Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Amp; ћетодичн≥ рекомендац≥њ. «асвоЇнн€ теми базуЇтьс€, в першу чергу, на вивченн≥ положень  онституц≥њ ”крањни та –≥шень  онституц≥йного —уду ”крањни.
«асвоЇнн€ теми базуЇтьс€, в першу чергу, на вивченн≥ положень  онституц≥њ ”крањни та –≥шень  онституц≥йного —уду ”крањни.

—татт€ 6  онституц≥њ ”крањни закр≥плюЇ, що державна влада в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс€ на засадах њњ под≥лу на законодавчу, виконавчу та судову.

ќргани законодавчоњ, виконавчоњ та судовоњ влади зд≥йснюють своњ повноваженн€ у встановлених ц≥Їю  онституц≥Їю межах ≥ в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни.

√арантом свобод людини ≥ громад€нина Ї ѕрезидент ”крањни (ст. 102). ћ≥с≠це ≥ роль ѕрезидента ”крањни в систем≥ орган≥в державноњ влади залежить в≥д його конституц≥йно-правового статусу в систем≥ розпод≥лу влад.

–€дом експерт≥в висловлена думка щодо того, що вир≥шенн€м кризи могло б стати прийн€тт€ новоњ  онституц≥њ, за €коњ б ”крањна стала парламентсько-президентською республ≥кою або нав≥ть повн≥стю парламентською республ≥кою.

як зазначаЇ ќл≥йник ј.ё., вплив на формуванн€ ≥нституту президентства в ”крањн≥ був зд≥йснений започаткуванн€м такого ≥нституту в —оюз≥ –—–. «г≥дно з законом ѕрезидент —–—– не став главою виконавчоњ вла≠ди вищого р≥вн€. «бер≥галась –ада ћ≥н≥стр≥в —–—– €к виконавчий орган у дер≠жав≥. ¬еликий апарат –ади ћ≥н≥стр≥в був не здатний виконувати своњ обов'€з≠ки ≥ потребував реформуванн€. ѕрезидентська влада в —–—– з≥ткнулас€ з ба≠гатьма труднощами. ¬ таких умовах суб'Їкти федерац≥њ (—оюзн≥ –еспубл≥ки), прагнучи вийти з-п≥д оп≥ки центру, прийн€ли своњ декларац≥њ про державний суверен≥тет. ¬ ”крањнськ≥й –—– теж була прийн€та така ƒекларац≥€ 16 липн€ 1990 року. —аме в н≥й проголошувавс€ под≥л влад в ”–—– на законодавчу, ви≠конавчу та судову. ¬ ”крањнськ≥й –—– повноваженн€ президента зд≥йснювала ѕрезид≥€ ¬ерховноњ –ади та њњ √олова, що обиравс€ ѕрезид≥Їю ¬ерховноњ –ади. ƒосв≥д колективного президента в —–—– ≥ ”–—– св≥дчив про необх≥дн≥сть об≠ранн€ президента народом ”крањни. —аме ц≥ фактори вплинули на ¬ерховну –аду ”крањнськоњ –—–, €ка 5 липн€ 1991 року прийн€ла «акон ”–—– Ђѕро за≠снуванн€ поста ѕрезидента ”крањнськоњ –—– ≥ внесенн€ зм≥н ≥ доповнень до  онституц≥њ (ќсновного «акону) ”крањнськоњ –—–ї та закон≥в Ђѕро ѕрезидента ”крањнськоњ –—–ї ≥ Ђѕро вибори ѕрезидента ”крањнськоњ –—–ї.

 онституц≥€ ”крањнськоњ –—– 1978 року була доповнена главою 12-1, що присв€чувалас€ посад≥ ѕрезидента ”крањнськоњ –—–.

ѕод≥њ в ћоскв≥ п≥д назвою Ђƒ Ќѕї (ƒержавний ком≥тет з надзвичайних под≥й), п≥д €кими приховувалась спроба л≥дер≥в  омун≥стичноњ парт≥њ —–—– зд≥йснити антикон-ституц≥йний державний переворот, змусили ¬ерховну –аду ”крањнськоњ –—– 24 серпн€ 1991 року прийн€ти Ђјкт проголошенн€ незалежност≥ ”крањниї.

