Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Місце дисципліни в структурі основної професійної програмиЗагрузка...

Дисципліна ««Безпечне управління судновими енергетичними установками, менеджмент машинної команди» належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Програма навчальної дисципліни «Безпечне управління судновими енергетичними установками, менеджмент машинної команди» складена у відповідності до кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (Розділ А-ІІІ\1, А-ІІІ\2) та IMO DRAFT MODEL COURSE 7.04.

Вивчення навчальної дисципліни ««Безпечне управління судновими енергетичними установками, менеджмент машинної команди» направлено на формування наступної компетентності:

Таблиця 1.1 - Компетентнісні вимоги до умінь фахівців

Компетентність Зміст уміння
1. Зведення до мінімуму ризику пожежі та підтримання стану готовності до дій у випадку аварійних ситуацій, пов’язаних з пожежею Фахівець повинен вміти звести до мінімуму ризики пожеж в машинному відділенні за рахунок безпечного управління СЕУ та бути готовим до дій у випадку аварійних ситуацій.  
2. Сприяння у експлуатації обладнання та механізмів. Безпечна експлуатація загально суднового обладнання та механізмів.
3. Безпечне використання електрообладнання. Безпечне управління та користування судновим електрообладнанням.
4. Застосування мір обережності і сприяння в запобіганні забрудненню навколишнього морського середовища. Безпечна управління СЕУ як міра запобігання забрудненню навколишнього морського середовища.
5. Управління роботою механізмів рушійної установки Безпечне управління роботою механізмів рушійної установки.
6. Експлуатація і оцінка роботи двигуна та його навантаження. Безпечне управління судновим двигуном та рівномірне розподілення навантаження на нього.
7. Підтримання машинного обладнання систем і служб у безпечному стані. Правила підтримання суднового обладнання, систем і служб у безпечному стані.
8. Розуміння команд і уміння бути понятим по питанням, що відноситься до обов'язків по несенню вахти. Розуміння та вміння доступно донести команди до особового складу під час несення машинної вахти.
9. Сприяння контролю вахти у машинному відділенню. Засади безпечного контролю за несенням вахти в машинному відділені.
Застосування навичок лідерства та роботи в команді. Здатність брати на себе відповідальність за команду та застосування вміння організатора та лідера.
Несення безпечної вахти у машинному відділенні. Безпечне управління СЕУ під час несення машинної вахти.
Організація дій на судні під час аварій. Вміння швидко організувати безпечні аварійні дії під час аварійних ситуацій.
Керівництво діями під час аварії. Вміння керувати персоналом під час аварійних ситуацій.

 

Таблиця 1.2 - Міжпредметні зв’язки які забезпечуються (наступними) дисциплінами.

Навчальна дисципліна Змістові модулі
Попередні дисципліни
1. Суднові котельні установки Котельні установки морських суден
2. Суднові допоміжні установки і системи Суднові системи
3. Суднові турбінні установки Паротурбінні та газотурбінні силові енергетичні установки
4. Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення вахти Безпечна експлуатація і ефективне обслуговування та ремонт
Продовження таблиці 1.2
5. Основи суднової енергетики Основні системи, що забезпечують роботу суднової енергетичної установки
Наступні дисципліни
1. Суднові двигуни внутрішнього згоряння Ефективне використання, спостереження, оцінка робочих характеристик та підтримка безпеки пропульсивної установки та допоміжних механізмів
       

 

У результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

знати:

- правила які слід дотримуватись під час несення машинної вахти;

- заходи безпеки під час управління судновою енергетичною установкою;

- безпечне використання суднових технічних засобів;

- безпечне управління роботою механізмів рушійної установки;

- правила підтримання суднового обладнання, систем і служб у безпечному стані;

- правила безпечного управління СЕУ;

- засади безпечного контролю за несенням вахти в машинному відділені.

вміти:

- звести до мінімуму ризики пожеж в машинному відділенні за рахунок безпечного управління СЕУ та бути готовим до дій у випадку аварійних ситуацій;

- доступно донести команди до особового складу під час несення машинної вахти;

- керувати персоналом під час аварійних ситуацій;

- безпечно керувати та користуватися судновим електрообладнанням;

- безпечно використовувати загально суднове обладнання та механізми;

- безпечно керувати головним двигуном на судні.

отримати навички:

- безпечного керування силовою енергетичною установкою та різними системами й службами машинного відділення згідно вимог безпечної та правильної експлуатації;

- безпечного користування приладами та системами керування судновою енергетичною установкою;

- контролю за несенням вахти в машинному відділені;

- безпечного управління роботою механізмів рушійної установки;

- безпечного управління судновим двигуном та рівномірне розподілення навантаження на нього;

- лідерства та здатність брати на себе відповідальність за команду та застосування вміння організатора та керівника.

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. РОЛЬ І МІСЦЕ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З РІДНОЇ МОВИ У ШКОЛАХ
 2. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 1 страница
 3. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 2 страница
 4. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 3 страница
 5. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 4 страница
 6. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 4 страница
 7. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 5 страница
 8. Run - запуск програми на виконання. По завершенні виконання програми відбувається повернення до середовища TURBO PASCAL. 5 страница
 9. а) місцевість, що має відповідні лікувальні умови і ресурси, які використовуються для лікування й оздоровлення людей певною господарською структурою.
 10. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДСП
 11. Аналіз доходів та видатків місцевого бюджету
 12. Бюджетний процес на місцевому рівні.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.