Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«лочини проти житт€ та здоровТ€ особи.
ћ¬— ” –јѓЌ»

Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬

 ј‘≈ƒ–ј  –»ћ≤ЌјЋ№Ќќ√ќ ѕ–ј¬ј “ј  –»ћ≤ЌќЋќ√≤ѓ

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ

ћетодичною –адою

Ќац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ

в≥д "___" _________ 200 р.

протокол є ______

«Ѕ≤–Ќ»  «јƒј„

« крим≥нального права

(ќсоблива частина)

—хвалено на зас≥данн≥ кафедри 04.05.2004 р. ѕротокол є 18

’арк≥в


«б≥рник задач до практичних зан€ть з ќсобливоњ частини крим≥нального права ”крањни. –озроблений кафедрою крим≥нального права та крим≥нолог≥њ Ќац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ ћ¬— ”крањни. ѕ≥д загальною редакц≥Їю к.ю.н., професора ќрлова ѕ.≤. Ц’арк≥в: ¬ид-во Ќац. ун-та внутр. справ, 2004. - _____ с.

 

”кладач≥ за темами:

«лочини проти основ нац≥ональноњ безпеки Ц Ўульга ј.ћ.

«лочини проти житт€ та здоров`€ Ц ∆итний ќ.ќ.,  ниженко ќ.ќ.

«лочини проти вол≥, чест≥ та г≥дност≥ особи Ц ќрлеан ј.ћ.

«лочини проти статевоњ свободи та статевоњ недоторканост≥ особи Ц ∆итний ќ.ќ.,  ниженко ќ.ќ.

«лочини проти власност≥ Ц ∆итний ќ.ќ., Ѕайлов ј.¬.,  ниженко ќ.ќ.

«лочини у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥ - √уторова Ќ.ќ.,  ниженко ќ.ќ., Ћант≥нов я.ќ.

«лочини проти довк≥лл€ Ц Ўульга ј.ћ.

«лочини проти громадськоњ безпеки Ц  ниженко ќ.ќ., Ўульга ј.ћ.

«лочини проти безпеки виробництва Ц ѕавл≥ковський ¬.≤.

«лочини проти безпеки руху та експлуатац≥њ транспорту Ц  ниженко ќ.ќ.

«лочини проти громадського пор€дку та моральност≥ Ц  ниженко ќ.ќ.

«лочини у сфер≥ об≥гу наркотичних засоб≥в, психотропних речовин, њх аналог≥в або прекурсор≥в та ≥нш≥ злочини проти здоровТ€ населенн€ Ц  ниженко ќ.ќ., Ўульга ј.ћ.

«лочини проти авторитету орган≥в державноњ влади, орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ та обТЇднань громад€н Ц  ниженко ќ.ќ.

«лочини у сфер≥ використанн€ електронно-обчислювальних машин (компТютер≥в), систем та компТютерних мереж ≥ мереж електрозвТ€зку Ц ќрлов —.ќ.

«лочини у сфер≥ службовоњ д≥€льност≥ Ц Ѕайлов ј.¬.,  ниженко ќ.ќ.

«лочини проти правосудд€ Ц Ѕайлов ј.¬., ∆итний ќ.ќ.,  ниженко ќ.ќ.

 


«лочини проти основ нац≥ональноњ безпеки.

Ќормативний матер≥ал

 

«акон ”крањни Уѕро ≥нформац≥юФ в≥д 2 жовтн€ 1992 р.

«акон ”крањни Уѕро державний кордон ”крањниФ в≥д 4 листопада 1991 р.

«акон ”крањни Уѕро оборону ”крањниФ в редакц≥њ в≥д 5 жовтн€ 2000 р.

«акон ”крањни Уѕро правовий режим воЇнного стануФ в≥д 6 кв≥тн€ 2000 р.

«акон ”крањни Уѕро забезпеченн€ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч€ населенн€Ф в≥д 24 лютого 1994 р.

ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни Дѕро судову практику в справах про злочини проти житт€ та здоровТ€ особиФ в≥д 7 лютого 2003 року є 2

«акон ”крањни Уѕро державну таЇмницюФ в редакц≥њ в≥д 21 вересн€ 1999 р.

«в≥д в≥домостей, що становл€ть державну таЇмницю. «атверджений наказом ƒержавного ком≥тету ”крањни з питань державних секрет≥в є 47 в≥д 31 липн€ 1995 р.

«авданн€ дл€ практичних завдань

 

1) —п≥вроб≥тнику —Ѕ” ѕетракову, при виконанн≥ оперативно-розшукових заход≥в по в≥дношенню до особи €ка займаЇ одну з керуючих посад одного з спец≥ал≥зованих закритих п≥дприЇмств м≥н≥стерства оборони ”крањни стала в≥дома секретна ≥нформац≥€ в≥дносно технолог≥њ виготовленн€ систем наведенн€ ракет малого рад≥усу д≥њ. ÷ю ≥нформац≥ю ѕетраков запропонував представнику одн≥Їњ ≥ноземноњ ф≥рми €ка, €ка займаЇтьс€ аналог≥чною д≥€льн≥стю за значну валютну винагороду та спри€нн€ в отриманн≥ статусу пол≥тичного б≥женц€. ќтримавши згоду, ѕетраков домовивс€ з представником ф≥рми про м≥сце передач≥ ≥нформац≥њ. ѕ≥д час зустр≥ч≥ та передач≥ ≥нформац≥њ ѕетраков та представник ф≥рми були затриман≥ сп≥вроб≥тниками —Ѕ”. Ќа першому допит≥ ѕетраков за€вив, що передати ≥нформац≥ю за винагороду спонукав незадов≥льний ф≥нансовий стан його с≥мТњ. ј представник ≥ноземноњ ф≥рми за€вив, що в≥н отримав цю ≥нформац≥ю дл€ використанн€ в комерц≥йних ц≥л€х.

¬изначте в≥дпов≥дальн≥сть ѕетрикова та представника ≥ноземноњ ф≥рми.

¬ар≥ант: сп≥вроб≥тник —Ѕ” ѕетраков, в приватн≥й розмов≥ з≥ своњм другом √реб≥нковим хваливс€ тим, що в≥н знаЇ технолог≥ю виготовленн€ систем наведенн€ в≥тчизн€них ракет малого рад≥усу д≥њ. ¬ п≥дтвердженн€ цього в≥н продемонстрував √реб≥нкову ксерокоп≥ю схеми виготовленн€ цих систем, €ку в≥н зробив дл€ себе. √реб≥нков попросив ѕетракова дати на один веч≥р йому ц≥ документи. ѕетраков погодивс€, але наказав н≥кому њх не показувати Унав≥ть своњй дружиниФ тому, що це Ї секретна ≥нформац≥€. √реб≥нков зробив соб≥ ксерокоп≥ю цих документ≥в з метою подальшоњ передач≥ представнику ≥ноземноњ держави за винагороду. —вою мету в≥н реал≥зував через де€кий час.

¬изначте в≥дпов≥дальн≥сть ѕетракова та √реб≥нкова. „и зм≥нитьс€ квал≥ф≥кац≥€ д≥€нн€, €кщо ц€ ≥нформац≥€ не буде мати статус секретноњ?

 

2) √рупа актив≥ст≥в одн≥Їњ з пол≥тичних парт≥й ”крањни скориставшись пол≥тичною ситуац≥Їю висунула вимогу в≥дставки кер≥вництва держави, мотивуючи њњ тим, що р≥вень житт€ населенн€ крањни пог≥ршуЇтьс€, в≥дсутн€ свобода вибору, та свобода слова та багато ≥ншого.