¬ јкт≥ було закр≥плено три основних положенн€: а) створенн€ самост≥йноњ незалежноњ держави з оф≥ц≥йною назвою ”крањна; б) визнанн€ територ≥њ ”крањни недоторканною ≥ непод≥льною; в) розповсюдженн€ д≥њ на ѓѓ територ≥њ  онсти≠туц≥њ ≥ закон≥в ”крањни.

“≥Їю ж постановою ¬ерховна –ада ”крањни при≠йн€ла р≥шенн€ про проведенн€ республ≥канського референдуму дл€ п≥дтвер≠дженн€ Ђјктуї. –еферендум було призначено на 1 грудн€ 1991 року, тобто на день вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

≤нститут президентства був започаткований ще в ”крањнськ≥й –—–, а реал≥зований в незалежн≥й ”крањн≥ 1 грудн€ 1991 року. ѕершим ѕрезидентом ”крањни було обрано  равчука Ћеон≥да ћакаровича[98].

Ќараз≥  онституц≥йно-правовий статус ѕрезидента ”крањни в систем≥ розпод≥лу влад довол≥ специф≥чний. ѕрезидент ”крањни пос≥даЇ нараз≥ окреме м≥сце в систем≥ орган≥в державноњ влади. ¬≥н не в≥дноситьс€ до жодноњ з г≥лок влади, хоча маЇ достатн≥х повноважень в них, забезпечуючи, €к гарант дотриманн€ «акон≥в ”крањни, охорону, реал≥зац≥ю та захист прав людини ≥ громад€нина.

ѕрезидент ”крањни Ї гарантом державного суверен≥тету, територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ ”крањни, додержанн€  онституц≥њ ”крањни, прав ≥ свобод людини ≥ громад€нина.

¬ той же час  онституц≥€ розмежовуЇ функц≥њ ѕрезидента ”крањни €к глави держави ≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни €к њњ Їдиного органу законодавчоњ влади. ¬одночас повноваженн€ ѕрезидента ”крањни у його в≥дносинах ≥з ¬ерховною –адою ”крањни дають можлив≥сть розгл€дати главу ”крањнськоњ держави €к повноправного учасника законодавчого процесу.

ѕо-перше, ѕрезидентов≥ ”крањни належить право законодавчоњ ≥н≥ц≥ативи, а по-друге, законопроекти визнан≥ ѕрезидентом ”крањни €к нев≥дкладн≥, розгл€даютьс€ ¬ерховною –адою ”крањни у позачерговому пор€дку.  р≥м того, ѕрезидент ”крањни п≥дписуЇ закони, прийн€т≥ ¬ерховною –адою ”крањною[99]. ѕрезидент маЇ право вето.

¬≥н маЇ широк≥ повноваженн€ Ц установч≥ та контрольн≥ (прим≥ром, вплив на призначенн€ ѕремТЇр ћ≥н≥стра ”крањни, склад  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, призначаЇ в≥дпов≥дно до положень ст. 106  онституц≥њ ”крањни призначаЇ на посади та зв≥льн€Ї з посад половину складу –ади Ќац≥онального банку ”крањни; 13) призначаЇ на посади та зв≥льн€Ї з посад половину складу Ќац≥ональноњ ради ”крањни з питань телебаченн€ ≥ рад≥омовленн€; 14) вносить до ¬ерховноњ –ади ”крањни поданн€ про призначенн€ на посаду та зв≥льненн€ з посади √олови —лужби безпеки ”крањни; та ≥н..

ћаЇ достатньо широк≥ повноваженн€ в сфер≥ виконавчоњ влади.

“ак, в≥дпов≥дно до п. 15 ст. 106  онституц≥њ ”крањни, в≥н зупин€Ї д≥ю акт≥в  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни з мотив≥в нев≥дпов≥дност≥ ц≥й  онституц≥њ з одночасним зверненн€м до  онституц≥йного —уду ”крањни щодо њх конституц≥йност≥; 16) скасовуЇ акти –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та ≥н.

