Лекции.Орг

Желідегі номиналдық кернеуді таңдау

Электр беріліс желісінің сұлбасын құру нұсқалары

Курстық жобаның берілгендері

 

Тұйықталған электр беріліс желілерінен, үш қосалқы станциясынан тұратын, сәйкесінше олардың ұзындықтары , , , (км). Қосалқы станциялардың максималды жүктемелері , , (МВт). Максималдық жүктеменің жылдық сағаты Тmax=5600 сағ. Қуат коэффициенті cos φ=0,82. Мұзқату ауданы II болады. Жобаны тұйықталған және тұйықталмаған жүйеде жасау қажет. Курстық жобаға берілген жобалау сұлбасы 1.1 суретте көрсетілген.

 

Сурет - Курстық жобаға арналған торап нұсқасы

Әр түрлі объектілерінің жұмыс істеу жағдайларының алуан түрлілігі олардың электрмен жабдықтау схемасының алуан түрлі болуына себепші болады. Тұтынушылардың қоректену схемалары энергия көзінің қашықтығына, берілген ауданның электрэнергетика жабдықтаудың жалпы схемасына, тұтынушылардың территориялық орналасуымен олардың қуатына, сенімділіген қойылатын талаптарға және т.б. тәуелді.

Желі схемасы мен конфигурациясының (пішім үйлесімділігі) таңдап алу өте күрделі, өйткені желі сенімділік, үнемділік, пайдалануға қойылатын, қауіпсіздіктерімен даму мүмкіндігігін шарттарын қанағаттандыру тиіс.

Осы курстық жобада 1.2 суреттегі екі схема бойынша қарастырылады.

 

Нұсқа

 

 

L=80+40+40+50+70=280 км

 

Нұсқа

 

L=93.7+150.3+133.7+80=457.7км

 

Сурет Тұйықталған (1 – нұсқа) және тұйықталмаған

Нұсқа) желілердің схемасы

 

Экономикалық жағынан тиімді және тұтынышыларға электр қуатын үзіліссіз таратуды қамтамасыз ету, электр энергияны аймақтарға сенімді және тиімді тарату басты мақсат болып келеді. Осыған байланысты ең тиімді сұлба таңдау басты шарттардың біріне кіреді. Тұйықталмаған желілерде барлық түйіндер бір ғана тармақтан қоректенеді. Қарапайым тұйықталған желілер айналмалы желілер болып келеді. Олар бір ғана контур құрайды. Оның артықшылығы желінің бір учаскесі үзілгенде желі басқа учаскіден қоректене береді, яғни жоғары дәрежеде тұтынышыларға электр таратудың сенімділігі. Сонымен қатар қуаттың аз шығындары. Қоректену көзі электрстанция немесе жүйеге қосылған қосалқы станцияның шиналары ретінде болып келеді.

 

 

Желідегі номиналдық кернеуді таңдау

 

Желінің номинал кернеуін таңдау үшін күрделі технико-экономикалық есептеу жүргізу керек болып табылады. Кернеудің ұлғаюына байланысты қуат және энергия шығындары азаятындықтан электрлік желіні дамыту жағдайлары жақсарады.

Электр беріліс желісінің номиналды кернеуі екі параметрмен: активті P қуат және сол қуат таралатын L қашықтықпен анықталады. Желінің номиналды кернеуін табудың бірнеше формулалары бар. Мен бұл курстық жұмыста Стилл формуласына негізделеді. Бұл формула ұзындығы 250 км желілер үшін жəне 60 МВт аспайтын берілетін қуаттар үшін қолданылады.

Стилл формуласы келесідей анықталады

 

(1.2.1)

 

мұндағы U - желідегі кернеу, кВ;

l - желінің ұзындығы, км;

P - активті қуат, МВт.

 

 

Табылған кернеу мәндерін мүмкін болатын кернеу шығынына тексеріледі. 110 кВ үшін , .

Кернеу шығыны келесідей анықталады

 

(1.2.2)

 

мұндағы меншікті активті кедергі, Ом/км;

меншікті реактивті кедергі, Ом/км.

 

 

Стилл формуласы бойынша есептеуден кейін желінің номинал кернеуін бір тізбекті 110 кВ деп қабылданады. Ал бас тарату қосалқы станциясына екі тізбекті 220 кВ деп қабылданады.

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Барокамеры лечебные одно- и многоместные. | Осалқы станциялардағы трансформаторларды таңдау

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 316 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.