт≥в посилань - безумовн≥ (unconditional), синхронн≥ (synchronous) ≥ асинхронн≥ (asynchronous). BPwin п≥дтримуЇ т≥льки безумовн≥ об'Їкти посилань. —инхронн≥ й асинхронн≥ об'Їкти посилань, використовуван≥ в д≥аграмах переход≥в стан≥в об'Їкт≥в, не п≥дтримуютьс€.

ѕри внесенн≥ об'Їкт≥в посилань кр≥м ≥мен≥ варто вказувати тип об'Їкта посиланн€. “ипи об'Їкт≥в посилань наведен≥ в табл. 10.2.

“аблиц€10.2.

“ипи об'Їкт≥в посилань

“ип об'Їкта посиланн€ ÷≥ль опису
OBJECT ќписуЇ участь важливого об'Їкта в робот≥
GOTO ≤нструмент цикл≥чного переходу (у повторюван≥й посл≥довност≥ роб≥т). якщо вс≥ роботи циклу присутн≥ на поточн≥й д≥аграм≥, цикл може також зображуватис€ стр≥лкою, що повертаЇтьс€ на стартову роботу. GOTO може посилатис€ ≥ на перехрест€
UOB (Un≥t of behav≥or) «астосуютьс€, коли необх≥дно п≥дкреслити множинне використанн€ €коњ-небудь роботи, але без циклу. «авичай цей тип посиланн€ не використовуЇтьс€ дл€ моделюванн€ роб≥т, що запускаютьс€ автоматично
NOTE ¬икористовуЇтьс€ дл€ документуванн€ важливоњ ≥нформац≥њ, Ї альтернативою внесенню текстового об'Їкта в д≥аграму
ELAB (Elaborat≥on) «авичай використовуЇтьс€ дл€ детального опису розгалуженн€ й злитт€ стр≥лок на перехрест€х

 


ѕриклад IDEF3-д≥аграми подано на рис. 10.22.

 

” результат≥ доповненн€ д≥аграм IDEF0 д≥аграмами DFD ≥ IDEF3 може бути створена зм≥шана модель, що €кнайкраще пописуЇ ус≥ сторони функц≥онуванн€ системи. ≤Їрарх≥ю роб≥т у зм≥шан≥й модел≥ можна побачити у в≥кн≥ Model Explorer. –оботи в нотац≥њ IDEF0 зображуютьс€ зеленим кольором, IDEF3 - жовтим, DFD - син≥м.

≤снують спец≥ал≥зован≥ засоби, що п≥дтримують моделюванн€ в IDEF3 - ProSim, ProCap та ≥н.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 781 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1514 - | 1386 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.