«алежно в≥д м≥сц€ ≥ рол≥ ѕрезиден≠та ”крањни в механ≥зм≥ держави можна говорити про обс€г його повноважень щодо забезпеченн€ конституц≥йних свобод людини ≥ громад€нина.

ѕ≥сл€ введенн€ в д≥ю «ако≠ну ”крањни в≥д 8 грудн€ 2004 р. Ђѕро внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањниї повноваженн€ ѕрезидента ”крањни €к гаранта додержанн€ прав ≥ свобод людини та громад€нина частково зм≥нилис€. “ак, п≥сл€ набранн€ законноњ сили зм≥н, внесених до  онституц≥њ ”крањни, ”крањна з президентсько-парламентськоњ республ≥ки перетворилас€ на парламентсько-президентську. ¬ладн≥ повноваженн€ щодо формуванн€ ”р€ду перейшли в≥д ѕрезидента ”крањни до ¬ерховноњ –ади ”крањни ≥ коал≥ц≥йноњ б≥льшост≥ парла≠ментських фракц≥й.

≤ншими словами, обТЇм повноважень президента у сфер≥ охорони та захисту прав людини ≥ громад€нина суттЇво зм≥нивс€.

¬изнанн€ ѕрезидента ”крањни €к глави держави зумовлюЇ наданн€ йому повноважень по в≥дношенню до орган≥в, що вход€ть до вс≥х г≥лок державноњ влади.

“ак, нараз≥ ст. 106  онституц≥њ ”крањни до повноважень ѕрезидента ”крањни в≥дносить:

6) призначаЇ всеукрањнський референдум щодо зм≥н  онституц≥њ ”крањни в≥дпов≥дно достатт≥ 156 ц≥Їњ  онституц≥њ, проголошуЇ всеукрањнський референдум за народною ≥н≥ц≥ативою;

{ќф≥ц≥йне тлумаченн€ пункту 6 частини першоњ статт≥ 106 див. в –≥шенн≥  онституц≥йного —уду є 23-рп/2008 в≥д 15.10.2008}

7) призначаЇ позачергов≥ вибори до ¬ерховноњ –ади ”крањни у строки, встановлен≥ ц≥Їю  онституц≥Їю;

8) припин€Ї повноваженн€ ¬ерховноњ –ади ”крањни у випадках, передбачених ц≥Їю  онституц≥Їю;

9) вносить за пропозиц≥Їю коал≥ц≥њ депутатських фракц≥й у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни, сформованоњ в≥дпов≥дно до статт≥ 83  онституц≥њ ”крањни, поданн€ про призначенн€ ¬ерховною –адою ”крањни ѕремТЇр-м≥н≥стра ”крањни в строк не п≥зн≥ше н≥ж на пТ€тнадц€тий день п≥сл€ одержанн€ такоњ пропозиц≥њ;

10) вносить до ¬ерховноњ –ади ”крањни поданн€ про призначенн€ ћ≥н≥стра оборони ”крањни, ћ≥н≥стра закордонних справ ”крањни;

11) призначаЇ на посаду та зв≥льн€Ї з посади за згодою ¬ерховноњ –ади ”крањни √енерального прокурора ”крањни;

12) призначаЇ на посади та зв≥льн€Ї з посад половину складу –ади Ќац≥онального банку ”крањни;

13) призначаЇ на посади та зв≥льн€Ї з посад половину складу Ќац≥ональноњ ради ”крањни з питань телебаченн€ ≥ рад≥омовленн€;

14) вносить до ¬ерховноњ –ади ”крањни поданн€ про призначенн€ на посаду та зв≥льненн€ з посади √олови —лужби безпеки ”крањни;

15) зупин€Ї д≥ю акт≥в  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни з мотив≥в нев≥дпов≥дност≥ ц≥й  онституц≥њ з одночасним зверненн€м до  онституц≥йного —уду ”крањни щодо њх конституц≥йност≥;

