Напрями співробітництва Україна-Росія.
Лекции.Орг

Поиск:


Напрями співробітництва Україна-Росія.
торгово-економічне співробітництво. З метою збереження справедливих і передбачуваних умов в торгівлі заплановано проведення консультацій з укладення угод про постачання деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації на умовах нетарифного регулювання, а також щодо лібералізації і переглядів заходів захисту ринку у двосторонній торгівлі відносно ряду товарів;

паливно-енергетичнона співпраця. Передбачається спільне опрацювання питання про участь ВАТ «Уралмаш - бурове обладнання» у здійсненні технічного переоснащення і модернізації бурового обладнання нафтогазовидобувних підприємств України;

співпраця у галузі атомної енергетики і ядерних матеріалів. Визначено в якості пріоритетних завдань співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС, розвиток українсько-російського співробітництва в галузі поводження з відпрацьованим ядерним паливом, забезпечення АЕС України ядерним паливом;

співпраця в галузі промислової політики. Досягнуто домовленостей щодо продовження співробітництва по реалізації Програми заходів щодо Українсько-Російського співробітництва в галузі машинобудування, а також підготовки додаткових заходів із розвитку співробітництва на 2010-2011 рр., особливу увагу приділивши взаємопоставкам продукції сільськогосподарського та енергетичного машинобудування, транспортного обладнання і тягових електромашин.

Сторони домовилися продовжити роботу в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року в 2010 році і будуть прагнути підписати Протокол та переліки взаємопоставляємої продукції по кооперації у можливо стислі терміни;

співпраця у галузі транспорту. Визначено, що перспективним напрямком співпраці є розвиток мультимодальних перевезень і досягнуто домовленостей щодо продовження спільної роботи із залучення додаткових вантажопотоків, розширення географії перевезень вантажів та узгодження конкурентоспроможних тарифних ставок;

співпраця в агропромисловому комплексі: відповідним міністерствам сторін доручено підготувати до підписання проект Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері карантину рослин;продовжити роботу в галузі насінництва, а також розвивати подальше співробітництво в галузі племінного тваринництва; в першому кварталі 2010 року підготувати пропозиції щодо розвитку співробітництва в галузі сільськогосподарського машинобудування;

в області міжрегіонального і прикордонного співробітництва: доручено Підкомісії з питань міжрегіонального і прикордонного співробітництва підготувати пропозиції про можливі пріоритети співпраці у сфері міжрегіональної та прикордонної взаємодії; опрацювати питання про можливість розробки угоди про прикордонної торгівлі, в т.ч. сільськогосподарською продукцією; продовжити роботу з обговорення єдиних підходів до порядку розробки проекту українсько-російської програми щодо р. Сіверський Донець; підготувати пропозиції щодо активізації транскордонного співробітництва в рамках існуючих єврорегіонів.

21.04.2010 р. - “Харківські угоди” (Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України).Передбачали пролонгацію перебування ЧФ РФ на території України в обмін на зниження ціни на російський газ для України на 30%, тобто на 100 доларів за тисячу кубометрів.

17.05.2010 Україна та Росія підписали п’ять междержавних угод:

демаркації українсько-російського кордону, співпрацю в галузі використання та розвитку навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, міжбанківську співпрацю між "Укрексімбанком" та Банком ВТБ, першочергових заходів з розвитку науково-освітньої співпраці на 2010-2012 рр.,програму співпраці між Міністерствами культури та туризму України та Міністерством культури PФ на 2010-2014 рр.

