Лекции.Орг


Поиск:
Оқытудың жалпы заңдылықтары:C) Оқыту мақсаты.E) Оқыту мазмұны.F) Оқыту әдістері. 3 страница
Субъект – субъект тұғыры: Тең құқылы қарым – қатынас орнатады;Тұлғалық сапаларды дамытады;Оқу үдерісін белсендендіреді

Субьект-субьект тұғыры: А)тең құқылы қарым-қатынас орнатады В)тұлғалық сапаларды дамытады С)оқу үдерісін белсендіреді

Сұрак-жауап әдістері: Әңгіме. Сұқбат. Сауалнама

Сұрақ-жауап әдісінің түрлері: Сауалнама жүргізу.Әңгіме.Сұқбат.

Сынып жетекшінің міндеттері: Диогностикалық міндеттер; Болжамдық міндеттер; Әлеуметтік міндеттер

Сынып жетекшінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша): А)баланың денсаулығына қамқорлықВ)пәндік іс-әркетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау.Н)өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.

Сынып жетекшісі: А)оқушылар ұжымын ұйымдастырады. D)диагностикалық жұмыстар жасайды. Ғ)отбасымен жұмыс жасайды.

Сынып жетекшісінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер;Болжамдық міндеттер;Диагностикалқ міндеттер

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының жеке формасына жататындар: Педагогикалық кеңес;Жеке әңгіме; Сұхбаттасу

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар: Ата-аналар комитетінің жұмысы. Топтық жиналыс. Тақырыптық конференция

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар: Ата-аналар комитетінің жұмысы;Топтық жиналыс;Тақырыптық конференция

Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер.Диагностикалық мәндеттер. Адамгершілік міндеттер

Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер;Диагностикалық міндеттер;Адамгершілік міндеттер

Сынып жетекшісінің міндеттер тобы: оқушылар ұжымын ұйымдастыру, диагностикалық, отбасымен жұмыс жасау

Сынып жетекшісінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер. Болжамдық міндеттер Диагностикалық міндеттер.

Сынып жетекшісінің міндеттері: Сыныптағы тәрбие процесін ұйымдастыру;Балалар ұжымын ұйымдастыру;Психологиялық микроклимат жасау

Сынып жетекшісінің негізгі қызметтері: Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу;Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық;Баланың адамгершілігін қалыптастыруға қамқорлық.

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар: А)бақылау Е)жеке, дара және топтық әңгімелесу Ф)жағдаятты талдау.

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар: Бақылау; Жеке дара және топтық әңгімелесу;Жағдаятты талдау

Сынып жетекшісінің тұжырым ережелері: В)Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы; С)Тәрбие іс – әрекетінің мақсаттарының бірлігі; G)Тәрбие процесі жеке тұлға теориясына бағытталуы.

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын орындау, Жүйенің қалыптасуы

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: B) Жүйенің қалыптасуы. D) ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің дамуы. Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру;Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жоспарлау;Жүйенің қалыптасуы

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің қалыптасуы;Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау;Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің қалыптасуы;Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау; Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады; әр оқушыға тигізетін ықпалы болуы жатады

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне: А)тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады.С)іс –әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады.D)сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады.

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігінің шарттары: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұынына сай болуы, іс әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалының болуы

ТТТТТТ

Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі: Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері;Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері; Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.

Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі: Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері;Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері;Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.

Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері;Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері;Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері;Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері;Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

Таным қабілетін дамыту туралы (Л.В.Занковтың, М.Н.Скаткиннің, И.А.Лернердің және т.б) тұжырымдамалары: A)Таным қабілетінің дамуы – бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті D)Оқушыларға білім беру және объективті шындықты танудағы оқулықтың ролі G)Оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру

Танымдық белсенділік пен оқушылардың дербесті қамтамасыз етеді: B)Белсенді оқушылар,әдеттегідей көбінесе дербес D)Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі G) Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі, оны басқалардан бірте-бірте дербестіктен айырады.

Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері: C)Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі D)Тапсырма орындаудағы саналылығы E)Оқытудың жүйелілігі және т.б.

Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: С) ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процес;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру. D) білімді,іскерлікті, дағдыны бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау,білімін,іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.Е) таным міндеттерін жете түсіну;жаңа материалды қабылдау

Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: B)Таным міндеттерін жете түсіну; C)Ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру G)Білімді,іскерлікті,дағдыны, бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.

Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп,жинақтау процесі, білімді, іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру; білімді, іскерлікті,дағдыны бекіту және жетілдіру, оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін,іскерлігінжәне дағдысын тексеру,бағалау; таным міндеттерін жеке түсіну,жаңа материалды қабылдау

Темпераменттердің типі: А)Меланхолик С)Холерик Н)Тұйық.

Теориялық деңгей әдістері: Педагогикалық құбылыстың кей тараптарын, белгілерін, ерекшеліктері мен қасиеттерін біліп, қарастыру үшін қажет.Әдебиет көздерін оқып білу, талдау мен жинақтау.Математикалық және статистикалық әдістер.

Тест мазмұнына қойылатын талаптар жүйесі:A)Нақты F)Қысқа H)Анық

Тест тапсырмаларының формасы: B)Ойын тапсырмалары C)Толықтыруды қажет ететін анық формадағы D)бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары

Тәрбие бағыттары: B)Азаматтық тәрбие D)Құқтық тәрбие H)Эстетикалық тәрбие

Тәрбие бағыттары: А)рухани-адамгершілік,еңбек, дене Е)азаматтық -патриоттық, экономикалық Н)дене, еңбек

Тәрбие бағыттары: Эстетикалық тәбие;Азаматтық тәрбие;Құқықтық тәрбие

Тәрбие бағыттарының түрлері: экономикалық тәрбие;еңбек тәрбиесі;экологиялық тәрбие

Тәрбие бағыттарының түрлері: C)экологиялық E)экономикалық G)еңбек

Тәрбие бағыттарының түрлері: Еңбек тәрбиесі;Экономикалық тәрбие;Экологиялық тәрбие

Тәрбие ерекшеленеді: В)ұзақтығы және үздіксіздігімен.D)екі жақтылығымен.E)көпфакторлығымен.

Тәрбие әдісі: А) өзара әрет ету амалы С) тәсілдер жиынтығы F) мақсатқа жету жолы

Тәрбие әдістері топтастырылады: B)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері C)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері

Тәрбие әдістерін жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар): А)Жеке тұлға іс- әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы.В)Жеке тұлғаның мотивтері, тілек талаптары, ынтасы.С)Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері.

Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар): С)тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі. Е)баланың тәрбиелеігі, жас және дара ерекшеліктері.G)балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы

Тәрбие әдістерін таңдауды анықтайтын жалпы принциптер: Тәрбие мақсаттары мен міндеттері.Тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері.Ұжымның қалыптасу деңгейі.

Тәрбие әдістеріне жатады: Жаттықтыру.Пікірталас.Ересек адамның жеке үлгі көрсетуі.

Тәрбие жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер: А)Денсаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу; В)Баланың өнегелілік мінез – құлықтарын қалыптастыру; Н)Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат – мүдделерін жаңаша дамыту.

Тәрбие жүйесін құру кезеңдері: жүйенің қалыптасуы, ұжымдық іс әрекеттің мазмұны мен жүйесінің құрылымын жасау, жүйені тәртіпке келтіру, дәстүрлерді жасау, жаңалықтарды еңгізу

Тәрбие жүйесінің механизмдері: В)Тәрбиеші; D)Тәрбиеленуші; Н)Ата – ана.

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекетерді жүзеге асырады: Тәрбиелілік;Ұйымдастырушылық;Дамытушылық

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: C) Ұйымдастырушылық: E)Реттеушілік F) Бақылаушылық

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: реттеушілік; бақылаушылық

Тәрбие заңдылықтарына жатады: Тәрбиенің қоғамдық жағдайға сәйкестендірілуі.Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі.Педагогикалық процесте ұжым мен адамның өзара байланысы.