16) скасовуЇ акти –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

17) Ї ¬ерховним √оловнокомандувачем «бройних —ил ”крањни; призначаЇ на посади та зв≥льн€Ї з посад вище командуванн€ «бройних —ил ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань; зд≥йснюЇ кер≥вництво у сферах нац≥ональноњ безпеки та оборони держави;

18) очолюЇ –аду нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони ”крањни;

19) вносить до ¬ерховноњ –ади ”крањни поданн€ про оголошенн€ стану в≥йни та у раз≥ збройноњ агрес≥њ проти ”крањни приймаЇ р≥шенн€ про використанн€ «бройних —ил ”крањни та ≥нших утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань;

20) приймаЇ в≥дпов≥дно до закону р≥шенн€ про загальну або часткову моб≥л≥зац≥ю та введенн€ воЇнного стану в ”крањн≥ або в окремих њњ м≥сцевост€х у раз≥ загрози нападу, небезпеки державн≥й незалежност≥ ”крањни;

21) приймаЇ у раз≥ необх≥дност≥ р≥шенн€ про введенн€ в ”крањн≥ або в окремих њњ м≥сцевост€х надзвичайного стану, а також оголошуЇ у раз≥ необх≥дност≥ окрем≥ м≥сцевост≥ ”крањни зонами надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ - з наступним затвердженн€м цих р≥шень ¬ерховною –адою ”крањни;

22) призначаЇ на посади та зв≥льн€Ї з посад третину складу  онституц≥йного —уду ”крањни;

23) утворюЇ суди у визначеному законом пор€дку;

24) присвоюЇ вищ≥ в≥йськов≥ званн€, вищ≥ дипломатичн≥ ранги та ≥нш≥ вищ≥ спец≥альн≥ званн€ ≥ класн≥ чини;

25) нагороджуЇ державними нагородами; встановлюЇ президентськ≥ в≥дзнаки та нагороджуЇ ними;

26) приймаЇ р≥шенн€ про прийн€тт€ до громад€нства ”крањни та припиненн€ громад€нства ”крањни, про наданн€ притулку в ”крањн≥;

27) зд≥йснюЇ помилуванн€;

28) створюЇ у межах кошт≥в, передбачених у ƒержавному бюджет≥ ”крањни, дл€ зд≥йсненн€ своњх повноважень консультативн≥, дорадч≥ та ≥нш≥ допом≥жн≥ органи ≥ служби;

29) п≥дписуЇ закони, прийн€т≥ ¬ерховною –адою ”крањни;

30) маЇ право вето щодо прийн€тих ¬ерховною –адою ”крањни закон≥в (кр≥м закон≥в про внесенн€ зм≥н до  онституц≥њ ”крањни) з наступним поверненн€м њх на повторний розгл€д ¬ерховноњ –ади ”крањни;

31) зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн€, визначен≥  онституц≥Їю ”крањни.

Ќаведений перел≥к повноважень ѕрезидента вбачаЇтьс€ достатн≥м дл€ забезпеченн€ ≥снуванн€ ефективного механ≥зму охорони та захисту прав людини ≥ громад€нина в ”крањн≥.

04.11.2005 року ”казом ѕрезидента ”крањни є 1548/2005 Ђѕитанн€ —екретар≥ату ѕрезидента ”крањниї було затверджено ѕоложенн€ про —екретар≥ат ѕрезидента ”крањни[100].

¬≥дпов≥дно до зазначеного ѕоложенн€ 1. —екретар≥ат ѕрезидента ”крањни (дал≥ - —екретар≥ат) Ї пост≥йно д≥ючим допом≥жним органом, створеним ѕрезидентом ”крањни в≥дпов≥дно до пункту 28 частини першоњ статт≥ 106  онституц≥њ ”крањни.

—екретар≥ат у своњй д≥€льност≥ керуЇтьс€  онституц≥Їю ”крањни, законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, м≥жнародними договорами ”крањни, цим ѕоложенн€м, а також розпор€дженн€ми √лави —екретар≥ату ѕрезидента ”крањни.

