Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ законом≥рност≥ розвитку мовленн€
ћовленн€ формуЇтьс€ у процес≥ загального психоф≥зичного розвитку дитини. ”мовами формуванн€ нормального мовленн€ Ї:

- збережена центральна нервова система дитини;

- на€вн≥сть нормального слуху ≥ зору;

- достатн≥й р≥вень мовленнЇвого сп≥лкуванн€ дорослих з дитиною.

Ќа першому роц≥ житт€ дитина передус≥м оволод≥ваЇ вокал≥зац≥Їю, гул≥нн€м, лепетом. ѕ≥сл€ 6-ти м≥с€ц≥в лепетне мовленн€ актив≥зуЇтьс€, наближаЇтьс€ до звук≥в р≥дного мовленн€, збагачуЇтьс€ новими ≥нтонац≥€ми, Ї в≥дпов≥ддю на голосове зверненн€ дорослих. ¬≥дсутн≥сть лепетного мовленн€ вже на ранн≥х етапах житт€ може св≥дчити про порушенн€ у дитини слуху, артикул€ц≥йноњ моторики, ≥нтелекту. Ќа к≥нець першого року житт€ дитина розум≥Ї значенн€ багатьох сл≥в ≥ сама вимовл€Ї перш≥ слова. ¬еликого значенн€ вже у цьому пер≥од≥ (€к ≥ впродовж подальшого розвитку) набуваЇ сп≥лкуванн€ дитини з оточуючими (передус≥м з мат≥рТю). Ќедостатн≥сть мовленнЇвого сп≥лкуванн€, недорозвиток сенсомоторних функц≥й дитини можуть призвести ≥ до недорозвитку мовленн€ дитини та затримки псих≥чного розвитку в ц≥лому.

ƒо к≥нц€ другого року словник дитини суттЇво зб≥льшуЇтьс€, в≥дбуваЇтьс€ оволод≥нн€ простою фразою, €ка поступово ускладнюЇтьс€. ” в≥ц≥ в≥д одного до трьох рок≥в мовленн€ пос≥даЇ пров≥дне м≥сце у псих≥чному розвитку дитини. ƒитина супроводжуЇ мовленн€м своњ ≥гри та предметн≥ д≥њ, ставить багато запитань ≥ в≥дпов≥даЇ на запитанн€ дорослих. ѕоступово мовленн€ стаЇ пров≥дним засобом сп≥лкуванн€ ≥ розвитку мисленн€.

ƒо пТ€ти рок≥в розвиваЇтьс€ координац≥€ м≥ж диханн€м, фонац≥Їю ≥ артикул€ц≥Їю, що забезпечуЇ плавн≥сть мовленн€; формуЇтьс€ здатн≥сть до звукового анал≥зу ≥ синтезу. Ќормальний розвиток мовленн€ дозвол€Ї дитин≥ на к≥нець дошк≥льного в≥ку перейти до нового етапу Ц оволод≥нн€ писемним мовленн€м.

ўе у дошк≥льному в≥ц≥ у дитини розвиваЇтьс€ потреба у сп≥лкуванн≥, €ка з в≥ком посилюЇтьс€. ÷€ потреба не Ї вродженою, а формуЇтьс€ у процес≥ взаЇмод≥њ дитини з оточуючими. “ому так важливо, щоб комун≥кативна практика в≥дпов≥дала в≥ку й можливост€м дитини. ¬≥дсутн≥сть прагненн€ до сп≥лкуванн€, €к ≥ нев≥дпов≥дн≥сть мовленнЇвого р≥вн€ в≥дпов≥дному в≥ку, може св≥дчити про певн≥ проблеми у розвитку дитини.

ѕроте будь-€ке в≥дхиленн€ в≥д в≥ковоњ норми €к ≥зольований фактор не Ї св≥дченн€м порушенн€ мовленн€. ќц≥нювати це необх≥дно в комплекс≥, враховуючи ц≥л≥сн≥ показники психоф≥зичного розвитку дитини.

ѕорушенн€ мовленн€ у д≥тей характеризуютьс€ тим, що:

- не в≥дпов≥дають в≥ку того, хто говорить;

- самост≥йно не зникають, а закр≥плюютьс€;

- позначаютьс€ на подальшому розвитку дитини, затримуючи й ускладнюючи його;

- потребують логопедичноњ допомоги.

«ауважимо, що до ц≥Їњ категор≥њ не в≥днос€тьс€ д≥ти, у €ких мовленнЇв≥ в≥дхиленн€ обумовлен≥ в≥ковими особливост€ми, д≥алектизмами чи тимчасовими особливост€ми анатомо-ф≥з≥олог≥чного апарату (випад≥нн€ зуб≥в, рин≥ти тощо).

якщо у дитини Ї збереженим слух, з≥р, ≥нтелект, проте на€вн≥ значн≥ вади мовленн€, що в≥дображаютьс€ на усьому псих≥чному розвитку, то можна говорити саме про первинне мовленнЇве порушенн€. ƒ≥агностика мовленнЇвих порушень зд≥йснюЇтьс€ за трьома аспектами. ћедичний аспект передбачаЇ визначенн€ часу ≥ причин порушенн€; њх локал≥зац≥њ. Ћогопедичний аспект передбачаЇ встановленн€ порушеного елементу мовленнЇвоњ системи, визначенн€ ступен€ порушенн€ та його структури. ѕсихолог≥чний аспект передбачаЇ ви€вленн€ особливостей формуванн€ особистост≥, впливу дефекту на комун≥кативну функц≥ю мовленн€, всеб≥чне вивченн€ п≥знавальних псих≥чних процес≥в.

