Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћоральне становленн€ особистост≥ дошк≥льника
‘ункц≥ю регулюванн€ повед≥нки людей у вс≥х сферах житт€ виконуЇ мораль. ¬ основу морального вихованн€ дитини покладений процес передаванн€ моральних норм, правил ≥ принцип≥в повед≥нки з метою перетворенн€ њх у значущ≥ регул€тори њњ соц≥альних про€в≥в.

—тановленн€ моральноњ св≥домост≥ ≥ способ≥в розв'€занн€ моральних проблем в≥дбуваЇтьс€ у реальн≥й д≥€льност≥, сп≥лкуванн≥ з оточуючими, повед≥нц≥, у €ких формуютьс€ моральн≥ пон€тт€, почутт€, звички тощо.

‘ормуванн€ морально зр≥лоњ особистост≥ ≥ моральноњ повед≥нки маЇ низку передумов. ¬оно потребуЇ певного р≥вн€ розумового розвитку дитини, здатност≥ сприймати, застосовувати ≥ оц≥нювати норми ≥ вчинки; емоц≥йного розвитку, зокрема здатност≥ сп≥впереживати, сп≥вчувати; особистого досв≥ду св≥домих моральних учинк≥в ≥ њх самооц≥нки; впливу певного соц≥ального середовища, у €кому функц≥онують приклади моральноњ ≥ неморальноњ повед≥нки.

” дошк≥льному в≥ц≥ створюютьс€ найспри€тлив≥ш≥ умови дл€ морального розвитку д≥тей. ” цей пер≥од формуютьс€ перш≥ моральн≥ судженн€ й оц≥нки, моральна повед≥нка, зростаЇ д≥Їв≥сть моральних у€влень.

ƒоросл≥ у процес≥ вихованн€ дитини повинн≥ забезпечити не т≥льки засвоЇнн€ норм, виробленн€ звичок повед≥нки, а й позитивне емоц≥йне ставленн€ до цих норм, формувати внутр≥шню позиц≥ю дошк≥льника.

«а твердженн€ми ∆. ѕ≥аже, €кий вважав, що моральн≥сть дитини т≥сно пов'€зана з њњ ≥нтелектуальн≥стю, у роки дитинства функц≥онують так≥ види моральност≥:

а) моральн≥сть примусу. √енетично вона Ї першою, ірунтуЇтьс€ на пристосуванн≥ до вимог, заборон, вказ≥вок старших;

б) моральн≥сть сп≥впрац≥. ¬она виникаЇ на основ≥ розвитку р≥вноправних взаЇмин дитини з ровесниками.

ƒосл≥дженн€ ∆. ѕ≥аже, €к д≥ти розум≥ють ≥ трактують моральн≥ правила, привели до висновку, що в пер≥од в≥д п'€ти до дванадц€ти рок≥в у€вленн€ дитини про справедлив≥сть зм≥нюютьс€ в≥д морального реал≥зму (тверде ≥ непорушне розум≥нн€ добра ≥ зла, у €кому критер≥Їм справедливост≥ Ї авторитет дорослого) до морального рел€тив≥зму (принцип, за €ким кожен маЇ р≥вне право на справедлив≥сть ≥ повагу).

ƒит€ч≥ ≥гри ≥ взаЇмини у груп≥ ровесник≥в дають ц≥нний матер≥ал дл€ роздум≥в про њхню моральн≥сть. Ќа стад≥њ морального реал≥зму д≥ти в≥р€ть, що ≥снуЇ лише одне ≥стинне правило дл€ будь-€коњ гри. —тарш≥ дошк≥льники вважають, що правила можна зм≥нювати або приймати нов≥ за згодою вс≥х учасник≥в гри. ќтже, вони вже не п≥дкор€ютьс€ сл≥по авторитету дорослих, розгл€дають закони моральност≥ €к результат сп≥впрац≥, узгодженоњ д≥€льност≥ ≥ взаЇмод≥њ ровесник≥в.

” цей пер≥од д≥ти розм≥рковують про д≥њ старших ≥ ровесник≥в спершу за њх насл≥дками, а не за нам≥рами. ÷е €скраво ≥люструють њхн≥ роздуми про повед≥нку двох хлопчик≥в, один з €ких, допомагаючи матер≥, н≥с на кухню тацю з багатьма скл€нками ≥ ненароком њх розбив, другий, крадькома д≥стаючи з шафи т≥стечко, розбив одну скл€нку. ћолодш≥ дошк≥льники вважають, що г≥рше вчинив перший хлопчик, бо в≥н розбив багато скл€нок; старш≥ - що другий, бо в нього був нам≥р, €кий вони оц≥нюють, €к негативний.

