Лекции.Орг


Поиск:
Необхідність і значення обліку платежів та його етапи
Тема 3: Облік податкових надходжень

План

1. Необхідність і значення обліку платежів та його етапи

2. Особові рахунки та порядок їх відкриття

3. Підведення підсумків в особових рахунках платників, їх перевірка та закриття

4. Ведення реєстру надходжень та повернень, книги обліку зведених підсумків

5. Нарахування пені за своєчасно не сплачені суми платежів

 

 

Необхідність і значення обліку платежів та його етапи

Повне та своєчасне надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету та цільових фондів забезпечується досить складною системою їх обліку органами державної податкової служби. Цей облік забезпечує податкові органи, органи державного і управління та платників податків інформацією про нараховані, відстрочені, розстрочені та сплачені податкові зобов'язання, податковий борг та його погашення, переплати, відшкодування з бюджету в розрізі платників податків та платежів.

Дані обліку дозволяють не тільки знати стан розрахунків платників податків з податкових зобов'язань на будь-яку дату, але й планувати та прогнозувати надходження до державного бюджету в майбутньому. Крім того, облік платежів дозволяє приймати виважені, і обґрунтовані управлінські рішення для поточного та перспективного державного регулювання економікою країни.

Розробку та впровадження нормативних документів щодо організації обліку і звітності в органах державної податкової служби покладено на ДПА України, яка також виконує функції системного погодження та впровадження проектів автоматизованих інформаційних систем обліку та звітності (АІС), внесення змін до діючих АІС з урахуванням змін у податковому законодавстві.

Всю сукупність робіт по веденню обліку податків, зборів, інших обов'язкових платежів та складанню звітності можна умовно розділити на етапи.

На першому етапі здійснюють ведення оперативного обліку та контролю платежів, складання і подання вищестоящим органам звітності відповідної форми. Ці функції покладено на державні податкові інспекції в районах та містах. Основними завданнями обліку на першому етапі є:

1. відкриття карток особових рахунків платників за кожним видом платежів;

2. відображення в особових рахунках платників інформації про нараховані, відстрочені, розстрочені та сплачені податкові зобов'язання, податковий борг та його погашення, переплати, відшкодування з бюджету тощо в розрізі платників податків та платежів;

3. підведення підсумків в особових рахунках платників, їх перевірка та закриття;

4. формування за даними особових рахунків зведеної інформації в спеціальних реєстрах;

5. складання і подання вищестоящим податковим органам та органам місцевого самоуправління відповідного рівня звітності про нарахування, надходження, податковий борг та переплат)' платежів до бюджету.

На другому етапі обліку відбувається обробка звітної інформації, яка формується в нижчестоящих податкових органах та передається до вищестоящих. Вищестоящими податковими органами є: державні податкові адміністрації в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя). На підставі інформації, що надходить від нижчестоящих органів, формуються звітні дані, призначені як для внутрішнього продажу, заміни, поставки. Слід упевнитися, щоб усі суми ПДВ. відображені у податкових накладних та в книзі продажу були також відображені за кредитом рахунка 641. При цьому звертається увага, щоб номер податкової накладної збігався з порядковим номером відображення відповідної операції в продажу. З метою виявлення випадків відвантаження товарів обороти з яких не включено для нарахування ПДВ, слід перевірити документи складського обліку, а салі є накладні, що засвідчують відпуск продукції зі складу підприємства. Крім того за допомогою платіжних документів необхідно встановити випадки надходження коштів на поточний рахунок у порядку попередньої оплати, які не було включено в нарахування ПДВ.

У разі встановлення випадків відвантаження товарів без оплати або з частковою оплатою в межах бартерних операцій, натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, передачі товарів у межа балансу-платника при реалізації товарів (робіт, послуг) пов'язаній особі необхідно впевнитися в правильності визначення бази оподаткування. Для цього слід пам'ятати, то база оподаткування в таких випадках визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Якщо підприємство здійснює нарахування ПДВ по оплаті продукції (робіт, послуг), то слід упевнитися, що всі суми коштів, які надійшли на поточний рахунок або в касу, включені в оподатковуваний оборот. Для цього використовуються банківські, (журнал-ордер №2) та касові (журнал-ордер №1) документи.

1. Встановити випадки надходження коштів на власні потреби, підприємства від покупців, які не знайшли відображення на рахунках 701,702,703, і впевнитися, що ПДВ з цих сум зараховано за кредитом рахунка 641. Для цього використовуються платіжні документи, журнали-ордери №1,2, Головна книга. З метою перевірки необхідно надходження коштів на рахунок 48, порівняти з відповідними сумами, що надійшли на поточний рахунок (тобто відстежити кореспонденцію рахунків Дт 311-Кт 48). Якщо ці суми однакові, то ПДВ з них не був нарахований.

2. Підприємство надає послуги оренди, потрібно впевнитися, щоб на таку суму орендної плати був нарахований ПДВ і відображений за кредитом рахунка 641. (Оплата послуг з фінансової оренди ПДВ не обкладається.)

3. Особливу увагу звернути на випадки відчуження. Таке відчуження відбувається, коли підприємство не виконує у встановлений термін боргових зобов'язань. У такому разі відчуження об'єкта застави прирівнюється до продажу такого об'єкта, а основна сума кредиту та нарахованих процентів є_ ціною продажу такої застави. Тож перевіркою позичкових рахунків та кредитних угод необхідно встановити, чи^надавалися підприємству кредити і як вчасно вони були повернуті. При виявленні випадків відчуження об'єктів застави перевірити правильність визначення бази оподаткування та суми ПДВ,

4. Якщо підприємство імпортує товари критичного імпорту для власних виробничих потреб, слід упевнитись, що ці товари не було реалізовано на сторону. При встановленні таких випадків перевірити правильність визначення бази оподаткування і суми ПДВ. База оподаткування в такому випадку визначається виходячи і із вартості товару, збільшеної на суму мита, митних зборів і акцизного збору, якщо товар є підакцизним.

Наступним кроком перевірки є встановлення достовірності податкового кредиту. Для цього необхідно:

1. Упевнитися в наявності всіх підстав які дають право підприємству відображати суми податкового кредиту за дебетом рахунка. 641. Так, підставою для виникнення податкового кредиту по товарах (роботах, послугах), придбаних у резидента, є виключно по імпортованих товарах—вантажна митна декларація, а при імпорті робіт, послуг — банківський документ, що підтверджує перерахування коштів в оплату вартості таких послуг, а не документ по сплаті самого ПДВ.

2. Перевірити правильність відображення ПДВ використаних на невиробничі потреби. У цьому разі ПДВ має відображатися за рахунок відповідних джерел фінансування. Для перевірки використовуються банківські та розрахункові документи, за якими користування, так і для передачі до відділу головного управління обліку і звітності ДПА України.

Прийом інформації від податкових органів вищого рівня. її обробка, формування звітної інформації відділом Головного управління обліку і звітності ДПА України - це третій етап обліку податків. Зборів та інших обов'язкових" платежів. До цього ж етапу відноситься і функція Державної податкової служи України - інформування органів державної влади.

Для організації облік податків, зборів та інших обов'язкових платежів в органах державної податкової служби ДПА України формується Перелік податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, форма та склад якого доводяться до податкових органів. Цей Перелік базується на положеннях Бюджетної класифікації України за доходами.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

622 - | 591 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.