Лекции.Орг


Поиск:
Лінійний графік транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги
Категорія дороги Ділянки, км
ПЛАН ТРАСИ          
Поздовжні похили, промілів          
Відстань видимості, м          
Дорожнє полотно Ширина основною укріплювальної поверхні В1ф, м          
Ширина узбіч, м          
Тип укріплення узбіч          
Тип дорожнього одягу і вид покриття          
Оцінка стану покриття (СП), бали          
Рівність дорожнього покриття, см/км          
Коефіцієнт зчеплення          
Фактичний модуль пружності, МПа          
Підсумковий коефіцієнт дефектності відповідного інженерного обладнання і облаштування          
Показник якості утримання дороги Кс, бали          
Фактична інтенсивність руху, авт/добу          
Коефіцієнт відносної аварійності, ДТП/1 млн.авт.км          
Частні коефіці-єнти забезпече-ності розрахун-кової швидкості Ширини і стану узбіч Крс2          
Інтенсивності і складу руху Крс3          
Поздовжнього похилу Крс4          
Радіусу кривої в плані Крс5          
Поздовжньої рівності дорожнього покриття Крс6          
Коефіцієнт зчеплення Крс7          
Міцності дорожнього одягу Крс8          
Колійності покриття Крс9          
Безпеки руху Крс10          
Плавності траси Крс11          
Комплексний показник транспортно-експлуатаційного стану КПфі          
Показник інженерного обладнання і облаштування Коб          
Показник експлуатаційного утримання Ке          
Показник якості ділянки дороги Пфі          
Нормативний показник транспортно-експлуатаційного стану КПн          
Графік зміни комплексного показника транспортно-експлуатаційного стану дороги КПД          
Графік зміни показника якості дороги ПД          

Додаток 3

Міжремонтні строки служби дорожніх одягів до капітального ремонту

Категорія дороги Тип дорожнього одягу Дорожньо-кліматична зона
І-ІІ ІІІ IV-V
То, роки Кн То, роки Кн То, роки Кн
Іа, Іб, Ів капітальний   0,98   0,95   0,88
ІІ капітальний   0,94   0,92   0,88
ІІІ капітальний   0,92   0,9   0,85
полегшений   0,86   0,85   0,84
IV капітальний   0,85   0,84   0,83
полегшений   0,85   0,84   0,82
перехідний   0,82   0,8   0,77
V полегшений   0,82   0,8   0,79
перехідний   0,65   0,6   0,58
низший   0,65   0,6   0,58
Примітка. 1. При плануванні реконструкції автомобільної дороги в строки менші, вказаних в таблиці, міжремонтні строки приймають рівними періоду до реконструкції дороги без зміни коефіцієнта надійності дорожнього одягу. 2. При використанні в покритті асфальтобетону типу А на полімерно-бітумних в’яжучих міжремонтні строки збільшують на 8-10 %. 3. Для жорстких дорожніх одягів міжремонтний строк приймають рівним 25 рокам. 4. Коефіцієнт надійності Кн визначає граничний стан покриття по рівності в кінці міжремонтного строку служби дорожнього одягу.

 

Кн 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,98
, см/км                    

Наведені показники рівності покриття відповідають даним, отриманим за допомогою приладу ПКРС-2. Проміжні значення – за інтерполяцією.

 

Додаток 4

Допоміжні нормативні дані

Таблиця П4.1 Нормативні значення комплексного транспортно-експлуатаційного показника КПн, диференційовані по частим коефіцієнтам забезпеченості розрахункової швидкості Крсі

Категорія дороги Місцевість (рельєф)
Рівнинна Пересічена Гірська
Крс 2,4,5,7,11 Крс 3,6,8-10 Крс 2,4,5,7,11 Крс 3,6,8-10 Крс 2,4,5,7,11 Крс 3,6,8-10
І-а 1,17 0,88 0,83 0,62 0,58 0,44
І-б 1,17 0,88 0,75 0,56 0,58 0,44
І-в; ІІ 1,00 0,75 0,67 0,56 0,50 0,38
ІІІ 0,83 0,62 0,58 0,44 0,42 0,32
IV 0,67 0,50 0,50 0,38 0,33 0,25
V 0,50 0,38 0,33 0,25 0,25 0,17
Примітка: 1. Нормативні значення для Крс3,6,8-10 відповідають гранично допустимим значенням в процесі експлуатації дороги. Після проведення ремонтних робіт значення вказаних Крс збільшуються до величин, які відповідають початковому стану дороги (ліва колонка даних для кожного рельєфу місцевості). 2. Після проведення робіт з реконструкції дороги (при Nф>NДБН і Крс3 <КПн) значення комплексного транспортно-експлуатаційного показника дороги КПф приймають за нормативом, який відповідає наступній більш високій категорії дороги (ліва колонка даних).

