Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

ІY. «Ұлттық діндер» -2с.4.1. Үнді халықтардың діндері.

4.2. Қытайдың ұлттық діндері

4.3. Еврейлердін ұлттық діні: иудаизм

4.4. Жапонның ұлттық дінінің ерекшелігі.

4.5. Тәңірлік діннің ерекшелігі.

Y. Әлемдік діндер: буддизм – 2с.

5.1. Буддизмнің пайда болуы: орны, уақыты, мәдени жағдайы. Сиддхартха Гаутама: өмірі мен уағызы

5.2. Трипитака (Типитака) – буддизмнің қасиетті кітабы

5.3. Буддизмнің ақиқат принциптері

5.4. Буддизмнің негізгі бағыттары: махаяна және хинаяна

5.5. Буддизмнің ұлттық нұсқалары: дзен-буддизм,чань-буддизм, ламаизм

VI. Әлемдік діндер: христиандық – 2с.

6.1. Иса Мәсіхтің осы дүниедегі өмірі мен қызметі

6.2. Христиандық сенімнің тұтқасы. Қасиетті үштік.

6.3. Христиандық сенімге үйретудегі - өмір, өлім, қорқынышты сот, қайта туылу, құтқарылу жөніндегі түсініктердің рөлі

6.5. Библиялық мәтіннің тарихы

6.6. Христиандықтың түрлі конфессияларында сенімге және культке үйретудің жалпылығы және ерекшелігі: православие, католицизм, протестантизм

VII. Әлемдік діндер: ислам –2с.

7.1. Мұхаммед с.ғ.у. пайғамбар және ислам дінінің пайда болуы. Мұсылман дінінің қайнарлары

7.2. Ислам дінініңпайда болуының алғашқы кезеңі: «әділетті халифтер» дәуірі

7.3. Ислам дінінің қасиетті кітабы – Құран: пайда болуы, құрылымы және мазмұны. Тәпсір (тафсир). Сунна

7.4. Исламның негізгі қағидалары. Сенімнің 5 шарты. Шариғат. Джихад

7.5. Исламдық мистицизм (тарихат немесе суфизм); мистикадағы пантеистік тенденциялар

7.6. Исламдағы негізгі ағымдар: мұсылмандық сектантық

7.7. Ислам дінінің әлемдік мәдениеттегі алатын орны. Қазіргі замандағы ислам

YIII. ХХ ғасыр діндері – 2с.

8.1.Бірігу шіркеуі немесе әлемдік христиандықты біріктіру жолындағы Киелі Рух қауымдастығы (НАS – UWC)

8.2. Саентология немесе білімтану шіркеуі

8.3. Соңғы өсиет шіркеуі

8.4. Қазіргі заманғы Қазақстанның нақты саяси жағдайындағы діндер

IX. «Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат–1с.

9.1.Мистикалық діндер.

9.2.Каббала израйлдың эзотериялық діні.

9.3.Тірі этика (Агни Йога).

9.4.Теософия ілімі.

9.5.Антопософия ілімі

Білім алушының оқытушының қатысуымен орындалатын өзіндік жұмысының тақырыптары мен мазмұны

І. Діннің негізгі атрибуттары – 2с.

1.1. Жаратылыстан тыс күшке сену, ғибадат, діни күйзеліс

1.2. Ғалам және өмір жұмбағы, адам санасының сыры, зұлымдық мәселесі, өлімді жеңу мәселелері

1.3. Құдай туралы түсінік. Құдай шығармашылық бастама ретінде, Құдай Абсолют ретінде

ІІ. Дінді ғылыми тұрғыдан танудың негізгі бағыттары – 2с.

2.1. Тарихи, антропологиялық, мәдениеттанымдық, әлеуметтік (К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер), психологиялық (З.Фрейд, К.Г.Юнг) және жаратылыстану-ғылыми (У.Джеймс). Олардың жетістіктері мен кемшіліктері. Дінге қазіргі заманғы ғылыми көзқарас. Сенім мен ақылдың арақатынасы мәселесі

2.2. Діннің әлеуметтік концепциялары. Діннің биологиялық және психологиялық теориялары: бихевиоризм, дін психологиясы. Г.В.Гегелдің діни типологиясы

2.3. Діни түсініктегі этнологиялық көзқарастар

2.4. Әлемдегі діндердің көптігі. Олардың әлемде аймақтық-ұлттық бөлінісі мен сәйкестілігі. «Дін» - тарихи тұрғыдан қалыптасқан мәдениеттердің «рухани ядросы» ретінде. Мәдениетті секуляризациялау түсінігі: ақсүйектік және діни мәдениет

ІІІ. Негізгі әлемдік діндер – 2с.

3.1. «Буддизм» – Абсолют дін ретінде, «Христиандық» – қайырымдылық діні ретінде,

«Ислам» - өмір сүру заңдылығын айқындаушы дін ретінде.

3.2. Әлемдік діндердің қазіргі заманғы қоғамда мемлекеттік, ұлттық және аймақтық қолданылу деңгейлері, олардың бір-біріне өзара әсері

3.3. Иудаизм – Таяу Шығыста пайда болған бірқұдайлық көзқарастағы, христиан және ислам діндерінің пайда болуына ықпал еткен алғашқы дін. Иудаизм доктринасы: әлемді жаратушы бір (жалғыз) құдай идеясы және еврей халқының таңдау идеясы

IV. Христиан діні – 2с.

4.1. Ерте христиандық апологетика. Христиандық «Сенім символы» (Никейлік (325ж.) және Константинопольдық (381ж.) соборлар). Несториандық. Шығыс пен Батыстағы шіркеу. Бес патриархаттық (Иерусалимдік, Константинопольдық, Антиохийлік, Александриялық, Римдік). Христиандық - Рим империясының мемлекеттік діні ретінде

4.2. Рим-католик шіркеуі: І және ІІ Ватикан жиындарынан – ХХІ ғасырға дейін

4.3. Орыс православиелік шіркеуі, тарихы, негізгі дін ілімі ережелері және құрылысы

4.4. Протестанттықтың екінші реттік шіркеулері немесе кейінгі протестантизмнің және неопротестантизмнің конфессиялары мен деноминациялары: меннониттер, баптистер, елулікшілер, адвентистер, иегова куәгерлері, мормондар

4.5. Христиандық және әлемдік мәдениет. Қазіргі заманғы христиандық және саясат

V. Ислам – 2с.

5.1. Құран – мұсылмандардың қасиетті кітабы. Сунна. Шейіттер мен сунниттер. Әділетті имамдар. Шариғат мәселесі. Исламдық-құқықтық мектептер.

5.2. Исламдық мистика. Суфиилер. Суфизмдегі бағыттар.Суфийлік зікірлер.

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 1203 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.