¬ рег≥онах проводилась в≥дпов≥дна робота: орган≥зовувались м≥тинги, акц≥њ непокори та ≥н. ѕри цьому кер≥вництво ц≥Їњ парт≥њ наголошувало, що дос€гненн€ ц≥Їњ мети можливе лише конституц≥йним шл€хом. јле в одному з рег≥он≥в група ос≥б, в склад≥ кер≥вника 28 р≥чного ƒовгополова, а також 25 р≥чного —≥н€вського, 27 р≥чного Ўул€ка та 24 р≥чного ќлекс≥Їнка €к≥ називали себе Уѕатр≥отичною молоддюФ, незадоволенн≥ методами ц≥Їњ боротьби почали п≥дготовку до б≥льш агресивних д≥й. ¬они створили штурмов≥ загони з молод≥ 16-18 р≥чного в≥ку, €к≥ озброювали мисливською та газовою зброЇю, а також холодною зброЇю, були розроблен≥ плани захвату орган≥в влади та «ћ≤.

ѕроблему грошового забезпеченн€ вир≥шувалась шл€хом нападу на пункти обм≥ну валют. Ќапад≥в було зд≥йснено три. ¬ цих нападах приймали участь кер≥вник Уѕатр≥отичноњ молод≥Ф ƒовгополов та два р€дових члени цього руху 16 р≥чний ћоськ≥в та 17 р≥чний ѕавленко. ѕри напад≥ ƒовгополов використовував обр≥з мисливськоњ рушниц≥, а ћоськ≥в газовий п≥столет. ѕавленко знаходивс€ п≥д час нападу в машин≥, забезпечуючи в≥дх≥д.

¬изначте в≥дпов≥дальн≥сть вказаних ос≥б. „и можна визнати добров≥льною в≥дмовою д≥њ —≥н€вського, €кби в≥н зл€кавшись в≥дпов≥дальност≥ добров≥льно за€вив в органи влади про майбутн≥ напади на пункти обм≥ну валют?

 

3) Ќародного депутата ¬ерховноњ –ади ”крањни  . Ѕуло вбито п≥д час ранковоњ проб≥жки в парку. ¬ звС€зку з цим був затриманий громад€нин Ќ., €кий на допит≥ за€вив, що в≥н неодноразово звертавс€ до  . як народного депутата з проханн€м допомогти отримати в≥дпов≥дне житло, тому що в однок≥мнатн≥й квартир≥ де мешкаЇ Ќ. ќкр≥м нього мешкають його дружина, двоЇ повнол≥тн≥х д≥тей та його парал≥зована мати. јле на вс≥ зверненн€ громад€нин Ќ. Ќе отримував в≥дпов≥д≥, що штовхнуло його на вбивство.

„и п≥дл€гаЇ крим≥нальн≥й в≥дпов≥дальност≥ громад€нин Ќ.?

¬ар≥ант: громад€нин Ќ. Ќа допит≥ за€вив, що  . ¬≥н вбив на замовленн€ ≥ що  . ™ народним депутатом в≥н не знав.

¬ир≥шить питанн€ про в≥дпов≥дальн≥сть Ќ. ¬ цьому випадку.

 

 

4) ≤брах≥м —., ≥ноземний студент одного з вуз≥в ’аркова п≥д час навчанн€ ц≥кавивс€ атомною енергетикою. јле €к ви€вилось п≥зн≥ше, ≤брах≥м —. явл€вс€ агентом ≥ноземноњ розв≥дки, €кий мав завданн€ з≥брати та передати ≥нформац≥ю стосовно виробництва €дерноњ зброњ. « ц≥Їю метою в≥н вступив у контакт ≥з вченим ¬. ÷ього вузу, €кий надавав науков≥ консультац≥њ з питань €к≥ не €вл€лись державною та в≥йськовою таЇмницею, за в≥дпов≥дну винагороду.

¬изначте в≥дпов≥дальн≥сть ≤брах≥ма —. “а ¬. ўо зм≥нитьс€ €кщо вчений ¬. ќдразу п≥сл€ зверненн€ до нього ≤брах≥ма —. ѕов≥домив про це в≥дпов≥дн≥ органи?

 

5) ƒо м≥ста —евастополь прињхав мешканець м≥ста ћосква Ћ. явл€ючись членом нац≥онал≥стичноњ парт≥њ сус≥дньоњ держави, в≥н мав при соб≥ л≥тературу нац≥онал≥стичного толку €ку в≥н роздавав безкоштовно вс≥м бажаючим. ќрендуючи актовий зал одн≥Їњ ≥з шк≥л м≥ста, Ћ. ѕ≥д вигл€дом проведенн€ л≥тературних вечор≥в, проводив аг≥тац≥йну роботу ≥з закликами Упоновити ≥сторичну справедлив≥стьФ ≥ визнати —евастополь рос≥йським м≥стом. ѕ≥д час одного з виступ≥в Ћ. Ѕув затриманий сп≥вроб≥тниками —Ѕ”.

„и Ї склад злочину в д≥€х Ћ., €кщо Ї то €кий?

 

6) ¬л≥тку, з територ≥њ одн≥Їњ ≥з сус≥дн≥х держав на територ≥ю ”крањни до ј–  рим проникла група з трьох ос≥б ¬., ƒ., та —. ћетою њх д≥€льност≥ було зд≥йсненн€ п≥дпал≥в л≥сних масив≥в, що повинно спричинити пан≥ку серед населенн€ та в≥дпочиваючих ≥ з≥рвати курортний сезон в ”крањн≥ та завдати значн≥ збитки економ≥ц≥ держави. «битки, €к≥ були завдан≥ цими д≥€ми держав≥ склали суму понад 1млн. √ривень (були знищен≥ р≥дк≥сн≥ види рослинного та тваринного св≥ту на площах б≥л€ 200 га).

ƒайте крим≥нально-правову характеристику вчиненого.

¬ар≥ант: в результат≥ д≥й ¬., ƒ., та —. ¬ л≥сн≥й пожеж≥ загинуло троЇ людей.

як в цьому раз≥ необх≥дно вир≥шити справу?

¬ар≥ант: п≥дпал зд≥йснили громад€ни ”крањни ¬., ƒ., та —. « метою розчищенн€ територ≥њ п≥д приватний виноградник та подальшого отриманн€ прибутку.

 вал≥ф≥куйте д≥њ ¬., ƒ., та —. „и маЇ значенн€ дл€ квал≥ф≥кац≥њ громад€нство винних ос≥б в даному випадку?

ќзнайомтесь з диспозиц≥Їю ст.ст. 113 та 245    ”крањни та визначте р≥зницю м≥ж ними.

 

«лочини проти житт€ та здоровТ€ особи.

Ќормативний матер≥ал

ћ≥жнародна конвенц≥€ про захопленн€ заложник≥в, прийн€та 34 сес≥Їю √енеральноњ јсамблењ ќќЌ 16 грудн€ 1979 р. //”крањна в м≥жнародно-правових в≥дносинах.  нига 1. Ѕоротьба ≥з злочинн≥стю та взаЇмна правова допомога.- .:ёр≥нком, 1996.-—.321-329.

«акон ”крањни Уѕро запоб≥ганн€ захворюванню на —Ќ≤ƒ та соц≥альний захист населенн€Ф в≥д 12 грудн€ 1991 р.

ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни Уѕро судову практику у справах про необх≥дну оборонуФ в≥д 26 кв≥тн€ 2002 року є 1.

ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни Уѕро судову практику в справах про злочини проти житт€ та здоровТ€ особиФ в≥д 7 лютого 2003 року є 2.

