Лекции.Орг
 

Категории:


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Жалпы тіл білімі» пәнінен тест сұрақтары

1. Тіл ғылымында тіл білімін неше топқа бөліп қарастырады

А) 2

В) 3

С) 4

D) 5

Е) 6

 

2. Тілдің ішкі жүйелікқұрылымын, жүйе элементтерінің бір-бірімен қарым-қатынасын зерттейтін қазіргі заманда қалыптасқан саланың аталуы қалай?

А) интралингвистика

В) экстралингвистика

С) микролингвистика

D) ішкі лингвистика

Е) сыртқы лингвистика

 

3. Тілдің сыртқы дүниемен, қоғаммен байланысын зерттейтін сала

А) эксралингвистика

В) интралингвистика

С) микролингвистика

D) ішкі лингвистика

Е) сыртқы лингвистика

 

4. Тіл білімі қай кезде жеке ғылым ретінде қалыптасты?

А) ХІХ ғасыр

В) ХХ ғасыр

С) Х ғасыр

D) ХІ ғасыр

Е) ХІІІ ғасыр

 

5. Тіл білімі тарихын неше кезеңге бөліп қарастырамыз?

А) 5

В) 6

С) 7

D) 8

Е) 9

 

6. Қытай жазба ескерткіштерінде біздің заманымыздан бұрын қай ғасырда пайда болған?

А) ХҮ ғасыр

В) ХІғасыр

В) ХІІІ ғасыр

в) ХІХ ғасыр

D) ХІ ғасыр

 

7. Ат қою теориясы мен грамматикалық өнер теориясы ең алғаш қайда пайда болған?

А) Қытай

В) Үндістан

С) Ежелгі грек

D) Европа

Е) Қазақстан

 

8. Біздің замаымызға жеткен қытайлардың ең алғашқы сөздігі

А) Эрья

В) Аударма

С) Терминологиялық

D) Хао се се ни

Е) Веда

 

9. Үнділердің ежелден сақталған діни жазба ескерткіші

А) Веда

В) Эрья

С) Құран

D) Фигаро

Е) Будда

 

10. Веданың тілі нешебағытта жүрген?

А) 4

В) 5

С) 6

D) 7

Е) 8

 

11. Көне үнді лингвисі Яскм бес томдық сөздігін қай тілде жасаған?

А) веда

В) ағылшын

С) конон

D) арамей

Е) араб

 

12. Біздің дәуірімізге жеткен үнді лингвисі Панинидің тіл білімі тарихында жазған еңбегін көрсетіңіз

А) Аштадхьян

В) Веда

С) Арамей тілінің ерекшелігі

D) Үнді тілінің қолданысы

Е) Қытай тіліндегі фонетикалық ерекшеліктер

 

13. “Үндістан тіл білімі ежелгі дәуірде биік жетістіктерге жетті, бұл дәрежеге европа тіл білімі ХІХ ғасырда ғана қол жеткізген” деген кімнің көзқарасы?

А) В.Томсен

В) Ф.Фортунатов

С) В. Гумбольт

D) Ф.де Соссюр

Е) А.Шлейхер

 

14. Греция тіл білімін зерттеу неден басталады?

А) Илиада мен Одиссея

В) Грек тіліндегі диалектілер

С) Әдеби тіл

D) жаргон сөздер

Е) кәсіби сөздер

 

15. Греция тіл білімін неше кезеңге бөліпқарастырамыз?

А) 2

В) 3

С) 4

D) 5

Е) 6

 

16. Неолингвизм қай тілден енген сөз, қандай ұғымды білдіреді?

А) гректілі, жаңа тіл

В) латын тілі, жаңа тіл

С) француз тілі, жаңа тілі

D) грек тілі, жаңа сөз

Е) латын тілі, жаңа сөз

 

17. Неолингвизм мектебі қай мемлекетте қалыптасқан?

А) Италия

В) Франция

С) Үндістан

D) Қытай

Е) Испания

 

18. Неолингвизм мектебінің негізін салушылар?

А) М.Д.Бартоли

В) Ф.Де Соссюр

С) В.Гумбольт

D) Яски мен Панини

Е) Панини

 

19. Тілдердің географиялық орнына қарай зерттеу жүргізген лингвистер?

А) Неолингвистер

В) Эстететистер

С) Экстралингвистер

D) Интралингвистер

Е) Полилингвистер

 

20. Эстетизм бағыты қашан, қай жерде қалыптасқан?

А) ХХ ғасыр, Батыс Европа

В) ХІХ ғасыр,Шығыс Европа

С) ХХ ғасыр Шығыс Европа

D) Орта ғасыр, Үндістан

Е) Ежелгі дәуір,Қытай

 

21. Эстетикалық лингвистиканы қалыптастырушы зерттеуші кім?

А) Карл Фосслер

В) Ф.де.соссюр

С) М.Д.Бартоли

D) Яски мен Панини

Е) Ф.Фортунатов

 

22. Тіл білімі тарихында жас грамматистер бағытын біржолата бастарту ұранынтұңғыш көтерген мектеп қалай аталады?

А) Сөздер мен заттар

В) эстетикалық

В) неолингвизм

в) ареал

D) сипаттамалы

 

23. Сөздер мен заттар мектебінің аты немен байланысты болған?

А) журнал

В) газет

С) мектеп

D) ғалым

Е) ғылым

 

24. Ф.де Соссюр тілді зерттеудің қандай түрлерін ұсынған?

А) синхрондық-диахрондық

В) салыстырмалы

С) салғастырмалы

D) салаластырушы

Е) жалғастырушы

 

25. Тілдік жүйе құрап элементтердің бір-бірімен логикалық және психологиялық қарым-қатынасын талдайтын тілдік құбылыс?

А) синхрондық

В) экстралингвистика

С) диахрондық

D) салыстырмалы

Е) салғастырмалы

 

26. Тіл мен сөйлеу мәселесін ұсынған зерттеуші

А) Ф.де Соссюр

В) В.Гумбольт

С) Ф.Энгельс

D) В.Ленин

Е) К.Маркс

 

26. Тілді белгілі бір дәуірдеөмір сүріп тұрған қалпы тұрғысынан қарастыратын тіл білімі

А) сипаттама тіл білімі

В) тарихитіл білімі

С) салыстырмалы тіл білім

D) орын ауыстыратын тілі білімі

Е) диахрондық тіл білімі

 

27. Бүкіл адам баласына қатысты тілдің жүйесі оның даму заңдарын зерттеп айқындайтын тіл білімі

А) жалпытілі білімі

В) жеке тіл білім

С) салыстырмалы тіл білім

D) орын ауыстыратын тілі білімі

Е) диахрондық тіл білімі

 

28. Дифференциялаушы қызметі басым тілдік таңбалар

А) фонема

В) морфема

С) тонема

D) сөздер

Е) аффикстер

 

29. Дифферециялаушы қызметінен теңдестіруші қызметі басым таңбалар

А) морфема

В) фонема

С) тонема

D) сөздер

Е) сөйлемдер

 

30. Мағына мен дыбыстардың бірлігінен тұратын ең кіші тілдік элемент

А) морфема

В) фонема

С) тонема

D) сөздер

Е) сөйлемдер

 

31. Үнді-еуропа тілдері?