18жовтня 2011 р. у Донецьку відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Дмитра Медведєва у форматі «віч-на-віч». За результатами переговорів визначили напрямки подальшої співпраці країн:озвиток і налагодження авіасполучення;спрощення процедур прикордонно-митного контролю для розвитку успішної міжрегіональної співпраці України та Росії; збільшення торговельного взаємообігу та взаємодії між регіонами;демаркація українсько-російського кордону.15 квітня 2011 р., високопоставлений представник Генеральної прокуратури України заявив, що укладена 19 січня 2009 року між «Нафтогазом» і «Газпромом» угода про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках і всі дії з виконання цієї угоди можуть бути поставлені під сумнів і в судовому порядку скасовані, в тому числі в міжнародних судах. Також, за висновком Генпрокуратури, підписання зазначеної угоди відбулося з грубими порушеннями українського законодавства, і з української сторони всі дії щодо підписання угоди носили протиправний характер.Визнання недійсним газової угоди від 19 січня 2009 року в українських судах за позовом Генпрокуратури чи іншого органу державної влади в цивілізованих правових системах буде розглядатися як неприпустиме втручання держоргану в контрактні відносини між господарюючими суб'єктами.

Будучи зобов'язана виконувати рішення українського суду в силу законів України, офіційний Київ не матиме правових підстав для купівлі газу для цілей споживання в Україні і для оплати такого газу. У такій ситуації - з урахуванням специфіки функціонування газотранспортної системи України - почнеться відбір частини російського газу, що транзитується через українську територію для європейських споживачів. Все це дасть підстави «Газпрому» і Кремлю звинуватити Україну в розв'язанні нової газової кризи на Європейському континенті; і українська сторона не буде мати аргументованих юридичних заперечень з цього приводу, оскільки в основі такого розвитку подій буде нелегітимне рішення українського суду.

Єдиним легітимним шляхом визнання недійсним або розірвання газової угоди від 19 січня 2009 року (за відсутності домовленості між «Нафтогазом» і «Газпромом») є звернення НАК «Нафтогаз України» з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу


1. Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду

2. Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх взаємодії

3. Особливості та структуризація середовища міжнародних економічних відносин.

4. Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин

5. Характеристика та взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин

6. Сутність та тенденції розвитку світового господарства

7. Форми міжнародного поділу праці та фактори його розвитку.

8. Сутність і форми міжнародної економічної діяльності підприємств

9. Сутнісні риси та основні сфери діяльності ТНК

10. Масштаби і основні характеристики діяльності транснаціональних компаній

11. Поняття та види вільних економічних зон

12. Поняття та особливості функціонування офшорних центрів

13. Показники результатів та динаміки міжнародної торгівлі

14. Показники обсягів та структури міжнародної торгівлі

15. Еволюція теорій міжнародної торгівлі

16. Зустрічна торгівля, її види та особливості

17. Методи міжнародної торгівлі: переваги і недоліки їх використання

18. Характеристика інституційних посередників в міжнародній торгівлі

19. Міжнародна біржова торгівля товарами, її структура та сучасні тенденції розвитку

20. Міжнародний аукціон, його сутність, види та способи проведення

21. Поняття та форми протекціонізму в торгівельно-економічних відносинах

22. Митний тариф, його функції та види

23. Класифікація нетарифних методів регулювання у міжнародній торгівлі

24. Методи стимулювання експорту у міжнародній торгівлі

25. Ліцензування і квотування у зовнішній торгівлі

26. Демпінг як засіб торгівельної політики, його види. Антидемпінгові мита та їх роль у розвитку міжнародної торгівлі

27. Основні фактори впливу на ціноутворення на світових товарних ринках

28. Базисні умови постачання (INCOTERMS - 2010) у міжнародній торгівлі

29. Роль Світової організації торгівлі у регулюванні міжнародної торгівлі

30. Товарна структура зовнішньоторговельної діяльності України

31. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України

32. Участь України у світовій торгівлі послугами

33. Джерела зовнішнього фінансування країн

34. Характеристика інституційної та валютної структури світового фінансового ринку

35. Характеристика географічної та функціональної структури світового фінансового ринку

36. Характеристика світових фінансових центрів

37. Особливості розвитку світового ринку цінних паперів

38. Особливості діяльності транснаціональних банків

39. Причини сучасної світової фінансової кризи та її наслідки для розвитку економіки України