ќсновним завданн€м —екретар≥ату Ї забезпеченн€ на засадах в≥дкритост≥, гласност≥ та прозорост≥ зд≥йсненн€ ѕрезидентом ”крањни його повноважень, визначених  онституц≥Їю ”крањни. —екретар≥ат в≥дпов≥дно до покладеного на нього основного завданн€:

1) анал≥зуЇ пол≥тичн≥, соц≥ально-економ≥чн≥ та ≥нш≥ процеси, що в≥дбуваютьс€ в ”крањн≥ та за њњ межами, ≥ за результатами такого анал≥зу готуЇ та подаЇ на розгл€д ѕрезидентов≥ ”крањни оперативно-≥нформац≥йн≥ матер≥али, пропозиц≥њ щодо забезпеченн€ державного суверен≥тету ≥ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ ”крањни, додержанн€  онституц≥њ ”крањни, прав ≥ свобод людини ≥ громад€нина, њх захисту;

2) опрацьовуЇ пропозиц≥њ щодо пр≥оритет≥в державноњ пол≥тики, шл€х≥в њх впровадженн€ та супроводженн€;

3) забезпечуЇ п≥дготовку проект≥в послань ѕрезидента ”крањни до народу, щор≥чних ≥ позачергових послань до ¬ерховноњ –ади ”крањни про внутр≥шнЇ ≥ зовн≥шнЇ становище ”крањни, допов≥дей та виступ≥в ѕрезидента ”крањни;

4) забезпечуЇ плануванн€ д≥€льност≥ ѕрезидента ”крањни;

5) забезпечуЇ п≥дготовку, опрацюванн€ ≥ поданн€ на п≥дпис глав≥ держави проект≥в указ≥в, розпор€джень ≥ доручень ѕрезидента ”крањни;

6) зд≥йснюЇ в установленому пор€дку експертизу прийн€тих ¬ерховною –адою ”крањни закон≥в, що над≥йшли на п≥дпис ѕрезидентов≥ ”крањни, готуЇ глав≥ держави пропозиц≥њ щодо п≥дписанн€ закон≥в або застосуванн€ щодо них права вето;

7) забезпечуЇ оф≥ц≥йне оприлюдненн€ ѕрезидентом ”крањни закон≥в, а також указ≥в ≥ розпор€джень ѕрезидента ”крањни;

9) опрацьовуЇ внесен≥ в установленому пор€дку пропозиц≥њ щодо утворенн€ ≥ л≥кв≥дац≥њ суд≥в, визначенн€ к≥лькост≥ судд≥в у судах, переведенн€ судд≥в;

10) забезпечуЇ п≥дготовку проект≥в закон≥в, що внос€тьс€ ѕрезидентом ”крањни до ¬ерховноњ –ади ”крањни в пор€дку законодавчоњ ≥н≥ц≥ативи;

11) зд≥йснюЇ п≥дготовку проект≥в конституц≥йних подань ѕрезидента ”крањни до  онституц≥йного —уду ”крањни та пропозиц≥й щодо позиц≥њ ѕрезидента ”крањни у справах, €к≥ розгл€даютьс€  онституц≥йним —удом ”крањни;

12) опрацьовуЇ внесен≥ в установленому пор€дку пропозиц≥њ з вир≥шенн€ кадрових питань, що належать до повноважень ѕрезидента ”крањни, та веде обл≥к в≥дпов≥дних кадр≥в;

13) зд≥йснюЇ мон≥торинг акт≥в  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, нормативно-правових акт≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, акт≥в –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, р≥шень гол≥в м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та за на€вност≥ в≥дпов≥дних п≥дстав вносить ѕрезидентов≥ ”крањни пропозиц≥њ щодо зупиненн€ д≥њ, скасуванн€ таких акт≥в, р≥шень;

14) забезпечуЇ контроль за виконанн€м указ≥в, розпор€джень ≥ доручень ѕрезидента ”крањни;