А) бенгали, пушту, орыс, армян

В) тигран, айсор, иврид

С) ханты, фин, карель

D) башқұрт, якут, қырғыз

Е) балтық, орыс, қазақ

 

32. Үнді-еуропа тілдері?

А) литва, ағылшын, француз

В) тигран, айсор

С) ханты, фин

D) башқұрт, якут

Е) балтық, қазақ

 

33.Семит-хамит тілдері?

А) араб, тигре, гураге

В) тигран, айсор, иврид

С) ханты, фин

D) башқұрт, якут

Е) орыс, қазақ

 

34. Кавказ тілдері?

А) авхаз, кабардин,лезгин

В) тигран, айсор

С) ханты, фин

D) башқұрт, якут

Е) орыс, қазақ

 

35.Дөрекілеу, қолайсыздау айтылатын создерді сыпайы, майда сөздермен ауыстырып айту құбылысы?

А) эвфемизм

В) плеоназм

С) каламбур

D) омофон

Е) омограмма

 

36. Бүкіл лексикалық байлықтың басты тұлғасы, негізгі ұйытқысы?

А) доминант сөз

В) сөздік құрам

С) синонимдік қатар

D) жалпыхалықтық лексика

Е) негізгі сөздік хор

 

37. Тілдегі өткінші құбылыс болып саналатын сөздер?

А) неологизмдер

В) терминдер

С) эвфемизмдер

D) дисфемизмдер

Е) табу

 

38.Дара мағыналылық?

А) терминдерге тән басты қасиет

В) синонимдерге тән басты қасиет

С) көнерген сөздерге тән басты қасиет

D) неологизмге тән басты қасиет

Е) амонимдерге тән басты қасиет

 

39. Фразеологиялық тұтастық

А) жүрек жұтқан

В) көрпеңе қарап көсел

С) екі езуі екі құлағына жету

D) шалқар көл

Е) жазық дала

 

40. Дыбыстау мүшелерінің жиынтығы?

А) сөйлеу аппараты

В) дауыс шымылдығы

С) дыбыс ырғағы

D) дыбыс әуені

Е) дыбыс күші

 

41. Фразеологиялық бірлік?

А) шалқар көл

В) жазық дала

С) көрпеңе қарап көсел

D) ауыз-мұрны қисаймастан

Е) ауырдың үсті, жеңілдің астымен

 

42. Дауыстылардың бір өңкей жуан,не бір өңкей жіңішке болып үндесуі?

А) лингвистикалық сингормонизм

В) прогрессивті ассимиляция

С) регрессивті ассимиляция

D) диссимиляция

Е) лабиальдық сингармонизм

 

43. Тетелес келген екі дыбыстың бірінің екінші дыбысты дәл өзіндей етіп бағындыруы?

А) толық ассимиляция

В) регрессивті ассимиляция

С) прогессивті ассимиляция

D) лобиальдық сингармонизм

Е) диссимиляциялық

 

44. Сөздің морфемалық жігінің әбден күңгірттеніп, морфемаларға мүшеленбеуіне әкелетін морфологиялық процесс?

А) сіңісу

В) жылысу

С) күрделену

D) декореляция

Е) диффузия

 

45. Түбір мен аффекстерінің жымдаса, кіріге қосылуы аффекстердің көп мағыналы бола алуы және олардың жалғануынан түбірдің дыбыстық құрамының өзгеру құбылысы?

А) аглютинация

В) фузия

С) ассимиляция

D) диссимиляция

Е) дивергенция

 

46. Түбір ме аффекстерді бір-бірімен жай жалғасуы, ара жігінің аңғарылуы, аффекстерді дара мағыналы болуы және аффикстердің жалғауынан түбірдің дыбыстық құрамының өзгермеу құбылысы?

А) фузия

В) аглютинаия

С) ассимиляция

D) диссимиляция

Е) дивергенция

 

47. Флективті тілдер

А) араб, еврей

В) удмурт, угор

С) ханты, манси

D) құмық, башқұрт

Е) хакас, шор

 

48. Барыс септік жалғыуы?

А) -а, -е

В) -нің, -ның

С) -нда, -нде

D) -нан, -нен

Е) -на, -н

 

49. Табыс септік салғауы?

А) -н

В) -на

С) -нда

D) -нен

Е) -нің

 

50. Өзгелік етіс?

А) жазыс, біліс, шақырыс

В) жаздыр, білгіз, шақырт

С) жазыл, білін, шақырыл

D) жуын, керіл, таран

Е) жаздыр білін, керіл

 

51. Гураге, тигре, араб тілдері енетін тілдер тобы?

А) семит тобы

В) кельт тобы

С) египет тобы

D) грек тобы

Е) албан тобы

 

52. Әріп жазуының пайда болу реті?

А) буын жүйелі жазудан кейін

В) идеографиялық жазудан кейін

С) буын жүйелі жазудан бұрын

D) пиктографиялық жазудан бұрын

Е) логографиялық жазудан бұрын

 

53. Бір ыңғай кельт тобына жататын тілдер қатары?

А) ирланд, бритт, бретон, шотланд

В) мегрель, амхор, шотланд

С) каталан, аромун, ирланд

D) мегрель, уельс, табаран

Е) шотланд, каталанд, аромун

 

54. Құлиеленуші мемлекеттердің құрылуы мен 1 мезгілде пайда болған жазу жүйесі

А) буын жазу

В) идеографиялық

С) пиктографиялық

D) логографиялық

Е) әріптік жазу

 

55. Қарайым тілі енетін түркі тілдерінің тобы?

А) қыпшақ

В) бұлғар

С) оғыз

D) татар

Е) қарлұқ

 

56. Бірыңғай тұрған иран тобына жататын тілдер тобы?

А) пенджаби, тәжік, биғари

В) осетин, кашмир, сингаль

С) курс, ишкам, рушан

D) пушту, кашмир, неполи

Е) балучи, гуджарати, урду

 

57. Жазудың ең алғашқы түрі?

А) пиктографиялық

В) буын

С) идеографиялық

D) әріптік

Е) логографиялық

 

58. Батыс славян тобынаенетін тілдер қатары?

