Лекции.Орг


Поиск:
Співпраця з адміністрацією Університету
7.1 Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

7.2 Взаємодія органів студентського самоврядування в Університеті з адміністрацією здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва.

7.3 ОСС мають право:

1) отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

2) звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповідь щодо порушених питань;

3) вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів.

7.4 ОСС зобов’язані:

1) забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

2) порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

3) координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

4) узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Університету.

7.5 Адміністрації Університету, факультетів (інститутів) мають право:

1) отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

2) ініціювати скликання позачергової конференції студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Університету або Положення про ОСС.

3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять ОСС (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо) за запрошенням членів студентської ради Університету (факультету, інститутів).

7.6 Адміністрації Університету, факультетів (інститутів) зобов’язані:

1) всебічно сприяти створенню належних умов для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, інтернетом, відведенням місць для встановлення інформаційних стендів тощо, про що укладається відповідна угода з ректором Університету;

2) інформувати ОСС про важливі рішення щодо життєдіяльності студентів та організації навчально-наукового процесу;

3) надавати, за можливості, інформаційну, правову, психологічну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування;

4) надавати фінансування в розмірі не менше 0.5% коштів спеціального фонду Університету на рік.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

8.1 ОСС можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями, з метою виконання своїх завдань у межах своїх повноважень.

8.2 Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією університету.

8.3 Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.


Додаток 1

Вибори до органів студентського самоврядування

Основні положення

1.1 Вибори до органів студентського самоврядування проходять на основі загального рівного прямого виборчого права, шляхом таємного голосування.

1.2 Право голосу на виборах до органів студентського самоврядування мають студенти денної форми навчання.

1.3 Під час голосування обов’язково потрібно мати студентський квиток, або довідку з місця навчання, або паспорт, що надає право отримати виборчий бюлетень.

1.4 Студенти Університету беруть участь у виборах до ОСС на рівних засадах.

1.5 Кожен студент Університету на виборах до ОСС має один голос.

1.6 Усі кандидати мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

1.7 Участь студентів Університету у виборах до ОСС є добровільною (ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах).

1.8 Вибори до ОСС є прозорими, вільними і застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному волевиявленню, забороняються.

1.9 Голосування на виборах до ОСС є таємними, що сприятиме об’єктивному волевиявленню виборців.

1.10 Членів ОСС обирають таємним голосуванням простою більшістю голосів з тієї кількості виборців, що прийшли та проголосували на виборчій дільниці.

1.11 Вибори вважаються легітимними, якщо в них взяло участь 30% студентів Університету.

1.12 У тому випадку, якщо кількість голосів лідируючих кандидатів рівна, проводиться другий тур виборів.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 268 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

592 - | 549 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.