Лекции.Орг  

Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Навигация:

Главная О нас Популярное ТОП Новые страницы Случайная страница Изречения для студентов Пожаловаться на материал Обратная связь FAQ

Рекомендуем:

Почему я выбрал профессую экономиста Почему я выбрал профессую экономиста. Моя будущая профессия - экономист, я выбрал специальность, которая в государственном списке профессий названа так: «Финансы и кредит».

Почему одни успешнее, чем другие Почему? Даже при наличии хорошей мотивации возможны неудачи. Посмотрите на муху, бьющуюся об стекло в попытке вырваться на улицу.

Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік, экологияЖалпы жағдайлары:

Жұмысшылар еңбегінің қауіпсіздігі, олардың еңбекпен қорғаныс ережелері мен технологиялық қауіпсіздік ережелерін білуіне байланысты.

“Еңбек қорғау” және техникалық қауіпсіздіктің комплексті жоспары негізінде фермада еңбекті қорғау шаралары жүргізіледі.

Фермадағы жұмысшыларды үйрету келесі талаптарға сәйкес нұсқаулармен жүргізіледі.

1. Кіріспе нұсқау.

2. Жұмыс орындағы алғашқы нұсқау.

3. Нұсқауды қайталау.

4. Жоспардан тыс нұсқау.

5. Күнделікті нұсқау.

Жұмысқа алғандардың бәрінен кіріспе нұсқауы жүргізіледі. Бұл уақытша жұмысқа, командировкаға келгендерге, оқушыларға, өндірістік әдісте ну мен үйренуге келген студенттерге және жұмысқа алынғандардың білім деңгейі, еңбек тәжирибесі, қызмет дәрежесіне қарамай жүргізіледі Кіріспе нұсқауы арнайы журналға тіркеліп, әр жұмысшының өз қағазына жазылады. Жаңа алынған жұмысшылардың, үйренушілердің, командировкаға келгендердің бәріне мекеме басшысы кіріспе нұсқауды жұмыс орнында өзі жүргізеді. Нұсқау еңбектің қауіпсіздік әдісін көрсету арқылы жүргізіледі.

Жұмыс орнындағы нұсқаулар журналға өз бетімен еңбек ету рұқсаты тіркеледі, болмаса жұмысшы қағазында тіркеу жүргізіліп адам мен нұсқауды қабылдаған адамның қол қойылады.

Барлық жұмысшыларға (топтар да болады) алты айда бір рет қайтадан жұмыс орнында бағдарлама бойынша нұсқау жүргізіледі (электриктер әрбір 3 айда). Бұл еңбек қауіпсіздігі ережелерін білу деңгейін өсіріп, әрі тексеру үшін, алғашқыдай тіркей отырып жүргізіледі.

Жоспардан тыс нұсқауды келесі жағдайларда жүргізіледі.

– қауіпсіздік ережелері өзгергенде, еңбек шарттары, технологиялық процестер, құрылғылар мен құралдар өзгергенде.

– жұмысшы еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзғанда, жұмысшы 30 күннен артық жұмыс істемегенде.

Электр құрылғыларымен жұмыс істегендер нұсқаудан тыс қауіпсіздік техникасына емтихан тапсырады.

Одан басқа Электр құрылғыларының жұмысшылар қосымша сынақ ретінде біраз уақыт тәжірибелі маман қадағалауымен жұмыс істейді. Әдетте бұйрықта көрсетілгендей сынақ уақыты 1-жұмадан 1айға дейін созылады.