А) кашуб, чех, поляк

В) македон, словен

С) орыс, украин

D) белорус, словак

Е) словен, болгар

 

59. Бірыңғай тұрған қыпшақ тілдері?

А) қарайым, құмық, қарашай

В) гагауз, балқар, түрік

С) татар, чуваш, хакас

D) қазақ, қарақалпақ, чуваш

Е) ноғай, ұйғыр

 

60. Оңтүстік славян тобына енетін тілдер қатары?

А) словен, македон, болгар

В) гагауз, түрік, балқар

С) татар, чуваш

D) ноғай, ұйғыр

Е) қазақ, қарақалпақ

 

61. Герман тобына енетін тілдер қатары

А) голланд, идиш

В) балқар, гагауз

С) татар, чуваш

D) ноғай, ұйғыр

Е) қазақ, қарақалпақ

 

62. Швед, норвеж тілдері енетін тілдер тобы?

А) герман

В) кельт

С) албан

D) роман

Е) балтық

 

63. Бірыңғай тұрған роман тілдері?

А) повонсаль, молдаван, италян

В) балқар, гагауз, түрік

С) татар, чуваш, хакас

D) ноғай, чуваш

Е) қазақ, қарақалпақ

 

64. Гагауз тілі енетін тілдер тобы?

А) бұлғар

В) оғыз

С) қарлұқ

D) ұйғыр-оғыз

Е) қыпшақ

 

65. Қарайым тілі енетін тілдер тобы?

А) қыпшақ

В) оғыз

С) қарлұқ

D) ұйғыр-оғыз

Е) бұлғар

 

66. Тұғығыс- мәнжүр тілдерінің қатары?

А) ульч, орочи, эвен, нанай

В) вепс, ижор, манси

С) марии, ханты

D) удэгей, ихор,

Е) тай, карель

 

67. Омонимдердің түрлерін ажыратыңыз: мука-мука, замок-замок?

А) омограф

В) омоформа

С) омофон

D) каламбур

Е) пароним

 

68. Солтүстік герман тобына енетін тілдер қатары?

А) исланд,феррер, дат

В) норвеж, прус

С) неміс, идиш

D) литва, латыш, прус

Е) голланд, прус

 

69. Бірыңғай тұрған угро-фин тілдері?

А) удэгей, нанай, марии

В) ижор, манси

С) тофа, венгр

D) ульч, вепс, хакас

Е) қарағас, ханты

 

70. Полинезей тілінің «белгілеу» және «күллі», «түгелімен» деген сөздерінен жасалған термин?

А) эвфемизм

В) метафора

С) метонимия

D) синекдоха

Е) табу

 

71. Грек тілінің «сыпайы сөйлеймін» деген сөзінен жасалған термин?

А) эвфемизм

В) метафора

С) метонимия

D) синекдоха

Е) табу

 

72. Грек тілінің «сөз» және «жазамын»деген сөздерінен жасалған термин?

А) лексикография

В) лексикология

С) этимология

D) фразеология

Е) семасиология

 

73. Туыстас тілдердің сөздік құрамын, ондағы сан алуан сөздерді бір-бірімен салыстыра зерттейтін лексикологияның саласы?

А) салыстырмалы лексикология

В) тарихи лексикология

С) сипаттама лексикология

D) семасиология

Е) ономосиология

 

74. Зат немесе құбылыс ұғымының белгілі бір сөзбен аталуының себебі неліктен екендігін қарастыратын сала?

А) семасиология

В) ономосиология

С) онтропонимика

D) топонимика

Е) этимология

 

75. Сөздің морфемадан, еркін сөз тіркесінен, сөйлемнен айырмашылығы?

А) бір сөз табына телінді болу

В) дыбыстық құрылымнің бірлігінен тұруы

С) мағыналық жағы

D) грамматикалық жағынан біртұтас тұлғалануы

Е) құрылымдық тұйықтығы

 

76. Сөздің тұрақты сөз тіркесінде көрінетін лексикалық мақынасы?

А) фразеологиялық байлаулы маағына

В) синтаксистік шартты мағына

С) нормативті мағына

D) ауыспалы мағына

Е) стилистикалық бояма мағына

 

77. Сөйлемде белгілі бір синтаксистік қызмет атқаруына байланысты туған лексикалық мағына?

А) синтаксистік шартты мағына

В) фразеологиялық байлаулы мағына

С) нормативті мағына

D) ауыспалы мағана

Е) стилистикалық бояма мағына

 

78. Белгілерінің ұқсастығына қарай заттың не құбылыстың басқа бір заттың не құбылыстың атауымен аталуының негізінде сөз мағынасының ауысуы?

А) эвфемизм

В) метонимия

С) синекдоха

D) метафора

Е) дисфемизм

 

79. Бір заттың немесе құбылыс атауының екінші затқа не құбылысқа олардың өзара іргелестігі шектестігінде атау болып ауысу тәсілі?

А) синекдоха

В) метонимия

С) қызмет бірлігі бойынша аталуы

D) метафора

Е) дисфемизм

 

80. Сөздің шығу тегін айқындауда тілдердің шығу тегінің бірлігіне қарай топтастырылуын талап ететін принцип?

А) этимологиялық

В) семантикалық

С) фонетикалық

D) генеологиялық

Е) морфологиялық

 

81. Бүтіннің орнына бөлшекті, жалпының орнына жалқыны қолдану негізінде сөз мағынасының ауысуы?

А) синекдоха

В) метонима

С) қызмет бірлігі бойынша аталу

D) метафора

Е) дисфемизм

 

82. Этимологиялық зерттеулерде сөз мағыасын, сөздің мағыналық жақтан өзгеруін, даму жолдарын есепке алуды талап ететін принцип?

А) этимологиялық

В) семантикалық

С) фонетикалық

D) генеологиялық
Е) морфологиялық

 

83. Сөздердің тууына себепші болған тарихи жағдайларды жете талап ететін принцип?

А) морфологиялық

В) фонетикалық

С) семантикалық

D) этимологиялық

Е) генеологиялық

 

84. Семантикалық жақтан бөліп ажыратылмайтын, бір тұтас мағынасы сыңарларының мағынасымен жуыспайтын фразеологиялық оралам?

А) фразеологиялық тізбек

В) фразелолгиялық бірлік

С) фразеологиялық тұтастық

D) фразеологиялық сөйлемше

Е) құрмалас сөйлем

 

85. Граматикалық жақ, шақ категорияларына тән сөз табы?

А) етістік

В) есімдік

С) зат есім

D) үстеу

Е) сын есім

 

86.Граматикалық етіс, рай категорияларына тән сөз табы?

