Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√оризонтальний та вертикальний анал≥з джерел придбанн€ майна
ѕрј“ Ђ«ѕ√ї за 2015 р≥к

ѕоказники пасиву     Ќа початок пер≥оду Ќа к≥нець пер≥оду «м≥на
—ума, тис. грн „астка,% —ума, тис. грн „астка, % —ума, тис. грн —трук-тури,%
1. ¬ласний кап≥тал:   64,49   61,88   -2,61
1.1. «ареЇстрований кап≥тал   2,90   1,79 - -1,11
1.2. ƒодатковий кап≥тал - - - - - -
1.3. –езервний кап≥тал - - - - - -
1.4. Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток)   97,10   98,22   1,12
2. ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€ ≥ забезпеченн€ - - - - - -
3. ѕоточн≥ зобовТ€занн€ ≥ забезпеченн€   35,51   38,12   2,61
3.1.  ороткостроков≥ кредити банк≥в - - - - - -
3.2. ѕоточна заборгован≥сть за довгостроковими зобовТ€занн€ми   1,58 - - -78 -1,58
3.3.  редиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги   42,30   43,96   1,66
3.4. ѕоточн≥ зобовТ€занн€ за розрахунками   7,12   2,30 -145 -4,82
3.5. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в - - - - - -
3.6. ≤нш≥ поточн≥ зобовТ€занн€   40,53   48,16   7,63
4. «обовТ€занн€, повТ€зан≥ з необоротними активами, утримуваними дл€ продажу та групами вибутт€ - - - - - -
–азом джерел придбанн€ майна (всього за пасивами)   100,00   100,00   -

 

–езультати горизонтального та вертикального анал≥зуджерел придбанн€ майна ѕрј“ Ђ«ѕ√ї за 2015 р≥к показали так≥ результати:

-зб≥льшенн€ власного кап≥талу на к≥нець 2015 року на 5607 тис. грн. або зменшенн€ на 2,61% пор≥вн€но з початком року;

- зменшенн€ зареЇстрованого кап≥талу на к≥нець 2015 року на 1,11% пор≥вн€но з початком року;

- зб≥льшенн€ нерозпод≥леного прибутку на к≥нець 2015 року на 5607 тис. грн., або на 1,12% пор≥вн€но з початком року. ѕричина виникненн€ нерозпод≥леного прибутку Ц пост≥йне п≥двищенн€ чистого прибутку;

- зб≥льшенн€ поточних зобов'€зань ≥ забезпечень на к≥нець 2015 року на 4040 тис. грн., або на 2,61% пор≥вн€но з початком року, що зумовлено, головним чином, зростанн€м кредиторськоњ заборгованост≥ за товари на 1858 тис. грн.;

- зменшенн€ поточноњ заборгованост≥ за довгостроковими зобовТ€занн€ми на к≥нець 2015 року на 78 тис. грн., або на 1,58% пор≥вн€но з початком року;

- зб≥льшенн€ кредиторськоњ заборгованост≥ за товари, роботи, послуги на к≥нець 2015 року на 1858 тис. грн. або на 1,66% пор≥вн€но з початком року. «начну роль у зб≥льшенн≥ суми кредиторськоњ заборгованост≥ з≥грала також ≥нфл€ц≥€, оск≥льки ц≥ни на товари ≥ послуги, за €к≥ були зобов'€занн€ перед кредиторами, впродовж року зб≥льшилис€. Ќезважаючи на це, на€вн≥сть кредиторськоњ заборгованост≥ у великих розм≥рах на к≥нець зв≥тного пер≥оду св≥дчить про неритм≥чн≥сть завезенн€ ≥ реал≥зац≥њ товар≥в. „ерез це у майбутньому можуть виникати ф≥нансов≥ труднощ≥ ≥ неплатеж≥;

- зб≥льшенн€ ≥нших поточних зобов'€зань на к≥нець 2015 року на 2322 тис. грн., або на 7,63% пор≥вн€но з початком року, зумовлено значною сумою кредиторськоњ заборгованост≥;

- зб≥льшенн€ джерел придбанн€ майна (всього за пасивами) на к≥нець 2015 року на 9647 тис. грн. пор≥вн€но з початком року, що зумовлено, головним чином, зб≥льшенн€м поточних зобовТ€зань ≥ забезпечень на 4040 тис. грн.

