Фактори впливу на формування валютного курсу в Україні
Лекции.Орг

Поиск:


Фактори впливу на формування валютного курсу в Україні
Валютний курс –Мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн.Коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, що визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валютному ринку.

Багатофакторність валютного курсу відображає його зв’язок з іншими економічними категоріями: вартістю, ціною, грошима, процентом, платіжним балансом тощо. При чому відбувається складне їх переплетення та висунення в якості вирішальних то тих, то інших факторів.

Фактори, що впливають на валютний курс:Темп інфляціїСтан платіжного балансуРізниця процентних ставок в різних країнахДіяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операціїСтупінь використання визначеної валюти на євроринку та міжнародних розрахункахПрискорення чи затримка міжнародних платежівСтупінь довіри до валюти на національному та світових ринкахВалютна політикаПродуктивність праціДовгострокові темпи зростання національної валютиМісце і роль країни у світовій торгівліВивіз капіталу


76.Види операцій на валютних ринках та їх характеристика

Види валютних операцій:1. Поточні валютні операції – перекази іноземної валюти, отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів, переказування процентів, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями тощо);

2. Валютні операції, пов’язані з рухом капіталу - прямі інвестиції, портфельні інвестиції, придбання цінних паперів, надання і отримання фінансових кредитів на строк понад 180 днів тощо;

3. Кореспондентські відносини з іноземними банками: 3.1. Встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками;3.2. Самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних розрахунків з іноземними банками; 3.3. Досягнення домовленості про порядок і умови ведення банківських операцій по міжнародним розрахункам;3.4. Робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки уповноважених банків;3.5. Встановлення кореспондентських відношень і здійснення міжнародних банківських операцій з іноземними банками через кореспондентські рахунки.Центру міжнародних розрахунків НБУ або уповноважених банків.

4. Відкриття та ведення валютних рахунків 5.3. Випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів; 5.4. Купівля (оплата) дорожніх чеків іноземних банків;5.5. Оплата грошових акредитивів та висунення аналогічних акредитивів;5.6. Організація роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах.

6. Операції по залученню та розміщенню валютних коштів6.1. Кредитні операції;6.2. Депозитні операції;6.3. Операції з цінними паперами;6.4. Лізингові операції;6.5. Форфейтингові операції;

6.6. Факторингові.

7. Міжнародні розрахунки 7.1. Міжнародний банківський переказ;7.2. Передоплата;7.3. Підтверджений безвідзивний акредитив;7.4. Вікритий банківський рахунок;7.5. Консигнація.

8. Конверсійні операції: 8.1.Угоди з негайною поставкою- угоди агентів валютного ринку по купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та безготівкової валюти однієї країни на валюту іншої країни по узгодженому курсу на визначену дату:а) Тод (“today”) – поставка валюти сьогодні – “сьогодні на сьогодні”;б) Том (“tomorrow”)– поставка валюти наступного робочого дня – “сьогодні на завтра”; в) Спот (“spot”)– поставка валюти на другий робочий день – “сьогодні на післязавтра” 8.2. Строкові (термінові) угоди:8.2.1. Форвардні угоди:Позабіржова, контракт з банком;Курс встановлюється як спот з відповідним коригуванням на ставки по депозитах у відповідній валюті;Валюта країни з вищими процентними ставками продається з дисконтом (надбавкою) по відношенню до валюти країни з нижчою процентною ставкою, а валюта країни з нижчими процентними ставками – з премією;Премії та дисконти виражаються в річних процентах, для порівняння з альтернативами вкладення в інші інструменти;Призначення – закрити відкриту валютну позицію та хеджувати валютні ризики;Широкий круг валют, 95% угод здійснюються

8.2.2. Ф’ючерсні операції

Біржова операція, укладення контракту з біржею, обов’язкова депозитна маржа та встановлення ліміту ціни базового активу, кількості контрактів для зменшення спекуляцій;

В 95% завершується офсетною угодою (оберненим продажем активу), отримується тільки різниця в курсі базового активу;

Лідируючими біржами за торгівлею ф'ючерсними контрактами нині є Чикагська (СМЕ), Нью-Йоркська (СОМЕХ), Лондонська (LIFFE), Сінгапурська (SІМЕХ), Цюріхська, Паризька (МАТІ) біржі;

Контракти переоцінюються щоденно;

Є предметом торгівлі на вторинному ринку;

Слугують орієнтиром для визначення курсової динаміки.