ѕравила судово-медичного визначенн€ ступеню т€жкост≥ т≥лесних ушкоджень, затверджен≥ наказом ћ≥н≥стерства охорони здоровТ€ ”крањни є6 в≥д 17 с≥чн€ 1995 р. ≤ зареЇстрован≥ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни 26 липн€ 1995 р. «а є255/791 // ёридичний в≥сник ”крањни.-1995.-є18.-31 жовтн€ Ц7 листопада.-—.5-9.

ѕравила медичного огл€ду з метою ви€вленн€ зараженн€ в≥русом ≥мунодеф≥циту людини, обл≥ку, медичного обстеженн€ та проф≥лактичного нагл€ду за ¬≤Ћ-≥нф≥кованими, затверджен≥ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 10 серпн€ 1992 р. є460 // «ѕ ”крањни.-1992.-є9.-—т.218.

ѕравила проведенн€ судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих стан≥в в бюро судово-медичноњ експертизи, затверджен≥ наказом ћќ« ”крањни є6 в≥д 17 с≥чн€ 1995 р. ≤ зареЇстрован≥ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни 26 липн€ 1995 р. «а є253/789.

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 12 листопада 1993 р. є926 Ђѕро пор€док штучного перериванн€ ваг≥тност≥ в≥д 12 до 28 тижн≥в.

ѕор€док орган≥зац≥њ та проведенн€ медико-соц≥альноњ експертизи втрати працездатност≥, затверджений постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 4 кв≥тн€ 1994 р. є221 // «ѕ ”крањни.- 1994.- є8.- —т.190.

 оментар судовоњ практики з крим≥нальних справ. //Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањни.-  ињв, 1996.- є6.

ѕрактика суд≥в ”крањни в крим≥нальних справах. //Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањни.-  ињв, 1993.- є4.

ѕрактика суд≥в ”крањни у крим≥нальних справах // ёридичний в≥сник ”крањни.- 1997.- є14.(≥нформац≥йно-правовий банк є14), стор.9-12.

ѕрактика суд≥в ”крањни у крим≥нальних справах. 1993-1995.// Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањни.-  ињв,1996.- є3.

«авданн€ дл€ практичних зан€ть

1) ¬ироком судовоњ колег≥њ в крим≥нальних справах Ћуганського обласного суд в≥д 8 червн€ 2003 року ћихайленко засуджено за ст.15, п. 1 ч.2 ст. 115   .

19 листопада 2002 року ћихайленко, перебуваючи у стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€, п≥д час б≥йки, керуючись мотивами помсти, вдарив ƒавидова вилами у голову, чим позбавив його житт€. ѕродовжуючи злочинн≥ д≥њ, спр€мован≥ на позбавленн€ житт€ ще двох ос≥б, ћихайленко завдав удар вилами в л≥ву бокову частину грудноњ кл≥тки Ѕабкова, запод≥€вши йому т€жк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€, а коли останн≥й разом з≥ своњм братом ћикитою почав т≥кати з м≥сц€ под≥њ, ћихайленко з вилами у руках намагавс€ наздогнати њх, але потерп≥лим вдалос€ втекти ≥ Ѕабкову було своЇчасно надано медичну допомогу.

ѕрокурор подав поданн€ про скасуванн€ вироку, оск≥льки д≥€м винного була дана нев≥рна оц≥нка.

„и п≥дл€гають задоволенню вимоги прокурора?  вал≥ф≥куйте д≥њ ћихайленка.

 

2) 11 с≥чн€ 2002 року “рохимов прот€гом дн€ розпивав спиртн≥ напоњ у будинку своњх двоюр≥дних брат≥в ѕетра та —тепана, €ким в≥н неодноразово давав грош≥ в борг. “од≥ ж —тепан на вимогу “рохимова повернув останньому частину боргу у сум≥ 20 грв., п≥сл€ чого “рохимов п≥шов додому. “ого ж дн€ приблизно о 20-й годин≥ в помешканн€ до “рохимова прийшов ѕетро ≥ почав вимагати в≥д нього повернут≥ його братом 20 грв., внасл≥док чого м≥ж ними виникла суперечка, але “рохимов грош≥ не в≥ддав ≥ ѕетро п≥шов додому. ѕеребуваючи у стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€, “рохимов, маючи нам≥р зберегти за собою можлив≥сть користуватис€ повернутим боргом, а також з метою помсти за систематичн≥ образи з боку брат≥в, приблизно о 21-й годин≥ прийшов до помешканн€ брат≥в, де й позбавив њх житт€.

 вал≥ф≥куйте д≥њ “рохимова.

 

 

3) 16 травн€, знаход€чись у нетверезому стан≥, јбакумов зайшов у будинок Ћ€л≥на. ¬певнившись, що в будинку немаЇ господар€, в≥н з метою крад≥жки зламав замки на шаф≥, вит€г вал≥зу, з €коњ викрав 4 пачки цигарок Ђ¬атраї, а також 5 пл€шок гор≥лки.

” цей час в будинок повернувс€ Ћ€л≥н, €кий намагавс€ затримати јбакумова, проте останн≥й, утримуючи викрадене, вбив потерп≥лого, завдавши йому п≥д≥браною на веранд≥ сокирою с≥м удар≥в по голов≥.

¬≥дпов≥дальн≥сть јбакумова. „и зм≥нитьс€ квал≥ф≥кац≥€, €кщо јбакумов вбив Ћ€л≥на, щоб не бути вп≥знаним?

 

4) 12 жовтн€ 2001 року ™втушенко, перебуваючи у стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€, приблизно о 24-й годин≥ прийшов до будинку Ќек≥форова дл€ зТ€суванн€ стосунк≥в. ѕочувши стук≥т по даху будинку, «уЇв, з€ть Ќек≥форова, уз€в двоствольну мисливську рушницю та два патрони ≥з сол€ною сум≥шшю, €к≥ були у гараж≥. Ќаближаючись до вор≥т ≥ зар€джаючи рушницю, в≥н необережно вистрелив у землю, пот≥м в≥дчинив хв≥ртку ≥ вийшов ≥з двору на вулицю. ѕобачивши у нього в руках рушницю, ™втушенко намагавс€ втекти, проте «уЇв, на ірунт≥ особистих непри€зних стосунк≥в, вистрелив йому у спину з в≥дстан≥ приблизно 2м, запод≥€вши проникне вогнепальне пораненн€ правоњ половини грудноњ кл≥тки з ушкодженн€м леген≥ ≥ переломами 5-7-го ребер та рване пораненн€ правого плеча, в≥д чого останн≥й 18 жовтн€ помер у л≥карн≥.

 орабельним районним судом м. ћиколаЇва «уЇва виправдано за ч.1 ст. 115   , а справу закрито на п≥дстав≥ п. 2ч.1 ст. 6  ѕ  за в≥дсутн≥стю в його д≥€х складу злочину, оск≥льки в≥н д≥€в у стан≥ необх≥дноњ оборони.

„и в≥рно д≥€в суд?

 

5)11 с≥чн€ 2002 року приблизно о 18-й годин≥ ‘ролов ƒмитро, перебуваючи у стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€ у домоволод≥нн≥ √рач, п≥д час сварки з братом ≤ваном вдарив останнього молотком по голов≥, запод≥€вши йому т€жк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€, небезпечн≥ дл€ житт€ в момент запод≥€нн€. —мерть ‘ролова ≤вана не настала завд€ки своЇчасно надан≥й медичн≥й допомоз≥ (карету швидкоњ викликав ƒмитро).

