Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


„и буде протокол випробувань визнаний за кордоном?
 

Ќа поставлене запитанн€ однозначноњ в≥дпов≥д≥ в сьогодн≥шн≥х умовах не ≥снуЇ, так €к його вир≥шенн€ залежить в≥д регулюючого органу крањни ввезенн€. ¬≥дпов≥дь на нього виробник повинен отримати до того, €к приступить до пошуку виходу на певний ринок. –егулююч≥ органи в р≥зних крањнах стосовно визнанн€ протокол≥в випробувань можуть д≥€ти наступним чином:

Х приймати будь-протокол випробувань;

Х приймати протокол випробувань в≥д лаборатор≥њ, що маЇ хорошу репутац≥ю у регулюючого органу;

Х приймати протокол випробувань в≥д лаборатор≥њ, що акредитована нац≥ональним органом з акредитац≥њ ≥мпортуючоњ ринку;

Х €кщо м≥ж акредитуючими органами ≥снуЇ угода про взаЇмне визнанн€ результат≥в акредитац≥њ, приймати протокол випробувань в≥д лаборатор≥њ, акредитованоњ одним з орган≥в-учасник≥в такоњ угоди;

Х приймати протоколи випробувань т≥льки в≥д тих лаборатор≥й, €к≥ обран≥ регулюючим органом;

Х приймати протоколи випробувань т≥льки в≥д т≥Їњ лаборатор≥њ, €ка працюЇ у п≥дпор€дкуванн≥ в≥дпов≥дного регулюючого органу.

 

” вс≥х описаних випадках, за вин€тком останнього, приймаЇ орган, €к правило, вимагати, щоб випробувальна лаборатор≥€ була акредитована. ѕо м≥р≥ поширенн€ сфери д≥њ угоди про взаЇмне визнанн€ м≥ж органами з акредитац≥њ лаборатор≥й, ≥снуюч≥ поки ще бар'Їри швидко руйнуютьс€.

 

ўо таке сертиф≥кац≥€?

—ертиф≥кац≥€ Ц найб≥льш розповсюджений вид оц≥нки в≥дпов≥дност≥, €кий визначаЇтьс€ в  ер≥вництв≥ ≤—ќ/ћ≈  2 Ђ—тандартизац≥€ та сум≥жн≥ види д≥€льност≥ Ц «агальний словникї €к Ђпроцедура, за допомогою €коњ трет€ сторона документально засв≥дчуЇ, що продукц≥€, робота (процес) або послуга в≥дпов≥дають заданим вимогамї.

Ѕлизьке визначенн€ даЇ ≥ м≥ждержавний стандарт √ќ—“ ISO/IEC 17000-2012:

—ертиф≥кац≥€ Ц п≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ третьою стороною, що в≥дноситьс€ до продукц≥њ, процес≥в, систем або персоналуї.

¬имоги до об'Їкта сертиф≥кац≥њ можуть м≥ститис€ в техн≥чних регламентах, стандартах та ≥нших визнаних документах. —ертиф≥кац≥€ продукц≥њ включаЇ видачу органом по сертиф≥кац≥њ (тобто незалежноњ в≥д споживача, продавц€ ≥ покупц€ третьою стороною) сертиф≥ката в≥дпов≥дност≥ та (або) права на застосуванн€ знака в≥дпов≥дност≥, щоб продемонструвати, що продукц≥€ виконуЇ певний наб≥р вимог до нењ, встановлений у техн≥чному регламент≥, стандарту або ≥ншому нормативному документ≥. «нак в≥дпов≥дност≥ зазвичай ставитьс€ на сам≥й продукц≥њ або њњ упаковц≥.

—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ, в загальному випадку, п≥дтверджуЇ, що:

Х продукц≥€ в≥дпов≥даЇ вс≥м або заданоњ частини вимог зазначених у сертиф≥кат≥ документ≥в;

Х продукц≥€ пройшла випробуванн€ ≥ перев≥рку на сертифицируемые показники;

Х виробництво продукц≥њ ведетьс€ п≥д контролем органу з сертиф≥кац≥њ;

Х €кщо споживач≥ ви€вл€ть, що продукц≥€, €ка маЇ знак, не в≥дпов≥даЇ за€вленим вимогам, вони можуть звернутис€ в орган ≥з сертиф≥кац≥њ з апел€ц≥Їю.

 

ќргани по сертиф≥кац≥њ продукц≥њ використовують безл≥ч метод≥в оц≥нки дл€ прийн€тт€ р≥шенн€ про видачу сертиф≥ката. —еред поширених метод≥в, що застосовуютьс€ при комплектуванн≥ р≥зних схем (вар≥ант≥в набору процедур) сертиф≥кац≥њ, наступн≥:

Х випробуванн€ типових зразк≥в продукц≥њ, в≥д≥браних за встановленими процедурами;

Х оц≥нка умов виробництва продукц≥њ (у –ос≥њ вона проводитьс€ у формах анал≥зу стану виробництва або сертиф≥кац≥њ систем менеджменту €кост≥);

Х проведенн€ ≥нспекц≥йного контролю, п≥д час €кого випробовуютьс€ контрольн≥ зразки, вз€т≥ на п≥дприЇмств≥, ≥ перев≥р€Їтьс€ стан виробництва.

