Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

ЖТ-АҚ жүйесінсң механикалық сипаттамаларын есептеуЗагрузка...

2.1.1 f=50 Гц кезіндегі АҚ-тың табиғи механикалық сипаттамасы.

Қозғалтқыштың айналу моментін мына өрнектен анықтауға болады

 

, (1.1)

 

мұндағы Uф – қоректің фазалық кернеуі;

R1, R2, X1, X2 – /1/ орналастыру сұлбасына сәйкес қозғалтқыштың мәндері. dM/ds = 0 теңестіре отырып, қозғалтқыштың максималды (критикалық) иін күшін көбейтетін критикалық сырғанау мәнін табуға болады:

(1.2)

 

«+» белгісі қозғалтқыштық режімге қатысты. мәнін асинхронды қозғалтқыш иін күшінің өрнегіне қоямыз және максималды (критикалық) иін күші мәнін табамыз:

, (1.3)

 

мұндағы - бұрыштық синхрондық жылдамдық;

 

n0 – айн/мин-дегі синхронды айналу жылдамдығы.

Алынған өрнектерден қозғалтқыш режіміндегі асинхронды қозғалтқыш иін күшін табу үшін және табиғи механикалық сипаттама тұрғызуға теңдеу аламыз:

 

, (1.4)

 

мұндағы - қозғалтқыштың максималды (критикалық) иін күші;

- критикалық сырғанау;

Сырғанау өлшемін 0-ден 1-ге дейін деп алып және (1.3) қойып табиғи механикалық сипаттаманы M = f(S) есептейміз. Бұрыштық жылдамдық және сырғанау S= (ω0 – ω )/ω0 арасындағы тәуелділікті біле отырып ω=f (M) координатындағы қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын есептейміз. Есептелген мәндер негізінде сызба тұрғызамыз.

2.1.2 Түрлендіргіштің берілген шығыс жиілігінде және жиілік реттеу заңы кезіндегі АҚ-тың жасанды механикалық сипаттамасы.

Активті кедергісін елемеуге болатын идеалданған электр қозғалтқыш үшін, жиілікті реттеу кезіндегі статордың негізгі заңы өрнекпен сипатталады:

 

 

, (1.5)

 

 

мұндағы МС1 и МС2 – жиіліктері f1 и f2 кезіндегі қозғалтқыш жұмысына сәйкес статикалық жүктеме иін күші;

U11 U12 – жиіліктері сондай мән қозғалтқыштағы кернеу.

Статикалық жүктеме иін күшінің тұрақтылығында қорек көзінің кернеуі оның жиілігіне пропорционалды өзгеруі керек. Бұл жағдайда идеалданған қозғалтқыш үшін жүк тиейтін қасиеті к=const) сақталады және кернеуді өзгерту заңы мынадай болады:

 

U1/ f1 = const. (1.6)

 

Бұл жағдай үшін асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипттамалары 3-суретте көрсетілген.

Жылдамдық реттеу процесінде қозғалтқыш білігіндегі қуат тұрақты кезіндегі кернеуді өзгерту заңы:

 

(1.7)

 

Сәйкесінше сипаттамалар 4-суретте көрсетілген.

Статордағы кернеу желдеткіш жүктемеде төмендегідей заң бойынша өзгеруі керек:

(1.8)

 

Сәйкесінше сипаттамалар 5-суретте көрсетілген.

fn берілген жиіліктегі механикалық сипаттаманы есептеу үшін, реттеу заңы есебімен қозғалтқыштағы кернеуді есептеп алу керек және түрлендіргіштің жаңа шығыс жиілігі үшін қозғалтқыштың индуктивті кедергісін қайта есептеу керек:

 

X = ωL= 2πfL; Xf1 = ω1 L= 2πf1 L.

 

Қозғалтқыштың өзгерген параметрлерінің есебімен жаңа жиілік үшін механикалық сипаттамаға есеп жүргізіледі – 1.2; 1.3; 1.4.

M = f(S) барлық берілген жиіліктер үшін механикалық сипаттамалар бір сызбада тұрғызылады. Жеке сызбада ω=f (M) сипаттамалары тұрғызылады.

 

 
 


3 сурет – Статикалық жүктеменің тұрақты иін күші кезінде 4 сурет – Біліктегі тұрақты қуат кезінде 5 сурет – Желдеткіш жүктемесі кезінде

Тапсырма

Жиілік түрлендіргішінен қоректенетін қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш үшін механикалық сипаттамасын есептеп және тұрғызу:

1) f = 50Гц кезінде – табиғи;

2) жасандыны жиілікті реттеу заңында және берілген жиіліктерде.

Электр қозғалтқыштың түрін, оның қуатын, синхронды жылдамдығын және жиілікті басқару заңын оқытушы белгілейді. Басқа мәндерін студент «4А сериялы асинхронды қозғалтқыштар» анықтамасынан жазып алады.

 

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.