 

 

Таблиця П4.2

Територіальні коефіцієнти вартості Кт

  Область Автодороги
І-ІV категорія V категорія
Вінницька обл.. 0,98 0.97
Волинська обл.. 1,0 1,0
Дніпропетровська обл.. 1,0 1,0
Донецька обл.. 0,98 0,97
Житомирська обл.. 1,0 1,0
Закарпатська обл.. 0,98 0,97
Запорізька обл.. 1,0 1,0
Івано-франківська обл.. 0,96 0,94
Кіровоградська обл.. 0,95 0,93
Київська обл.. 0,96 0,94
Луганська обл.. 1,0 1,0
Львівська обл.. 0,98 0,97
Миколаївська обл.. 1,0 1,0
Одеська обл.. 1,0 1,0
Полтавська обл.. 0,96 0,94
Рівненська обл.. 0,96 0,94
Сумська обл.. 1,0 1,0
Тернопільська обл.. 1,0 1,0
Харківська обл.. 0,98 0,97
Хмельницька обл.. 0,95 0,93
Херсонська обл.. 0,95 0,93
Черкаська обл.. 1,0 1,0
Чернігівська обл.. 1,0 1,0
Чернівецька обл. 1,0 1,0

 

Таблиця П4.3 Вартість укріплення узбіччя в залежності від виду робіт

Тип укріплення узбіччя А/б, ц/б, обробка в’яжучим Шар щебеню чи гравію Засів травами, планування Узбіччя не укріплені, планування
Соб, грн./м2 2,77 1,16 0,00253 0,0002

 

 

Таблиця П4.4 Нормативні питомі капітальні вкладення Крек (грн./км) при різних рельєфах місцевості

Категорія дороги Місцевість
Рівнинна Пересічена Гірська
І 780 000 806 000 844 000
ІІ 338 000 346 800 523 000
ІІІ 176 000 188 000 290 000
ІV 97 500 106 000 194 000
ІV* 68 300 76 500 169 000
V 48 800 54 900 118 000
Примітка. *) – при використанні перехідних дорожніх одягів

 

 

Таблиця П4.5 значення Zс і Zк, які використовуються відповідно в формулах 3.11 і 3.12

Категорія дороги
І 1,49 2,07
ІІ 1,49 2,07
ІІІ 1,53 2,13
ІV 1,76 1,44
ІV* 2,66 3,70
V 2,66 3,70

 

Таблиця П4.6 Значення в залежності від категорії дороги

Тип укріплення узбіч Категорія дороги
І ІІ ІІІ ІV-V
Планування узбіч        
Засів травами 0,05 0,06 0,12 0,14
Шар щебеню або гравію 0,05 0,06 0,23 0,31
А/б, ц/б, обробка в’яжучим 0,12 0,15 0,42 0,47

Таблиця П4.7 – Поправочні коефіцієнти для розрахунку зміни значень Крсі в результаті проведення робіт з укріплення узбіч

Тип укріплення узбіч
Планування узбіч 1,00 1,00 1,00 1,00
Засів травами 1,00 1,00 1,00 1,00
Шар щебеню або гравію 1,00 1,00 1,12 1,12
А/б, ц/б, обробка в’яжучим 1,11 1,12 1,15 1,15

Таблиця П4.8 – Коефіцієнти приведення автотранспортних засобів (АТЗ) до розрахункового навантаження 100 кН, яке використовується при оцінці міцності нежорстких дорожніх одягів

Групи АТЗ за даними урахування руху Аналог АТЗ Коефіцієнти приведення в залежності від типу дорожнього одягу
Капітальний Полегше-ний Перехід-ний
Легкові - - - -
Вантажні: Легкі Середні Важкі Зверхважкі   ГАЗ-53 ЗіЛ-433100 МАЗ-53371 МАЗ-54323 з напівпричепом МАЗ-9380   0,15 0,43 1,15 1,68   0,30 0,62 1,28 1,90   0,50 0,84 1,42 2,13
Автобуси ЛАЗ-4207 0,63 0,83 1,05

Примітка. 1. Групи вантажних АТЗ розрізняють за вантажопідйомністю, т:

Легкі – від 2 до 5 т (в середньому – 3,5 т)

Середні – від 5 до 8 т (в середньому – 6,5 т)

Важкі – від 8 до 12 т (в середньому – 10,0 т)

Зверхважкі – від 12 до 20 т (в середньому – 16,0 т)

2. В групі «Автобуси» поєднані автобуси з масою від 7 до 10 т (в середньому 8,5 т).

 

 

Додаток 5

Строк служби до реконструкції автомобільної дороги за рівнем її завантаженості рухом

Виходячи із визначення коефіцієнта завантаженості дороги рухом (див. формулу 2.7), період до реконструкції дороги:

(П.5.1)

де q – показник росту інтенсивності руху з часом (q>1);

Z- коефіцієнт завантаженості;

[Nл] - пропускна здатність смуги дороги, легк.авт/час (див. розд. 2.1.2);

- годинна інтенсивність руху, приведена до розрахункового легкового автомобіля, легк.авт/год.

(П.5.2)

де Nф – завдана інтенсивність руху транспортного потоку, авт/добу;

f – коефіцієнт односмуговості;

W – кількість типів чи марок автомобілів в транспортному потоці (див. завданий склад руху);

Pj – доля j-го типу автомобіля в транспортному потоці;

- коефіцієнт приведення j-го типу автомобіля до розрахункового легкового.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 454 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

1266 - | 1129 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.