А) етістік

В) есімдік

С) зат есім

D) сын есім

Е) үстеу

 

87. Тілдің комуникативтік қызметі ?

А) ойды жарыққа шығару

В) ойды қалыптастыру

С) қарым-қатынас құралы болу

D) таңбалық сипаты

Е) айтылған ойға көзқарасын білдіру

 

88.Тілдің экспрессивті қызметі?

А) ойды қалыптастыру

В) ойды жарыққа шығару

С) қарым-қатынас құралы болу

D) таңбалық сипаты

Е) айтылған ойға көзқарасын білдіру

 

89.Ономастиканың салалары ?

А) ономасиология, семасиология

В) лексикография, этнография

С) фразеология, лексикология

D) антропонимика, топонимика

Е) этимология, этнология

 

90.Кісі аттарын зерттейтін тіл білімінің саласы?

А) антропонимика

В) этнография

С) семасиология

D) топонимика

Е) этимология

 

91. Географиялық атауларды зерттейтін тіл білімінің саласы?

А) топонимика

В) этнография

С) семасиология

D) онтропонимика

Е) этимология

 

92. Көп мағыналылық құбылысы?

А) полисемия

В) семантика

С) логика

D) философия

Е) омоним

 

93.Әр түрлі 2 дыбыстың бойына сіңісіп бірдейлесуі?

А) элизия

В) дивергенция

С) редукция

D) асимиляция

Е) конвергенция

 

94. Дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздерге негізделген сөз әзілі?

А) каламбур

В) омофон

С) омограф

D) синоним

Е) омоним

 

95. Мәндес сөздердің қабаттасып, өзара тіркесіп айтылуынан жасалған сөз тізбек ?

А) парафраза

В) плеоназм

С) каламбур

D) омофон

Е) омограмма

 

96. Грек тілінің «сөз» және «ілім» деген сөздерінен жасалған термин

А) лексикология

В) семасиология

С) этимология

D) этнонимика

Е) топонимика

 

97. Грек тілінің «шындық»және «сөз», «ілім» деген сөздерінен жасалған термин?

А) семасиология

В) семотика

С) этимология

D) эннонимика

Е) топонимика

 

98. Грек тілінің «атын өзгерту», «қайта та қою» деген сөзі бойынша жасалған термин?

А) метонимия

В) фонема

С) редукция

D) метафора

Е) элизия

 

99. Грек тілінің «бірдей», «біркелкі», «ат», «аталу» деген мағынаны білдірітін сөздерінен жасалған термин ?

А) омоним

В) антоним

С) синоним

D) метонимия

Е) полисемия

 

100. Грек тілінің «қатар атау» деген сөзі бойынша жасалған термин?

А) синоним

В) антоним

С) омоним

D) метонимия

Е) полисемия

 

101. Грек тілінің «қарасы» және «ат», «атау» деген сөздерінен жасалған термин?

А) антоним

В) синоним

С) омоним

D) метонимия

Е) полисемия

 

102. Латын тілінің ұқсамау деген мағынаны білдіретін сөзі бойынша жасалған термин?

a) диссимиляция

В) ассимиляция

С) деривациялық

D) сингармонизм

Е) лаабиоденталь

 

103. Граматикалық мағыналары түбіірге аффикстержалғану арқылы берілетін тілдер типі?

А) агглютинативті тілдер

В) флективті тілдер

С) даралаушы тілдер

D) полисинтетикалық тілдер

Е) аморфты тілдер

 

104. Тілдер туыстығын анықтауда қолданылатын зерттеу әдісі?

А) салыстырмалы-тарихи

В) сипаттама

С) синхронды

D) диахронды

Е) салыстырмалы

 

105. Граматикалық тәсіл ретінде қызмет атқаратын екпіннің түрі?

А) жылжымалы болса

В) тұрақты болса

С) сөздің бастапқы буынында тұрса

D) сөздің соңғы буынында тұрса

Е) соңғы буынның алдында тұрса

 

106. Сөз құрамындағы біркелкі дауыстылардың немесе біркелкі дауыссыздардың тұтасуы нәтижесінде марфемалардың ажыратылу мүмкінділігінің әлсіреуі?

А) сіңісу құбылысы

В) күрделену процесі

С) диффузия құбылысы

D) жылысу құбылысы

Е) декорреляция процесі

 

107. Қара ат,Қара ат деген тіркестердің ауызекі тілде қарат,қаралат түрінде айтылуы?

А) диффузия құбылысы

В) күрделену процесі

С) сіңісу құбылысы

D) жылысу құбылысы

Е) декорреляция процес

 

108. Реляциялық мағынаны білдіретін аффикстік морфеманың түрі?

А) префикс

В) инфикс

С) жұрнақ(cуфикс)

D) жалғау(флексия)

Е) конфис

 

109. Деривациялық мағынаны білдіретін аффикстік морфеманың түрі?

А) сөз тудырушы аффикстер

В) сөз түрлендірүші аффикстер

С) транфикс

D) интерфикс

Е) префикс

 

110. Түбірден не негізден тұратын аффикстер

А) инфикс

В) конфикс

С) префикс

D) трансфикс

Е) посфикс

 

111. Түбірдің алдынан жалғанатын аффикстер?

А) префикс

В) конфикс

С) инфикс

D) трансфикс

Е) постфикс

 

112. Сөз бен сөзді байланыстыратын,оларды бір-біріне қатынасын білдіретін аффикстер?

А) префикстер

В) сөз түрлендіруші аффекстер

С) сөз тудырушы аффикстер

D) транфикс

Е) интерфикс

 

113. Тілдегі сөздердің түрлену,өзгеру ережелері мен сөздерден сөйлемдердің құралу ережелерін білдіретін тіл білімінің саласы?

А) лексикология

В) ономасиология

С) этимология

D) фразеология

Е) грамматика

 

114. Морфема мен оның түрлерін,сөздердің түрленуін қарастыратын тіл білімінің саласы?

А) морфология

В) синтаккксис

С) этимология

D) фразеология

Е) грамматика

 

115. Сөз тіркесі мен сөйлем туралы,олардың құрылымы мен түрлері туралы ілім?

А) фразеология

В) синтаксис

С) этимология

D) морфология

Е) грамматика

 

116. Грамматикалық мағынаның түбірге аффекстер жалғану арқылы жасалу тәсілі?

А) аффиксация тәсілі

В) біріктіру тәсілі

С) сөздердің орын тәртібі тәсілі

D) қосарлану тәсілі

Е) ішкі флекция тәсілі

 

117. Түбірдің дыбыстық құрамының өзгеруі арқылы грамматикалық мағынаның берілу тәсілі?