∆. ѕ≥аже вивчав лише один аспект морального розвитку - моральн≥ судженн€ й оц≥нки, що не вичерпуЇ вс≥х аспект≥в морального розвитку особистост≥. …ого ≥дењ значно розширив ≥ поглибив американський психолог Ћоренс  ольберг (1927-1987), €кий обірунтував загальну теор≥ю морального розвитку особистост≥, що охоплюЇ весь њњ життЇвий шл€х. –озвиваючи ≥дею ∆. ѕ≥аже, що еволюц≥€ моральноњ св≥домост≥ дитини в≥дбуваЇтьс€ паралельно з розумовим розвитком, Ћ.  ольберг вир≥знив у цьому процес≥ три р≥вн≥ моральноњ св≥домост≥, кожен з €ких охоплюЇ дв≥ стад≥њ.

1. ƒоморальний р≥вень моральноњ св≥домост≥. …ого особлив≥сть пол€гаЇ в тому, що дитина слухаЇтьс€ дорослого дл€ уникненн€ покаранн€. Ќорми морал≥ Ї дл€ нењ зовн≥шн≥м чинником. ¬она виконуЇ встановлен≥ дорослими правила, керуючись егоњстичними спонуканн€ми. –озгл€даючи пон€тт€ "добро" ≥ "зло", д≥ти вважають, що людина маЇ п≥дпор€дковуватись загальноприйн€тим нормам (перша стад≥€). «годом дитина починаЇ ор≥Їнтуватис€ на корисн≥ дл€ вс≥х д≥њ: можна д≥€ти так, щоб задовольнити своњ потреби, а ≥нш≥ можуть д≥€ти точно так само, однак все маЇ бути "по-чесному". ƒл€ ц≥Їњ стад≥њ розвитку морал≥ характерна ор≥Їнтац≥€ на заохоченн€, похвалу або будь-€ку ≥ншу винагороду (друга стад≥€).

2. –≥вень конвенц≥йноњ (лат. соnventio - догов≥р, угода) морал≥. ƒитина намагаЇтьс€ бути доброю ≥ слухн€ною, робить усе, щоб заслужити схваленн€ значущих ≥нших, соромитьс€ осуду. ” своњй повед≥нц≥ намагаЇтьс€ виправдати оч≥куванн€ дорослих. ’арактерним дл€ ц≥Їњ стад≥њ Ї д≥њ в≥дпов≥дно до стереотипу, €кого дотримуЇтьс€ б≥льш≥сть. ¬еликого значенн€ набувають дл€ дитини нам≥ри, €к≥ спр€мовують њњ повед≥нку (трет€ стад≥€). Ќа четверт≥й стад≥њ головною е соц≥альна точка зору. ƒитина турбуЇтьс€ про громадський пор€док, дотримуЇтьс€ в≥дпов≥дних настанов, п≥дтримуЇ ≥ виправдовуЇ його, керуЇтьс€ настановою, зг≥дно з €кою добре те, що в≥дпов≥даЇ прийн€тим правилам, ор≥ЇнтуЇтьс€ на авторитет.

3. –≥вень автономноњ морал≥. ѕрийн€тт€ моральних р≥шень дитина переносить усередину особистост≥. Ќа п'€т≥й стад≥њ вона усв≥домлюЇ в≥дносн≥сть ≥ умовн≥сть моральних правил, вимагаЇ њх лог≥чного обірунтуванн€. Ќ≤ вчинки обумовлюютьс€ не зовн≥шн≥м тиском, авторитетом, а власною сов≥стю, визнанн€м вищого закону, €кий в≥дпов≥даЇ ≥нтересам особистост≥. Ќа шост≥й стад≥њ формуютьс€ ст≥йк≥ моральн≥ принципи, дотриманн€ €ких забезпечуЇтьс€ власною сов≥стю, незалежно в≥д зовн≥шн≥х обставин. ќсобист≥сть ор≥ЇнтуЇтьс€ на загальнолюдськ≥ етичн≥ принципи.

¬ останн≥х своњх прац€х Ћ.  ольберг стверджував про ≥снуванн€ сьомоњ стад≥њ морального розвитку особистост≥, коли вона виводить моральн≥ ц≥нност≥ ≥з ф≥лософських постулат≥в. ÷≥Їњ стад≥њ, на його думку, дос€гаЇ небагато людей.