15) вносить ѕрезидентов≥ ”крањни пропозиц≥њ щодо забезпеченн€ ≥нформац≥йноњ безпеки держави, створюЇ умови дл€ доступу громадськост≥ до ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть глави держави, —екретар≥ату, зд≥йснюЇ видавничу д≥€льн≥сть;

16) орган≥зовуЇ публ≥чне обговоренн€ ≥н≥ц≥атив ѕрезидента ”крањни, проект≥в його акт≥в;

17) забезпечуЇ опрацюванн€ та поданн€ в установленому пор€дку на розгл€д глав≥ держави пропозиц≥й щодо нагородженн€ державними нагородами, встановленн€ президентських в≥дзнак та нагородженн€
ними, розвитку нагородноњ справи та геральдики, присвоЇнн€ вищих
в≥йськових звань, вищих дипломатичних ранг≥в та ≥нших вищих спец≥альних звань ≥ класних чин≥в, прийн€тт€ до громад€нства ”крањни та припиненн€ громад€нства ”крањни, наданн€ притулку в ”крањн≥, зд≥йсненн€ помилуванн€;

18) забезпечуЇ орган≥зац≥ю та проведенн€ протокольних та церемон≥альних заход≥в за участю ѕрезидента ”крањни, заруб≥жних в≥зит≥в, а також робочих поњздок глави держави;

19) орган≥зовуЇ прийом громад€н, €к≥ звертаютьс€ до ѕрезидента ”крањни, розгл€д звернень громад€н, а також звернень державних орган≥в, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, п≥дприЇмств, установ, пол≥тичних парт≥й, громадських та ≥нших орган≥зац≥й, на основ≥ анал≥зу таких звернень розробл€Ї ≥ подаЇ ѕрезидентов≥ ”крањни пропозиц≥њ щодо розв'€занн€ порушених у них проблем;

20) забезпечуЇ взаЇмод≥ю ѕрезидента ”крањни з ¬ерховною –адою ”крањни,  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни,  онституц≥йним —удом ”крањни, правоохоронними, ≥ншими державними органами, органами м≥сцевого самовр€дуванн€;

21) спри€Ї п≥двищенню ефективност≥ взаЇмод≥њ ѕрезидента ”крањни з пол≥тичними парт≥€ми, громадськими орган≥зац≥€ми, в тому числ≥ профес≥йними сп≥лками, орган≥зац≥€ми п≥дприЇмц≥в, рел≥г≥йними та ≥ншими орган≥зац≥€ми, п≥дприЇмствами, установами, утвердженню ≥ розвитку ≥нститут≥в громад€нського сусп≥льства, зм≥цненню њх рол≥ у вир≥шенн≥ питань загальнодержавного, рег≥онального та м≥сцевого значенн€;

22) зд≥йснюЇ забезпеченн€ д≥€льност≥ створених ѕрезидентом ”крањни консультативних, дорадчих та ≥нших допом≥жних орган≥в ≥ служб;

23) забезпечуЇ в межах своЇњ компетенц≥њ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики стосовно державноњ таЇмниц≥ та контроль за њњ збереженн€м;

24) зд≥йснюЇ матер≥ально-техн≥чне, ф≥нансове, соц≥ально-побутове забезпеченн€ д≥€льност≥ ѕрезидента ”крањни, його консультативно-дорадчих та ≥нших допом≥жних орган≥в ≥ служб;

25) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ дл€ забезпеченн€ зд≥йсненн€ главою держави своњх повноважень.

ѕор€д з ≥ншими характеристиками основних рис статусу глави дер≠жави в ”крањн≥ особливе значенн€ маЇ те, що глава держави ви≠ступаЇ у рол≥ арб≥тра у взаЇминах м≥ж державними структурами, зд≥йснюЇ щодо цих структур стримуючий вплив, забезпечуючи цим Їдн≥сть державного кер≥вництва, включаючи ≥ забезпеченн€ конституц≥йних свобод людини та громад€нина.

–екомендована л≥тература:

ќсновна [1;3;4;5;8;9;10]; додаткова [11;20;25;29].

 

 

“ема є 6

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 382 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1293 - | 1216 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.