А) бірігу тәсілі

В) аффиксация тәсілі

С) сөздердің орын тәртібі тәсілі

D) қосарлану тәсілі

Е) ішкі флекция тәсілі

 

118. «Ерітілу», «қорытылу» деген мағынадағы сөзден жасалған термин?

А) фузия

В) синхрония

С) агглютинация

D) эвфемизм

Е) редукция

 

119. Грек тілінің «жер»және «ат», «есім»деген мағынадағы сөздерінен жасалған термин?

А) топомимика

В) семасиология

С) этимология

D) этнонимика

Е) семотика

 

120. Біркелкі немесе ұқсас дыбыстардың әр басқа дыбыстар немесе сәл ғана ұқсас дыбыстар болып өзгеру құбылысы?

А) диссимиляция

В) ассимиляция

С) сингармонизм

D) омофон

Е) омограф

 

121. Сөз тудырушы аффикстердің мағынасы?

А) деривациялық

В) реляциялық

С) грамматикалық

D) лексикалық

Е) этимологиялық

 

122. Сөз түрлендіруші аффикстер мағынасы?

А) реляциялық

В) деривациялық

С) грамматикалық

D) лексикалық

Е) этимологиялық

 

123. Түбір аффекстердің жалғануы арқылы грамматикалық мағынаның берілу тәсілі?

А) аффиксация тәсілі

В) ішкі флексия тәсілі

С) бірігу тәсілі

D) сөздердід орын тәртібі тәсілі

Е) қосарлану тәсілі

 

124. Түбірдің дыбыстық құрамының өзгеруі арқылы грамматикалық мағынаның жасалу тәсілі?

А) аффиксация тәсілі

В) бірігу тәсілі

С) сөздердің орын тәртібі тәсілі

D) қосарлану тәсілі

 

125. Дауыстылардың иектің (жақтың)қызметіне қарай бөлінуі?

А) ашық, қысаң

В) шұғыл, ызың

С) еріндік, езулік

D) жуан, жіңішке

Е) тіл алды, тіл арты

 

126. Дауыстылардың еріннің қызметіне қарай бөлінуі?

А) еріндік, езулік

В) шұғыл, ызың

С) ашық, қысаң

D) жуан, жіңішке

Е) тіл алды, тіл арты

 

127. Сөз соңына қосалқы дыбыстар қосылып айтылатын фонетикалық процесс?

А) эпизета

В) проеза

С) эпентеза

D) апокопа

Е) диэреза

 

128. Сөз құрамындағы дыбыстардың орын алмасып қолданылуы?

А) метатеза

В) протеза

С) эпентеза

D) апокопа

Е) диэреза

 

129 .Басқа тілден енген сөздің соңғы дыбысының түсіріліп қалыптасуы?

А) апокопа

В) протеза

С) эпентеза

D) метатеза

Е) диэреза

 

130. Сөз ортасына қосалқы дыбыстың қосылып айтылуы?

А) эпентеза

В) протеза

С) апокопа

D) метатеза

Е) диэреза

 

131. Сөз құрамындағы белгілі бір дыбыстың көмескіленіп айтылуы?

А) редукция

В) протеза

С) апокопа

D) метатеза

Е) диэреза

 

132. Сөз құрамындағы не сөз аралығындағы белгілі бір дыбыстың көмескіленуі нәтижесінде мүлдем түсіп қалуы?

А) элизия

В) протеза

С) апокопа

D) метатеза

Е) диэреза

 

133. Д,Т,Б,К,Қ,П дыбыстарының жасалу тәсілдеріне қарай терминдік атауы?

А) эксплозив

В) альвеоляр

С) фарингаль

D) фрикатив

Е) денталь

 

134. Сөздердің шығу тегін зерттейтін лексикологияның саласы

А) этимология

В) ономасиология

С) оронимия

D) ойконимия

Е) топонимика

 

135. Грек тілінің «жарылушы»деген сөзінен жасалған термин?

А) эксплозив

В) денталь

С) фрикатив

D) релациялық

Е) билабиаль

 

136. Латынтілінің «ұқсау,ұқсасу»деген мағынаны білдіретін сөзі бойынша жасалған термин?

А) ассимиляция

В) диссимиляция

С) деривациялық

D) сингармонизм

Е) лабиденталь

 

137. Ішкі флексия тәсілі арқылы тұлғаланған сөз?

А) ходить,хожу

В) гостям,жүріңіз

С) он-оннан,етек-жең

D) білезік,әкел

Е) кешікті-ау

 

138 .Септік категориясындағы сөздер?

А) үйге,үйді,таспен,асқа

В) ақылдым,оқимын,оқығым келеді

С) жер жыртылды, оқушы киінді

D) барамын,барасың,барлық

Е) келемін, тарандым

 

139. Тарандым,жазысты сөздерінің категориясы?

А) шақ

В) етіс

С) рай

D) септік

Е) көптік

 

140. Ойды жарыққа шығару құралы?

А) тіл

В) фонема

С) сөз

D) буын

Е) морфема

 

141. Сөздің материалдық жамылғышы?

А) дыбыс

В) екпін

С) морфема

D) буын

Е) интонация

 

142. Қоғам өмірінің қолданылатын әр түрлі типтегі таңбалар табиғатын зерттейтін ғылым?

А) семиотика

В) ономасиология

С) лексикология

D) фразеология

Е) семасиология

 

143. Жалпы таңба атаулыға тән ортақ қасиеттердің бірі?

А) бір мағыналы

В) көп мағыналы

С) мейлінше автономды

D) материалды

Е) жалпыхалықтық сипат

 

144. Номинативті қызметі бар элемент?

А) морфема

В) сөйлем

С) фонема

D) сөз тіркесі

Е) сөз

 

145. Сөздің ең ұсақ мағыналық бөлшегі?

А) морфема

В) сөйлем

С) фонема

D) сөз тіркесі

Е) сөз

 

146. Ономастиканың географияаық атауларды қарастыратын саласы?

А) топонимика

В) этимология

С) этнонимия

D) антропонимия

Е) зоонимия

 

147. Сөздің мағыналық жақтарын қарастыратын тіл білімінің саласы?

А) лексикография

В) семасиология

С) фразеология

D) ономасиология

Е) этимология

 

148 . Лексикологияның Тау,Шың,Төбе атауларын қарастыратын саласы?

А) ойконимия

В) оронимия

С) антропонимия

D) этнонимия

Е) гидронимия

 

149. Тіл білімінің ру, ел,халық аттарын зерттейтін саласы?

А) этномимика

В) антропонимика

С) гидронимия

D) оронимия

Е) ойконимия

 

150. Адам аттарын зерттейтін ғылым?

А) антропонимика

В) этнонимия

С) гидронимия

D) оронимия

Е) ойконимия

 

151. Тұрақты сөз тіркестерін қарастыратын тіл білімінің саласы?