¬ироком Ќовоукрањнського суду  ≥ровоградськоњ област≥ ‘ролова ƒмитра засуджено за ч. 2 ст.15, ч.1 ст.115   . «асуджений подав клопотанн€ у €кому зазначив, що нам≥ру вбивати ≤вана в≥н не мав. ќбразившись на те, що брат побив його руками й ногами, в≥н наздогнав того ≥ вдарив молотком по голов≥, п≥сл€ чого, зл€кавшись учиненого вт≥к. “ому його д≥њ сл≥д квал≥ф≥кувати за ч.1 ст.121.

„и п≥дл€гаЇ задоволенню клопотанн€ ‘ролова?

 

 

6) ”вечер≥ 26 березн€ 2002 року  упр≥ков прињхав до ѕархоменка ќлега з метою незаконно отримати у останнього грош≥. Ѕрат ѕархоменка Ц ћикита, почувши та побачивши через в≥кно, що на вулиц≥ п≥д в≥кном в≥дбуваЇтьс€ сварка.  упр≥ков шарпаЇ за од€г та бТЇ ќлега. ѕобачивши в руц≥  уприкова блискучий предмет, ћикита ≥з зар€дженою рушницею виб≥г на веранду, крикнув до  уприкова: У —т≥й!Ф, а коли той кинувс€ на нього, - вистрелив. ¬насл≥док постр≥лу  уприкова було позбавлено житт€.

¬ироком  оломийського м≥ського суду ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥ ѕархоменко ћикиту засуджено за ч. 1 ст. 115. адвокат клопотавс€ про переквал≥ф≥кац≥ю д≥й винного на ст.118.

„и п≥дл€гаЇ задоволенн€ клопотанн€ адвоката?

 

7) јлфьоров 24 липн€ 2002 р. приблизно о 13-й годин≥ застав на своЇму город≥ ’аритонова, €кий викопував картоплю. ” в≥дпов≥дь на зроблене зауваженн€ ’аритонов накинувс€ на јлфьорова ≥з саперною лопаткою. «ахищаючись, в≥н завдав ’аритонову удар ногою в груди, п≥сл€ €кого той залишивс€ сто€ти, а в≥н упав на спину. ’аритонов знову напав на нього, намагаючись ударити лопаткою. “од≥ в≥н, лежачи на спин≥, завдав нападнику ногами удар в груди, в≥д €кого той упав на землю, а в≥н, п≥дв≥вшись, ще дв≥ч≥ ударив ’аритонова ногами по тулубу. ¬≥д отриманих ушкоджень ’аритонов помер.

 вал≥ф≥кац≥€ д≥й јлфьорова.

 

8) ”вечер≥ 8 серпн€ 2003 року,  рамаренко, ви€снивши у своЇњ знайомоњ √ромовоњ, що вона вдень була у Ћавр≥кова, п≥шов до Ћавр≥кова запитати, чи заходила до нього √ромова. ” ход≥ зТ€суванн€ цього питанн€ в≥н побив останнього, спричинивши т€жк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€. ѕри цьому потерп≥лий не ображав ≥ не бив його.

¬≥дпов≥дальн≥сть  рамаренко.

 

 

9) 5 липн€ 2003 року, Ѕобров, ƒуров ≥ ¬арламов розпивали спиртн≥ напоњ разом з≥ своњми знайомими Ѕ≥б≥ковим ¬олодимиром та Ѕ≥б≥ковим Ћеон≥дом. ѕ≥д час сварки, €ка сталас€ з незначного приводу Ѕобров, ƒуров та ¬арламов почали завдавати братам Ѕ≥б≥ковим удар≥в руками, ногами у р≥зн≥ частини т≥ла, при цьому Ѕобров та ƒуров застосовували кухонн≥ нож≥. ¬насл≥док цього Ѕ≥б≥кову ¬олодимиру було запод≥€но с≥м колото-р≥заних ран у груди та шию, що спричинило його смерть, а Ћеон≥ду Ц т€жк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€.

 вал≥ф≥кац≥€ д≥й Ѕоброва, ƒурова ≥ ¬арламова.

 

 

10) ѕарадуха, бажаючи вбити адвоката ƒенисенко за невиконанн€ нею об≥ц€нки, повТ€заноњ з њњ д≥€льн≥стю €к адвоката, 4 травн€ 2003 року передав  узьменко мотоцикл УяваФ без номерних знак≥в ≥ сумку, в €к≥й знаходилис€ зар€джений 12 бойовими патронами автомат ј —ћ-74 та оптичний приц≥л.

” свою чергу  узьменко домовивс€ з Ћапшиним, що той стане виконавцем вбивства на замовленн€ ƒенисенко.

Ќаступного дн€, приблизно о 8-й годин≥ Ћапшин, рухаючись на в≥дстан≥ 3-4 метр≥в в≥д ƒенисенко, €ка разом з≥ своњм чолов≥ком с≥дала в такс≥ б≥л€ свого будинку, зробив по них приц≥льн≥ вистр≥ли автоматичною чергою, а пот≥м став в≥дТњжджати, однак, утративши р≥вновагу, впав на землю разом з мотоциклом, травмувавши при цьому кисть правоњ руки, п≥сл€ чого зв≥дти вт≥к за допомогою  узьменка, €кий нагл€дав за д≥€ми Ћапшина.

«годом зТ€сувалос€, що Ћапшин промахнувс€ ≥ н≥кого з присутн≥х б≥л€ такс≥ не було травмовано.

 вал≥ф≥кац≥€ д≥й ѕарадухи,  узьменка та Ћапшина.

 

 

11) 1 вересн€ 2003 року Ѕаранов, перебуваючи в стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€, разом з≥ своЇю д≥вчиною ≤риною та њњ подругою ¬алентиною вживав спиртн≥ напоњ.

ѕриблизно о22-й годин≥ Ѕаранов п≥шов проводжати ≤рину та ¬алентину додому.  оли вони зайшли на м≥ст, що над зал≥зничними кол≥€ми, в≥н став з ними прощатис€.

—то€чи б≥л€ перил мосту (висота 1 метр 10 сантиметр≥в) та не координуючи належно своњ д≥њ, в≥н щоб поц≥лувати ≤рину, п≥дн€в њњ на руки. ќстанн€, не бажаючи цього, штовхнула його руками в обличч€, внасл≥док чого Ѕаранов не зум≥в утримати њњ, ≥ вона, перевалившись через перила, впала з мосту (висота 10,6 метра) ≥ в≥д одержаних при пад≥нн≥ травм померла.

ƒайте крим≥нально-правову оц≥нку д≥€м Ѕаранова.

 

 

12) 13 жовтн€ 2002 року, ‘≥латова, сид€чи на лавц≥ б≥л€ п≥дТњзду свого будинку, зустр≥ла сус≥дку Ћун≥ну. Ќа ірунт≥ непри€зних стосунк≥в м≥ж ними спалахнула сварка, п≥д час €коњ ‘≥латова металевим пов≥дцем дл€ вигулу собак вдарила Ћун≥ну в обличч€, а пот≥м стала бити головою об ст≥ну будинку, лаву й асфальт, погрожуючи вбивством. ѕ≥сл€ цього вона вз€ла шахтний л≥хтар ≥ вдарила ним потерп≥лу по голов≥, а пов≥дцем почала душити њњ. —ус≥ди, втрутившись, ≥ застосувавши ф≥зичну силу, припинили б≥йку. ¬ результат≥ д≥й ‘≥латовоњ Ћун≥н≥й було запод≥€но легк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€ з короткочасним розладом здоровТ€.