 

10/04 кв трансформалар подстанциясының жерге енгізу құрылғысының есебі

ПУЭ бойынша ТП – 10/04 кв құрылғысының жерге енгізілуінің кедергісі жағдайларда таңдалады:

 

Бірінші және үшінші шартқа сәйкес J3 мәні белгісіз болғандықтан жерге енгізу ТП құрылғысының кедергісін таңдайды, Үшінші шарт электр тізбегінің нольдік және қайтадан жерге енгізілгенде орындалу тиіс. Біздің жағдайда ТП-дан шығатын 3 ауа линияларында 5 қайта жерге енгізу қалады. Бір желіні жөндегенде болуы керек. Сонда қайта жерге енгізудің ортақ кедергісі

 

 

Бұл мән нормалық кедергіден көп. Сол үшін жасанды жерге енгізу төменгі кедергіде болуы тиіс.

 

 

Бұл бірінші шарт орындалуын қамтамасыз етеді. Сонымен жерге енгізу кедергісі

ЗУ есебі үшін берілгені:

1. Жер қабатының жоғарғы бетінің меншікті кедергісі:

2. Астынғы қабаттың меншікті кедергісі:

3. Жоғарғы қабат қалыңдығы:

4. Астынғы қабат қалыңдығы:

5. Тік электрдің ұзындығы:

6. Негізгі болаттың диаметрі:

7. Көлденең жерге енгізудің түрі – жолақпен, ені:

8. Негізгі болаттың жабу тереңдігі:

1. Дөңгелек болаттан жасалынған тік жерге енгізудің кедергісін анықтаймыз:

 

(7.1)

 

мұндағы, t – жер бетінен электрод ортасына дейінгі аралық: ;

t3 – жалпақ жерге енгізгіштің тереңдігі;

электрод бөліктерінің ұзындығы, бұлар жердің жоғарғы қабатына:

 

Бұл мәндері жоғарыдағы формулаға қойып rв мәнін табамыз:

 

 

2. Тік электрод саны:

 

; қабылдаймыз:

 

3. Барлық тік электродтардың жалпы кедергісін өзара экрандауын ескере мәнін табамыз:

(7.2)

 

мұндағы, – 0,74-тік электродтарды пайдалану коэффициенті;

 

 

4. ТП жерге енгізу контурының жоспары.

– көлденең қосқыш электрод ұзындығы.

5. Тік электродтар санына сәйкес және орналасуына қарай көлденең қосылатын жалпақ электродтар кедергісін санауға болады:

 

(7.3)

 

мұндағы, – эквивалентті меншікті кедергісі, формула бойынша:

 

(7.4)

 

 

Сонда,

 

6. Жолақ байланыстың кедергісін анықтаймыз;

Экрандалу коэффициентін ескере отырып:

 

(7.5)

 

мұндағы, 0,7 көлденең электродтарда пайдалану коэффициенті

 

7. Жерге енгізу құрылғысының кедергісі:

 

(7.6)

 

 

2,2 Ом -нан жерге енгізуге керекті мәннен төмен. Сондықтан үшінші шарт орындалады.

Нөлдің ұзындығын тексеру.

АВ51-31 автоматты ажыратқыштың іске қосуын тексеру желдеткіштің тарту жүйесін іске қосатын электр қозғалтқышын сақтау үшін қажет.

Тізбектің сенімді тоқталуы үшін тұйықталу кезінде келесі шарт болуы тиіс:

(7.7)

 

мұндағы, – бір фазалы токтың қысқа тұйықталуы, А;

– жұмысшы тоғы. Бір фазалы тоқтың қысқа тұйықталуы келесі формуламен анықталады:

 

(7.8)

 

мұндағы, – фаза кернеуінің номиналды мәні;

– “Фаза-ноль” сым ілгектерінің кедергісі;

– трансформаторлар фазасының бір фазалы қысқа тұйықталу тоғы. -мәні мөлшермен 380/220В трансформаторының екінші кернеуінен анықталады.

мұндағы – трансформатордың номиналды қуаты кВА; трансформатор сұлбасында.

Zn кедергісін былай анықтаймыз.