А) фразеология

В) лексикология

С) семасиология

D) этимология

Е) ономастика

 

152. Морфемаларға ажыратылмайтын сөздің морфемаларға ажыратылатын сөзге айналу процесі?

А) күрделену процесі

В) диффузия құбылысы

С) сіңісу құбылысы

D) декорреляция процесі

Е) жылысу құбылысы

 

153. Сөздік құрамының ең басты және тұрақты бөлшегі?

А) негізгі сөздік қор

В) историзм

С) кірме сөздер

D) неологизм

Е) архаизм

 

154. Дауысты дыбыс қалай жалады?

А) Ауа кедергіге ұшырамай жасалады

В) Ауаның кедергіге ұшырап шығуынан

С) Үн арқылы жасалады

D) Еріннің қатысына қарай

Е) Езудің қатысына қарай

 

155. Дауыссыз дыбыс қалай жасалады?

А) Ауаның кедергіге ұшырап шығуынан

В) Езудің қатысына қарай

С) Еріннің қатысына қарай

D) Үн арқылы жасалады

Е) Ауа кедергіге ұшырамай жасалады

 

156. Дауысты қысаң дыбыстар қайсы?

А) ы, і, и

В) а, п, р

С) л, р, п

D) д, ө, р

Е) ы, ө, р

 

157. Езулік дыбыс қалай жасалады ?

А) Ерінің қатысына қарай

В) Жақтың қатысына қарай

С) Ерінің қатысына қарай

D) Үннің қатысына қарай

Е) Салдырдың қатысына қарай

 

158. Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыс бар?

А) 12

В) 13

С) 15

D) 14

Е) 10

 

159. Фонетика нені зерттейді ?

А) тіл дыбыстарын

В) сөз құрамын

С) сөз таптарын

D) сөйлем мүшесін

Е) сөз тіркесін

 

160. Қос сөзді көрсетіңіз?

А) әлсін-әлсін

В) тез

С) жылдам

D) жай

Е) жау

 

161. Қысқарған сөзді көрсетіңіз?

А) ХҚТУ

В) Тараз

С) шана

D) Семей

Е) тас

 

162. Грамматика нені зерттейді ?

А) сөз,сөз тіркесін,сөйлем

В) қысқарған сөзді

С) тіл дыбыстарын

D) сөз құрамын

Е) дауысты дыбыстар

 

163. Морфология нені зерттейді?

А) сөз құрамын, сөз таптарын

В) дауысты дыбысты

С) дауыссыз дыбысты

D) сөз құрамын

Е) дауысты дыбыстар

 

164. Қыпшақ – бұлғар подгруппасына жататын тіл

А) башқұрт

В) қазақ

С) гагауыз

D) қарайым

Е) өзбек

 

165. Қай кезеңнен бастап қазақ тілі бір сыдырғы жүйелі зерттеле батады?

А) 19 ғасырдың 20-жылдарынан

В) 18 ғасырдың аяқ кезінен

С) 19 ғасырдың 60- жылдарынан

D) 20 ғасырдың бас кезінен

Е) 20 ғасырдың аяқ кезінен

 

166. Фин-угор тілдері?

А) венгер, марии, коми-зырян

В) тигран, айсор, иврид

С) ханты, фин, карель

D) башқұрт, якут, қырғыз

Е) балтық, орыс, қазақ

 

167. Түркі тілдері?

А) өзбек, хақас, қырғыз

В) халха-монғол, қалмақ

С) эвен, нанай, урочи

D) таии, дүнген, бирма

Е) грузин, араб,литва

 

168. Барыс септік жалғаулы сөаз?

А) баласына

В) келінінің

С) үйінде

D) барғанына

Е) келісімін

 

169. Табыс септік жалғаулы сөаз?

А) қаласында

В) келінінің

С) үйінде

D) көшемізде

Е) келісімін

 

170. Өзгелік етіс жұрнағы?

А) -т, -қыз, -дыр

В) -с, -ыс, -іс

С) -л, -ыл, -іл

D) -н, -ын, -ін

Е) дыр,-ін, -іл

 

171. Ырықсыз етіс жұрнағы?

А) - ыс, -іс

В) -т, қыз, -дыр

С) -л, -іл, - ыл

D) -ын, -ын, ін

Е) -дыр, -ін, -іл

 

172. Тіл біліміндегі дауыссыз дыбыстар жүйесі?

А) консонантизм

В) вокализм

С) сингармонизм

D) диссимилясия

Е) эвфемизм

 

172. Тіл біліміндегі дауысты дыбыстар жүйесі?

А) вокализм

В) консонантизм

С) сингармонизм

D) диссимиляция

Е) эвфемизм

 

174. Дауыстылардың бір-бірімен үндесуі?

А) сингармонизм

В) консонантизм

С) вокализм

D) диссимиляция

Е) эвфемизм

 

175. Исланд, голланд тілдері енетін тілдер тобы?

А) герман

В) кельт

С) роман

D) балтық

Е) албан

 

176. Даралаушы тілдер қатары?

А) бирма, тибет, қытай

В) чукот, коряк, нивх

С) орыс, түрік

D) угро-фин

Е) грек, араб, неміс

 

177. Полисинтетикалық тілдер қатары?

А) чукот, коряк, нивх

В) бирма, тибет, қытай

С) орыс, түрік

D) угро-фин, монғол

Е) грек, араб, неміс

 

178. Ч, Ж, Ш, Р дыбыстарының жасалу орнына қарай терминдік атауы?

А) альвеолар

В) лабиоденталь

С) денталь

D) лабиаль

Е) фарингаль

 

179. Әр түрлі туыстас тілдердегі ортақ түбірлес сөздердің ұқсас жақтары мен айырым жақтарын көрсет?

А) терминологиялық

В) этимологиялық

С) аударма

D) түсіндірме

Е) салыстырмалы

 

180. Грек тілінің «ауысу» деген сөзі бойынша жасалған термин?

А) метафора

В) фонема

С) редукция

D) метонимия

Е) элизия

 

181. Қоғам өмірінің қолданылатын әр түрлі типтегі таңбалар табиғатын зерттейтін ғылым?

А) семиотика

В) ономасиология

С) лексикология

D) фразеология

Е) семасиология

 

182. Жалпы таңба атаулыға тән ортақ қасиеттердің бірі?

А) бір мағыналы

В) көп мағыналы

С) мейлінше автономды

D) материалды

Е) жалпыхалықтық сипат

 

183. Номинативті қызметі бар элемент?

А) морфема

В) сөйлем

С) фонема

D) сөз тіркесі

Е) сөз

 

184. Сөздің ең ұсақ мағыналық бөлшегі?

