Застосування функціональних генераторів.
Лекции.Орг

Поиск:


Застосування функціональних генераторів.

Инструкционая картка для проведення заняття № 22-24

Учбової практики по дисципліні

"Електрорадіовиміри"

 

Тема заняття: Застосування функціонального генератора.

Робоче місце: лабораторія радіомонтажу (аудиторія №501).

Мета заняття : ознайомитися з областями, в яких застосовується функціональний генератор.

Матеріально - технічне оснащення робочого місця : осцилограф, функціональний генератор.

Правила по охороні праці на робочому місці: інструкція № 1, інструкція № 2, інструкція №3, інструкція№4, інструкція №5 по охороні праці на робочому місці.

6. Зміст і послідовність виконання завдання :

6.1 Методичні вказівки до виконання роботи :

 

Теоретичні відомості.

Застосування функціональних генераторів.

Конструювання сучасної рэдиоивимірювальної апаратури загального застосування ведеться з таким розрахунком, щоб вона дозволяла здійснювати максимум досліджень як радіотехнічних пристроїв і їх компонентів, так і нерадіотехнічних пристроїв. Типовим прикладом такий пристроїв є вимірювальні функціональні генератори(ФГ).

За допомогою ФГ можна вирішувати вимірювальні завдання, для рішення яких зазвичай використовують один або декілька вимірювальних генераторів виду ГЗ, Г4, Г5 і інші РИП [103]. Відомі традиційні і нетрадиційні завдання, які можна вирішувати тільки за допомогою таких універсальних приладів, як ФГ.

Функціональний генератор застосовують в радіотехніці, зв'язку, телебаченні, електронній техніці, вимірювальній і обчислювальною технології, вібраційній техніці, ультразвуковій дефектоскопії, зварювальній техніці, експериментальній гео- і біофізиці, хімії, медицині, океанографії, гідротехніці, гідравліці, приладобудуванні, машинобудуванні, будівельній техніці, на транспорті і в цілях навчання.

Вимірювальні завдання, які виконуються за допомогою функціонального генератора сформульовані в таблиці 1.

Таблиця 1

Номер завдання Найменування вимірювального завдання Використовувані сигнали Тип ФГ
Клас I. Дослідження і вимір характеристик сигналів, лінійних і нелінійних ланцюгів і систем
Автоматичне визначення АЧХ широкопо-лосных і вузькосмугових ланцюгів і систем Синусоїдальний ЧМ ФГ з ЧМ
Комплексне визначення характеристик уси лителей і двотактних каскадів Трикутний ФГ з ЧМ
Визначення швидкодії системи АРУ* в генераторах на битті Трикутний ФГ з ЧМ
Дослідження перехідних і імпульсних харак-теристик чотириполюсників Меандр і імпульсний ФГ з ЧМ
Вимір фазових зрушень Синусоїдальні ФГ з квадратурним виходом
Дослідження АЧХ акустичних пристроїв Синусоїдальний і пилообразний імпульсний ФГ з квадратурним виходом
Вимір характеристик радіоприймачів Пилообразно-импульсний, синусоїдальні ВЧ і НЧ, синусоидалні ЧМ і АМ-ЧМ ФГ з AM і ЧМ
Перевірка якості передачі по відеоканалу ВЧ частини спектру телевізійного сигналу   ФГ з AM
Осцилографічні (у тому числі імпульсні) виміри Пилообразно- імпульсний і прямокутний  
Частотні виміри методом рядків Пилкоподібно - імпульсний  
Аналіз параметрів випадкових процесів Меандр, пилкоподібно - імпульсний, синусо-идальный ЧМ ФГ з ЧМ  
Вимір характеристик АЦП Трикутний ФГ з ЧМ
Вимір фазового резонансу Трикутний ФГ з ЧМ
Вимір постійної годині заряду квазипи- кових детекторів вимірників перешкод У вигляді пачок коливань ФГ із запуском
Побудова і контроль їх каналів АС по ор- тонормнрованным функціям У вигляді пачок коливань ФГ із запуском
Дослідження систем автоматичного управління Синусоїдальні ІНЧ н НЧ ФГ із запуском
Вимір рівнів спрацьовування і петлі ги-стерезиса порогових пристроїв Трикутний ФГ із запуском
Дослідження характеристик мережевих фільтрів Синусоїдальний ФГ з входом для зміщення нуля
Дослідження систем ФАПЧ і їх елементів Синусоїдальний і меридіандр ФГ з ЧМ
Дослідження акустичних процесів Синусоїдальні ІНЧ і НЧ ФГ з ЧМ
Дослідження імпульсних перешкод за тривалий годину Трикутний ФГ з ЧМ
Вимір АЧХ ОУ Синусоїдальний ЧМ ФГ з ЧМ
Вимір характеристик двухкоордннатных самописців Трикутний ФГ з ЧМ
Вимір АЧХ фільтрів АС паралельного аналізу Синусоїдальний ЧМ ФГ з ЧМ
Вимір годині відновлення підсилювачів після перевантаження Синусоїдальний ЧМ ФГ з ЧМ механічних
         

Хід роботи :

1. Підключити функціональний генератор до осцилографа.

2. Включити спочатку осцилограф, потім генератор (вимикати - спочатку генератор).

3. Виставити ручку AMPL в min значення. По черзі міняти форми сигналу. Замалювати їх в зошит і визначити для кожного з них амплітуду, шпаруватість (для прямокутного), період, частоту (записати дані генератора-выставить частоту сигналу спочатку 10Hz, потім 10KHz і 1MHz).

4. Включити ручку OFFSET, виставити її в min значення і визначити постійну состовляющею синусоїдального сигналу, потім виставити ручку в max і зробити те ж саме. Сигнал замалювати в щоденнику.

5. Включити ручку SWEEP (внутреняя модуляція сигналу) - натискаємо на цифровій панелі SHIFT і кнопку 5, підписану як sweep. Міняємо регулювальником SWEEP значення від min до max.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | курс VII семестр, очное отделение

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.