Судовий етикет: поняття, зміст та значення
Лекции.Орг

Поиск:


Судовий етикет: поняття, зміст та значення
Тестове завдання

Законодавча регламентація етичних вимог діяльності державного службовця. Державний службовець повинен:

1. Сумлінно виконувати свої службові обов’язки; шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників

2. дотримуватися високої культури спілкування

3. не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця

4. оптимально співвідносити свободу його особистості як посадової особи й громадянина ефективно здійснювати завдання та функції Української держави шляхом сумлінного виконання службових повноважень

5. забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби

6. суттєво впливати на розвиток соціальних та економічних процесів, які відбуваються у суспільстві

7. проводити державну політику, виконувати свої функції незалежно від виборчих компаній та політичної боротьби у суспільстві

8. поважати приватне життя інших державних службовців, збергітаи конфіденційність інформації з цих питань

9. сумлінно виконувати свої службові обов’язки, виявляти ініціативу і творчість

10. виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій.

 

Практичне завдання

Ситуація 1

У Вас є серйозні підстави підозрювати ваших сусідів (однокурсників) у тім, що вони затівають щось злочинне, але повної впевненості в цьому немає. Ви можете повідомити по телефону свої здогадки у міліцію. Можна спробувати умовити сусідів від здійснення задуманого тощо. Чи стоїть перед вами проблема морального вибору?

Ситуація 2

Ви розслідуєте кримінальну справу про убивство. В один із днів до Вашого кабінету заходить колега по роботі. Поговоривши про те про се, він пропонує разом пообідати. Під час обіду, за чаркою горілки, він повідомляє, що до нього звернулися його давні знайомі з проханням допомогти обвинувачуваному в справі, що Ви ведете. Вони дуже заможні люди і пропонують велику суму грошей за допомогу. А зробити потрібно саму малість: допустити трохи "помилок" при розслідуванні з таким розрахунком, щоб їх можна було використовувати в суді для виправдання. Ви стаєте власником великої суми грошей, багатою людиною. Випадок, що може ніколи не повториться. А убитого все одно вже не воскресити. Так переконує Вас колега-слідчий із сусіднього кабінету, якого Ви знаєте дуже мало. Ця спокуса надає можливість поправити свої фінансові справи. Однак...

Ситуація 3

Ви - суддя. Дружина повідомляє, що Вас запрошує в гості на день народження її співробітниця. Під час свята, з'ясувалося, що серед гостей присутня особа, репутація якої визначається як "кримінальний авторитет".

Вам належить прийняти рішення...

Методичні рекомендації

А. Розкрити теоретичне питання допоможе ознайомлення з темою „Судовий етикет”. Відповідь на це питання буде вважатись повною, якщо студент розкриє такі питання: поняття етикету, як складової етики; особливості судового етикету; елементи судового етикету; види і форми професійного етикету юристів; поняття офіційного судового етикету; етикет робочого спілкування учасників судового процесу; внутрішній стан учасника судового процесу.

Б. Для обрання вірних варіантів відповідей на тестове завдання необхідно ознайомитися із Конституцією України, Законом України „Про державну службу”, Загальними правилами поведінки державних службовців.

В. Для правильного вирішення практичної ситуації Вам необхідно уважно ознайомитись зі ст. ст. 18, 54, 97 Кримінально-процесуального кодексу України, Законом України „Про судоустрій та статус суддів”, також з Основними засадами професійної етики юристів України, Основними принципами незалежності судових органів, Кодексом професійної етики судді та темою „Судова етика”.

 

Рекомендована література

1.Конституція України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

2. Кримінально-процесуальний кодекс України // Затверджений Законом від 28.12.60 (1000-05) //
ВВР, 1961, N 2 ст. 15.

3. Закон України „Про прокуратуру” // ВВР. – 1991. - № 53. – Ст.. 793 (із змінами та доповненнями).

4. Закон України „Про адвокатуру” // ВВР. – 1993. -1993. - № 9. – Ст. № 62 (із змінами та доповненнями).

5. Закон України „Про державну службу” // ВВР України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.

6. Указ Президента „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя” № 456 / 99 від 27 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 17.

7. Основные принципы, касающиеся роли юристов (Принятые восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г) // Юридичний вісник України. – 2002. - № 4). – С. 4.

8. Основні засади професійної етики юристів України: Затверджені п’ятим з’їздом Спілки юристів України // Юридичний вісник України (Інофірм.-правовий банк). – 2001. – 9 – 15 червня ( № 23). – С. 18 – 20.

9. Основні принципи незалежності судових органів (схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 р.) // Юридичний вісник України. – 2002. - № 40. – С. 7.

10. Зводом Принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню або ув’язненню у будь-якій формі, затвердженим резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1988 року

11. Правила адвокатської етики, схваленими Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при КМ України 1 жовтня 1999 р. Протокол від 1-2 жовтня 1999 р. 6/У.

12. Загальні правила поведінки державних службовців // Державна служба в Україні // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – К., 2002. – с. 314.

13. Юридична етика. Навчальний посібник під ред. Гребенькова. – „Алерта”. – 2004.

14. А.С. Кобликов. Юридическая этика Уч-к для ВУЗов. – М., 1999.

15. Лозовий В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. – Харків, Вид-во АПН України „Право”. - 2004.

16. Нор В. Т., Костецький М.В. Розвиток досліджень проблем юридичної етики: Ретроспективний огляд літератури // Радянське право. – 1986. - № 12. – С. 76 – 79.

17. Кобликов В. Юридическая этика. – М., 2001. – с. 76.

18. Рудакевич М.І. Етика державних службовців: Монографія. – К.: Національна академія державного управління при Президентові України. – 2003.

19. Рудакевич М.І. Етика державної служби. Зарубіжний досвід. – К., 2002.

20. Бойков А.Д. Уголовное судопроизводство и судебная этика // Курс советского уголовного процесса: Общая часть. – М., 1989.

21. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д. Судебная этика: Некоторые проблемы нравственных начал советского уголовного процесса. – Воронеж, 1973. – 272 с.

22. Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социальное правосудне. – Х., 1986. – 185 с.

23. Грошевий Ю.М. Проблеми моралі в сфері кримінально-процесуальної діяльності // Вісник Академії правових наук України. – Х., 1996. – Вип.. 6. – С. 30 – 38.


ПЕРЕЛІК

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 552 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.