 

(7.9)

 

мұндағы – учаске ұзындығы, км;

– фазаның нольдік келтірулердің меншікті белсенді кедергісі; – мөлшермен алатын меншікті сыртқы индуктивті өткізгіштердің фаза-ноль кедергісі;

 

 

 

Фазаның және нольдік өткізгіштердің меншікті белсенді кедергісін анықтаймыз:

(7.10)

 

мұндағы, Y– алюминий өткізгішінің өткізгіштігі,

F– өткізу қимасы, мм2,

 

1.

 

 

2. Кабель АВВГ-1(3х4+1х1,5),

 

 

 

3. 2. Кабель АВВГ-1(3х4+1х1,5),

 

 

 

4. Сым АПВ-3 (1х4)+1х25

 

 

 

“Фаза-ноль”кесегінің өткізгіштерінің толық кедергісін барлық сұлба үшін анықтаймыз:

 

Бір фазалы тоқтың қысқа тұйықталуын анықтаймыз:

 

 

Нольге енгізудің ұтымдылығын тексереміз:

 

 

К=1,25 кезекті рет санымен көп, осы жағдайда нольдік ұтымды.

 

 

Экология

 

Үйрек қорасын қолдану кезінде қоршаған ортаны ластануынан сақтау үшін келесі шаралар қарастырылған.

а) Көңнен, қолданылған сулардан қорғау.

Үйрек қорасында орнатылған құрылыстар технологиясы, көңнің, қолданылған судың үйрек фабрикасы территориясына түспеуін қамтамасыз етеді. Күнделікті үйректің көңі ТСН-3,05 желдеткіштерімен үйрек көңі көліктерге салынады, сулар қамбалығы жинағышқа жиналып РЖУ-3,6 машинасымен сорылып алынады. Одан кейін көң мен сулар арнайы жолдармен көң жинағышқа жиналады. Тұрмыстық қажет сулары ауадағы канализацияға құйылады.

б) Дезинфекция құралдарынан қорғау.

ДУК машиналарының цистерналарында дезинфекция құралдары тасымалданады. Арнайы шлангтармен дезинфекция трубаларымен дезинфекция ерітінділері үйрек қорасына жетеді.

в) Өндіріс қалдықтары әсерінен қорғау.

Өндіріс қалдықтары (өлген, я әдейі өлтірілген үйректер) инфекциялық ауырулар тудыру мүмкіндігі жөнінен аса қауіпті, бұл мәселе фабрика ішінде, сыртында болса да, қауіпті бола қала береді. Зоотехникалық және ветеринар -лық талаптарға сәйкес, ауырған, өлген үйректерден микроб концентрациясы өсіп кетпеу үщін өлген, әдейі өлтірілген үйректерді күнделікті арнайы транс- портпен, арнайы пешке өртейді.

 

 

Дата добавления: 2017-02-11; просмотров: 416 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. A) Қоғамның саяси, экономикалық жүйелері және әлеуметтік негізі
 2. A) бір күшпен және бір қос күшпен алмастыруға болады
 3. A)& территорияныњ бірт±тастыѓы және әкімшілік қ±қықтық бірлестіктерге бµлінуімен сипатталады
 4. A)Сатушы және сатып алушы
 5. A. Қалдықтармен жұмыс жасау, оларды пайдаға асыру мен объектілерін орналастырудағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау
 6. A. кемісбалалардыоқытужәнетәрбиелеуді
 7. A.табиғаттан шығатын табиғи ресурыстарды,энергияны тиімді пайдалану және қалдықсыз игеру технологиясы болып табылады.
 8. Amp;1. Құжаттардың құрамы, жiктелуi және бір ізге түсірілуі
 9. ARP және RARP протоколдары.
 10. B) алаудың бұрмалануын күшейту, тозаң ауа қоспасының температурасын жоғарылату және тозаң жұқалығын асыру
 11. B) Бауырлық және бауырдан тыс холестаз
 12. B) Инерция заңы орындалатын жүйеге қатысты түзу сызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын жүйе.


Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.