Арнайы геофизикалық зерттеулер.
Лекции.Орг

Поиск:


Арнайы геофизикалық зерттеулер.
Микрозонд әдісі.

Микрозонд әдісінде бөлшектік қиманың болуы, коллекторлық қабаттардың кеуектілігін бағалау өз үшін бөлшектік қиманың аз қабаттылықтың кеуектіліктері көрсетілген.

Бүйірлік каротаж

Электрокаротаждың кедергі әдістері осы бүйірлік каротаждарда қолданылады.

Индукциялқ каротаж

Ұңғымалық бағаналарды зерттеу үшін құрғақ және сазды ерітінділерінің орналасуы осы (мұнай негізінде) қалыптасқан.

Ымалық термометр

Геотермиялық градиент зерттеуері үшін ең басты сатылар және осы ұңғымалық кеуектіліктің режимдерін орналастыру болып табылады.

Магнитті каротаж

Ұңғымалардың магниттік жасанды алаңдарымен және тау жыныстарының айналуын зерттейді. Бұл әдістер ұңғыма қималарын құрастыруға көмектесетін және литологиялық –петрографиялық жыныстардың сипаттамаларын құрастырады.

Бұрыштық және азимуттық қабаттардың түсуін анықтау үшін көрсетілетін еңістіктердің арнайы ұңғыма аспаптарымен қолданылуын көөрсетеді.

Геологиялық интерпритация түсінігі. Ұңғымалардың геофизикалық әдістерін зерттеу.

Геологиялық интерпритацияда қазіргі геофизикалық ұңғымалардың әдістерін зерттеу кезінде геология – физикалық қабаттардың қасиеттерін анықтап, оларға (литология, колекторлық қасиеттері, саздылықтарын, мұнай – газ және суға қанығуы т.б) жатады. Одан басқа геофизикалық берілгендерді геологиялық интерпритациялық кешеніне ұңғыма қималарын (қабаттық жатыстарының кезектілігін анықтау және бөліктеу) зерттеу және жеке өнімді аудандардың геологиялық құрылымын зерттеу кіреді. Сонымен бірге ауданды толығымен зерттеу кіреді. Геологиялық интерпритацияның өнеркәсібін геофизикалық зерттеуде бұрғыланған ұңғымалардың негізгі мақсаттарын келесідей қарастырамыз.

Ыманың геологиялық қимасын жіктеу жыныстардың литологиялық қасиетін анықтау.

Кәсіптік геофизикалық зерттеулер кешені ұңғыманың қимасын жіктеу және жыныстардың литологиялық қасиеттерін бағалауды атқарады. Көп мәліметтер каратаж диаграммалары арқылы кемінде бір алаңныңлитологиялық бағанын анықтайды.

Литологиялық қасиеттерін бағалау, колеторлық және мұнай қапықтылығы, су газдылықты кәсіптік-геофизикалық зерттеулер арқылы алынғанмен олар кесекті, корбанатты, гидрохимиялық және басқа жыныстарды бөледі.

Кесекті жынытар

Кәсіптік – геофизикалық кесекті жыныстар жөнінде толық мағлұмат береді (құмтастар,құмдар, саздар және т.б.)

Саздар.

Сазды қабатшалар ұңғыма қимасында кәсіптік геофизикалық мәліметтер бойынша жақсы көрінеді. Электрокаротаж диаграммаларында саздар төменгі электрлік көрінерлік кедергілермен сипатталады, 8-10 Ом*м кейде 20-30 Ом*м қисықты ПС аномалиясы (жуу сұйығының минерализациясында қабат суларының минерализациясы)

ГК қисығында саз қабаттары табиғи гамма сәулеленудің қарқындылығына қарсы.

НГК қисығы үлкен өлшемді (t>40<45см ) зонд көмегімен тіркелген сазды қабатшалардағы төмен дәрежелі екінші γ-сәуле кавернограмада саздар ұңғыма диаметрінің ұлғаюына қарсы деп белгіленген.

Мдар

Құм қабаттарының кедергілері өзгермелі (1000 Ом*м-ге дейін ) және қабатшаның негізгі қасиеті сұйықтығын анықтайды.

Мұнайға, газға не қатысуға қаныққан құмдар жоғарғы кедергілігімен сипатталады, ал қаныққан минералданған суларда төмен.

ПС қисығында (қатты жуу сұйығы) құмдар кепет кері аномалия.

ГК қисығында құмдар төменгі табиғирадиоактивтілігімен сипатталады.

НГК диаграммасында құмдар орташа сәулелену қарқындылығымен, тығыз құмтарстар жоғаралығымен ерекшеленеді.

Құмтастар қабаты кавернограммада ұңғыма диаметрінің өзгеруіне ықпалы жоқ.

Карбонатты жыныстар

Карбонатты жыныстар электрокаротаж диаграммаларында жоғарғы дәрежелі көрінерлік кедергіні, 10000 Ом*м. ПС қисығында карбонатты жыныстар кері аномалия құрамында пелитті (сазды ) материалдар барлығымен сипатталады. Пиллиті материалдар қанша көп болса оң аномалия көрсетеді.

Карбонатты жыныстардың иелігі-төмен дәрежелі радиобелсенділігімен және төмен γ-сәулелер жоғарылығы.

Негізінен карбонатты жыныстарда айқындау НГК қисығымен коллекторлық қасиеті және мұнай қанығу сипаттамасы алынады.

Каверпограммада карбонатты жыныстар жазылады, әр түрлі өтімділігі көрсетіледі.

Дата добавления: 2017-01-21; просмотров: 845 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.