 вал≥ф≥кац≥€ д≥й ‘≥латовоњ.

 

13) 20 березн€ 2002 року приблизно о 20-й годин≥ 30 хвилин —омов, перебуваючи в стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€, зав≥в ќлександрову в сад неподал≥к в≥д пологового будинку, де застосовуючи ф≥зичну силу та погрози, задовольнив ≥з нею свою статеву пристрасть неприродним способом, а пот≥м зівалтував њњ, п≥сл€ чого повторно задовольнив статеву пристрасть неприродним способом.

«л€кавшись, що ќлександрова за€вить на нього у м≥л≥ц≥ю, —омов завдав њй в≥с≥м удар≥в ножем, пТ€ть ≥з €ких Ц у жив≥т внасл≥док чого потерп≥ла знепритомн≥ла й —омов вважаючи, що вона мертва, забрав њњ сумку (там ви€вилос€ 45 грв. ≤ зник з м≥сц€ под≥њ. ќднак, потерп≥ла опритомн≥вши, д≥йшла до пологового будинку, де њй своЇчасно було надано медичну допомогу.

ƒайте крим≥нально-правову оц≥нку д≥€м —омова.

 

 

14) 8 кв≥тн€ 2003 року приблизно о 24-й годин≥ за м≥сцем свого проживанн€ ƒеркач вживав спиртн≥ напоњ з ‘≥л≥ном та ≥ншими особами. ќбразившись на зауваженн€ останнього щодо подальшого вживанн€ спиртних напоњв, ƒеркач вийшов за ним на веранду, де ображав його, а пот≥м дек≥лька раз≥в ударив рукою в обличч€. Ќе звертаючи уваги на присутн≥сть ≥нших ос≥б та не реагуючи на њх зауваженн€, ƒеркач вз€в з≥ столу кухонний н≥ж, €ким дв≥ч≥ ударив ‘≥л≥на у груди та жив≥т. ¬≥д отриманих поранень потерп≥лий помер.

 вал≥ф≥кац≥€ д≥й ƒеркача.

 

15) √ерасимови перебували у шлюб≥ 8 рок≥в, мали трьох д≥тей. ћ≥ж подружж€м склалис€ непри€зн≥ стосунки упродовж сп≥льного житт€. якось на грунт≥ виниклоњ сварки √ерасимова вир≥шила вбити чолов≥ка. ƒл€ цього вона залучила гр-на ÷иба, що н≥де не працював та зловживав спиртними напо€ми, пооб≥ц€вши йому 400 грв. ¬≥н ножем вбив √ерасимова, коли той спав. ѕ≥сл€ вбивства, ÷иб ≥ √ерасимова винесли труп у дв≥р, в≥дт€гнули на спец≥ально приготованому корит≥ до р≥чки та скинули у воду.

 вал≥ф≥куйте д≥њ ÷иба та √ерасимовоњ.

16) ” веч≥рн≥й час оперуповноважений крим≥нального розшуку –¬ ”ћ¬— ћух≥н, маючи табельну зброю, разом з товаришами по служб≥ був у ресторан≥ з нагоди дн€ народженн€.

ѕеребуваючи у нетверезому стан≥, в≥н з хул≥ганських мотив≥в пристав до одного з в≥дв≥дувач≥в ресторану. Ќамагаючись покласти край таким д≥€м ћух≥на, адм≥н≥стратор ресторану —тогов зробив йому зауваженн€ ≥ утримав в≥д продовженн€ неправом≥рних д≥й. “од≥ ћух≥н, д≥ставши п≥столет, з близькоњ в≥дстан≥ почав стр≥л€ти в —тогова.  оли потерп≥лий почав т≥кати кр≥зь натовп, ћух≥н не припинив стр≥л€нини ≥ вбив його, поранивши в жив≥т груди, праве стегно та л≥ве передпл≥чч€.

 вал≥ф≥куйте д≥њ ћух≥на.

17) ”вечер≥ на вулиц≥ Ўл€хов та  рикун зустр≥ли незнайомих њм ѕрохорова та —илаЇва. Ўл€хов без жодного приводу ударом кулака в обличч€ збив —илаЇва з н≥г ≥ став пересл≥дувати ѕрохорова, але останн≥й зм≥г втекти. ѕовернувшись до —илаЇва, €кий ще лежав на земл≥, Ўл€хов ≥  рикун перет€гли його з проњжджоњ частини дорог≥ у город та почали бити ногами. ¬≥д отриманих ушкоджень —илаЇв через к≥лька дн≥в помер у л≥карн≥.

« висновку судово-медичноњ експертизи видно, що —илаЇв в≥д отриманих т≥лесних ушкоджень зазнавав особливо сильних больових в≥дчутт≥в.

¬≥дпов≥дальн≥сть Ўл€хова ≥  рикуна.

16) Ѕуханова з≥ своњм малол≥тн≥м сином прийшла у гост≥ до √ончаренка, щоб разом зустр≥ти Ќовий –≥к. ѕ≥сл€ розпитт€ спиртних напоњв м≥ж √ончаренком ≥ Ѕухановою виникла сварка, п≥д час €коњ √ончаренко, викрикуючи погрози вбити, схопив металеву трубу ≥ став наносити Ѕуханов≥й в присутност≥ њњ сина численн≥ удари по голов≥ та тулубу. Ќа очах у дитини √ончаренко вит€гнув Ѕуханову, €ка втратила можлив≥сть пересуватись, на дв≥р у двадц€ти градусний мороз.

¬≥д отриманих, внасл≥док удар≥в ушкоджень та переохолодженн€ Ѕуханова через три дн≥ померла у л≥карн≥.

¬≥дпов≥дальн≥сть √ончаренка.

19) —еменова, помилково вважаючи, що чолов≥к невдоволений народженн€м сина, вивезла двом≥с€чну дитину в л≥с, де залишила њњ загорнутою в ковдру. ¬насл≥док перебуванн€ в л≥с≥ на холод≥ ≥ п≥д дощем дитина захвор≥ла, але була знайдена м≥сцевим жителем, принесена в л≥карню ≥ вр€тована. —еменову було засуджено за ст. 15 та п.Ф4Ф ч.2 ст.115    ”крањни (замах на вбивство з особливою жорсток≥стю).

„и в≥рно дана квал≥ф≥кац≥€?

20) ƒмитренко в дом≥ гр-на ёшка, де в≥н за договором виконував буд≥вельн≥ роботи, вживав спиртн≥ напоњ з  римським, котрий повинен був допомагати в робот≥. ѕот≥м  римський вийшов у дв≥р ≥ там заснув. ƒмитренко намагавс€ розбудити  римського, але той нецензурно вила€вс€ на його адресу ≥ продовжував др≥мати. ќбурившись цим ≥ згадавши, що  римський не повернув йому грош≥, €к≥ позичив ран≥ше, ƒмитренко вир≥шив позбавити його житт€.

« ц≥Їю метою ƒмитренко вз€в у будинку 10-л≥тровий бачок гасу, вилив його на од€г спл€чого  римського ≥ п≥дпалив, а сам з м≥сц€ вчиненн€ злочину зник. ¬насл≥док отриманих оп≥к≥в  римський помер.

 вал≥ф≥куйте д≥њ ƒмитренка.

21) √олубовський, ран≥ше засуджений за ч.1 ст. 115    ”крањни, ревнував свою дружину до ёрського. « метою вбивства в≥н вноч≥ проник в квартиру ёрського, де принесеним з собою ножем вбив ёрського, нан≥с йому удари в шию и груди. ¬≥д шуму прокинулас€ дружина ёрського. ўоб вона не позвала на допомогу, √олубовський вдарив њњ ножем в шию ≥ груди.

