Лекции.Орг


Поиск:
Зразок оформлення сторінки курсової роботи
 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ

1.1 Становлення та розвиток податкової служби в Україні

 

 

Соціально-економічний розвиток України є результатом використання не тільки її ресурсних можливостей, а й тих економічних механізмів, які реалізуються державною політикою. Одним з таких механізмів є податкова система, управління якою здійснюється податковою службою.

Держава завжди здійснювала контроль за сплатою податків. У радянські часи у фінансових відділах у містах і районах були податкові інспектори-ревізори. Створення Державної податкової служби України на початку 90-х рр. ХХ ст. підказало саме життя, оскільки Україна стала на шлях ринкових перетворень, розпочався розвиток підприємницької діяльності. Початок формування структури власної податкової служби України поклала постанова Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1990 р. № 74 “Про створення державної податкової служби в Українській РСР” [47]. Саме цим документом регламентовано створення державної податкової служби в системі Міністерства фінансів УРСР до 1 липня 1990 р. Забезпечити цю роботу зобов’язані були Міністерство фінансів і виконавчі комітети обласних, Київської та Севастопольської міських рад народних депутатів. Державна податкова служба складалась із Державної податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР, яку очолював заступник міністра фінансів і державних податкових інспекцій в областях, районах і містах.

Додаток Д

Зразок оформлення ілюстрацій

 

Загальна структура органів державної податкової служби, яка діє на сьогодні в Україні, наведена на рисунку 1.1.

 
 

 


 

               
   
 
     
 

 


Рисунок 1.1 – Структура органів Державної податкової служби України

 

Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям [50]. Тобто бачимо, що Державна податкова служба в Україні є централізованою та ієрархічною структурою.


Додаток Е

Зразок оформлення таблиці

 

Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства та їх динаміка за період з 200_ до 200_ р. подані в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Основні фінансово-економічні показники діяльності ВАТ “Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе” за період з 200_ до 200_ рр.

Показник Рік Відхилення: +, – 20__ р. до  
20__ 20__ 20__  
20__ 20__  
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.            
Валовий прибуток (збиток), тис. грн.            
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.            

– розрив сторінки –

 

Продовження таблиці 2.1

Показник Рік Відхилення: +, – 20__ р. до  
20__ 20__ 20__  
20__ 20__  
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.            
Фондовіддача            
Рентабельність діяльності підприємства, %            

 

Аналіз показників, наведених у таблиці 2.1, дозволяє зробити висновок, що …


Додаток Ж

Зразок оформлення формули

 

З пріоритетних і відібраних для перевірок підприємств визначається проміжний коефіцієнт податкового навантаження (КСПН п):

 

, (3.1)

 

де СПНі – соціально-податкове навантаження і -го підприємства
з-поміж пріоритетних і відібраних для перевірок підприємств;

ВДі – валовий дохід і -го підприємства;

n – кількість підприємств, що обрані для перевірки;

іі -те підприємство з-поміж обраних для перевірки.

Четвертий етап полягає у проведенні безпосередньої перевірки та оцінці результатів роботи. Під час одночасного здійснення перевірок підприємств галузі проводиться координування перевірок органами податкової служби вищого рівня, завдяки чому досягається єдиний підхід у проведенні перевірок і вирішенні спірних питань.

Додаток И

Зразок оформлення додатка

 

Додаток А

 

 

Таблиця А.1 – Порівняльний аналіз різних форм придбання майна

Питання Форми придбання майна
в лізинг в кредит готівкою
Якими є витрати на придбання майна та скільки необхідно заплатити на дату купівлі? Низькі першочергові витрати – один або два платежі. Лізингові платежі чітко визначені та прості в користуванні Як правило, близько 20-30 % – попередня оплата. Банк зазвичай фінансує 70-80 % від вартості обладнання Повна вартість обладнання. За обладнання треба сплачувати з прибутку після оподаткування
Яку структуру платежів має договір? Від 13 до 60 місяців триває лізинговий контракт. Завжди є можливість структурувати лізингову угоду як оперативний або фінансовий лізинг Банки можуть встановлювати обмеження щодо строків лізингу, що призводить до коротших строків кредиту Повна вартість обладнання. За обладнання треба сплачувати з прибутку після оподаткування

 

– розрив сторінки –

 

Продовження таблиці А.1

Питання Форми придбання майна
в лізинг в кредит готівкою
Яким чином це позначиться на грошовому потоці та кредитоспроможності? Низькі першочергові витрати зберігають оборотний капітал для бізнесу. Лізинг взагалі не відображається на зобов’язаннях, якщо клієнт забажає Високі попередні оплати. Завжди зменшує можливість в отриманні додаткових кредитів Значно зменшується готівка, оскільки необхідно відразу сплатити 100 % вартості обладнання

Додаток К

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 309 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

845 - | 657 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.