ќсновними причинами порушень мовленн€ Ї:

Ј спадков≥ фактори;

Ј внутр≥шньоутробна патолог≥€, зокрема: ≥нфекц≥йн≥ чи соматичн≥ захворюванн€, травми, несум≥сн≥сть кров≥ за резус-фактором, ≥нтоксикац≥њ та ≥н.;

Ј пологов≥ травми або асф≥кс≥€;

Ј р≥зн≥ захворюванн€ чи травми у перш≥ роки житт€ дитини;

Ј соц≥ально-психолог≥чн≥ фактори: недостатн≥сть емоц≥йного ≥ мовленнЇвого сп≥лкуванн€ з дорослими, двомовн≥сть у с≥мТњ, надм≥рне стимулюванн€ мовленнЇвого розвитку дитини, педагог≥чна занедбан≥сть, психотравмуюч≥ ситуац≥њ.

ѕорушенн€ мовленн€ можуть виникати внасл≥док д≥њ €к одн≥Їњ причини, так ≥ њх поЇднанн€.

ѕорушенн€ мовленн€ у логопед≥њ класиф≥куютьс€ з огл€ду на кл≥н≥ко-педагог≥чний та психолого-педагог≥чний п≥дх≥д. “акий под≥л Ї необх≥дним дл€ правильноњ д≥агностики ≥ корекц≥њ мовленнЇвоњ патолог≥њ, адекватного вибору закладу дл€ дитини.

кл≥н≥ко-педагог≥чн≥й класиф≥кац≥њ вид≥л€ють порушенн€ усного та писемного мовленн€.

ƒо порушень усного мовленн€ в≥днос€тьс€:

ü порушенн€ фонац≥йного (зовн≥шнього) оформленн€ вимовноњ сторони мовленн€:

- афон≥€, дисфон≥€ Ц в≥дсутн≥сть або порушенн€ голосу;

- тах≥лал≥€ Ц патолог≥чно прискорений темп мовленн€;

- брадилал≥€ Ц патолог≥чно упов≥льнений темп мовленн€;

- зањканн€ Ц порушенн€ темпо-ритм≥чноњ орган≥зац≥њ мовленн€, обумовлене судомним станом мТ€з≥в артикул€ц≥йного апарату;

- дислал≥€ Ц порушенн€ вимовноњ сторони мовленн€ при нормальному слухов≥ ≥ збережен≥й ≥ннервац≥њ мовленнЇвого апарату;

- дизартр≥€ Ц порушенн€ вимовноњ сторони мовленн€, обумовлене недостатньою ≥ннервац≥Їю мовленнЇвого апарату;

- ринолал≥€ Ц порушенн€ тембру голосу ≥ звуковимови, обумовлене анатомо-ф≥з≥олог≥чними дефектами мовленнЇвого апарату.

”с≥ ц≥ вади Ї р≥зними за причинами, характером, порушеною ланкою (голос, темп, тембр, звуковимова); часто потребують допомоги не лише логопеда, а й ≥нших спец≥ал≥ст≥в (л≥кар≥в, психолога, фон≥атра).

ü структурно-семантичн≥ (внутр≥шн≥) або системн≥ порушенн€ мовленн€:

- алал≥€ Ц в≥дсутн≥сть або недорозвиток мовленн€ внасл≥док орган≥чного ураженн€ мовленнЇвих зон кори головного мозку;

- афаз≥€ - повна або часткова втрата мовленн€, обумовлена локальними пошкодженн€ми головного мозку.

÷е складн≥ вади, при €ких страждають не лише ус≥ сторони мовленн€, а й особист≥сний розвиток людини.

ƒо порушень писемного мовленн€ в≥днос€тьс€:

- дислекс≥€ (алекс≥€) Ц часткове (повне) порушенн€ процес≥в читанн€;

- дисграф≥€ (аграф≥€) - часткове (повне) порушенн€ процес≥в письма.

ѕсихолого-педагог≥чна класиф≥кац≥€ Ї необх≥дною дл€ орган≥зац≥њ логопедичного впливу в умовах роботи з дит€чим колективом (дошк≥льна група, клас). ћовленнЇв≥ порушенн€ при цьому под≥л€ють на дв≥ групи:

ü порушенн€ засоб≥в сп≥лкуванн€:

- фонетико-фонематичний недорозвиток мовленн€ (‘‘Ќ) Ц порушенн€ процес≥в формуванн€ вимовноњ системи р≥дноњ мови у д≥тей ≥з р≥зними розладами, внасл≥док вад сприйманн€ ≥ вимови фонем;

- загальний недорозвиток мовленн€ («Ќћ) Ц порушенн€ формуванн€ вс≥х компонент≥в мовленнЇвоњ системи, що в≥днос€тьс€ до звуковоњ ≥ смисловоњ стор≥н мовленн€ (звуковимова, лексика, граматична будова, звТ€зне мовленн€), при нормальному слухов≥ та первинно збереженому ≥нтелект≥.

o порушенн€ у застосуванн≥ засоб≥в сп≥лкуванн€:

- зањканн€;

- про€ви мовленнЇвого негатив≥зму.

” ц≥й класиф≥кац≥њ порушенн€ письма ≥ читанн€ розгл€даютьс€ не €к самост≥йн≥, а у склад≥ фонетико-фонематичного ≥ загального недорозвитку мовленн€, €к њхн≥ насл≥дки.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 520 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

785 - | 637 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.