Тәрбие компоненттері: мақсаттылық, іс-әрекет, нәтиже

Тәрбие мақсаты деңгейлері: жалпыадамзаттық, институтциональдық, жүйелілік

Тәрбие мақсаты сипатталады: В)объективтілігімен. D)субъективтілігімен. F)қозғалмалылығымен.

Тәрбие мақсаты: Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы. Жек тұлғаның жан-жақты дамуы. Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

Тәрбие мақсаты: B)міндеттер жүйесі D)тәрбиеленушілерді өзгертуге бағытталған Н)тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі

Тәрбие мақсаты: Тұлғаны қалыптастырудың жобаланған нәтижесі.Қоғамның әлеуметтік сұранысына қарай және оның табысты орындалуы ұстаздың кәсіби дайындығына байланысты келеді.Педагогикалық процесс пен қоғамның қажеттілігіне қарай өзгеріп отырады.

Тәрбие мақсатын анықтайды: Жеке тұлға қажеттіліктері, Мемлекет қажеттіліктері.

Тәрбие мақсатын анықтайды: А)жеке тұлға қажеттіліктері.В)мемлекет қажеттіліктері.G)қоғам қажеттіліктері.

Тәрбие мақсатын анықтаушы фактор: А)жеке тұлға қажеттіліктері В)мемлекет қажеттіліктері G)қоғам қажеттіліктері

Тәрбие мақсатының көрінісі: В)қоғамдық.D)жалпы адамзаттық.F)институционалдық.

Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды:А)қызығушылық.С)қажеттілік.Е)мотив.

Тәрбие мақсатының сипаттамалары: В)объективтілігі D)субъективтілігі F)қозғалмалығы

Тәрбие принциптері: Ұжымдық және ұжым арқылы тұлғаны тәрбиелеу.Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланыстылығы.Тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі.

Тәрбие процесінің ерекшеліктері: Үздіксіздігі.Тәрбиелік іс-әрекеттердің нәтижесінің мақсаттылыгы.Көпфакторлылығы.

Тәрбие процесінің қозғалушы тетіктері: B)құрал C)әдіс E)форма

Тәрбие процесінің мақсаттарына жататындар: Кісілік қасиеттер мәдениетін тәрбиелеу;Жан -жақты дамыған тұлға тәрбиелеу; Ізгі қасиеттері жетілген, мәдениетті азамат тәрбиелеу

Тәрбие теориясы мен әдістемесінің зерттеу пәніне кірмейді: Оқушылардың білімділігі;Оқыту мен оқудың себептері, барысы, нәтижелері;Оқытудың жалпы заңдылықтары, принциптері.

Тәрбие түрлері: B)азаматтық тәрбие D)құқықтық тәрбие H)эстетикалық тәрбие

Тәрбие түрлері: В)институционалдық E)отбасылық H)конфессионалдық

Тәрбие түрлеріне жатады: Азаматтық тәрбие;Құқықтық тәрбие;Адамгершілік тәрбие

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: B) Азаматтық тәрбие.D) Құқықтық тәрбие. H) Эстетикалық тәрбие.

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: C) Құқықтық тәрбие.E) Адамгершілік тәрбие.G) Эстетикалық тәрбие.

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: C) Экологиялық тәрбие.E) Экономикалық тәрбие.G) Еңбек тәрбиеcі.

Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: Құқықтық тәрбие;Адамгершілік тәрбие;Эстетикалық тәрбие

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері: В)іс-әрекетте бірігу D)қатысушылар құрамы G)сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету

Тәрбие формасының мәні: Тәрбие процесінің сырттай көрінісін;Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын;Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін

Тәрбие: Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі;Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі; Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді

Тәрбие:Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру прцесі. Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі. Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді.