 

Ќеобх≥дн≥сть сертиф≥кац≥њ продукц≥њ виникаЇ з наступних причин:

Х продавц≥ стурбован≥ п≥дтримкою своЇњ репутац≥њ, розширюють своњ ринки, п≥двищують конкурентоспроможн≥сть продукц≥њ, просувають нову продукц≥ю;

Х покупц≥ (роздр≥бн≥ покупц≥, оптовики, виробники, державн≥ постачальники, ≥мпортери) хочуть отримати гарант≥ю €кост≥ придбаного ними продукц≥њ;

Х законодавч≥ органи з метою захисту здоров'€ ≥ безпеки споживач≥в вимагають, щоб продукц≥€ пройшла обов'€зкову сертиф≥кац≥ю на вимоги, встановлен≥ у визначених ур€довими р≥шенн€ми нормативних документах (€к правило, техн≥чних регламентах), ≥ мала сертиф≥кац≥йний знак.

 

Ќаприклад:

Х продукц≥€, що ф≥гуруЇ в ƒирективах Ќового п≥дходу ™—, вимагаЇ дл€ свого об≥гу на ринках ™— маркуванн€ знаком —≈;

Х продукц≥€, €ка не в≥дпов≥даЇ вимогам техн≥чних регламент≥в –‘ або ћитного союзу, повинна бути маркована в≥дпов≥дно знаком об≥гу на ринку –‘ або Їдиним знаком об≥гу на ринку ћитного союзу.

 

—ертиф≥кац≥€ продукц≥њ €к форма оц≥нки в≥дпов≥дност≥ найб≥льш прийн€тна дл€ б≥льшост≥ покупц≥в, ≥мпортер≥в ≥ регламентуючих орган≥в. ќбов'€зкова сертиф≥кац≥€ продукц≥њ зд≥йснюЇтьс€ т≥льки органами, акредитованими нац≥ональними органами з акредитац≥њ. ƒобров≥льна сертиф≥кац≥€ продукц≥њ може проводитис€ €к акредитованим органом по сертиф≥кац≥њ, так ≥ будь-€ким ≥ншим особою, €ка вз€ла на себе функц≥њ органу з сертиф≥кац≥њ. ” багатьох крањнах добров≥льна сертиф≥кац≥€ зд≥йснюЇтьс€ торговельними або промисловими асоц≥ац≥€ми або приватними органами по сертиф≥кац≥њ. —истеми добров≥льноњ сертиф≥кац≥њ можуть передбачати застосуванн€ в≥дпов≥дного знаку в≥дпов≥дност≥ вимогам своЇњ системи.

ћ≥жнародний стандарт ISO/IEC 17065:2012 (аналог≥чний нац≥ональний стандарт –ос≥њ √ќ—“ – ≤—ќ/ћ≈  17065-2012) Ђќц≥нка в≥дпов≥дност≥. ¬имоги до орган≥в з сертиф≥кац≥њ продукц≥њ, процес≥в ≥ послугї встановлюЇ вимоги до незалежност≥ ≥ техн≥чноњ компетентност≥, що забезпечують над≥йну об'Їктивну роботу орган≥в по сертиф≥кац≥њ. «астосуванн€ цього документа допоможе органам з сертиф≥кац≥њ отримати нац≥ональне ≥ м≥жнародне визнанн€, виконуючи, таким чином, вимоги оц≥нки в≥дпов≥дност≥ ”годи BTO “Ѕ“ ≥ розвиваючи м≥жнародну торг≥влю.

ћетою сертиф≥кац≥њ системи менеджменту €кост≥ (—ћя) Ї демонстрац≥€ можливостей компан≥њ виробл€ти або постачати продукц≥ю, €ка в≥дпов≥даЇ вимогам споживач≥в ≥ застосовним до ц≥Їњ продукц≥њ обов'€зковим вимогам. —ертиф≥кац≥€ —ћя не в≥дноситьс€ до €коњ-небудь окремоњ продукц≥њ, а в≥дноситьс€ до управл≥нн€ компан≥Їю-виробником в ц≥лому.

«астосовуван≥ критер≥њ сертиф≥кац≥њ —ћя заснован≥ на загальноприйн€тих м≥жнародних стандартах ≤—ќ 9000 та њх модиф≥кац≥€х стосовно до великих галузевих особливостей.

ќргани по сертиф≥кац≥њ —ћя повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам м≥жнародного стандарту ISO/IEC 17021:2011 (аналог≥чний нац≥ональний стандарт –ос≥њ √ќ—“ – ≤—ќ/ћ≈  17021-2012) Ђќц≥нка в≥дпов≥дност≥. ¬имоги до орган≥в, €к≥ провад€ть аудит ≥ сертиф≥кац≥ю систем управл≥нн€ї. ѕо завершенн≥ сертиф≥кац≥њ такий орган видаЇ компан≥њ сертиф≥кат в≥дпов≥дност≥, €кий встановлюЇ обс€г сертиф≥кац≥њ ≥ застосовуЇтьс€ стандарт на —ћя. «нак органу (або —истеми сертиф≥кац≥њ) ставл€ть на друкованому бланку компан≥њ, в рекламних проспектах, документах з ≥нформац≥Їю про продукц≥ю ≥ т. д., використовуваних сертиф≥кованою компан≥Їю. ѕри цьому н≥ маркуванн€, н≥ ≥нша атрибутика у товаросупров≥дн≥й документац≥њ або на товар, н≥€ка реклама або будь-€ке ≥нше зас≥б публ≥кац≥њ не повинно створювати враженн€, що продукц≥€ (або послуга) також сертиф≥кована.

” р€д≥ випадк≥в, €к вже зазначалос€ вище, використовують вимогу на€вност≥ —ћя в орган≥зац≥њ €к одна з вимог при обов'€зков≥й сертиф≥кац≥њ продукц≥њ. “акий п≥дх≥д використаний в р€д≥ ƒиректив ™— та техн≥чних регламент≥в –‘ ≥ ћитного союзу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 280 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

753 - | 590 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.