ѕот≥м, вважаючи потерп≥лих мертвими, √олубовський в≥др≥зав в ёрського два пальц≥ з золотими персн€ми, а також забрав з квартири в≥деомагн≥тофон ≥ моб≥льний телефон. ¬иход€чи з квартири, √олубовський ув≥мкнув газову плиту, розраховуючи, що вибух в≥д нагромадженн€ газу приховаЇ сл≥ди злочину. —ус≥ди в≥дчули запах газу ≥ встигли попередити вибух. ≈кспертиза встановила, що смерть ёрськоњ настала в≥д отруЇнн€ газом, а ударами √олубовського њй було спричинено т€жк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€.

 вал≥ф≥куйте вчинене.

22) ¬ан≥на, не бажаючи виховувати ≥ ростити пТ€тим≥с€чного сина, вир≥шила вбити його. « ц≥Їю метою вона поклала дитину у наволочку ≥ вдарила к≥лька раз≥в об деревТ€ну п≥длогу. ѕ≥сл€ цього занесла сина у наволочц≥ в л≥тню кухню ≥ вдарила ним об цеглу. ¬насл≥док цього дитин≥ були запод≥€н≥ т≥лесн≥ ушкодженн€ у вигл€д≥ черепно-мозковоњ травми, €к≥ призвели до смерт≥. “руп сина ¬ан≥на закопала в город≥ б≥л€ свого будинку.

ўоб приховати вчинене вбивство, того ж дн€ ¬ан≥на звернулас€ до сл≥дчих орган≥в ≥з письмовою за€вою про викраденн€ њњ сина, на п≥дстав≥ €коњ було порушено крим≥нальну справу.

¬≥дпов≥дальн≥сть ¬ан≥ноњ.

23) «наход€чись у стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€, слюсар ’ар≥н повертавс€ увечер≥ з роботи додому. Ќа автобусн≥й зупинц≥ до нього п≥д≥йшли неповнол≥тн≥ ≤в≥н, ѕронько ≥ —омов, котр≥ попросили у ’ар≥на прикурити цигарку. ќтримавши в≥дмову, вони почали ображати ’ар≥на нецензурною лайкою. –оз≥злившись, ’ар≥н вихопив ≥з сумки з ≥нструментами молоток ≥ нан≥с одному з образник≥в удар по спин≥. ” в≥дпов≥дь на це ѕронько ≥ —омов в≥д≥брали у ’ар≥на молоток, збили його з н≥г ≥ почали наносити удари в голову та грудну кл≥тку. ¬насл≥док отриманих ушкоджень ’ар≥н помер.

¬≥дпов≥дальн≥сть ѕронька, —омова та ≤в≥на.

24) 3 серпн€ батьки ѕрохоренка поскаржилис€ синов≥, що нев≥дом≥ люди з њхньоњ садиби крадуть кв≥ти. ћаючи фах електрика 4-го розр€ду, ѕрохоренко з метою охорони кв≥тника в≥д крад≥жок установив огорожу кв≥тника з≥ стального дроту, €кий через трансформатор 220 на 120 вольт п≥дключив до електромереж≥.

6 серпн€ сус≥д ћихайлов, зайшовши у дв≥р аби вимкнути електричне св≥тло, що осв≥тлювало вулицю, ухопивс€ за дрот€не огородженн€, потрапив п≥д напругу електричного струму ≥ був смертельно травмований. ¬и€вивши вноч≥ труп потерп≥лого, ѕрохоренко зн€в електроогорожу, трансформатор ≥ сховав усе це на горищ≥ будинку батьк≥в.

¬≥дпов≥дальн≥сть ѕрохоренка.

25) √ришко вз€в у  лимова 300 гривень на два м≥с€ц≥ у борг. „ерез м≥с€ць  лимов прийшов додому до √ришка з вимогою про поверненн€ боргу. “ой став заперечувати борг, через що м≥ж ними виникла сварка, у ход≥ €коњ √ришко, схопивши сокиру, став наносити  лимову удари в голову ≥ груди.  лимов впав на п≥длогу. «л€кавшись, √ришко викликав швидку допомогу.  лимов був доставлений у л≥карню, де в≥н ≥ помер через два тижн≥ в≥д ≥нфаркту м≥окарда.

¬≥дпов≥дальн≥сть √ришка.

26) ” будинок –адченка хлопц≥ принесли його чотирнадц€тил≥тнього сина, побитого, за њх словами, пТ€ним Ѕулатовим. ’лопчик був непритомний, скривавлений, од€г роз≥рваний. ќбурений –адченко схопив кухонний н≥ж, виб≥г на дв≥р ≥, зустр≥вши неподал≥к в≥д п≥дТњзду свого будинку Ѕулатова, нан≥с йому багато поранень, в≥д €ких той помер на м≥сц≥.

¬≥дпов≥дальн≥сть –адченка.

27) Ћеонов, працюючи тренером з плаванн€ в спортивн≥й школ≥, порушив правила техн≥чноњ безпеки, оск≥льки не огородив глибоку частину басейна в≥д м≥лкоњ ≥ не дививс€ за д≥тьми, внасл≥док чого малол≥тн≥й  остенко, допущений до зан€ть у груп≥ початк≥вц≥в без медичного огл€ду, потонув у глибок≥й частин≥ басейна.

¬≥дпов≥дальн≥сть Ћеонова.

28) —еменов ≥  л≥мова, вступивши у сп≥вжитт€, подали до –асу за€ву з проханн€м зареЇструвати шлюб. „ерез дес€ть дн≥в —еменов д≥знавс€, що  л≥мова хвора на туберкульоз, ≥ в≥дмовивс€ в≥д реЇстрац≥њ шлюбу.  л≥мова, вражена цим вчинком, пок≥нчила житт€ самогубством.

„и можна прит€гнути —еменова до в≥дпов≥дальност≥ за доведенн€  л≥мовоњ до самогубства?

29) 29 липн€ у двор≥ будинку свого батька ѕопов вечер€в, вживаючи спиртн≥ напоњ, разом з членами с≥мТњ та ≥ншими особами, в тому числ≥ з —ередою, €кий зайшов до них.

 оли —ереда вийшов з двору, за ним сл≥дом виб≥г ѕопов, €кий, почувши шум в≥д мотоцикла, що проњхав пор€д, вир≥шив, що —ереда намагаЇтьс€ викрасти його мотоцикл. „ерез це м≥ж ними виникла сварка. —ереда в≥дштовхнув в≥д себе ѕопова, збивши його на землю, п≥сл€ чого той у запал≥ гн≥ву схопив с≥тку з≥ скл€ною банкою, що вис≥ла на керм≥, та вдарив нею —ереду по обличчю, внасл≥док чого банка розбилас€. —еред≥ було запод≥€но йому багаточисельн≥ пораненн€ обличч€, у тому числ≥ правого ока, що призвело до втрати цим оком зору на 100 %. ѕ≥д час л≥куванн€ потерп≥лого у л≥карн≥ око було повн≥стю видалено.

¬≥дпов≥дальн≥сть ѕопова. „и зм≥нитьс€ квал≥ф≥кац≥€, €кщо буде встановлено, що з≥р в правому оц≥ —ереди до ушкодженн€ становив лише 3 %?

30) ѕрон≥ну, €ка знаходилас€ на четвертому м≥с€ц≥ ваг≥тност≥, п≥д час одн≥Їњ ≥з сварок жорстоко побив чолов≥к, що призвело до передчасних род≥в. ƒитина народилас€ мертвою.