8.2.3. Опціон з валютою

Опціон з валютою — операція, яка за умови сплати встановленої комісії (премії) надає одній зі сторін (тримачу опціону) право купівлі (угода «колл»), або продажу (угода «пут») визначеної кількості визначеної валюти за курсом, встановленим при укладанні угоди до закінчення обговореного терміну (у будь-який день — американський опціон; на кінець терміну угоди— європейський опціон);

Ціна активу, вказана в контракті, називається страйковою. Визначається на біржі як ціна, найбільш близька в часовому вимірі до ціни активу опціону;

Продавець (writer) опціону “пут” має в будь-який момент часу оплатити базисний актив, а продавець “колл” – поставити його;

Опціони "колл" (від англійського call - букв. виклик, вимога) - це відома угода з премією: право купити у визначену дату цінні папери чи товари за обумовленою ціною з попередньою сплатою ризикової премії.

Опціони "колл“ – право, але не зобов'язання купити у майбутньому базовий актив (акцію) по фіксованій ціні (ціна страйк)

Ціна опціону «колл» = (очікувана ціна акції) - (очікувана вартість виконання опціону).

Біржова операція, можуть бути розрахунковими и поставочними;

Внутрішня вартість опціону: якщо взяти за спот-ціну базового активу St, а за страйкову ціну Е, то тримачу (покупцю) “колл” в день експірації буде виплачено величину (St – Е), а тримачу (покупцю) “пут” – (Е - St);

Премія опціону – це різниця його його ринкової ціни і його внутрішньої вартості.

8.2.4. Страхові («аутрайт», на умовах опціону);

8.2.5. Спекулятивні;

8.2.6. Конверсійні;

8.3. Свопи (англ. swар — міна, обмін) - це валютна операція, що сполучить купівлю-продаж двох валют на умовах негайного постачання з одночасною контругодою на певний строк з тими ж валютами. При цьому домовляються про зустрічні платежі два партнери (банки, корпорації й ін.).

По операціях «своп» наявна угода здійснюється за курсом «спот», що у контругоді (терміновій) коректується з урахуванням премії чи дисконту в залежності від руху валютного курсу.

У формі «своп» банки (компанії) здійснюють обмін валютами, кредитами, депозитами, процентними ставками, цінними паперами чи іншими цінностями.

Обмін номіналу та фіксованої процентної ставки в одній валюті на номінал та фіксований процент в іншій валюті – валютний своп

При цьому клієнт заощаджує на маржі — різниці між курсами продавця і покупця по наявній угоді.

8.4. Валютний арбітраж:

8.4.1.За кількістю валют:

простий арбітраж здійснюється із двома валютами

складний валютний арбітраж здійснюється із трьома і більш валютами;

8.4.2. За умовами наявних термінових угод:

просторовий арбітраж – одержання прибутку за рахунок різниці в курсах валют на різних валютних ринках;

часовий арбітраж - рахунок курсових коливань протягом визначеного періоду ;

8.4.3. В залежності від мети:

спекулятивний арбітраж має на меті заробити на різниці валютних курсів у зв'язку з їхніми коливаннями. При цьому вихідна і кінцева валюти збігаються, тобто угода здійснюється за схемою: євро - долар США; долар — євро.

конверсійний арбітраж має на меті купити найбільш вигідно необхідну валюту. Фактично - це використання конкурентних котирувань різних банків на одному чи різних валютних ринках;

9. Інші операції

9.1. Трастові операції;

9.2. Консультацйно-інформаційні операції;

9.3. Спільна діяльність;

9.4. Страхові операції;

9.5. Управління грошовими коштами та іншим майном;

9.6. Угоди про переуступку права вимоги;

9.7. Операції з монетарними металами:

а) купівля і продаж ( в тому числі на термін);

б) прийняття в депозити,

в) відповідальне зберігання,

г) використання на умовах застави під виданий кредит монетарних металів або цінних паперів номінал, яких висловлений в монетарних металах.

 

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 254 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.