Тәрбие: Жастарды әлеуметтік өмірге және еңбекке даярлау, оларға қоғамдық-тарихи тәжірибені үйрету процесі.Ұзақ мерзімді қажет ететін педагогикалық процестің құрамдас бөлігі.Тұлғаның дамуына мақсатты түрде әсер ету процесі мен нәтижесі.

Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері: Жұмыс бастылық. Насихат, жазғыру, ұрсу. Педагогикалық сауатсыздық.

Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері: Жұмыс бастылық;Насихат, жазғыру, ұрсу; педагогикалық сауатсыздық

Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды: C) ұйымдастырушылық.E) Реттеушілік. H) Ақпараттық.

Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды: Ұйымдастырушылық;Реттеушілік;Ақпараттық

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру шін ұсынылатын бағыттары: Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикаға тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары: Экономикалық тәрбие; Экологиялық тәрбие; Эстетикалық тәрбие

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттар: дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, экологиялық тәрбие

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары: Экологиялық тәрбие;Экономикалық тәрбие;Эстетикалық тәрбие

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:

Тәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп жақтылығы

Тәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп факторлығы

Тәрбиенің компоненттері: D)мақсаттылық.E)іс-әрекет.G)нәтиже.

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F) Мектептің талаптарына сай болуы.

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F)Экологиялық талаптарына сай болуы.

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: Гигиеналық талаптарға сай болуы;Эстетикалық талаптарға сай болуы;Мектептің талаптарына сай болуы

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: Гигиеналық талаптарға сай болуы;Педагогикалық талаптарға сай болуы;Эстетикалық талаптарға сай болуы

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: Гигиеналық талаптарға сай болуы;Педагогикалық талаптарға сай болуы;Эстетикалық талаптарға сай болуы

Тәрбиенің мақсаты: Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы; Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы; Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

Тәрбиенің мақсаты: В)ізгі қасиеттерге баулу.D)тәрбиеленушілерді жағымды іс-әрекетке өзгертуге бағыттылық.H)жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі.

Тәрбиенің негізгі әдістері: Сендіру, жақсы үлгі көрсету.Мадақтау, жазалау.Жаттығу, талап ету.

Тәрбиенің негізгі түрлері: Ақыл-ой, дене, адамгершілік.Экологиялық, экономикалық.Эстетикалық, еңбек.

Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады: Жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпен, босқа жүрушілікпен күресті;Өзі үшін және қоғам пайдасына орай жауапкершілік және шығармашылықпен еңбектенуді;Жауапсыздыққа, еңбек тәртібін бұзушылыққа, енжарлық пен іссіздікке ымырасыз болуға тәрбиелеу.

Тәрбиенің персонификациясы дегеніміз: Адамның мақсат-мүдделер,наным-сенімдерін бағалау крийтерилері. Әлеуметтенудің бар болуының ішкі механизмі. Ақпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлері

тәсілі.

Топтық жұмыстарды үйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер: B) И.Т. Волков.F) В. ОконьG) А.М.Раевский.

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер: И.Т.Волков, Б.Г.Есипов, В.Оконь

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілір: И.Т. Волков; В.Оконь; А.М. Раевский

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерімен айналысқан зерттеушілер: И.Т. Волков;В. Оконь,;А.М.Раевский

Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін қарастырды:B)И.Т.ВолковF)В.ОконьG)А.М.Раевский

ТТТТ

Түсіндіру: Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді

Түсініктілік принципінің ережелері: Жеңілден қиынға;Белгіліден белгісізге;Қарапайымнан күрделіге.

Тұлға дамуына ықпал ететін фактор: орта

Тұлға дамуына ықпал ететін фактор:A)микро орта C)орта D) микро орта

Тұлға дамуының негізгі бағыттары: дене. әлеуметтік. Психикалық

Тұлға дамуының негізгі бағыттары: Дене;Әлеуметтік;Психикалық

Тұлға дамуының бағыттарының бірі: В)әлеуметтік.С)психологиялық.Е)биологиялық.

Тұлға дамуының қозғаушы күштері: A)жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар C)бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылықтар Н)қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1147 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

602 - | 550 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.