 

ƒинам≥ка операц≥йних витрат та њх структури п≥дприЇмства наведена в таблиц≥ 2.4.

 

“аблиц€ 2.4

ƒинам≥ка операц≥йних витрат та њх структури

ѕрј“ Ђ«ѕ√ї за 2015 р≥к

ќперац≥йн≥ витрати     Ќа початок пер≥оду Ќа к≥нець пер≥оду «м≥на
—ума, тис. грн „астка,% —ума, тис. грн „астка,% —ума, тис. грн —труктури,%
1. ћатер≥альн≥ витрати   72,25   68,96 -7313 -3,29
2. ¬итрати на оплату прац≥   14,51   15,60 -765 1,09
3. ¬≥драхуванн€ на соц≥альн≥ заходи   5,26   5,66 -272 0,4
4. јмортизац≥€   1,28   1,15 -156 -0,13
5. ≤нш≥ операц≥йн≥ витрати   6,71   8,63   1,92
–азом   100,00   100,00 -8291 -

 

–езультати анал≥зу динам≥ки операц≥йних витрат та њх структури ѕрј“ Ђ«ѕ√ї за 2015 р≥к показали так≥ результати:

- зменшенн€ матер≥альних витрат на 7313 тис. грн. зумовлено значним здешевленн€м матер≥ал≥в, що необх≥дн≥ дл€ процесу виробництва;

- зменшенн€ витрат на оплату прац≥ на 765 тис. грн зумовлено зменшенн€м обс€г≥в реал≥зац≥њ продукц≥њ на 12197 тис. грн.;

- зменшенн€ витрат на соц≥альн≥ заходи на 272 тис. грн., що викликане зниженн€м фонду оплати прац≥;

- зменшенн€ амортизац≥њ на 156 тис. грн., що зумовлено зм≥ною техн≥чного р≥вн€ виробництва;

- зб≥льшенн€ ≥нших витрат на 215 тис. грн., причинами чого можуть бути сумн≥вн≥ борги та втрати в≥д знец≥ненн€ запас≥в, що збер≥гаютьс€ на складах, тощо.

–озгл€немо структуру основних засоб≥в ѕрј“ Ђ«ѕ√ї (таблиц€ 2.5):

 

“аблиц€ 2.5

—труктура основних засоб≥в ѕрј“ Ђ«ѕ√ї

«а 2013-2015 роки

 

ѕоказники –оки ¬≥дхиленн€ (+, -)
     
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Ѕудинки, споруди та передавальн≥ пристроњ   64,14   56,17   47,66 -73
ћашини та обладнанн€   17,35   26,99   37,69 -543
≤нструменти, прилади, ≥нвентар (мебл≥)   1,26   2,33   3,56  
ћалоц≥нн≥ необоротн≥ матер≥альн≥ активи - - - - - - -
–азом   100,00   100,00   100,00  

 

Ќайб≥льшу питому вагу в структур≥ основних засоб≥в, прот€гом 2013-2015 рр., займають будинки, споруди та передавальн≥ пристроњ (в 2013 роц≥ вони становили 64,14%, в 2014 роц≥ Ц 56,17%, в 2015 роц≥ вони становили 47,66% в загальн≥й структур≥ основних засоб≥в). “акож сл≥д вид≥лити машини та обладнанн€, €к≥ в структур≥ основних засоб≥в становл€ть в 2013-2015 роках в≥дпов≥дно 17,35%, 26,99% та 37,69%. ўо ж стосуЇтьс€ ≥нструмент≥в, прилад≥в та ≥нвентар€, то в 2013 роц≥ вони становили лише 1,26% основних засоб≥в, в 2014 Ц


 

2,33%, а в 2015 Ц 3,56% основних засоб≥в. ћалоц≥нн≥ необоротн≥ матер≥альн≥ активи впродовж 2013-2015 рр. були в≥дсутн≥.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

615 - | 517 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.