А) морфема

В) сөйлем

С) фонема

D) сөз тіркесі

Е) сөз

 

185. Ономастиканың географияаық атауларды қарастыратын саласы?

А) топонимика

В) этимология

С) этнонимия

D) антропонимия

Е) зоонимия

 

186. Сөздің мағыналық жақтарын қарастыратын тіл білімінің саласы?

А) лексикография

В) семасиология

С) фразеология

D) ономасиология

Е) этимология

 

187. Лексикологияның Тау,Шың,Төбе атауларын қарастыратын саласы?

А) ойконимия

В) оронимия

С) антропонимия

D) этнонимия

Е) гидронимия

 

188. Тіл білімінің ру, ел,халық аттарын зерттейтін саласы?

А) этномимика

В) антропонимика

С) гидронимия

D) оронимия

Е) ойконимия

 

189. Адам аттарын зерттейтін ғылым?

А) антропонимика

В) этнонимия

С) гидронимия

D) оронимия

Е) ойконимия

 

190. Біріңғай тұрған эксплозив дауыссыз дыбыстар

А) т , д , б , к , п , қ

В) ж , ғ , к , д , х , з

С) з , ғ , ф , м , н

D) м , й , р , в , қ , с

Е) г, ж , с , қ , м

 

191. Регрессивті ассимиляциясы бар сөздер қатары

А) жазса , он бес , жанбау

В) алып бер , бастық

С) терезелер ,бүгін

D) келе жатыр , қара ат

Е) қарсы алды

 

192. Эпитеза құбылысы бар сөздер қатары

А) банк- банкіден , митннг- митннгіге

В) лай-ылай , разы- ырза

С) повестка-повэска , грамм-грамнан

D) бахт-бақ , тахт-тақ

Е) өкпе-өпке , сексен-сегіз он

 

193. Айтылуы бір , бірақ жазылуы , грамматикалық тұлғалары мен мағыналары басқа-басқа сөздер

А) омофондар

В) омоформалар

С) каламбур

D) омографтар

Е) паронимдер

 

194. Прогрессивті ассимиляция құбылысы бар сөздер қатары

А) көзсіз, сүзсе

В) Жанпейіс, сделать

С) тауып бер, таста

D) қарсы алды, айтса екен

Е) көнбіс, Сыбанқұл

 

195. Туыстас тілдер тобын қарастыратын тіл білімі

А) салыстырмалы-тарихи тіл білімі

В) жеке тіл білімі

С) жалпы тіл білімі

D) структуралы лингвистика

Е) психолингвистика

 

196. Протеза құбылысы бар сөздер қатары

А) лайық-ылайық, разы-ырза

В) повестка-повэска, грамм-грамнан

С) банк-банкіден, митннг-митннгіге

D) бахт-бақ, тахт-тақ

Е) өкпе-өпке, сексен-сегіз он

 

197. Эпентеза құбылысы бар сөздер қатары

А) литр-литір, трактор-тырактор

В) лай-ылай, разы-ырза

С) банк-банкіден, митннг-митннгіге

D) бахт-бақ, тахт-тақ

Е) өкпе-өпке, сексен-сегіз он

 

198. Құрамында фарингаль дауыссыздар бар сөздер

А) аһылау, үһілеу, қаһар

В) цирк, чита

С) хат, хабар, ғасыр

D) цемент, цирк

Е) ғалым, қағаз

 

199. Жазылуы бірдей, бірақ айтылуы мен мағыналары басқа-басқа сөздер

А) омографтар

В) омофондар

С) омоформалар

D) каламбур

Е) пароним

 

200. Біріңғай тұрған аффрикат дауыссыздар

А) ц,ч

В) с,т

С) м,п

D) х, һ

Е) в,ф

 

211. Сөз құрамындағы морфемалардың бұл күнде құрастырушы элементтерге бөлінбейтіндей болып кетуі

А) сіңісу құбылысы

В) жылысу құбылысы

С) диффузия құбылысы

D) декорреляция

 

212. Біріңғай тұрған флективті тілдер қатары

А) араб, грек, неміс

В) молдаван, француз, қарайым

С) иран, монғол, грек

D) ағылшын, румын, латын

Е) орыс, татар, қытай

 

213. Негіздің есебінен флексияның ұлғаюы. Мыс: жена-ми, жен-ами

А) жылысу құбылысы

В) диффузия құбылысы

С) сіңісу құбылысы

D) күрделену процесі

Е) декорреляция процесі

 

214. Тура атаудың өзі емес, аталып қойғанды меңзеу арқылы білдіретін сөз тобы

А) одағай

В) есімдік

в) үстеу

D) сан есім

Е) сын есім

 

215. Тіл білімінің толық мағынасындағы ғылым ретінде қалыптасу кезеңі

А) 19 ғ. басы

В) 18 ғ. басы

С) 18 ғ. ортасы

D) 17 ғ. аяғы

Е) 17 ғ. басы

 

216. Омонимдердің түрлерін ажыратыңыз: сары-ала-сарала, қара-ат-қарат, асшы-ащы

А) омографтар

В) омофондар

С) омоформалар

D) каламбур

Е) паронимдер

 

217. Фонетика нені зертейді ?

А) Тіл дыбыстарының жүйесін.

В) Сөз тіркесінің байланысу тәсілдерін.

С) Сөз мағыналарын.

D) Сөз құрамын.

Е) Сөз таптарын

 

218. Әріп дегеніміз не ?

А) Жазу таңбалары мен дыбысты айқындауыш

В) Сөздің дұрыс айтылуы

в) Сөздің дұрыс жазылуы

Е) Дыбыстардың белгілі тәртіпке салынған жинағы

е) Дыбысталу мүшесі

 

219. Орфоэпия дегеніміз не ?

А) Дұрыс айту ережелері

В) Дұрыс жазу ережелері

С) Тыныс белгілері

D) Дауыссыз дыбыстар жүйесі

Е) Дауысты дыбыстар жүйес

 

220. Тасымалдауға болатын сөзді көрсетіңіз

А) басты

В) тарс

в) төрт

D) бұлт

Е) қант

 

221. Жуан дауысты дыбыс қалай жасалады?

А) тілдің қатысына қарай

В) жақтың қатысына қарай

С) еріннің қатысына қарай

D) үн мен салдырдың қатысына қарай

Е) өкпеден шыққан ауаның қатысына қарай

 

222. Ашық дауысты дыбыстар қалай жасалады?

А) жақтың қатысына қарай

В) тілдің қатысына қарай

С) еріннің қатысына қарай

D) езудің қатысына қарай

Е) үн мен салдырдың қатысына қарай

 

223. Қайсысы езулік дауысты дыбыстарға жатады?

