Лекции.Орг


Поиск:
Успішність студентів за 1-у чверть
Домашня робота

Тема. Функції Excel.

Мета. Навчитися використовувати функції Excel.

Завдання І.

1. Створити таблицю 1 і занести у неї 10 записів.

1-е поле заповнити, використаючи автозаповнення;

у 2-е поле занести будь-які числові дані: цілі, дійсні, додатні, від’ємні;

у полях 3-9 застосувати необхідні функції.

Таблиця 1

№ п/п Початкові дані Результати виконання функцій
АBS ОСТАЧА при діленні на 3 КОРІНЬ квадратний SIN COS LОG10 СТЕПІНЬ кубічна
                 
                 
                 
                 
                 

 

2. Задано три таблиці кредитних вкладень комерційного банку по 3 філіалам.

Розв’язати задачу з використанням команди «Консолидация».

Розрахувати об’єм кредитів в цілому по банку.

· Филиал 1.

№ п/п Вкладення Сума (тис.грн.) Пит. вага (%)
  Об’єм кредитів держпідприємствам    
  Об’єм кредитів сільгосппідприємствам    
  Об’єм кредитів ТОВ    
  Об’єм кредитів фізичним особам    
  Об’єм кредитів іноземним фірмам    

· Филиал 2.

№ п/п Вкладення Сума (тис.грн.) Пит. вага (%)
  Об’єм кредитів держпідприємствам    
  Об’єм кредитів сільгосппідприємствам    
  Об’єм кредитів ТОВ    
  Об’єм кредитів фізичним особам    
  Об’єм кредитів іноземним фірмам    

· Филиал 3.

№ п/п Вкладення Сума (тис.грн.) Пит. вага (%)
  Об’єм кредитів держпідприємствам    
  Об’єм кредитів сільгосппідприємствам    
  Об’єм кредитів ТОВ    
  Об’єм кредитів фізичним особам    
  Об’єм кредитів іноземним фірмам    

 

 

3. Створити таблицю 2 і обчислити:

- поле 1 заповнити методом автозаповнення;

- дані поля 6 обчислюється множенням змісту 4-го та 5-го полів;

- для обчислення змісту 7-го поля використати функцію групи дат;

- для обрахунку Мінімальної ціни, Максимальної ціни та Середньої вартості використати функції.

Таблиця 2
№ п/п Дата продажу Назва товару Ціна за одиницю Кількість Сума День тижня продажу
             
  19.03.2012 Монітор        
  09.07.2012 Принтер        
  11.06.2012 Смартфон        
  22.03.2013 Телевізор        
  03.01.2013 ІPAD        
  Всього          
  Мінімальна ціна          
  Максимальна ціна          
  Середня вартість          

 

4. У клітинах С1, С2, С3, С4 розташовано 4 числа. Використовуючи логічні функції, визначити, чи є серед цих чисел хочо б одне додатнє число і вивести відповідне повідомлення.

 

5. Створити таблицю 3.

Заповнити таблицю даними

Визначити:

- кількість співробітників, що отримали гроші на відрядження (функція СЧЕТЕСЛИ);

- кількість співробітників, що отримали гроші на купівлю сувенірів (функція СЧЕТЕСЛИ);

- кількість співробітників, що не відзвітували про витрати (функція СЧИТАТЬ ПУСТОТЫ);

- суму виданих коштів на відрядження (функція СУММЕСЛИ);

- середню суму, витрачену на купівлю сувенірів (функція СРЗНАЧ);

- кількість днів між отриманням грошей та складанням звіту про їх витрати (різниця між змістом 6-го поля та 2-го).

Таблиця 3

Підзвітні гроші
ПІП Дата отримання грошей Вид витрат Одержана сума Сума фактичних витрат День складання звіту про витрати грошей
Іванко 6.06.13 сув     24.03.13
Буренін 10.04.12 від     29.04.12
Сухова 12.07.12 від      
Димченко 16.09.12 від     26.09.13
Кирпонос 21.01.13 сув      

 

6. Задано таблицю обліку страхових премій за заключеними договорами:

№ п/п Страховой агент Сума премій за заключеними договорами Розмір винагороди
  Іванов    
  Філінов    
  Соколов    
  Петров    
  Соболєв    
  Кукушкін    

Визначити комісійну винагороду страхових агентів в залежності від суми отриманих премій з допомогою тарифікаційної таблиці:

Сума премій Розмір комісійної винагороди страхового агента
До 2000 включно 8%
Від 2001 до 4000 160 + 10% с суми, що перевишує 2000 грн.
Від 4001 до 6000 360 + 12% с суми, що перевищує 4000 грн.
Від 6001 до 8000 600 + 15% с суми, що перевищує 6000 грн.
Від 8001 до 10000 900 + 18% с суми, що перевищує 8000 грн.
Вище 10000 1260+25% с суми, що перевищує 10000 грн.