 вал≥ф≥куйте д≥њ ѕрон≥на. „и маЇ значенн€ дл€ квал≥ф≥кац≥њ злочину та обставина, що ѕрон≥н не знав про ваг≥тн≥сть дружини?

31) —торож ј“ Ђ«≥ркаї “€пушк≥н прийн€в у сут≥нках пр€муючих повз нього хлопц≥в за злод≥њв, вистр≥лив у них з в≥дстан≥ 25 метр≥в з мисливськоњ рушниц≥ дробом, запод≥€вши одному з них проникаюче пораненн€ грудноњ кл≥тини.

¬≥дпов≥дальн≥сть “€пушк≥на.

32) «отов ≥  ал≥н≥н, перебуваючи у нетверезому стан≥, з ≥н≥ц≥ативи «отова, €кий знаходивс€ у непри€зних стосунках з ћихайловим, викликали останнього з будинку ≥ на прот€з≥ години жорстоко били його в р≥зн≥ частини т≥ла руками, ногами ≥ деревТ€ною палицею.

÷ими д≥€ми «отова ≥  ал≥н≥на потерп≥лому були спричинен≥ т≥лесн≥ ушкодженн€ у вигл€д≥ струсу мозку, численних ушкоджень обличч€, голови, грудноњ кл≥тини, а також перелом≥в трьох ребер з пошкодженн€м внутр≥шн≥х орган≥в. ¬≥д нанесених удар≥в ћихайлов в≥дчував особлив≥ ф≥зичн≥ стражданн€ ≥ знаходивс€ на л≥куванн≥ 3 м≥с€ц≥.

¬≥дпов≥дальн≥сть «отова та  ал≥н≥на.

33) ¬овчук проник у приватне господарство ‘ролова, де на очах у матер≥ ‘ролова викрав з крол€тника двох крол≥в. ‘ролов, д≥знавшись в≥д матер≥ про скоЇне, з метою затриманн€ ¬овчука ≥ доставки його в м≥л≥ц≥ю почав пересл≥дувати злочинц€. ¬овчук, утримуючи викрадене, намагавс€ втекти, висловлюючи ‘ролову р≥зн≥ погрози. «а цих обставин ‘ролов зд≥йснив два приц≥льних постр≥ли з мисливськоњ рушниц≥ по ногах, що призвело до смерт≥ потерп≥лого.

ѕроведеною по справ≥ судово-медичною експертизою встановлено, що смерть ¬овчука настала в≥д великоњ втрати кров≥ внасл≥док вогнестр≥льного пораненн€ правого стегна з ушкодженн€м артер≥њ ≥ вени.

¬≥дпов≥дальн≥сть ‘ролова.

34)ћ≥ж ѕетренком та його сином часто в≥дбувались сварки з приводу зловживанн€ батька алкоголем. ѕ≥д час черговоњ сварки, що перейшла у б≥йку, ѕетренко вдарив сина ножем у жив≥т. ќск≥льки життЇво важлив≥ органи не були ушкодженн≥, потерп≥лого через 12 дн≥в виписали з л≥карн≥.

ƒайте квал≥ф≥кац≥ю вчиненому.

35) ¬ноч≥  азар≥н проник до саду ј“ Дѕром≥ньФ з метою вкрасти слив. —торож ѕанкратов, побачивши його, гукнув: Д—т≥й! —тр≥л€ти буду!Ф та погнавс€ за  азар≥ним. Ќамагаючись його затримати, в≥н вистр≥лив у  азар≥на, але не влучив. “ой, побоюючись повторного постр≥лу, схопив кийок, накинувс€ на сторожа та ударом кийка вибив рушницю. ƒругим ударом в≥н зламав ѕанкратову л≥ву руку.

 вал≥ф≥куйте д≥њ  азар≥на.

36) ѕухов, побачивши, що його дружина у непристойному вигл€д≥ розпиваЇ спиртн≥ напоњ з гр-ном ЅакаЇм у сарањ б≥л€ л≥су, побив кийком ≥ ногами Ѕака€, запод≥€вши йому легк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€ з короткочасним розладом здоровТ€, а пот≥м побив кийком свою дружину, запод≥€вши њй т€жк≥ т≥лесн≥ ушкодженн€, в≥д €ких вона померла. —воњ д≥њ в≥н по€снив тим, що знаходивс€ у стан≥ сильного душевного хвилюванн€.

 вал≥ф≥куйте д≥њ ѕухова.

37) Ўашк≥н проходив по вулиц≥ повз двору, у €кому працював  исельов. ќстанн≥й, перебуваючи у нетверезому стан≥, почав ображати Ўашк≥на. Ќа вимогу припинити образи  исельов, схопивши косу, виб≥г на вулицю ≥ почав розмахувати нею перед Ўашк≥ним. Ўашк≥н, вихопивши косу, вдарив  исельова кулаком у обличч€, той упав ≥ вдаривс€ головою о кам≥нь, що лежав на дороз≥. ¬насл≥док цього удару були переламан≥ к≥стки склеп≥нн€ черепу.

«а висновком судово-медичноњ експертизи дан≥ ушкодженн€ виникли при пад≥нн≥ в≥д удару головою о кам≥нн€.

 вал≥ф≥куйте д≥њ Ўашк≥на.

38) ”чень дес€того класу ƒжм≥ль п≥д час перерви, вир≥шивши побавитис€ сталевою л≥н≥йкою, з≥гнув њњ крањ, ≥, тримаючи пальц€ми одн≥Їњ руки, направив у б≥к групи хлопц≥в, що сто€ли неподал≥к. ѕот≥м випустив л≥н≥йку, вихвал€ючись, що вона пролетить м≥ж хлопц€ми. Ћ≥н≥йка краЇм потрапила в око —идорова. ќко було ушкоджене, ≥ п≥зн≥ше його довелос€ видалити.

 вал≥ф≥куйте д≥њ ƒжм≥л€.

39) 23 березн€ √лиз≥н п≥д час сварки вдарив Ѕл≥нова кочергою по голов≥. ¬насл≥док цього Ѕл≥нов потрапив до л≥карн≥, де знаходивс€ на амбулаторному л≥куванн≥ 5 дн≥в.  р≥м того, зг≥дно з висновками л≥кар≥в, п≥сл€ л≥куванн€ в≥н потребував переводу на легку роботу, не повТ€зану з шумом, строком на 3 м≥с€ц≥.

¬≥дпов≥дальн≥сть √лиз≥на. ¬изначте ступ≥нь т€жкост≥ нанесених Ѕл≥нову т≥лесних ушкоджень. „и маЇ значенн€ дл€ квал≥ф≥кац≥њ тривал≥сть непрацездатност≥ потерп≥лого?

40)  оноз ¬.Ќ. ввечер≥ повернувс€ з роботи додому ≥ побачив, що його дружина  оноз ≤. . спить в кр≥сл≥ в нетверезому стан≥. ¬≥н намагавс€ розбудити њњ, але йому це не вдалос€. ќск≥льки це сталос€ не вперше (дружина ≥ ран≥ше зловживала спиртним)  оноз ¬.Ќ. роз≥зливс€ ≥ вдарив ж≥нку згори вниз кулаком у жив≥т, п≥сл€ чого п≥шов на кухню готувати вечерю.  оли в≥н повернувс€ через 30 хвилин, то пом≥тив, що дружина не подаЇ ознак житт€.  оноз ¬.Ќ. визвав швидку допомогу ≥ намагавс€ зробити дружин≥ штучне диханн€. ѕрац≥вники швидкоњ допомоги констатували смерть  оноз ≤. .