«а словами психолога, вс≥ дошк≥льники ≥ 70% 7-р≥чних д≥тей перебувають на доморальному р≥вн≥ розвитку моральноњ св≥домост≥. ÷е притаманне ≥ 30% 10-р≥чних д≥тей, 10% - д≥тей 13-16-ти рок≥в. –озвиток вищого р≥вн€ моральноњ св≥домост≥ пов'€заний з розвитком ≥нтелекту: усв≥домлен≥ моральн≥ принципи не можуть сформуватис€ ран≥ше п≥дл≥ткового в≥ку, не спираючись на лог≥чне мисленн€. ƒос€гненн€ ≥ндив≥дом певного р≥вн€ ≥нтелектуального розвитку не гарантуЇ в≥дпов≥дного р≥вн€ св≥домост≥. Ќав≥ть ≥нтелектуально розвинен≥ доросл≥ люди можуть не мати автономноњ морал≥.

—п≥лкуванн€ з ровесниками спри€Ї моральному розвитку дитини. ƒ≥ти отримують моральний досв≥д, обговорюючи правила гри та ≥нш≥ питанн€ сп≥льноњ д≥€льност≥, д≥знаютьс€, що група людей може сформувати ≥ зм≥нити њх, вчатьс€ зважати на точку зору ≥ншого. ” цих м≥ркуванн€х Ћ.  ольберг в≥дступаЇ в≥д поширеноњ у зах≥дн≥й психолог≥њ думки, за €кою д≥ти п≥знають моральн≥ ц≥нност≥ завд€ки насл≥дуванню зразк≥в повед≥нки дорослих. Ќе заперечуючи цього твердженн€, в≥н доводив, що ровесники допомагають дитин≥ оц≥нити ≥ витлумачити на своЇму р≥вн≥ розум≥нн€ отриману в≥д дорослих ≥нформац≥ю.

“акого погл€ду дотримувавс€ рос≥йський педагог ≥ психолог ѕетро  аптЇрев (1849-1922), за словами €кого, "дит€, €ке росте без товариш≥в - дит€ в≥докремлене, поставлене в дуже неспри€тлив≥ умови дл€ розвитку почутт€ сусп≥льност≥".

ћоральне здоров'€ дит€чоњ душ≥ в≥тчизн€ний психолог ¬асиль «еньк≥вський (1881-1962) вважав найважлив≥шим ≥ найглибшим фактором духовного розвитку дошк≥льника. √оловна моральна сила дитинства, за його словами, закладена у моральн≥й чистот≥, щирост≥, простодушност≥ ≤ ц≥л≥сност≥ його духу. ¬еликого значенн€ в моральному розвитку дитини в≥н надавав ≥грам, у €к≥ д≥ти внос€ть таку саму моральну установку, що ≥ в реальну активн≥сть. ¬они в≥д≥грають велику роль у розвитку моральноњ св≥домост≥, адже в≥дкривають дитин≥ сферу можливого ≥ бажаного на противагу реальному. ” гр≥ малюк налаштований на добро, на ≥деали, тобто рухаЇтьс€ шл€хом морального розвитку.

ѕроблеми морального розвитку дитини розгл€дала у своњх прац€х рос≥йський психолог √анна Ћюбл≥нська (1903-1983), за твердженн€м €коњ, система моральних стосунк≥в формуЇтьс€ прот€гом усього житт€, а започатковуЇтьс€ тод≥, коли дитина вступаЇ у р≥зн≥ за зм≥стом та орган≥зац≥Їю форми сп≥лкуванн€ з дорослими ≥ ровесниками. Ќа кожному етап≥ морального розвитку ставленн€ дитини Ї ц≥л≥сним утворенн€м, поЇднанн€м знань, почутт≥в, переживань ≥ практичного досв≥ду. “ому моральна позиц≥€ дитини не може формуватис€ "поелементно". Ќа кожному етап≥ розвитку необх≥дне орган≥чне узгодженн€ набутих дитиною знань, почутт≥в, що вона переживаЇ, ≥ практичних д≥й. Ћише за таких умов може вирости морально вихована особист≥сть, у €коњ слова не будуть розходитис€ з д≥лом. ћоральна позиц≥€, обумовлюючи повед≥нку дитини, створюЇ умови дл€ формуванн€ ≥нших €костей особистост≥: працелюбност≥, уважного ставленн€ до людей, вимогливост≥ до себе ≥ до ≥нших, принциповост≥. ѕро€ви цих €костей особистост≥ значною м≥рою залежать в≥д особливостей вищоњ нервовоњ д≥€льност≥, умов вихованн€ (спос≥б житт€ дитини ≥ њњ найближчого оточенн€, взаЇмини м≥ж нею та ≥ншими людьми).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 285 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1195 - | 1111 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.