А) а, е, э

В) а, п, р

С) о, ө, р

D) м, б, р

Е) д, ы, ө

 

224. Дауысты қысаң дыбыстар қайсы ?

А) ы, і, и

В) а, п, р

С) л, р, п

D) д, о, р

Е) ы, ө, р

 

225. Дауыссыз дыбыс қалай жасалады?

А) Ауаның кедергіге ұшырап шығуынан

В) Езудің қатысына қарай

в) Еріннің қатысына қарай

D) Үн арқылы жасалады

Е) Ауа кедергіге ұшырамай жасалады

 

226. Жуан дауысты дыбыс қалай жасалады?

А) Тілдің қатысына қарай

В) Жақтың қатысына қарай

С) Еріннің қатысына қарай

D) Үннің қатысына қарай

Е) Салдырдың қатысына қарай

 

227. Езулік дыбыс қалай жасалады?

А) Еріннің қатысына қарай

В) Жақтың қатысына қарай

С) Үн мен салдырдың қатысына қарай

D) Ауаның кедергіге ұшырауынан жасалады

Е) Тілдің қатысына қарай

 

228. Регрессивті ассимиляциясы бар сөздер қатары

А) жазса , он бес , жанбау

В) алып бер , бастық

в) терезелер , бүгін

D) келе жатыр , қара ат

Е) қарсы алды

 

229. Эпитеза құбылысы бар сөздер қатары

А) банк- банкіден , митннг- митннгіге

В) лай-ылай , разы- ырза

С) повестка-повэска , грамм-грамнан

D) бахт-бақ , тахт-тақ

Е) өкпе-өпке , сексен-сегіз он

 

230. Айтылуы бір, бірақ жазылуы, грамматикалық тұлғалары мен мағыналары басқа-басқа сөздер

А) омофондар

В) омоформалар

С) каламбур

D) омографтар

Е) паронимдер

 

231. Прогрессивті ассимиляция құбылысы бар сөздер қатары

А) көзсіз, сүзсе

В) Жанпейіс, сделать

С) тауып бер, таста

D) қарсы алды, айтса екен

Е) көнбіс, Сыбанқұл

 

232. Туыстас тілдер тобын қарастыратын тіл білімі

А) салыстырмалы-тарихи тіл білімі

В) жеке тіл білімі

С) жалпы тіл білімі

D) структуралы лингвистика

Е) психолингвистика

 

233. Протеза құбылысы бар сөздер қатары

А) лайық-ылайық, разы-ырза

В) повестка-повэска, грамм-грамнан

С) банк-банкіден, митннг-митннгіге

D) бахт-бақ, тахт-тақ

Е) өкпе-өпке, сексен-сегіз он

 

234. Эпентеза құбылысы бар сөздер қатары

А) литр-литір, трактор-тырактор

В) лай-ылай, разы-ырза

С) банк-банкіден, митннг-митннгіге

D) бахт-бақ, тахт-тақ

Е) өкпе-өпке, сексен-сегіз он

 

235. Құрамында фарингаль дауыссыздар бар сөздер

А) аһылау, үһілеу, қаһар

В) цирк, чита

С) хат, хабар, ғасыр

D) цемент, цирк

Е) ғалым, қағаз

 

236.Жазылуы бірдей, бірақ айтылуы мен мағыналары басқа-басқа сөздер

А) омографтар

В) омофондар

С) омоформалар

D) каламбур

Е) пароним

 

237. Біріңғай тұрған аффрикат дауыссыздар

А) ц,ч

В) с,т

С) м,п

D) х, һ

Е) в,ф

 

238. Сөз құрамындағы морфемалардың бұл күнде құрастырушы элементтерге бөлінбейтіндей болып кетуі

А) сіңісу құбылысы

В) жылысу құбылысы

С) диффузия құбылысы

D) декорреляция

Е) ығысу құбылысы

 

239. Біріңғай тұрған флективті тілдер қатары

А) араб, грек, неміс

В) молдаван, француз, қарайым

С) иран, монғол, грек

D) ағылшын, румын, латын

Е) орыс, татар, қытай

 

240. Негіздің есебінен флексияның ұлғаюы. Мыс: жена-ми, жен-ами

А) жылысу құбылысы

В) диффузия құбылысы

С) сіңісу құбылысы

D) күрделену процесі

Е) декорреляция процесі

 

241. Бірыңғай тұрған денталь дауыссыздар?

А) д, з, н, л, т

В) в, к, р, ж, з

С) б, п, ш, л, т

D) м, н, г, к, с

Е) р, л, м, н, ң

 

242. Тіл және оның даму заңдары туралы ғылым?

А) лингвистика

В) логика

С) акустика

D) физиология

Е) психология

 

243. Тілді белгілі бір кезеңдегі қалпы тұрғысынан қарастыратын тіл білімі?

А) синхрониялық лингвистика

В) диахрониялық лингвистика

С) жеке тіл білімі

D) салыстырмалы-тарихи тіл білімі

Е) жалпы тіл білімі

 

244. Тілді шығуы мен тарихи даму тұрғысынан қарастыратын тіл білімі?

А) жалпы тіл білімі

В) синхрониялық лингвистика

С) жеке тіл білімі

D) салыстырмалы-тарихи тіл білімі

Е) диахрониялық лингвистика

 

245. Туыстас тілдер тобын салыстыры қарастыратын тіл білімі?

А) салыстырмалы тіл білімі

В) жалпы тіл білімі

С) жеке тіл білімі

D) марфология

Е) синхрониялық тіл білімі

 

246. Қоғамдағы таптарға талғаусыз қарайтын жалпы халық сипаттағы қоғамдық құбылыс?

А) тіл

В) мәдениет

С) қондырма

D) өндіріс құралдары

Е) базис

 

247. Тілдің сөздік құрамын зерттейтін сала?

А) лексикология

В) фонетика

С) синтаксис

D) морфология

Е) акустика

 

248. Таптық сипаты бар қоғамдық құбылыс?

А) қондырма

В) тіл

С) өндіріс құралдары

D) сөз

Е) сөйлем

 

249. Дыбысталуы бірдей де, мағыналары әр басқа сөздер?

А) омоним

В) синоним

С) антоним

D) омофон

Е) омограф

 

250. Грек тілінің «көп» және «белгі», деген сөздерінен жасалған термин?

А) полисемия

В) метонимия

С) метафора

D) эвфемизм

Е) ойконимия

 

251. Грек тілінің «сөйлемше» және «ұғым», «ілім» деген сөздерінен жасалған термин?

А) фразеология

В) синтаксис


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Б) инфляция постоянных издержек и накладных расходов | Тест на визначення орієнтації керівника

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 1402 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.385 с.