Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходуВ умовах чистої конкуренції фірма не може проводити власну цінову політику. Вона пристосовується до тих цін, які склалися на ринку. З цього можна зробити висновок, що скільки б не запропонувала б конкурентна фірма товару, це ніяк не вплине на ринкову ціну. Крива попиту абсолютно еластична.

Рис. 1. Постійні витрати

Особливості попиту на продукт конкурентної фірми проявляються через динаміку основних показників, що характеризують її доходи залежно від обсягів продаж. До таких показників належать:

1. Валовий (сукупний) дохід (TR) — це загальна виручка від продажу всього обсягу продукції.

2. Середній дохід (AR) — це валовий дохід у розрахунку на одиницю проданої продукції:

AR = TR/Q.

3. Граничний дохід (MR) — це приріст валового доходу, який є результатом продажу ще однієї одиниці продукції:

MR = ∆TR/Q.

Граничний дохід в умовах досконалої конкуренції незмінний.

Валовий дохід конкурентної фірми зростатиме прямо пропорційно обсягу продажів. Ціна за одиницю товару, середній та граничний доходи в умовах конкурентного ринку завжди будуть рівними між собою.

Рис. 2. Максимізація прибутку у коротко строковому періоді

Економічний прибуток фірма буде одержувати тоді, коли валовий дохід виявиться більшим, ніж сукупні витрати. Складніша справа, якщо за будь-яких обсягів виробництва сукупні витрати перевищують валовий дохід. За цих умов потрібно шукати рішення, яке мінімізує збитки. Якщо фірма припинить виробництво, то її збитки будуть дорівнювати постійним витратам. Тому за умови постійної збитковості виробництва варто виробити якийсь обсяг продукції, якщо загальні збитки фірми будуть меншими, ніж постійні витрати. Цей результат буде таким, коли валовий дохід перевищуватиме змінні витрати.

Дохід в умовах монополії.Вирішальна відмінність між чистою конкуренцією і чистою монополією полягає в своєрідності кривої попиту: якщо для конкурентної фірми вона має абсолютно еластичний характер, то для чистого монополіста — спадний характер. Ціна реалізації додаткової одиниці продукції для монополіста завжди перевищує додатковий дохід, отриманий від її продажу (граничний дохід). Валовий дохід фірми-монополіста при збільшенні обсягів продажу зростає не завжди: продаж дев’ятої і десятої одиниць продукції супроводжується зменшенням загальної виручки. Динаміка валового доходу тісно пов’язана з рівнем граничного доходу. Якщо граничний дохід має позитивне значення, то валовий дохід зі збільшенням обсягів продажу зростає. Якщо граничний дохід набуває від’ємного значення, то валовий дохід зменшується :

MR > TR, MR < TR.

Отже, максимального значення валовий дохід набуває у тій точці, де граничний дохід дорівнює нулю: MR = 0 * TR — max.

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 244 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. Поняття кредитних правовідносин. Види кредиту
 2. quot;Соціальна економія" Густава Касселя (1866 –1945 р.р.). Специфічне розуміння Касселем поняття "соціальної економії" (проблеми торгівельно-промислового циклу).
 3. Адміністративна юстиція: поняття й види
 4. Адміністративне правопорушення. Поняття і ознаки.
 5. Банківські правовідносини: поняття, види та суб’єкти
 6. Будова і функції середнього мозку.
 7. ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ. ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛУ
 8. Визначення поняття “організаційна структура управління” (ОСУ) і принципи її побудови
 9. Визначення поняття «норма» стосовно до основних складових освіти – навчання, виховання, розвитку.
 10. Визначити поняття, роль та функції ціни в ринковій економіці. Розглянути види цін та сфери їх застосування, навести приклади. Проаналізувати методи встановлення ціни.
 11. Визначте та охарактеризуйте поняття про культуру управління.
 12. Використання ГІС в процесі формування та функціонування громад: особливості, поняття, структура, функції.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.