«а висновком судово-медичноњ експертизи, потерп≥л≥й було спричинено розрив бризжейки тонкого кишечника, в≥д €кого настала смерть.

 вал≥ф≥куйте вчинене.

41) ”вечер≥ до Ћис€ка у дв≥р зайшов його сус≥д  ун≥цин, щоб забрати залишений ран≥ше цемент. ќск≥льки було темно, Ћис€к, що знаходивс€ у будинку, побачивши у двор≥ стороннього, вир≥шив, що зд≥йснюЇтьс€ крад≥жка. —хопивши рушницю, Ћис€к з ганку вистр≥лив у ноги  ун≥цину. ќстанньому були запод≥€н≥ т≥лесн≥ ушкодженн€, €к≥ за висновком судово-медичноњ експертизи спричинили втрату працездатност≥ на 15%.

 вал≥ф≥куйте д≥њ Ћис€ка.

42) ‘едоров та ѕанов розпивали разом спиртн≥ напоњ, св€ткуючи день народженн€ ‘едорова. «наход€чись в стан≥ алкогольного спТ€н≥нн€ середнього ступеню, ѕанов згадав, що вже п≥зно ≥ йому настав час йти додому. ‘едоров вимагав в≥д нього не йти, закрив двер≥ ≥ сховав ключ.  оли ѕанов все ж таки напол€гав щоб двер≥ в≥дчинили, ‘едоров почав ображати його нецензурною лайкою. Ќа цьому грунт≥ м≥ж ними виникла сварка ≥ б≥йка, п≥д час €коњ ‘едоров нан≥с ѕанову багаточисельн≥ удари руками ≥ ногами в груди, голову та жив≥т.  оли ѕонов впав ≥ почав кашл€ти, ‘едоров к≥лька раз≥в вдарив його чоботом, п≥дложив йому п≥д голову згорнуту ковдру Ущоб не захлинувс€Ф ≥ п≥шов.

¬ранц≥ дружина знайшла ѕанова мертвого.

—удово-медична експертиза констатувала, що смерть настала в≥д закритого пошкодженн€ орган≥в черевноњ порожнини, €ке сталос€ внасл≥док удар≥в твердим тупим предметом.

‘едорова було засуджено за умисне вбивство. „и в≥рно дана квал≥ф≥кац≥€?

43) ѕ≥д час св€ткуванн€ дн€ народженн€ м≥ж яшиним та Ўишковським виникла сварка, у ход≥ €коњ яшин вдарив останнього по руц≥ розбитим келихом. Ўишковському були запод≥€н≥ т≥лесн≥ ушкодженн€, €к≥ спричинили розлад здоровТ€ упродовж 6 дн≥в.

¬≥дпов≥дальн≥сть яшина.

44) ”чень шостого класу ≤ванов погано навчавс€, не слухавс€ батьк≥в, бивс€ з хлопц€ми. «а це батько ≤ванова бив його по гол≥й спин≥ шк≥р€ним паском.

„и можна прит€гти батька ≤ванова до в≥дпов≥дальност≥ за умов що:

а) хлопець намагавс€ пок≥нчити житт€ самогубством;

б) п≥сл€ одного знущанн€ хлопчик в звТ€зку з сильним псих≥чним розладом здоровТ€ потрапив до л≥карн≥, де знаходивс€ на л≥куванн≥ на прот€з≥ трьох тижн≥в.

45) ÷ерковна, студентка випускного курсу медичного ун≥верситету, €ка до вступу в ун≥верситет працювала медичною сестрою в г≥неколог≥чному каб≥нет≥, п≥сл€ наполегливих прохань ћаксимовоњ, зробила њй аборт у себе вдома, вз€вши за послуги 150 грн. јборт пройшов вдало. ÷е стало в≥домо ’ромов≥й, €к≥й ÷ерковна теж зробила аборт на њњ проханн€, отримавши 180 грн. ¬насл≥док в≥дсутност≥ у ÷ерковноњ належних навичок ≥ недостатньоњ стерил≥зац≥њ ≥нструмент≥в у ’ромовоњ сталос€ зараженн€ кров≥, ≥ вона потрапила до л≥карн≥, де л≥кувалас€ три тижн€.

¬≥дпов≥дальн≥сть ÷ерковноњ.

46)¬оронцов, порушивши правила дорожнього руху, зд≥йснив нањзд на  расавчикова. ўоб приховати цей злочин ≥ встигнути вињхати з м≥ста, в≥н в≥дв≥з потерп≥лого за м≥сто ≥ залишив у пол≥ без св≥домост≥. ќсок≥н, що њхав разом з ¬оронцовим, допомагав класти потерп≥лого в кузов автомоб≥л€ ≥ пропонував в≥двезти  расавчикова у л≥карню, але ¬оронцов в≥дмовивс€.

ѕотерп≥лий  расавчиков на допит≥ сказав, що шофер, опустивши його на землю, за€вив: Ђƒо дому недалеко, д≥станешс€ самї ≥ залишив його. ќсок≥н побачивши, що ¬оронцов залишив  расавчикова, також не надав потерп≥лому допомоги ≥ не пов≥домив належн≥ заклади та установи про необх≥дн≥сть це зробити.

¬≥дпов≥дальн≥сть ¬оронцова ≥ ќсок≥на.

 

47) —п≥вроб≥тник одного з науково-досл≥дних ≥нститут≥в —апейко винайшов л≥ки, що на його думку могли вр€тувати житт€ його т€жко хвороњ дружини. ќднак в≥н њх належним чином не зареЇстрував. ѕ≥сл€ тривалого вживанн€ зазначених л≥к≥в дружина —апейко померла. ≈кспертизою було встановлено, що смерть настала в≥д передозуванн€ одним з х≥м≥чних елемент≥в, €кий входив до складу л≥к≥в, €к≥ приймала дружина —апейко.

¬ир≥ш≥ть питанн€ щодо в≥дпов≥дальност≥ —апейко. „и зм≥нитьс€ р≥шенн€ €кби дружина —апейко лишилас€ живою?

 

48) ѕовертаючись з дискотеки близько третьоњ ранку Ѕровко,  оваленко та Ќетюхайло б≥л€ п≥дТњзду свого будинку побачили чолов≥ка, €кий лежав без ознак житт€. Ќаблизившись до нього, вони ледве почули, що чолов≥к просив викликати карету швидкоњ допомоги, оск≥льки у нього хворе серце. ћолодь, не бажаючи витрачати на нього час, роз≥йшлас€ по дом≥вкам. «годом зТ€сувалос€, що цей чолов≥к помер.

¬≥дпов≥дальн≥сть Ѕровко,  оваленко та —апейко. „и зм≥нитьс€ р≥шенн€, €кби було зТ€совано, що  оваленко Ї л≥карем?

 

49) ѕетренко, познайомившись з ѕавловою “ет€ною, запропонував останн≥й вступити з ним у статевий звТ€зок, на що “ет€на погодилас€. «годом ѕавлова захвор≥ла на венеричну хворобу, €ка передалас€ њй в≥д ѕетренка. ѕетренко н≥кого не пов≥домл€в про те, що в≥н хворий.

¬≥дпов≥дальн≥сть ѕетренка.

¬ар≥ант 1. ѕро на€вн≥сть венеричноњ хвороби ѕетренко пов≥домив, однак ѕавлова все ж погодилас€ з ним вступити у статевий звТ€зок.

¬ар≥ант 2. ѕетренко напевно не знав, що в≥н хвор≥Ї на венеричну хворобу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 867 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

612 - | 558 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.134 с.