40. Види міжнародного інвестування та сучасні тенденції його розвитку

41. Порівняльна характеристика прямих та портфельних інвестицій

42. Світові тенденції руху прямих іноземних інвестицій

43. Фактори впливу на масштаби та структуру іноземного інвестування

44. Контрактні форми міжнародного інвестування

45. Роль спільних підприємств у міжнародних інвестиційних процесах

46. Роль злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі

47. Роль стратегічних альянсів у міжнародному бізнесу

48. Міжнародна інвестиційна діяльність України, її напрямки та масштаби

49. Напрями формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні

50. Міжнародний кредит, його функції та форми

51. Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу

52. Характеристика основних форм кредитування експорту

53. Організаційна структура та особливості діяльності групи Світового Банку

54. Роль міжнародних неурядових економічних організацій у розв’язанні зовнішньої заборгованості країн світу

55. Роль ЄБРР у кредитуванні національних економік

56. Види та умови кредитування МВФ

57. Етапи співробітництва України з МВФ

58. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її розв’язання

59. Особливості розвитку регіональних ринків робочої сили за умов глобалізації

60. Сутність та сучасні види міжнародної трудової міграції

61. Роль міжнародної трудової міграції в економічному розвитку країн світу.

62. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.

63. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції для країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили

64. Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції

65. Україна у світових міграційних процесах

66. "Втеча інтелектуального капіталу", його причини, напрями, наслідки

67. Сутність валютного курсу та його види.

68. Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики

69. Принципи організації валютних відносин в умовах золотомонетного стандарту

70. Основні характеристики та структурні принципи організації Генуезької валютної системи.

71. Особливості розвитку, причини та наслідки кризи Бреттон-Вудської валютної системи

72. Основні характеристики та структурні принципи функціонування Ямайської валютної системи.

73. Особливості становлення та розвитку європейської валютної системи

74. Валютний ринок, його функції та структура

75. Поняття та види валютного арбітражу

76. Види операцій на валютних ринках та їх характеристика

77. Фактори впливу на формування валютного курсу в Україні

78. Сутність та форми міжнародних розрахунків

79. Поняття та види акредитивної форми міжнародних розрахунків

80. Порівняльна характеристика акредитиву та інкасо

81. Порівняльна характеристика авансових платежів і платежів на “відкритий рахунок”

 

82. Сутність та структура платіжного балансу країни

83. Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави

84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за методикою МВФ

85. Ключові інструменти та механізми відновлення рівноваги платіжного балансу

86. Платіжний баланс України: стан, динаміка та особливості формування

 

87. Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції

88. Етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції та їх характеристика

89. Оцінка позитивних та негативних наслідків інтеграції країни до регіональних економічних об’єднань

90. Етапи розвитку економічної інтеграції в Європейському Союзі

91. Характеристика інтеграційних процесів в Європі

92. Характеристика інтеграційних процесів у Північній Америці

93. Особливості інтеграції країн Південної та Центральної Америки

94. Особливості економічної інтеграції країн Азії

95. Особливості становлення та розвитку Азійсько-Тихоокеанського Економічного Співробітництва (АТЕС)

96. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції

 

97. Сутність, причини та наслідки глобалізації світової економіки

98. Фінансова глобалізація: поняття, основні форми її прояву та їх характеристика

99. Класифікація та характеристика глобальних проблем

100. Сутність та шляхи розв’язання глобальних екологічних проблем сучасності

101. Шляхи вирішення паливно-енергетичної та сировинної глобальних проблем

102. Сутність та сучасні форми прояву глобальної демографічної проблеми

103. Стратегічні напрями економічної інтеграції України

104. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України

105. Участь України в інтеграційних об’єднаннях

106. Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва на пострадянському просторі

107. Передумови формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

108. Напрями співробітництва України з ЄС

109. Інвестиційне співробітництво України з Європейським Союзом

110. Напрями співробітництва Україна-Росія


 

 

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.