 

7. Створити на одній сторінці таблицю 4.

Використовуючи дані цієї таблиці створити таблицю 5, у якій:

- 1-е поле (ПІП) створити за допомогою текстових функцій;

- 2-е поле скопіювати з таблиці 4;

- поля 3 та 5 створити за допомогою функцій дат;

- 4-е поле обчислити як різницю між поточною датою та змістом клітини, що містить дату народження.

Таблиця 4

 

Таблиця 5

Використовуючи таблиці 4 та 5 створити на третій сторінці таблицю 6.

 

Таблиця 6

 

8. Використовуючи таблицю, розташовану на сторінці 1, створити на цій самій сторінці зведену таблицю, у якій обчислюються середні значення поля “Сума”. По рядкам повинні розміщуватися назви місяців, а по стовпчикам – категорії.

 

9. Створити засобами програми Excel таблицю і ввести у неї дані.

Починаючи з 11-го рядка створити другу таблицю

У комірку А12 ввести назву однієї з перерахованих країн.

Заповнити комірки В12:F12 даними з 1-ї таблиці за допомогою функції ГПР.

У комірку А12 ввести назву іншої країни, після чого зміст комірок В12-F12 повинен автоматично змінитися.

 

10.. З допомогою таблиці підстановки розрахувати масив значень для побудови поверхні Z=X3-Y2+2, де -3<=Х<=9 з кроком 1, 0<=Y<=2,5 з кроком 0,5.

 

11. Курс акции у 2012 р. складав:

Дата Курс
01.01.12 315 руб.
01.02.12 323 руб.
01.03.12 333 руб.
01.04.12 336 руб.
01.05.12 340 руб.
01.06.12 348 руб.
01.07.12 352 руб.
01.08.12 358 руб.
01.09.12 361 руб.
01.10.12 368 руб.
01.11.12 374 руб.
01.12.12 394 руб.

 

Знайти дати, коли курс акції перевищує середнє значення цього показника за весь период

 

12. Створити таблицю, заповнивши графи 2-6. Графи 7-8 є розрахунковими.

Таблиця розрахунків КР
               
Номер по порядку Прізвище Категорія Місяці За квартал Надбавка
січень лютий березень
               
               
               
               
               
               
Всього              
Мінімум              
Середнє              

 

Номери по порядку заповнити методом автозаповнення.

Зміст 7-го поля обчислюється як сума полів 4-6.

Надбавка визначається відносно суми за квартал в залежності від категорії: при категорії 1 надбавка дорівнює 50%, при 2 – 25%, при 3 – 10%.

Визначити загальну суму надбавки.

Обчислити середнє значення за квартал.

Визначити мінімум за три місяці.

За даними, розташованими у полі 7 створити кругову діаграму, оснастивши її необхідними підписами.

 

13. Обчислити радіус описаного навколо трикутника кола за формулою:

R=a*b*c/(4*S),

де а = 2, b = 4, с = 5 – сторони трекутника

S – площа трикутника

Площа трикутника S обчислюється за формулою Герона:

= КОРЕНЬ(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)),

де р – полупериметр трикутника, що обчислюється за формулою р= (a+b+c)/2.

Визначити, чому дорівнюватиме сторона b при R=6. Застосувати задані формули та Підбір параметрів.

 

14. Задано таблицю обліку оплати поставок різних організацій:

Дата Назва організації Вид поставки Сума поставки
1.09.06 Підприємство №1 канцелярія  
1.09.06 Підприємство №2 Шафи  
1.09.06 Підприємство №3 Комп’ютери  
2.09.06 Підприємство №2 Стільці  
3.09.06 Підприємство №1 канцелярія  
3.09.06 Підприємство №3 Принтери  
4.09.06 Підприємство №2 Столи  
5.09.06 Підприємство №3 Модеми  
6.09.06 Підприємство №3 Диски  
6.09.06 Підприємство №1 Диски  

 

Знайти максимальну вартість поставки по кожній організації.

Знайти підприємство, у якого оплата виконувалася до 4.03.06, а сума поставки перевищувала 50 000 грн.

 

15. Створити на двох сторінках у Excel дві таблиці за першу і другу чверті.

Успішність студентів за 1-у чверть

Прізвище студента Оцінка 1 Оцінка 2 Оцінка 3
     

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

623 - | 594 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.